Taalkeuze, Sprache, Language, Langue

Become a member
What is new


E-mail to owner

Groups:

Help:

Advertisement:


- Internet

Message board: @@--- Die Beeld - vanaf 2003:

 Page: 1 / 1    
Die Beeld 2005
Recommend Message 1 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-26 16:56:53

 

Family-Messages 'Die Beeld' (South-Africa) 

Berichten die zijn geplaatst bij South Africa Genealogy (SAG)

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie door Blikkies Blignaut, Vanderbijlpark

 

 

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2015-11-05 02:53:04) ]

 

Recommend Message 2 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-26 17:57:49

Soos in die Beeld van 31 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12032
Begrafnisses & Verassings:

BOTHMA; Vaale, in lewe van, Meyerspark, Pretoria. Gedenkdiens: Sungardens
Hospice Kapel, 01 Feb 2005, 14:00. Veras. (Beeld - 31/01/2005)

KEULER; Eddie, : in lewe van: Monumentpark, Pretoria. Roudiens: NG Kerk,
Monumentpark, 02 Feb 2005, 11:00. Veras. (Beeld - 31/01/2005)

NEL; Barend Frederik (Ben), in lewe van, Nylstroom. Noordelike provinsie.
Gedenkdiens: Geref Kerk, Waterkloofrand, h v Dey- en Langestraat, Nieuw
Muckleneuk, 01 Feb 2005, 11:00. Veras. (Beeld - 31/01/2005)

ZIETSMAN; Maud, in lewe van, Lynnwood, Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Lynnwood,
01 Feb 2005, 11:00. Veras. (Beeld - 31/01/2005)


Soos in die Beeld van 29 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11961
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: NELSON: Martha: in lewe van: Roodepoort[voorheen
Johannesburg].
Vanuit die: AVBOB Kapel, h/v Owlstraat en Frostlaan, Milpark.
Op die: 29 Jan.2005 om 10:00.
Wespark Begraafplaas.
AVBOB, Roodepoort. 011-760-115. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: VENTER: Anna, Catharina: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: AGS Kerk, Morester.
Op die: 31 Jan.2005 om 10:00.
Zuurfontein Begraafplaas.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 28 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11901
Dankbetuigings:

1) De WITT, Jaco; * 7 Nov.1982, + 18 Jan.2005. Dankie Jesus, dat ons Jaco in
U liefde kon toevou en koester. Dankie vir die gemeenskap van Harrismith vir
julle onbaatsugtige liefde in 'n tyd toe ons julle so nodig gehad het. Liefde:
JP, Reinette, Deline en Lizé.

2) BEKKER, Gerhardt; Na die vliegramp en sy afsterwe wens ons elkeen wat ons met
soveel liefde onderskraag het, op welke wyse ook al, ons opregte dank en
waardering te betuig.
BEKKER familie, Heidi STRYDOM, Nelda en Christo DIEDERICKS en Johann NEL.

Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: HUMAN: Jacomina, Elizabeth: in lewe van: Centurion.
Vanuit die: NG Kerk, Lyttelton.
Op die: 28 Jan.2005 om 10:00.
Ou Verwoerdburg Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: SMIT: David, Johannes: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: Ned. Herv. Kerk, Zuurfontein.
Op die: 28 Jan.2005 om 11:00.
Zuurfontein Begraafplaas.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

3)Begrafnisdiens van: POTTER: Danie: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: AGS Lofdal, Gezina, h/v 14de Laan en Ben Swartstraat.
Op die: 31 Jan.2005 om 13:30.
Teraardbestelling om 12:00 te Heatherdale Begraafplaas.
Elite Begrafnisdienste, Centurion. 012-654-9902.

4)Verassingsdiens van: Du RANDT: Rosa: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: NG Kerk, Hoogland, Kempton Park.
Op die: 28 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

5)Verassingsdiens van: JORDAAN: Marcel, Anro: in lewe van: Boksburg.
Vanuit die: Woord en Lewe Kapel, h/v Trichardt- en Schreinerstraat, Parkrand.
Op die: 28 Jan.2005 om 14:30.
Verassing Privaat.
AVBOB, Boksburg. 011-917-5041. Lid van die NBOV.


in die Beeld van 27 Jan.2005.
Soos http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11838
Begrafnisses & Verassings:
1)Begrafnisdiens van: SWANEPOEL: Francois, Pieter: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: Volle Evangelie Kerk, Aston Manor.
Op die: 28 Jan.2005 om 10:30.
Zuurfontein Begraafplaas.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

2)Verassingsdiens van: BOTHA: Hendrik, Christoffel: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: AVBOB Kapel.
Op die: 28 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 26 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11792
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: BASSON: Andries: in lewe van: Groenkloof, Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Groenkloof.
Op die: 28 Jan.2005 om 10:30.
Teraardbestelling om 09:30 te Pretoria-Oos Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012460-3745. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: CONRADIE: Kobus: in lewe van: Centurion.
Vanuit die: Pinkster Protestante Kerk, Amkorweg, Lyttelton.
Op die: 28 Jan.2005 om 11:00.
Olievenhoutbosch Begraafplaas.
Elite Begrafnisdieste, Centurion. 012-654-9902.

3)Begrafnisdiens van: WHELAN: Patric, George: in lewe van: Waverley, Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Waverley, h/v Spioenkop- en Cunninghamstraat, Waverley.
Op die: 27 Jan.2005 om 10:00.Zandfontein Begraafplaas.
Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Rivieria. 012-329-3682/3/4.


Soos in die Beeld van 25 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11737
In Memoriam:

KOEKEMOER;(Hennie) Hendrik, Lodewyk; in lewe van : Potchefstroom. * 25 Jan.1938,
+ 28 Mrt.2004. Ons Pa , Broer en Swaer, jy was net aan ons geleen.

Van Kinders Renier & Johannie, Kobus, Alet en kinders, Coenraad en Corné -
Stilfontein.

Van Broer Frans (Rooie) van Saldanha & Suster van Sus van Worcester en Swaer
André van Worcester.

Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: BOTES: Martha, Maria, Kroch: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: NG Kerk, Moedergemeente.
Op die: 26 Jan.2005 om 11:30.
Grafdiens om 10:00 te Edenvale Begraafplaas.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: VISSER: Catherina, Elizabeth: in lewe van: Dorandia,
Pretoria-Noord.
Vanuit die: NG Kerk, Florandia.
Op die: 25 Jan.2005 om 13:00.
Heatherdale Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269. Lid van die NBOV.

3)Begrafnisdiens van: LOURENS: Johanna, Maria, Wilhelmina: in lewe van:
Alberton.
Vanuit die: Alberton Christian Fellowship, Phantomstraat 81, Albertrante.
Op die: 26 Jan.2005 om 13:00.
Kromvlei Begraafplaas.
Saffas / Doves Begrafnisdienste, Alberton. 011-907-4166.


Soos in die Beeld van 24 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11700
Begrafnisses & Verassings:

1)Gedenkdiens van: BOSMAN (ZS ?): Susanna: in lewe van: Huis Herfsblaar,
Queenswood, Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, h/c Carter- en Garretstraat, Queenswood.
Op die: 24 Jan.2005 om 10:00.
Seraphin Funeral, Coronationstreet 19, Krugersdorp. 011-665-1572.

2)Begrafnisdiens van: Janse van RENSBURG: Wilhelmina, Christina: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: AVBOB Kapel.
Op die: 25 Jan.2005 om 09:30.
Zandfontein Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

3)Begrafnisdiens van: ROETS: Petrus, Johannes: in lewe van: Nigel.
Vanuit die: AGS Kerk, Nigel.
Op die: 25 Jan.2005 om 11:00.
Nigel Begraafplaas.
AVBOB, Nigel. 011-814-4855. Lid van die NBOV.

4)Begrafnisdiens van: Van Der MERWE (GERBER): Cecilia, Jacoba: in lewe van:
Wilropark, Roodepoort.
Vanuit die: NG Kerk, Wilgerspruit.
Op die: 26 Jan.2005 om ?.
Sterkfontein Begraafplaas.
Doves Begrafnisdienste, Roodepoort. 011-760-1650.
Kontakpersoon: Flip POTGIETER; 082-850-0797.

5)Gedenkdiens van: KLEYNHANS: Uys: in lewe van: Kloofsig, Centurion.
Vanuit die: NG Kerk, Kloofsig.
Op die: 27 Jan.2005 om 10:0.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

6)Verassingsdiens van: SNYMAN: Cecilia, Jacoba: in lewe van: Boksburg.
Vanuit die: NG Kerk, Boksburg Park, Andrewsweg, Libradene.
Op die: 25 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Boksburg. 011-917-5041. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 22 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11607

Vermoor:

Graig BOUWER (36), 'n prokureur, is gister 21 Jan.05 voor die hofgebou dood
geskiet. Hy was vergesel van sy kliënt, Mevr. Monera Khan(30) toe die se
vervreemde man, Mnr Ira Dene Rajool(41), hulle gekonfronteer het en daarna
albei en homself geskiet het. Hulle was besig met die skeisaak.
Graig laat sy vrou Cathy(35) kinders Cameron(5) en Haden(3) na. Hy is ook die
broer van klere-modeontwerper Marc BOUWER was tans in die VSA woon.
Berig uit Beeld en geskryf deur Carina van WYK en Borrie la Grange.
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: GREYLING: Lourens, Petrus: + 19 Jan.2005 in ouderdom van
58jr..
Vanuit die: NG Kerk, h/v Yolanda- en Liebenbergstraat, Constantia Kruin..
Op die: 24 Jan.2005 om 10:30.
Frances en Kinders.

2)Gedenkdiens van: BOOYENS: Margarietha, Johanna, Georgina: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: Glen Methodist Kerk.
Op die: 24 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

3)Gedenkdiens van: De VOS: Dirk: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: Giovannis Resturant, Wonderboom Lughawe, Hoofgebou.
Op die: 24 Jan.2005 om 10:30.
Verassing Privaat.
Elite Begrafnisdienste, Centurion. 012-660-9902.


Soos in die Beeld van 20 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11571
Sterfgevalle:

BOOYENS: Jo: Sy is rustig oorlede op 20 Jan.2005. Ons sal na haar verkang. Mag
sy in vrede rus.

Begrafnisses & Verassings:

Begrafnisdiens van: SMITH: Edna: in lewe van: Bloemfontein.
Vanuit die: NG Moedergemeente, Ficksburg.
Op die: 22 Jan.2005 om 11:00.
Ficksburg Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269. Lid van die NBOV.


Beeld van 20 Jan.2005:
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11539
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: CARSTENS: Jacobus, Afdrian, Louw: in lewe van:
Pretoria-Noord.
Vanuit die: Volle Evangelie Kerk, Lofdal.
Op die: 21 Jan.2005 om 09:30.
Heatherdale Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: LIGTHELM: (Dora) Anna, Catharina, Dorothea: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: Geref. Kerk, Sunnyside, Troyestraat 32.
Op die: 21 Jan.2005 om 14:00.
Teraardbestelling om 13:00 te Pretoria-Oos Begraafplaas.

3) Verassingsdiens van: BLIGNAUT: Jacobus, Kenneth: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: AVBOB Kapel.
Op die: 20 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

4)Memorial Services of: BREWER: Peter, John: in life of: Pretoria.
Held at: Brooklyn Methodist Church, Murrystreet.
On: 21 Jan.2005 at 14:00.
Cremation Private.
AVBOB, Pretoria-East. 012-565-4269. Lid van die NBOV

5) Troosdiens van: STIERLIN: (Jock) Heinrich, Christof:
Vanuit die: Vriendskaps Rusoord, Randfontein.
Op die: 20 Jan.2005 om 14:00.


Soos in die Beeld van 19 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11496
Begrafnisses & Verassings:

1)Verassingsdiens van: Janse van RENSBURG: Andries, Jacobus: in lewe van:
Boksburg.
Vanuit die: NG Kerk, Boksburg-Oos, h/v Paul Kruger en 14de Laan.
Op die: 19 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Boksburg. 011-917-5041. Lid van die NBOV.

2)Verassingsdiens van: SHELVER: Herbert, Henry: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: Huis Vergenoeg Dienssentrum, Villieria.
Op die: 19 Jan.2005 om 13:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

3)Verassingsdiens van: MATTHEWS: Gaelen: in lewe van: Centurion.
Vanuit die: Westview Methodist Church, Tortelduifstraat 83, Wierdapark.
Op die: 19 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
Elite Begrafnisdienste, Centurion. 012-654-9902.

4)Verassingsdiens van: PRETORIUS: Gerhard: in lewe van: Centurion.
Vanuit die: NG Kerk, Raslouw.
Op die: 20 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
Elite Begrafnisdienste, Centurion. 012-654-9902.

5)Begrafnisdiens van BADENHORST: (Ouma Annetjie) Anna, Susanna: + 14 Jan.2005,
in ouderdom van 88jr.
Vanuit die : NG Kerk, Boekenhoutstraat, Dalpark, Brakpan.
Op die: 21 Jan.2005 om 11:30.
Van: Cassie, Hestie en seuns.


Soos in die Beeld van 18 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11453
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: JOUBERT: Catharina, Magdalena: in lewe van: Heidelberg.
Vanuit die: Geref. Kerk, Piercylaan, Parkhill Gardens, Germiston.
Op die: 19 Jan.2005 om 11:00.
Suidpark Begraafplaas.
AVBOB, Germiston. 011-825-3667/8. Lid van die NBOV.
Donasies ipv blomme aan Hospice Benoni, Tel: 011-422-1531.

2)Verassingsdiens van: MOSTER: Abraham, Petrus, Schalkwyk: in lewe van:
Broederstroom.
Vanuit die: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes.
Op die: 19 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

3)Verassingsdiens van: Van RENSBURG: Nicolaas, Jacobus,: in lewe van: Kempton
Park.
Vanuit die: NG Kerk, Kempton-Noord.
Op die: 18 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 17 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11424
Begrafnisses & Verassings:

Begrafnisdiens van: DIEDERIKS: (Jaap) Jacob, Johannes, Petrus: in lewe van:
Pretoria-Tuine.
Vanuit die: Ned. Herv. Kerk, Pretoria-Tuine.
Op die: 19 Jan.2005 om 11:00.
Zandfontein Begraafplaas.

Rentmeester Grobbelaars, Rivieria. 012-329-3682/3/4.


Soos in die Beeld van 15 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11372
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: ORBAN: (Emma) Emmerentia, Petronella: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: RK katedraal, h/v Skinner- en Bosmanstraat, Pretoria.

Op die: 15 Jan.2005 om 10:00.
Rebeccastraat Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Moot. 012-330-0116/9. Lid van die NBOV.

2)Verassingsdiens van: HUMAN: Lukas, Marthinus: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: AGS Kempton-Noord.
Op die: 17 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 14 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11321
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: ENGELBRECHT: Jozua, Jacobus: in lewe van: Vereeniging.
Vanuit die: Apostoliese Kerk, Risiville.
Op die: 15 Jan.2005 om 12:00.
Jacobskop Begraafplaas.
AVBOB, Vereeniging. 016-421-4054. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: OBERHOLZER: Michiel, Adriaan, Petrus: in lewe van:
Vereeniging.
Vanuit die: Lede in Christus Kerk, Duncanville.
Op die: 14 Jan.2005 om 14:00.
Vanderbijlpark Begraafplaas.
AVBOB, Vereeniging. 016-421-4054. Lid van die NBOV.

3)Verassingsdiens van: PRETORIUS: Hendrina, Maria: in lewe van: Vereeniging.
Vanuit die: NG Kerk, Drie Riviere-Oos.
Op die: 14 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Vereeniging. 016-421-4054. Lid van die NBOV.

4)Verassingsdiens van: LEONARD: Anna, Magretha: in lewe van: Vereeniging.
Vanuit die: NG Kerk, Sonlandpark.
Op die: 14 Jan.2005 om 12:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Vereeniging. 016-421-4054. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 13 Jan.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11280
Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: BARKHUYZEN: Pieter, Steyn: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Skuilkrans.
Op die: 14 Jan.2005 om 15:00.
Teraardbestelling om 14:00 te Pretoria-Oos Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: BRUMMER: Adam, Godliep: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Villieria-Oos.
Op die: 13 Jan.2005 om 13:00.
Heatherdale Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269. Lid van die NBOV.

3)Troosdiens van: LESSING (Prof): Barend: in lewe van: Florida.
Vanuit die: Geref. Kerk, Ontdekkers, h/v Teater- en Phillipsstraat.
Op die: 14 Jan.2005 om 15:00.
Teraardbestelling om 14:00 te Wespark Begraafplaas.
AVBOB, Roodepoort. 011-760-1158. Lid van die NBOV.

4)Begrafnisdiens van: MATTHEWS: John, Benjamen: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: Evangelies-Geref. Kerk, Maranata, Pretoria-Noord.
Op die: 14 Jan.2005 om 13:00.
Zandfontein Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

5)Begrafnisdiens van: SMITH: (Kallie)Carl, Raymond: in lewe van: Germiston.
Vanuit die: GBA Kapel, h/v New- en Joubertstraat, Germiston.
Op die: 14 Jan.2005 om 11:00.
Suidpark Begraafplaas.
AVBOB, Germiston. 011-825-3667. Lid van die NBOV.

6)Verassingsdiens van: NORTMAN: Stephanus, Jacobus: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park.
Op die: 14 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 12 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11213
Geboortes:

Van Der MERWE, pa Harry en ma Karin. Baie geluk met klein Chris se geboorte op
10 Jan.2005.01.12. Liefde Tannie Hennie.

Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: KLOPPER (Dr): Drienie (Erwee): in lewe van: Pretoria,
Lynnwoodrif.
Vanuit die: NG Kerk, Lynwood.
Op die: 14 Jan.2005 om 09:30.
Pretoria-Oos Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van: KORNELIUS: Jantje: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: Protea-Aftreeoord.
Op die: 13 Jan.2005 om 14:00.
Teraardbestelling om 13:00 te Pretoria-Oos Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

3)Begrafnisdiens van: Van ZYL: (Tokkie)Gideon, Johannes, Joubert: in lewe van:
Faerie Glen.
Vanuit die: NG Kerk, Faerie Glen, Glenwoodweg, Faerie Glen.
Op die: 13 Jan.2005 om 10:30.
Pretoria-Oos Begraafplaas.
Rentmeesters / Grobbelaars, Rivieria. 012-329-3682/3/4.

4)Verassingsdiens van: AMOS: Louis, Suzette: in lewe van: Whitfield
Aftree-oord.
Vanuit die: Whitfield Aftree-oord.
Op die: 13 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

5)Verassingsdiens van: Le ROUX: Gawie: in lewe van: Roodepoort.
Vanuit die: Ned. Herv. Kerk, Kruingemeente, Steinmanstraat.
HET plaasgevind op die: 11 Jan.2005 om 14:00.
Verassing was Privaat.
AVBOB, Roodepoort. 011-760-1158. Lid van die NBOV.

6)Verassingsdiens van: SWANEPOEL: Danie: in lewe van: Roodepoort.
Vanuit die: NG Kerk, Roodepoort-Oos, Hambergweg 61A, Hamberg.
Op die: 13 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Roodepoort. 011-760-1158. Lid van die NBOV.

7)Dankdiens van: HOLTZHAUSEN: Gavin: in lewe van: Centurion.
Vanuit die: NG Kerk, Raslouw, h/v Theuns van Niekerk en Theostraat.
Op die: 13 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
Elite Beragnisdienste, Centurion. 012-654-9902.


Soos in die Beeld van 11 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11166
Gelukwensings:

Anna-Marie Van WYK, 11 Jan.2005. Liewe Anna-Marie, baie hartlike geluk met die
50e herdenking van jou geboortedag. Mag die Here jou ryklikseën. Met al my
liefde, Leon.

Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van:
MALONEY: Sylvia: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: AGS Kerk, Morester.
Op die: 11 Jan.2005 om 11:00.
Mooifontein Begraafplaas.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

2)Begrafnisdiens van:
Van Der MERWE: Hendriette: in lewe van: Vereeniging.
Vanuit die: AGS Kerk, Duncanville.
Op die: 11 Jan.2005 om 14:00.

Jacobskop Begraafplaas.
AVBOB, Vereeniging. 016-421-4054. Lid van die NBOV.

3)Gedenkdiens van:
SCHEEPERS: Lammie: in lewe van: Pretoria, Serene
Park-Aftreeoord.
Vanuit die: NG Kerk, Garsfontein.
Op die: 11 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

4)Roudiens van:
De BRUYN: Petrus, Johannes: in lewe van: Hendrina. * 1936, +
28 Des.2004
Vanuit die: NG Kerk, Hendrina.
Op die: 14 Jan.2005 om 14:00.
Verassing Privaat.
Roseleigh Funeral Home. 013-282-7166.
Sy nagedagtenis sal altyd voortleef in ons harte. Namens familie en vriende


Soos in die Beeld van 10 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11107

Begrafnisses & Verassings:

Roudiens van: JACOBS: Charlotte: * 17 Okt.1932, + 06 Jan.2005.
Vanuit die: NG Kerk, Valleisig, Tipperaystraat, Faerie Glen.
Op die: 10 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
Saffas Grobbelaars. 012-327-4714.


Soos in die Beeld van 08 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/11011

Gelukwensings:

Ons kondig met genoeë aan die Verlowing van Mariette, d/v Andre en Bertha
BEUKES aan Herman s/v Henry en Magriet PLOEGER.

In Memoriam:

IZATT; Michéle: In liefdevolle herinnering aan my vrou, ons moeder, ouma en
vriendin wat ons skielik op 09 Jan.1991 verlaat het. Mag God met jou wees totdat
ons weer ontmoet.
James, Wayne, Tracey, Wendy, Ruby en Jonah.

Begrafnisses & Verassings:

1)Begrafnisdiens van: LEHMKÜHL: Elizabeth, Magdalena: in lewe van: Akasia.
Vanuit die: NG Kerk, Onderstepoort.
Op die: 10 Jan.2005 om 13:00.
Heatherdale Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269. Lid van die NBOV.

2)Verassingsdiens van: Van Der WATT: Christiaan, Johannes: in lewe van:
Kempton Park.
Vanuit die: NG Hoogland Kerk, De Vikusstraat, Kempton Park.
Op die: 10 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 07 Jan. 2004.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/676
Sterfgevalle:

NIEMAN, Jan Loius : * 06 Jan.1922, + 30 Des.2003. Pa sal altyd in
ons harte wees. Jou dogters Christa, Jannelie, Lizelle, Renscha en
familie.

Aan my wonderlike man Jan met wie ek 50jr getroud was, Rus in vrede
Eunice.

In Memoriam :
Dankbetuigings:
Begrafnisse & Verassings:

Begrafnisdiens van: JANSEN Van VUUREN, Anna Magrietha, in lewe van:
Boksburg.
Vanuit die: NG Kerk, Kingsfisherstraat, Elspark.
Op 07 Jan.2004 om 11:00.
Suidpark Begraafplaas.
AVBOB, Germiston. 011-825-3667.

Verassingsdiens van: BOTES, Dulcie; in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: St Johns Fisher Lynnwood, Katolieke Kerk, Borderweg 321.
Op 09 Jan.2004 om 09:30.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745.
....................................................

Soos in die Beeld van 07 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/10988
Sterfgevalle:

1) Dit is met leedwese dat ons vriende en familie meedeel van die
heengaan van Hettie FOURIE op 05 Jan.2005.01.07
`N Roudiens word gehou op 08 Jan.2005 om 11:00 uit die NG
Moedergemeente, Goodwood, Kaapstad.
Navrae: Hannelie Van TONDER: 083-452-0441.

2) Dr. W.J.(Peppie) PEPLER is op 01 Jan.2005 in die ouderdom van 78
jaar in Pretoria oorlede. I.P.V. Blomme stuur donasies aan Sungardens
Hospice.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV

Begrafnisses & Verassings:

Begrafnisdiens van: SENEKAL: Anna, Christina: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Lyttelton.
Op die: 10 Jan.2005 om 11:00.
Teraardbestelling om 10:00 te Ou Verwoerdburg Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: STRYDOM: Piet – P.W.A.(Prokureuer): in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Florauna.
Op die: 11 Jan.2005 om 09:30.
Heatherdale Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

Verassingsdiens van: GREYLING: (Bets) Susara, Elizabeth: in lewe
van: Meyerspark.
Vanuit die: NG Kerk, Meyerspark, Erasmusstraat.
Op die: 10 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.


Soos in die Beeld van 06 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/10969
Begrafnisses & Verassings:

Begrafnisdiens van: ACKERMAN: Maria, Catharina: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: Ned. Herv. Kerk, Pretoria-Wes.
Op die: 06 Jan.2005 om 13:00.
Zandfontein Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: CLAASSEN: (Karlien)Anna, Johanna, Carolina: in
lewe van: Hartbeespoort.
Vanuit die: NG Kerk, Hartbeespoort.
Op die: 07 Jan.2005 om 14:00.
Hartbeespoort Begraafplaas.
AVBOB, Brits. 012-252-1277. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: JERLING: Tannie Sophie: in lewe van:
Bloemfontein.* 04 Jan.1917, + 05 Jan.2005.
Vanuit die: NG Kerk, Bloemfontein-Wes.
Op die: 07 Jan.2005 om 12:00.
Bainsvlei Begraafplaas.
AVBOB, Bloemfontein. 051-447-1011. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: Van ZYL (Dr): Albertus, Hermanus: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: Geref. Gemeente, Waterkloof.
Op die: 06 Jan.2005 om 10:00.
Pretoria-Oos Begraafplaas.
Skakel Mollie: 082-788-1913.
Soos jou familie, kollegas, studente, gemeentelede en vriende sal kan
getuig " you died as you lived – trusting Jesus". Tot weersiens.
Van Ma Mollie, Ouma Rita, Bertus, Ria, Albert, Janien, Mollie, Paul,
Beulah, klein Beulah, Hannes, Adrienne, Andrushka en Lezandri.

Verassingsdiens van: SWART: Alma, Alice: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: AVBOB Kapel, Kempton Park.
Op die: 06 Jan.2005 om 11:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 05 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/10947

Begrafnisses & Verassings:

Begrafnisdiens van: BOSHOFF: Frederik, Rudolf: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: Ned. Herv. Kerk, Noord-Westelike Pretoria.
Op die: 06 Jan.2005 om 09:30.
Zandfontein Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: THERON: (Christie)Jacobus, Christiaan: in lewe
van: Vredendal. + 02 Jan.2005.
Vanuit die: NG Kerk, Moedergemeente Vredendal.
Op die: 07 Jan.2005 om 10:00.
Plaaslike Begraafplaas.
Matzikama Begrafnisdienste, Vredendal. 027-213-2632/4.
Word diep betreur deur sy Eggenote, familie en vriende.

Gedenkdiens van: De WET: Rudolph: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: Sungardens Hospice Kapel.
Op die: 06 Jan.2005 om 10:00.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: Van STADEN: Pieter: in lewe van: Garsfontein-Oos.
Vanuit die: Herv. Kerk, Wapadrant.
Op die: 07 Jan.2005 om 09:30.
Verassing Privaat.
AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745. Lid van die NBOV.


Soos in die Beeld van 04 Jan.2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/10914
Begrafnisses & Verassings:

Begrafnisdiens van: FABRICIUS: Peter, John: in lewe van: Benoni.
Vanuit die: NG Kerk, Farramere, Wordsworthstraat, Benoni.
Op die: 05 Jan.2005 om 13:00.
Rynsoord Begraafplaas.
AVBOB, Benoni. 011-421-5842. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: JORDAAN: Anna, Magdalena, Cecilia: in lewe van:
Pretoria.
Vanuit die: Ned. Herv. Kerk, Villieria.
Op die: 05 Jan.2005 om 09:30.
Heatherdale Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria-Noord. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: MULLINS: Pierre, André: in lewe van: Pretoria.
Vanuit die: NG Kerk, Wierdapark.
Op die: 04 Jan.2005 om 11:00.
Teraardbestelling om 10:00 te Monavoni Begraafplaas.
AVBOB, Pretoria. 012-327-3788. Lid van die NBOV.

Begrafnisdiens van: VOS: Chané, Liesl: in lewe van: Kempton Park.
Vanuit die: NG Kerk, Birchleigh.
Op die: 04 Jan.2005 om 11:00.
Zuurfontein Begraafplaas.
AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845. Lid van die NBOV.

 

Recommend Message 3 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-26 18:08:12

Soos die Beeld van 25 Feb. 2005

ABERTS; Hendrik Willem, in lewe van Faerie Glen. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Garsfonteinpark, 25/02/2005, 14:00, # Pretoria-Oos Begraafplaas, 13:00. (Beeld -
25/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LE ROUX; Louis. Dankie vir al die ondesteuning met afsterwe van Louis. Trips LE
ROUX en familie (Beeld - 25/02/2005)

VAN SCHALKWYK; Cecilia Maria, in lewe van Krugersdorp, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: # Sterkfontein Begraafplaas, 23/02/2005, 14:00. (Beeld -
25/02/2005) AVBOB, Krugersdorp, 011-953-3808.

VISSER; (Tollie) Mathys Cornelius. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Shelly Beach,
Natal Suidkus, 26/02/2005, 10:00, # Izotha Begraafplaas. (Beeld - 25/02/2005)
Doves Begrafnisdienste, Port Shepstone, 039-682-2587.


Soos die Beeld van 24 Feb. 2005

KRUGER; Jacomina Petronella, in lewe van Amandasig. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderpark, 25/02/2005, 09:30, # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord.
(Beeld - 24/02/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

LAWRIE; Anna Elizabeth, * 24/02/1915, vier haar 90ste verjaarsdag. Gelukwensing
van Robert, Anna-Beth, Conner en Rogan KLEINZEE. (Beeld - 24/02/2005)


Soos die Beeld van 23 Feb. 2005

JACOBS; Willem Jacobus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
Ou Apostoliese Kerk, Cranbourne Laan 137, Benoni, 23/02/2005, 13:30. (Beeld -
23/02/2005) Doves Begrafnisdienste, Benoni, 011-421-0926.

KOEKEMOER; Frederick George, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Moedergemeente, Kerkstraat, Elasburg, 24/02/2005,
11:00, # Suidpark Begraafplaas. (Beeld - 22/02/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667.

LIGTHELM; Klaartjie, in lewe van De Beerstraat 652, Wonderboom-Suid, Pretoria.
Gedenkdiens: Geref Kerk, Wonderboom-Suid, h v 13e en Naudéstraat, 25/02/2005,
12:00, # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord, 11:00. (Beeld - 23/02/2005)
Rentmeester / Grobbelaars, Rivieria, 012-329-3682/3/4.

MEYER; Attie, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
Trinity United Church, Norkem Park, 24/02/2005, 10:00. (Beeld - 23/02/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

SCHOLTZ; Christine, in lewe van Gansabaai. Gedenkdiens: NG Kerk, Gansbaai,
25/02/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 23/02/2005) AVBOB, Belville, 021-948-2601.

VAN DER LINDE; Maria Magdalena, in lewe van Melville. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Melville, 24/02/2005, 11:00, # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld -
23/02/2005) AVBOB, Milpark, 011-482-1027/8.

VAN DER WESTHUIZEN; Oom Piet, in lewe van Moreleta Park, Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Moreleta Park, 25/02/2005, 09:30, # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 23/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN HEERDEN; Alet (Lottie), in lewe van Homestead, Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Primrose, Môreweg-Gemeente, Germiston,
26/02/2005, 10:00, # Primrose Begraafplaas. (Beeld - 23/02/2005) AVBOB,
Alberton, 011-907-3233.

VAN WYK; Johanna (Joey), * 1914 te Harrismith, vier haar 91ste verjaarsdag
verlede naweek in Sasolburg, Vrystaat. (Vaal Ster - 21 tot 25/02/2005)[ Eggenoot
was Thys en kinders is Annetjie en Pieter]

VERSTER; Riana, in lewe van Randhart, Alberton, Gauteng Provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Randpark, Boekenhoutstraat 23, Alberton, 24/02/2005,
11:00, # Alberton-Noord Begraafplaas. (Beeld - 23/02/2005) AVBOB, Alberton,
011-907-3233.


Soos die Beeld van 22 Feb. 2005

NEL(Baba); Carlie, in lewe van Pretoria. Roudiens: Ned Herv Kerk Wapadrand,
23/02/2005, 09:30, # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 22/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GUNTER; (Soldatos) Maxi, in lewe van Murrayfield, Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Skuilkrans, 24/02/2005, 13:00, # Silverton Begraafplaas. (Beeld -
21/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

HEYMANS; Johanna Susanna, in lewe van Herfsland Aftree-oord, Kempton Park.
Verassingsdiens: NG Kerk, Riebeeckpark, 23/02/2005, 13:00. Veras. (Beeld -
22/02/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

SMIT - STEVENS; Rie, in lewe van De Meerpaal Aftree-Oord. Dankdiens: Hollandia
Saal, Stellenbergweg 689, Willow Glen, 23/02/2005, 14:00. Veras. (Beeld -
22/02/2005) 012-807-5217.

VAN ZYL; Faan. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wierdapark, 22/02/2005, 15:00, #
Olievenhoutbosch Begraafplaas, 14:00. (Beeld - 22/02/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.


Soos die Beeld van 21 Feb. 2005

KOTZE; Martha, in lewe van Fountainebleau. Begrafnisdiens: Geref Kerk Northwold,
23/02/2005, 11:00, # Fourways Memorial Park Begraafplaas. (Beeld - 21/02/2005)
Doves Begrafnisdienste, Randburg, 011-792-1404/5.

OOSTHUIZEN; (Osie) Eduard Johannes. Roudiens: NG Kerk, Valleisig, h v Mayo- en
Tipperarystraat, Faerie Glen, Pretoria, 22/02/2005, 10:15. Veras. (Beeld -
21/02/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Soos die Beeld van 19 Feb. 2005

DU TOIT; (Bokkie) Elizabeth, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, h v Messelaar- en Kotzestraat, Roodepoort,
22/02/2005, 11:00. (Beeld - 19/02/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

KRITZINGER; (Thys Masien) Matthys Johannes Lourens * 30 Jun 1919 te Nuweplaas,
Langkloof, + 16 Jan 2005. Word oorleef deur eggenote Kleintjie en kinders
Raymond, Linda en Elaine. Veras. (Beeld - 19/02/2005) Martin's, 012-660-2028.

SCHOEMAN; (Fanie) Stephanus Johannes. Memoriam. Verloofde Alinda en kinders.
(Beeld - 19/02/2005)

WEENICK; Hetty, in lewe van Panoramalandgoed. Begrafnissdiens: Geref Kerk
Noordrand, Lanfhuisstraat 1129, Allan's Nek, 21/02/2005, 11:30, # Wespark
Begraafplaas, 10:00. (Beeld - 19/02/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158
.


Soos die Beeld van 18 Feb. 2005

BOTHA; Lorinda, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS
Kerk, Elspark, Kingfisherlaan, 21/02/2005, 10:00. (Beeld - 18/02/2005) AVBOB,
Boksburg, 011-917-5041.

GEYER; (Dr.) Chris, word oorleef deur Togie, Graham, David, Kirsten en Rudi.
(Beeld -18 Feb 2005)[geen verdere inligting nie]

LUBBE; Hennie. Begrafnissdiens: Baptiste Kerk, 15de Laan, Rietfontein,
18/02/2005, 12:00, # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 18/02/2005)
Elite Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.

VERHAGE; Sjaan, in lewe van, Pretoria, voorheen Potgietersrus en Hermanus.
Gedenkdiens: Glen Methodist Church, Keeshondstraat, Garsfontein, 21/02/2005,
13:00. (Beeld - 18/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Soos die Beeld van 17 Feb. 2005

DU PLESSIS; Johannes Gideon, in lewe van Erasmuskloof. Gedenkdiens: NG Kerk,
Monumentpark, Pretoria, 18/02/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 17/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MAILOVICH; Charles John Quinton. in lewe van 278ste Straat, Naboomspruit.
Begrafnissdiens: NG Kerk, Naboomspruit, 18/02/2005, 10:30, # Naboomspruit
Begraafplaas. (Beeld - 17/02/2005) AVBOB, Naboomspruit, 014-743-0421.

MOOLMAN; Theodorus Daniël du Plessis, in lewe van Môregloed, Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Môregloed, 17/02/2005, 14:00. (Beeld - 17/02/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

FERREIRA; Piet en Yvonne, 50ste Huweliksherdenking 15 Jan 2005. (Vaal Ster -
14 tot 18 Feb 2005)


Soos die Beeld van 16 Feb. 2005

BESTER; Johanna Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Lynwoodrif, Pretoria, 17/02/2005, 13:00. (Beeld - 16/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

CLAASSENS; Ouma Hannie. Begrafnissdiens: NG Kerk, Verwoerdburgstad, Hippolaan,
Zwartkop, 21/02/2005, 11:00, # Ou Centurion Begraafplaas. (Beeld - 16/02/2005)
Elite Begrafnisdieste, Centurion, 012-654-9902.

DE JAGER; Eldred Grant, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: RKK St John
Fisher, Lynnwood, 16/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

HANEKOM; Tobias Nicolaas, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: St Andrews Community Presbyterian Church, Miles Sharpstraat,
Rynfield, Benoni, 17/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005) AVBOB, Boksburg,
011-971-5041.

LOGGENBERG; Jacoba Elizabeth, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging.
Verassingsdiens: NG Kerk, Drie Riviere, 14/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005)
AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

POTGIETER; Engela (Tannie Pop), in lewe van Benoni, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Parkstraat, Benoni, 18/02/2005, 10:00. (Beeld -
16/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

SCHOOMBIE; Cornelius Johannes Hermanus, in lewe van Krugersdorp, Gauteng
provinsie. Begrafnissdiens: AGS Kerk, h v Flemming- en Fisherstraat,
Krugersdorp-Wes, 17/02/2005, 11:00, # Wespark Begraafplaas. (Beeld - 16/02/2005)
Doves/Saffas, Krugersdorp, 012-665-1044.

SNYMAN; Johanna A.C. (Joey) * KRIGE, in lewe van Sussexlaan, Pretoria.
Begrafnissdiens: NG Kerk, Lynnwood, 17/02/2005, 11:00, # Rebeccastraat
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 16/02/2005) Doves/Saffas, Menlopark,
012-346-8458.

STEYN; Gesina, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos,
17/02/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 16/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

VAN DER HORST; Nancy + 13/02/2005, in lewe van Pretoria. Wim, kinders en
kleinkinders. Gedenkdiens: Geref Kerk, Rietvallei, 18/02/2005, 09:30. Veras.
(Beeld - 16/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN DEVENTER; Dirk, in lewe van Jakkalsdans, Cullinan. Begrafnissdiens: Geref
Kerk, Bronkhorstspruit, 16/02/2005, 11:00, # Ou Bronkhorstspruit Begraafplaas.
(Beeld - 16/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN WYK; Samuel), in lewe van Brakenhurst, Alberton, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Brakenhurst, Hennie Albertsstraat, Albertoni,
17/02/2005, 14:00. (Beeld - 16/02/2005) AVBOB, Alberton, 011-907-3233.

VENTER; Martha Hendrina, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnissdiens:
NG Oosgemeente, Nigel, 16/02/2005, 11:00, # Nigel Begraafplaas. (Beeld -
16/02/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.


Soos die Beeld van 15 Feb. 2005

 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12661

FICK; Wietz Botes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos,
16/02/2005, 09:30, # Rebeccastraat Begraafplaas. (Beeld - 15/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

FOUCHEE; Johannes Jacobus, in lewe van Brakpan, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AGS Kerk, Brakpan-Noord, 15/02/2005, 11:00. (Beeld -
15/02/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

Stergevalle:

LOOTS; Willie, in lewe van Linden. Met meegevoel van Stella en familie. (Beeld
- 15/02/2005)


Soos die Beeld van 14 Feb. 2005

MALHERBE; Tielman + 08/02/2005. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Pretoria-Wes,
14/02/2005, 14:00. (Beeld - 14/02/2005) AVBOB, Moot, 012-330-0116/9.

STRYDOM; Gert Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
15/02/2005, 13:00, # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 14/02/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Soos die Beeld van 12 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12550

SCHLEBUSH; Kobus * 12/02/1970 + 28/05/2002. Memoriam: van Ma (Beeld -
12/02/2005)

SWART; Lucas Martinus (oom Blackie). Begrafnisdiens: NG Kerk, Warmbad-Wes
Gemeente, 14/02/2005, 11:00. (Beeld - 12/02/2005)


Soos die Beeld van 11 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12549

FENSHAM; Emily Elizabeth, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Boksburg-Oos Gemeente, h v 14e Laan en Carl
Cilliersstraat, 11/02/2005, 13:00. (Beeld - 11/02/2005) AVBOB, Benoni,
011-421-5842.

FRITZ; Ernest August, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Geref Kerk, Nigel, 14/02/2005, 14:00, # Nigel Begraafplaas. (Beeld -
11/02/2005) Doves Begrafnisdienste, Nigel, 011-814-7024.

ROBERTS; Pieter, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Nuwe
Apostoliese Kerk, h v Buxton- en Conwayweg, Dinwiddie, 12/02/2005, 11:00.
(Beeld - 11/02/2005) Crestwood Begrafnisdienste, 011-787-9492.


Soos die Beeld van 10 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12487

CAPAZORIO; Cornelia, in lewe van Herfsland Aftree-Oord, Kempton Park, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: N H Kerk, Monumentweg, Kempton Park, 11/02/2005,
11:00, # Bredell Begraafplaas. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

CORDIER; Andries Cornelis, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: GBA Kapel, h v New- en Joubertstraat, Germiston, 11/02/2005,
11:00. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

CROUKAMP; Hannetjie. Begrafnisdiens: Charis Christelike Kerk, Lavenderweg,
Wonderboom Hoewes, 10/02/2005, 11:00, # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 10/02/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

DU PLOOY; Louis Cornelius, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: N G Kerk Herman Steyn, 10/02/2005, 10:00, # Jacobskop
Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

ERASMUS; Paul Nicolaas Harmse Venter, in lewe van Pretoria, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Sonheim Aftree-Oord, 11/02/2005, 11:00, # Rebekka Begraafplaas,
09:30. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

FOUCHE; Lourens (Louwtjie), + 06/02/2005. Oorleef deur Rika, Baby, Henry, Johan
en gesinne. Van Jan KOLYN. (Beeld - 10/02/2005) [Vaal Ster 'n plaaslike koerant
in die Vaaldriehoek]

LEMKE; Cicel C, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Voortrekkekmonument
Kapel, Pretoria, 11/02/2005, 10:00. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

LE ROUX; Louis, in lewe van Cederberg 9, The Willows. Gedenkdiens: NG Kerk,
Aasvoëlkop, h v Alida- en Hockeylaan, 11/02/2005, 14:00, Veras. (Beeld -
10/02/2005)

MANUELS; Arend, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Villieria,
Pretoria, 11/02/2005, 14:00. (Beeld - 09/02/2005) AVBOB, Pretoria-Noord.
012-565-4269.

NIELSON; Judith Jacoba, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Woord en Lewe Kapel, h v Trichardt- en Schreinerstraat, Parkrand, 11/02/2005,
14:00. # Suidpark Begraafplaas, Boksburg. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Boksburg.
011-917-5041.

POTGIETER; Johannes Hermanus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Wordsworthstraat, Farrarmere, Benoni, 11/02/2005,
10:00. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Benoni, 011-421-5842.

SMITH; Alet, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk
Horison, h v Andries Bruin- en Moutonweg, 11/02/2005, 10:00. # Wespark
Begraafplaas. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Roodepoort. 011-760-1158.

SNYMAN; Renier, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: N H
Kerk, Championstraat, Boksburg, 11/02/2005, 10:00. # Boksburg Substreek
Begraafplaas. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Benoni. 011-421-5842.

VAN DER MERWE; Trudie (Kleintan), in lewe van Klein Helderkruin.
Verassingsdiens: Geref Kerk, Wilropark, 10/02/2005, 15:00. (Beeld -
10/02/2005) AVBOB, Roodepoort. 011-760-1158.

VAN DYK; Jurgens Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Park-Oos, 11/02/2005, 10:00. # Bredell
Begraafplaas. (Beeld - 10/02/2005) AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845.


Soos die Beeld van 09 Feb. 2005

 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12442

BOTHA; Gertruida P (Gerrie), + 24/01/2005. Memoriam: Eggenoot, seun en suster.
(Vaal Ster - 08 tot 11/02/2005) [Vaal Ster 'n plaaslike koerant in die
Vaaldriehoek]

HIGGO;{Matrone} M, in lewe van Zuid-Afrikaanse Hospitaal, Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Waterkloofrif, Pretoria, 11/02/2005, 14:00, # Rebecca
Begraafplaas, Pretoria, 10:00. (Beeld - 09/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

O'CONNER; Anna Magrieta Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Gemeente, Hoogland, 11/02/2005, 10:00, # Zuurfontein
Begraafplaas. (Beeld - 09/02/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

ROOS; Schalk, * 19/11/1957, + 02/02/2005. Memoriam: Wayne, Linda, Kade, Ronel,
Neil, Martin, Sasha, Grant, Chris, Riana en Annebelle. (Vaal Ster - 08 tot
11/02/2005) [Vaal Ster 'n plaaslike koerant in die Vaaldriehoek]

TENZELDAM-GANSWYK; Clare Isabella, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Gemeente, Hoogland, 09/02/2005, 11:00. (Beeld - 09/02/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Regstelling van Beeld 08 Feb 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12489

BARLETT; I S (Rene), * 06/11/1804[sic-née *06/11/1909] + 06/02/2005, oud 93jr
3mnd. Oorleef deur Ken, kinders en kleinkinders. (Beeld - 08/02/2005)

[Berig soos in Beeld. Geboortedatum kan dalk wees 06/11/1909]

...................................................................
Soos die Beeld van 08 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12396

BARLETT; I.S. (Rene), * 06/11/1804 + 06/02/2005. Oorleef deur Ken, kinders en
kleinkinders. (Beeld - 08/02/2005) [Berig soos in Beeld. Geboortedatum kan dalk
wees 06/11/1909]

DE VILLIERS; Vivian in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: APK Pretoria-Oos,
09/02/2005, 11:00, # Pretoria-Oos Begraafplaas, 09:30. (Beeld - 08/02/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

SHEPPERD; Tom, van Die Palm Kwekery. Verassingsdiens: NG Kerk, Constantiakruin,
h v Yolandie- en Liebenbergstraat, 08/02/2005, 11:00. (Beeld - 08/02/2005)
AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

VAN DYK; Joe, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk,
Lynnwoodrif, 10/02/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 08/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Soos die Beeld van 07 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12348

SHEPHERD; Tommie , + 03/02/2005. Oorleef deur Marina en kinders. Van, Marinda
en Johan TALJAARDT, Velddrif, Weskus. (Beeld - 07/02/2005)

DU PLESSIS; Koot, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Skuilkrans,
08/02/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 07/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos.
012-460-3745.

GOUWS; Frans Pieter Faculin, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park, 07/02/2005, 11:00.
(Beeld - 07/02/2005) AVBOB, Kempton Park. 011-975-5845.

LIZAMORÉ; Andries Hermanus. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waverley, 07/02/2005,
10:45, # Zandfontein Begraafplaas, 09:30. (Beeld - 07/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot. 012-330-0116/9.


Soos die Beeld van 05 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12235

Sterfgevalle

EIDESUND; Brunhilda Serena * STRYDOM 88 jr, + 16/01/2005, vroeër in lewe van
Joubertina, later in lewe van Bergen, Noorweë. Oorleef deur kinders, Karl, Ann
en gesin, Ann, Randolf en gesin, Inge, Geier en gesin, broers en suster, Pieter,
Serena, Louwrens & hulle gesinne. (Beeld - 05/02/2005)


Soos die Beeld van 04 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12187

Begrafnisses & Verassings:

1)DE BRUIN; Philippus Hendrik, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Begoniastraat, Primrose Heuwel, 04/02/2005,
15:00 (Beeld - 04/02/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3677/8.

2)GERMISHUIZEN; Cam, Gedenkdiens: St John's Church, Andries Potgieterstraat,
Thaba Tshwane, 04/02/2005, 14:30. Veras. (Beeld - 04/02/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion. 012-654-9902.

3)OELOFSE; Nico, in lewe van Garsfontein, Pretoria. Begrafnisdiens: Afrikaanse
Protestantse Kerk, Pretoria-Oos, 08/02/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 04/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

4)OOSTHUIZEN: Dirk, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Faerie Glen,
Pretroria, 07/02/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas, 09:30. (Beeld -
04/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Soos die Beeld van 03 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12164

Begrafnisses & Verassings:

1)ELS; Susara Aletta, in lewe van Kemton Park. Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 04/02/2005, 15:00 (Beeld - 03/02/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

2)MARITZ; Janetta Gezina, in lewe van Pretoria, Gedenkdiens: Geref Kerk,
Brooklyn, 04/02/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 03/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos.
012-460-3745.

3)OBERHOLZER; Magrietha Sophia Jacoba, in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 04/02/2005, 12:00. Veras.
(Beeld - 03/02/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

4)PRINSLOO: Louis, in lewe van Robin Hills. Verassingsdiens: Mosaiek Kerk,
Davidsonstraat, Northcliff, 03/02/2005, 14:00. (Beeld - 03/02/2005) Doves
Begrafnisdienste, Randburg. 011-792-1404.

5)VILJOEN; Maria Petronella Magrietha, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
NG Kerk, Onderstepoort, 04/02/2005, 10:00. (Beeld - 03/02/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord. 012-565-4269.

LET WEL:Berig van gister 02/02/05 moet sa volg lees:-

POWELL: Alida, in lewe van Rustenburg, voorheen Port Elizabeth. Gedenkdiens: NG
Kerk, Suid-Oos Pretoria, Stellastraat, Brooklyn, 03/02/2005, 11:00. Veras.
(Beeld - 02/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745.


Beeld van 02 Feb.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12123

Begrafnisses & Verassings:

BOTHA; Paul Roux * Tamboerskloof, Kaapstad 01/12/1923, + 29/01/2005, in lewe van
Kleinmond. Word oorleef deur sy vrou Fransie, seuns Paultjie, Francois en André,
skoondogters Retha, Lindy en Ilse, kleinkinders Klein Paul, Stephan, Margarete,
Francois, Helene, Maria, Jenny, Robert en Thomas. (Beeld - 02/02/2005)
[Byeenkoms vir Familie en vriende by Kogelpark Kliniek te Kleinmond, 02/02/2005,
10:30] Windt Broers, Kleinmond. 028-271-4971.

ERASMUS; Maria Isabella, in lewe van Pretoria, Begrafnisdiens: Volle Evangelie
Kerk, Sinoville, 03 Feb 2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord.
(Beeld - 02/02/2005) AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269.

KRIGE: Debora (Debbie) + 31/01/2005, 83jr, in lewe van Hermanus, voorheen
Florida. Gedenkdiens: NG Kerk, Hermanus, 03/02/2005, 14:30. Veras. Word oorleef
deur haar man Deon, kinders, kleinkinders & agterkleinkinders. (Beeld -
02/02/2005) Saffas/Doves, Hermanus. 028-313-0453.

KUHN; Wilhelmina Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Christian
Wordship Centre, 03/02/2005, 10:30 # 09:00, Heatherdale Begraafplaas,
Pretoria-Noord. (Beeld - 02/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745.

POWELL: Alida, in lewe van Rustenburg, Port Elizabeth. Gedenkdiens: NG Kerk,
Suid-Oos Pretoria, Stellastraat, Brooklyn, 03/02/2005, 11:00. Veras. (Beeld -
02/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745.

ROSSOUW; Pieter Andries, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Moedergemeente, Kerkstraat, Elsburg, 04/02/2005, 12:00
# Suidpark Begraafplaas, Germiston. (Beeld - 02/02/2005) AVBOB, Germiston.
011-825-3667.

SCHOEMAN: Christiaan Frederick, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Ned Herv
Kerk, Wesmoot, 03/02/2005, 14:00. (Beeld - 02/02/2005) AVBOB, Pretoria.
012-327-3788.

VENTER; Maria Johanna, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Drie Riviere, 03/02/2005, 10:00 # Vanderbijlpark
Begraafplaas. (Beeld - 02/02/2005) AVBOB, Vereeniging. 016-421-4054


Soos die Beeld van 01 Feb. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/12073

Begrafnisses & Verassings:

BOSHOFF; Johannes Jakobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Pretoria-Tuine, 02 Feb 2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld
- 01/02/2005) AVBOB, Pretoria. 012-327-3788.

De KLERK; Sheldon Nicolas, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Kruin, 01 Feb 2005, 14:00. (Beeld - 01/02/2005) AVBOB,
Kempton Park. 011-975-5845.

LA GRANGE;{Matrone} Sarah + 22 Jan 2005, in lewe van Huis Herfsblaar,
Pretoria.[voorheen van Soetdoring-aftreeoord] Kontaknommer van susterskind, Mnr
ORFFER 082-445-7602. (Beeld - 01/02/2005) AVBOB, Moot. 012-330-0116/9.

MARAIS; (VI), in lewe van Groenkloof, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Groenkloof, 02 Feb 2005, 15:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas, 13:30. (Beeld -
01/02/2005) AVBOB, Pretoria-Oos. 012-460-3745.

PRETORIUS; Gerhardus Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderpark, 01 Feb 2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord.
(Beeld - 01/02/2005) AVBOB, Pretoria-Noord. 012-565-4269.

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-26 19:34:13) ]

 

Recommend Message 4 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-26 19:50:48

Soos die Beeld van 31 Mrt. 2005
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14221

BAUERMEISTER; Daniel Hendrik, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Rooihuiskraal, distrik Pretoria, 01/04/2005, 13:00. (Beeld - 31/03/2005) AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

DU TOIT; Emmerentia Susanna, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Impala Park, Canadairstraat, Boksburg, 01/04/2005,
11:00. (Beeld - 30/03/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

GROBLER; Rikki * 25/01/1985 + 18/03/2005, Our Son. Memorial service: Baptist
Church, Farrarmere, Benoni, Gauteng province, 01/04/2005, 14:30. (Beeld -
31/03/2005) Doves, Boksburg, 011-917-5052.

STRAUSS; Beatrix Maria Getruda, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Waterkloof, Pretoria, 31/03/2005, 13:00. (Beeld - 31/03/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

SWANEPOEL; Aletta Susanna. Roudiens: NG Kerk, Queenswood, Garrettlaan,
Queenswood, distrik Pretoria, 01/04/2005, 10:00. Veras.(Beeld - 31/03/2005)
Saffas/Doves, Pretoria, 012-327-4714.

VAN DEN HEEVER; Theodorus, in lewe van Edenvale, distrik Germiston.
Verassingsdiens: AGS Kerk, Klopperpark, Germiston, 31/03/2005, 10:00. (Beeld -
31/03/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN SANDWYK; Cornelus Marinus, in lewe van Nylstroom (Modimolle), Limpopo
provinsie. Verassingsdiens: AGS Hatfield, Pretoria, 01/04/2005, 12:00. (Beeld -
31/03/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN WYK; Jan. Memorial service: Glen Methodist Church, Keeshond Str,
Garsfontein, Pretoria, 31/03/2005, 11:00.[Donations: Sungardens Hospice
Pretoria] (Beeld - 31/03/2005) Doves, Boksburg, 011-917-5052.


Soos die Beeld van 30 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14184

GREYLINGH; Petronella Jacoba. in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Moedergemeente, Kerkstraat, Elsburg, distrik Germiston,
31/03/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas, distrik Germiston. (Beeld -
30/03/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

VAN COLLER; Catharina Elizabeth, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Edleen, distrik Kempton Park, 30/03/2005, 13:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 30/03/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.


Soos die Beeld van 29 Mrt 2005

 

 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14155

GERBER; Nellie. in lewe van Elardus Park, distrik Pretoria, [voorheen Waverley,
distrik Pretoria]. Begrafnisdiens: NG Kerk, Elarduspark, 31/03/2005, 11:00 #
10:00, Silverton Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 29/03/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LANLEY; Elizabeth, in lewe van Doornpoort. Begrafnisdiens: NG Kerk, Montana,
Pretoria-Noord, 29/03/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-weg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 28/03/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

OOSTHUIZEN; Ziegfried, Hendrik, Simoné en Cayla + motorongeluk, in lewe van
Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Delportstraat, Elsburg,
30/03/2005, 12:00. Veras. (Beeld - 29/03/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

VAN DER MERWE; Anje * 29/03/1984. Sou mondig wees op 29/03/2005. Word onthou
deur Pappa, Mamma, De Wet en Vriende. (Beeld - 29/03/2005)


Soos die Beeld van 28 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14129

LAPONDER; Willy (Ouma) + 22/03/2005. Oorleef deur kinders en kleinkinders.
Veras. [Donasies aan SA Kankervereniging, Pretoria][Geen verdere inligting
gepubliseer nie]. (Beeld - 28/03/2005)

PELSER; Minnie, in lewe van Fairland Vallage. Verassingsdiens: Geref Kerk
Noord-Rand, Land Huisstraat 1129, Alansnek, 30/03/2005, 11:00. (Beeld -
28/03/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

VAN DER MERWE; Adriaan Thys, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton-Kruin Gemeente, 29/03/2005, 14:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeled - 28/03/2005) AVBOB, Kemptonpark,
011-975-5845.


Soos die Beeld van 24 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14099

ELS; Jesaja Jeremia, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie, voorheen Petit,
Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Ou Apostoliese Kerksaal, Orchardstraat 229,
Pomona, 29/03/2005, 11:00 # Rynsoord, Begraafplaas, Benoni. (Beeld - 24/03/2005)
AVBOB, Benoni, 011-421-5842.

GOOSEN; Antonie Christoffel, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton-Noord, Highveldweg, 24/03/2005, 10:00. (Beeld
- 24/03/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

RIBBENS; Hendrik Justinus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk Kempton-Kruin, Fiskaalstraat, 26/03/2005, 11:00. (Beeld
- 23/03/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

SCEALES; William Patrick Niven (Bill), in lewe van Waterkloof, Pretoria.
Begrafnisdiens: St Francis of Assist Anglican Church, h v Long- en Albertstraat,
Waterkloof, 24/03/2005, 14:30. Veras. [Donasies: Kankervereniging van
Suid-Afrika, Garsfontein, distrik Pretoria] [Begrafnis/Veras berig so geplaas].
(Beeld - 24/03/2005) Rentmeesters/Grobbelaars, Rivieria, 012-329-3682/3/4.

VAN DEVENTER; Johan (Sekel) * 09/02/1978 + motorongeluk , Bloemfontein,
Vrystaat provinsie, 14/03/2005. Gematrikuleer te Tom Naudé Hoërskool,
Pietersburg (Polokwane), Limpopo provinsie, 1996. Onthou deur VAN DEVENTER
gesin. (Beeld - 24/03/2005) Kontak No: 018-294-5269.

VAN DER WESTHUIZEN; (Sakkie), in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provinsie +
01/03/2005. Oorleef deur vrou Trudie, drie kinders en agt kleinkinders. (Vaal
Ster - 21-25/03/2005)

GUARINO; Anne Louise * 14/03/1970 + 14/03/2005. Rememberd by Carmine, Rackele
and family. (Vaal Ster - 21-25/03/2005)


Soos die Beeld van 23 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14024

COETZEE; Vanessa Anne + 16/03/2005. Oorleef deur Pieter, Chanelle en Melani.
Dankseggingsdiens: NG Kerk, Kempton Park, Gauteng provinsie, 04/03/2005[sic-née
24/03/2005], 10:00. (Beeld - 23/03/2005)

HILL; Frederick Jacobus (Freek) * 01/03/1927 + 16/03/2005, in lewe van Jan
Kempdorp, [voorheen Deneysville, Vrystaat provinsie]. Roudiens: Huis Andalusia,
Jan Kempdorp, 23/03/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 23/03/2005) AVBOB, Hartswater,
053-474-0852.

NAGEL; Jan Petrus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Volle
Evangelie Kerk, Northmead, Benoni, 24/03/2005, 11:00 # Rynsoord Begraafplaas,
distrik Benoni. (Beeld - 23/03/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Soos die Beeld van 22 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13990

DE KLERK; Marthinus Johannes, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Elspark, Kingfisherweg, Germiston, Gauteng provinsie,
23/03/2005, 14:00 # Boksburgse Substreeklike Begraafplaas. (Beeld - 22/03/2005)
AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Soos die Beeld van 19 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13907

WIESNER; Johanna (Hansi) * JOUBERT, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: APK Kerk,
Pretoria-Oos, 21/03/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 19/03/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Soos die Beeld van 18 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13881

DU PLESSIS; Judith Francina, in lewe van Barnsleyweg 16, Ferryvale, Nigel,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Moedergemeente, Nigel, 18/03/2005, 12:00.
(Beeld - 18/03/2005) Saffas/Doves, Nigel, 011-814-7024/5.


ERASMUS; Ryno, in lewe van Pretoria. Begrafnisdeins: NG Kerk Magalieskruin,
distrik Pretoria, 18/03/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 18/03/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


LE ROUX; Gawie. in lewe van Benoni, Gauteng provinsie Begrafnisdeins: NG Kerk,
Zesfontein Gemeente, Pretoriaweg, Zesfontein, 18/03/2005, 14:30 [Begraafplaas
word nie gepubliseer nie]. (Beeld - 18/03/2005) Doves, Benoni , 011-421-0926.


MILLS; Benjamin, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Begrafnisdeins: Geref Kerk,
Wapadrand, Hoewe 3, Olympusverlenging van Atterbury- en Hans Strijdomlaan,
22/03/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 18/03/2005) Rentmeesters
Grobbelaars, Rivieria, 012-329-3682/3/4


Soos die Beeld van 17 Mrt 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13844

GROBBELAAR; Petrus Johannes Delport, in lewe van Montanapark, Pretoria-Noord.
Verassingsdiens: NG Kerk, Magalieskruin, distrik Pretoria, 17/03/2005, 12:00.
(Beeld - 17/03/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HOWROYD; Elize [voorheen ELS] + 12/03/2005, in lewe van Benoni, Gauteng
provinsie[ Onthou deur dogter Mimi LABUSCHAGNE]. Verassingsdeins:
Koningkryksaal, Jehovah se getuies, 3 Sonneblomstraat, Kempton Park, Gauteng
provinsie, 18/03/2005, 11:00. (Beeld - 17/03/2005)

VAN NIEKERK; Cornelius. in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie
Begrafnisdeins: NG Kerk, Riebeeck Park, Kempton Park, 17/03/2005, 11:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 15/03/2005) AVBOB, Kempton Park
, 011-975-5845.


Soos die Beeld van 16 Mrt. 2005
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13829

BEKKER; Mary Johanna, in lewe van Vereenigin, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AVBOB Kapel, 15/03/2005, 10:00 # Vanderbijlpark Begraafplaas, Gauteng provinsie.
(Beeld - 16/03/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

BOSMAN; Louwrens Lemmer (Bossie) * 15/08/1916 + 11/03/2005, in lewe van Selrose
Park, Pretoria. Begrafnisdeins: NG Kerk, Meyerspark, {Ds} Floris ENSLIN,
17/03/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. [Mevr SACK vir verdere inligting:
082-331-1713 of 012-653-3847]. (Beeld - 15/03/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

DAVEL; Charlotte Olivia. Verassingsdeins: NG Kerk, Rietfontein-Suid,
17/03/2005, 10:00. (Beeld - 15/03/2005) AVBOB, Moot, 012-330-0116.

NEL; Mariana, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie . Verassingsdeins: NH
Kerk, Tweedelaan, Alberton, Gauteng provinsie, 16/03/2005, 11:00. (Beeld -
15/03/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

GERICKE; Steve + 14/03/2005. Husband and Farther will be missed by Liezl,
Sabastian and Lizré. (Beeld - 16/03/2005)

VAN DER WALT; Bert, in lewe van Pretoria. Begrafnisdeins: Sungardens Hospice
Kapel, 18/03/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 15/03/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN ZYL; Cornelia Magrita (Cernaliae), in lewe van Tileba, Pretoria.
Begrafnisdeins: NH Kerk, h v Springbok- en Krokodilstraat, Theresapark,
Pretoria, 16/03/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britz-Weg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 15/03/2005) Rentmeester Grobbelaars, Rivieria,
012-329/3682/3/4.


Soos die Beeld van 15 Mrt. 2005
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13776

VAN WYK; Jan David Adriaan, in lewe van Monavoni. Verassingsdiens: AVBOB Kapel,
16/03/2005, 11:00. (Beeld - 15/03/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN WYK; Albertus Adriaan Abraham, in lewe van Magalieskruin, distrik Pretoria.
Verassingsdeins: NG Kerk Magalieskruin, 15/03/2005, 09:360. (Beeld - 15/03/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Soos die Beeld van 14 Mrt. 2005

 http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13743

BOOYSEN; Danie (oupa Daan) * 29/10/1939 + 14/03/2005. Pappa en Oupa word onthou
deur Lizelle en Christiaan, Christopher en Nicholas. (Beeld - 14/03/2005)

MOSTERT; Pieter Johannes (Pieta) (22jr) + 10/03/2005, in lewe van Gordonsbaai,
Kaapprovinsie [voorheen Kempton Park, Gauteng provinsie], Word oorleef deur
Ouers en twee broers. Veras. [geen besonderhede van Diens gepubliseer](Beeld -
14/03/2005) Doves begrafnisdienste, Stellenbosch, 021-887-6941.

N.N.; Hanna (Ousus) + 13/03/2004. Onthou deur susters Sweetie, Pitta en Marie.
(Beeld - 14/03/2005)


Soos die Beeld van 12 Mrt. 2005
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13660

ENSLIN; Martiens + 24/02/2005, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provinsie.
Oorleef deur vrou Hettie, 4 seuns, een dogter, 8 kleinkinders en een
agterkleinkind. Begrafnisdiens: 02/03/2005, NG Kerk Historia-gemeente, h v Piet
Cronje en President Steynstraat, S E 1, Vanderbijlpark. (Vaal Ster - 7 tot
11/03/2005)

GOOSEN; Magdalena Maria Elizabeth, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Secourt, Springs, Gauteng provinsie, 14/03/2005, 11:00
# Geduld Begraafplaas, Springs. (Beeld - 11/03/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.


Soos die Beeld van 11 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13603

BOTHA; Elizabeth Wilhelmina Catharina, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NH Kerk Delportstraat, Elsburg, 14/03/2005, 11:00. (Beeld -
09/03/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

GOOSEN; Magdalena Maria Elizabeth, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Secourt, Springs, Gauteng provinsie, 14/03/2005, 11:00
# Geduld Begraafplaas, Springs. (Beeld - 11/03/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

GOUGH; Susanna Johanna Magrieta (Rietha), in lewe van Germiston, Gauteng
provinsie. [voorheen Florida] Begrafnisdiens: NG Kerk Cachet-gemeente,
Thistleweg 12, Primrose, Germiston, 11/03/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas,
Elsburg, distrik Germiston.[Vrou van Bill GOUGH]. (Beeld - 11/03/2005) AVBOB,
Germiston, 011-825-3667/8.

KOTZE; Hanna + 'n jaar gelede. Word onthou deur Mias, Theuns, Thys en Sus.


Soos die Beeld van 10 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13557

BOSCH; Irene Virginia, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AGS Kerk, Vereeniging Sentraal, 09/03/2005, 11:00. (Beeld -
10/03/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

DE JONGH; Andries, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Vharis Christelike
Kerk, Lavenderweg, Annlin-Wes, Uitbreiding 3, 11/03/2005, 09:45 # Heatherdale
Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 10/03/2005) Tel: 072-619-6108
of 082-412-2276.

LAMPRECHT; Anna Salomina Carolina, in lewe van Midrand, distrik Johannesburg,
Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk Halfweghuis, 11/03/2005, 15:00 #
14:00, Midrand Begraafplaas, distrik Johannesburg. (Beeld - 09/03/2005) AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

OOSTHUIZEN; Maria Aletta, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk,
Skuilkrans, Brummeria, Pretoria, 11/03/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 10/03/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN HEERDEN; Martha Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton-Noord, 10/03/2005, 10:00 # Mooifontein
Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld - 10/03/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.


Soos die Beeld van 09 Mrt. 2005

BADENHORST; Andrew, in lewe van Melville, Johannesburg. Begrafnisdiens:
Apostoliese Kerk, Greymont, 10/03/2005, 10:30 # Wespark Begraafplaas,
Johannesburg. (Beeld - 09/03/2005) Doves Begrafnisdienste, Randburg,
011-792-1404/5.

BLOM; Catharina Magrietha, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
10/03/2005, 09:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 09/03/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

CONRADIE; Rodney, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk Sunward Park, h v Jaquar- en Mossiestraat, Boksburg, 09/03/2005, 12:00 #
Boksburg Substreeklike Begraafplaas (Beeld - 09/03/2005) AVBOB, Boksburg,
011-917-5041.

HEFER; Antonie Michal * 04/04/1914 + 03/03/2005, in lewe van Vanderbijlpark,
Gauteng prvinsie. Gedenkdiens: NH Kerk-Suid, Vanderbijlpark, 08/03/2005, 11:00,
diens gelei deur {Ds} Rudi RUST. Veras. (Uit Begrafnisbrief op 08/03/2005)

HOWARD; Elizabeth Helena Coetzer, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Arcadia, Pretoria, 09/03/2005, 09:30 # 10/03/2005, 11:00, Senekal
Begraafplaas, Vrystaat provinsie. (Beeld - 09/03/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

KRUGER; Mimi, in lewe van Darrenwood Village, Johannesburg. Begrafnisdiens:
Pioneerklub, Darrenwwod Village, Eeste laan, Linden, 10/03/2005, 09:30 # Wespark
Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 09/03/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

PIENAAR; Mentina B (Tina) + 05/03/2005. Diens: Geref Kerk, Alberton-Wes,
Gauteng provinsie, 09/03/2005, 11:00. Moeder en Ouma. Oorleef deur kinders en
kleinkinders. [Begrafnis of Verassing nie gepubliseer nie]. (Beeld - 09/03/2005)

UNTERHORST; Christina Susanna (Baby). Moeder en Ouma. Oorleef deur Fanie,
Christo, Wendy, Deon, Terri-Lee en kleinkinders. (Beeld


Regstelling van gister se berig,

die Tyd was verkeerd, moes wees 09:00 en Beeld
van 07/05/2005.
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13423
DE BEER; Dewald Lambertus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk
Wonderboom-Suid, 08/03/2005, 09:30 # Pretoria-Noord Begraafplaas. (Beeld -
07/03/2005) AVBOB, Moot, 012-330-0116/9.

Soos die Beeld van 07 Mrt. 2005
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13423
08/03/2005.

CUYPERS; Henricus Eduardus, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Geref Safari
Kapel, Lynnwoodstraat, Pretoria, 08/03/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 08/03/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MANS; Anna Susanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel,
09/03/2005, 10:30. (Beeld - 08/03/2005) AVBOB, Pretoria, 012-330-0116/9.

VAN DER MERWE; Schalk. Dankdiens: NG Kerk, Faeria Glen, Glenwoodweg, Pretoria,
10/03/2005, 11:00. [ geen, In lewe van, gepubliseer nie, vermoed
Pretoria].(Beeld - 08/03/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.


Soos die Beeld van 07 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13388

DE BEER; Dewald Lambertus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk
Wonderboom-Suid, 08/03/2005,10903 # Pretoria-Noord Begraafplaas. (Beeld -
04/03/2005) AVBOB, Moot, 012-330-0116/9.


Soos die Beeld van 05 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13345

HODGSKIN; Doreen + 02/03/2005, Our darling Nana and sister. Chantelle, Denton
and Joy. (Beeld - 05/03/2005)

MEYER; Unis, in lewe van Brooklyn, Pretoria. Begrafnisdiens: Riekie
Boshoff-saal, Johannes Postmus Ouetehuis, 07/03/2005,13:00 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 04/03/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

SWART; Saartjie, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG
Kerk, Floridapark, 04/03/2004, 11:00. (Beeld - 05/03/2005) AVBOB, Roodepoort,
011-760-1158.

WILLEMSE; Leendert, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
07/03/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld -
03/03/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Soos die Beeld van 04 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13318

BRAMLEY; Anna Magrieta, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Nigel, 03/03/2005,10:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld - 04/03/2005)
AVBOB, Nigel , 011-814-4853.

DU TOIT; Stephanus Daniel Petrus, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, De Deur, distrik Vereeniging, 04/03/2005,14:00. (Beeld
- 04/03/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

KRUGER; Lourens Marthinus, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Geref Kerk, Daspoort, 04/03/2004, 09:30. (Beeld - 04/03/2005)
AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

VAN JAARSVELD; Trudie, in lewe van Oakdale, Belville. Begrafnisdiens: AVBOB
Kapel, Milpark, 07/03/2004, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld -
03/03/2005) AVBOB, Johannesburg, 011-842-1027/8.


Soos die Beeld van 03 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13266

BEHR; Martha Magdalena, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
NH Kerk, Kempten, 03/03/2005,14:30. (Beeld - 03/03/2005) AVBOB, Kempton Park ,
011-975-5845.

DE BRUYN; Frans Roelf Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Waterkloofrand, 04/03/2005,14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
03/03/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GRAY; Vivian John. Oorlef deur Pappa, Mamma, Tracy, Paul, Ronan en Aidan.
(Beeld - 03/03/2005)

VAN TIDDENS; Ena, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Florauna, 04/03/2004, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. (Beeld -
03/03/2005)


Soos die Beeld van 02 Mrt. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13207

DITTRICH; Eitel Eugene, in lewe van Glen Haven Aftree-Oord. Begrafnisdiens:
Johannes Gemeente, 02/03/2005,13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
02/03/2005) AVBOB, Pretoria-Oos , 012-460-3745.

MALAN; Daniel Stephanus, in lewe van Waterkloof. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oosterlig, Leastraat 469, Waterkloof Glen, 02/03/2005,11:00 #
Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 02/03/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Rivieria, 012-329-3682/3/4.

VAN DER WESTHUIZEN; Pieter Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
10:00, Heatherdale Begraafplaas, Pretoria-Noord. Dankdiens: NG Kerk, Queenswood,
03/03/2005, 11:15, (Beeld - 01/03/2005) AVBOB, Moot, 012-330-0116/9.

KEMP en EICKER; Verlowing van Jof en Nelfrie. Geluk van julle Ouers. (Beeld -
01/03/2005)


Soos die Beeld van 01 Mrt. 2005

 http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/13181

BOECKER; Hans. Gedenkdiens: NH Kerk, Elandspoort, Knightstraat, Danville,
distrik Pretoria, 02/03/2005, 15:00. Veras. (Beeld - 01/03/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.

DE VOS; Dirk Meiring, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Lyttelton,
Pretoria, 01/03/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 01/03/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

DU PLESSIS; Gerhard, in lewe van Kloofendal, distrik Roodepoort, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Constantia Kruin, h v Yolandi- en
Liebenbergstraat, Roodepoort, 02/03/2005,11:00 # Fourways Memorial Park
Begraafplaas. (Beeld - 01/03/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

GREYLING; Rudolph Cornelius Du Plessis, in lewe van Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: Jehovagetuie Kingdom-Saal, 01/03/2005, 12:00. (Beeld
- 01/03/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

VAN DYK; Maria Magdalena, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Allen Park Tehuis vir Bejaardes, 02/03/2005, 11:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 01/03/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.


[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-26 21:05:12) ]

 

Recommend Message 5 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-26 21:39:56

Soos die Beeld van 30 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15203

DE BEER; Christie Dorathea in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Grafdiens: 29/04/2005, 14:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld -
30/04/2005). AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

SLABBERT; Johan. Deepest sympathy to Marieka from management and staff at
Clearwater BMW. (Beeld - 30/04/2005).


Soos die Beeld van 29 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15204

DE BEER; Christie. Our deepest condolences to Neels, Nelie and family, Johan,
Annetjie and family, Piet, Marie and family. From: Charles, Rita and family.
(Beeld - 29/04/2005).

LABUSCHAGNE; Barend Christoffel Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 29/04/2005, 11:00. (Beeld -
29/04/2005). AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

LOTTERING; Francois Bernardus, in lewe van Sonlandpark, distrik Vereeniging,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Sonlandpark, 28/04/2005, 14:00.
(Beeld - 29/04/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

O'CONNELL; John Bernardus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Ons
Tuis-dienssentrum, Riviera, 03/05/2005, 11:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 29/04/2005). Rentmeester / Grobbelaars,
Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

ROUX; Maria Johanna. in lewe van Leeuhof, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Klipkerk, Vereeniging, 29/04/2005, 10:00 #
Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld - 29/04/2005). Avbob,
Vereeniging, 016-421-4054.

SCOTT; Aletta Maria, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Birchleigh, 29/04/2005, 14:00 # Mooifontein
Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld - 29/04/2005). AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

VAN ZYL; Barbara Maria, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Tuinrand,
29/04/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 29/04/2005).
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Soos die Beeld van 27 Apr.2005

BOTHA; Johanna Jacoba, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Lyttelton, Pretoria, 28/04/2005, 14:30 # 13:00, Rebeccastraat Begraafplaas,
Pretoria. (Beeld - 27/04/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

FLORENCE; Johanna (Das) + 24/04/2005, in lewe van Linden, Johannesburg.
Begrafnisdiens: St Marks Presbyteriaanse Kerk, Kenmareweg, Yeoville, ,
Johannesburg, 28/04/2005, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. Onthou
deur Irvine, Kobus, Johan en familie. [Donasies: Nasionale Kankervereniging,
Johannesburg]. (Beeld - 27/04/2005). Thom Kight & Kie, 011-837-5531.

GRABIE; Roedolf Petrus Du Toit, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk,
Bapsfontein, distrik Benoni, 28/04/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 27/04/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

POTGIETER; Susan (Spokie) + 22/04/2005 om 23:39. Onthou deur eggenoot
Chris(Stoffel) en seun Christo. (Beeld - 27/04/2005).

VAN LOCHEM; Riek, in lewe van Kronendal, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Brooklyn, Duxburyweg 174, 28/04/2005, 11:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 27/04/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Soos die Beeld van 26 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15047

BOONZAIER; Gregoire * 31/07/1909 + 22/04/2005. Voormalige kunstenaar. Oorleef
deur seuns Anton en Emile, skoondogters Liz en Susanne, 6 kleinkinders,
versorgers Christine, Ezanda en Jeanette. Veras. [geen verdere inligting
gepubliseer nie]. (Beeld - 26/04/2005).

CROUSE; Larry. Met groot medelye met afsterwe verneem. Van Lucas en Betsy.
(Beeld - 26/04/2005).

ESTERHUIZEN; Louis Johan, in lewe van Constantia Kloof, distrik Roodepoort,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk , Constatiakruin, h v Yolandi- en
Liebenbergstraat, 26/04/2005, 10:00. (Beeld - 26/04/2005). AVBOB, Roodepoort,
011-760-1158.

KIRSTEIN; Cecilia Cornelia, in lewe van Huis Vergenoeg, 33ste Laan, Villieria,
Pretoria. Gedenkdiens: Huis Vergenoeg Dienssentrum, 33ste Laan, Villieria,
26/04/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 26/04/2005). Doves Begrafnisdienste,
Innesdale, 012-335-0824.

SPIES; Abraham Marthinus, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Suid-Oos
Pretoria, 26/04/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 26/04/2005). AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Soos die Beeld van 25 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15011

BRITS; Martie, in lewe van Helderkruin, distrik Roodepoort, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk Roodekrans, Azaliaweg, Roodekrans, 26/04/2005, 10:30 #
Sterkfontein Begraafplaas. (Beeld - 25/04/2005). AVBOB, Roodepoort,
011-760-1158.

KOCH; Willemien * 17/12/1962 + 25/04/2004. Onthou deur Familie. (Beeld -
25/04/2005).


Soos die Beeld van 23 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14981

GOUWS; Anne Marie, in lewe van Nelsonia. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Drie
Riviere, distrik Vereeniging, Gauteng provinsie, 25/04/2005, 14:00 # Meyerton
Begrafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 23/04/2005). AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

ROOS; Jacobus Francois, in lewe van Golfpark, distrik Meyerton, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Meyertonpark, 25/04/2005, 12:00 # Meyerton
Begraafplaas.(Beeld - 25/04/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

STIRK; Leonard Charles, in lewe van Rothdene, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Meyerton, Gauteng provinsie, 22/04/2005,
10:00 # Meyerton Begraafplaas.(Beeld - 23/04/2005). AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

WIESE; Pieter Roos, in lewe van Arconpark, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Arconpark, 25/04/2005, 11:00. (Beeld -
23/04/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

VAN DER LINDE; Adriaan (Tjol) + 14/04/2005 in ouderdom van 71 jaar, in lewe van
Fairland, Johannesburg. Voormalige senior bestuurder van Standard Bank
Hoofkantoor, Johannesburg. Oorleef deur sy vrou Nelia, dogters Ester en Ronel,
skoonseuns Pietie en Herman, kleinkinders Elona, Tanya, Johathan en Jaques.
(Beeld - 23/04/2005)


Soos die Beeld van 22 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14973


COLLINS; James O'Brien, in lewe van Queenswood, distrik Pretoria.
Verassingsdiens: Rentmeester Grobbelaarskapel, 22/04/2005, 12:00. (Beeld -
22/04/2005). Rentmeester Grobbelaars, Riviera, 012-329-3682/3/4.

DELPORT; Jan Daniel, in lewe van Oranjeville, Vrystaat provinsie.
Begrafnisdiens: Ou Apostoliese Kerk, Deneysville, Vrystaat provinsie,
22/04/2005, 10:00 # Oranjeville Begraafplaas.(Beeld - 22/04/2005). AVBOB,
Vereeniging, 016-421-4054.

ELLIS; Thelma Suzanne, in lewe van Ilkeyweg 40, Lynnwood Glen, Pretoria.
Begrafnisdiens: Pretoria-Oos Begraafplaas, 25/04/2005, 09:30. Kerkdiens: NG
Gemeente, Lynnwood, 25/04/2005, 11:00. Onthou deur dogters Ethelda en
Danél.(Beeld - 22/04/2005). Doves, Menlo Park, 012-346-8458.

ELLSE; Shannon * 8/06/1987 + 18/04/2005. Remembered by Dad, Tristan and Dustin.
Illana, Trevor, Dawn, Jenna and Phillip, Granny and Grandpa ELLSE. (Beeld -
22/04/2005).

FOURIE; Cornelia Jacoba, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Lyttelton-Noord, Pretoria, 23/04/2005, 11:30 # 10:00 Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 22/04/2005). AVBOB, Pretoria, 012-975-5845.


Soos die Beeld van 21 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14935

CHIRGWIN; Edwin Francois, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk,
Hartbeeshoek, 22/04/2005, 14:00. (Beeld - 21/04/2005). AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

KLEYNHANS; Jan Hendrik, in lewe van Tiarawoonstel 8, Trichardlaan, Gezina,
Pretoria, (voorheen Koppies, Vrystaat provinsie). Gedenkdiens: NH Gemeente,
Oos-Moot, h v Collins- en Japonicalaan, Môregloed, 22/04/2005, 10:00.
Veras.(Beeld - 21/04/2005). Doves, Innesdal, 012-335-0824.

MC LEAN; Melissa Bernice, in lewe van Florida, distrik Johannesburg.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 22/04/2005, 12:30. (Beeld - 21/04/2005). AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

NAUDE; Anna Magaretha, in lewe van Elspark, distrik Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elspark, Kingfisherstraat, 22/04/2005,
11:00. (Beeld - 21/04/2005). AVBOB, Edenvale, 011-609-7003.

ROUX; Jurie, in lewe van Pretoria, (voorheen Lynnwood, Pretoria).
Verassingsdiens: NG Kerk, Lynwood, Sussexlaan, Pretoria, 22/04/2005, 14:00.
(Beeld - 21/04/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STEYN; Hendrik Jacobus, in lewe van Birchleigh, Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Birchleigh, 22/04/2005, 11:00. (Beeld - 21/04/2005).
AVBOB, Pretoria, 012-975-5845.

SWANEPOEL; Chris (Kitty), in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verasingsdiens: NH Kerk, El-Flora, 21/04/2005, 15:00. (Beeld - 21/04/2005)
AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

TEWITZ; Gustav (Willie) * 20/06/1947 + 15/04/2005, in lewe van Boksburg, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: Volle Evangeliese Kerk, Freeway Park, 22/04/2005,
11:00 # Boksburg Begraafplaas. Oorleef deur vrou, kinders en kleinkinders.
(Beeld - 20 & 21/04/2005) DOVES, Boksburg, 011-917-5052.


Soos die Beeld van 20 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14916

BERTANI; Adelmo Giovanni + 20/04/2005 (neé - 20/04/2003). Onthou deur
"Blommetjie" kinders en kleinkinders. (Beeld - 20/04/2005)

BOTHA; Lawrence Johannes, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: Pinkster
Protestante Kerk, Pretoria-Noord, 20/04/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 20/04/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

BOTHA; Paul Michiel, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Drie Riviere-Oos, 21/04/2005, 14:00. (Beeld
- 20/04/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

DE LANGE; Petrus Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Tygerpoort, 21/04/2005, 14:00. (Beeld - 20/04/2005). AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

FUNSTON; Kenneth James * 03/12/1925 + 15/04/2005, in lewe van Kaapstad,
Kaapprovinsie, (voorheen bekende Pretoria krieketspeler). Oorleef deur Vrou, 3
kinders & 2 agterkleinkinders. (Beeld - 20/04/2005

LOUBSER; Johanna. Begrafnisdiens: NG Kerk, Rooihuiskraal, Hofsangerlaan 142,
Rooihuiskraal, 22/04/2005, 12:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Centurion,
distrik Pretoria. (Beeld - 20/04/2005) Elite, Centurion, 012-654-9902.

MATZ; Valerie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waverley-Oos,
21/04/2005, 14:30 # 13:00, Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord.
(Beeld - 20/04/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

ROODMAN; Jacob, in lewe van Bonaero Park, distrik Benoni, Gayteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Gemeente Elsburg-Suid, h v Botha- en Brugstraat, 20/04/2005,
15:00. (Beeld - 20/04/2005). AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

STEYN; Eloff, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Quaggapoort,
20/04/2005, 13:00. (Beeld - 20/04/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

TALJAARD; Mersovina Maria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Villeria, distrik Pretotia,
22/04/2005, 13:00 # Pretoria-Noord Begraafplaas. (Beeld - 20/04/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

TEWITZ; Gustav (Willie) * 20/06/1947 + 15/04/2005, in lewe van Boksburg, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: Volle Evangeliese Kerk, Freeway Park, 22/04/2005,
11:00 # Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 20/04/2005) DOVES, Boksburg,
011-917-5052.

VAN NIEKERK; George Philip, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Drie Riviere, 20/04/2005, 11:00.
(Beeld - 20/04/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054


Soos die Beeld van 01 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14855

COETZEE; Leona * VORSTER, in lewe van Queenswood, Pretoria. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Montana, Pretoria-Noord, 20/04/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas,
Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 19/04/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

ENGELBRECHT; Jacobus Nicolaas, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Kameeldrif-Oos, 20/04/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 19/04/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Soos die Beeld van 18 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14821

VILJOEN; McDonald, Tommie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Brooklyn, Duxburyweg, distrik Pretoria, 19/04/2005, 10:30 # 09:30, Pretoria-Oos
Begraafplaas. [Navrae: 012-361-4077](Beeld - 18/04/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Soos die Beeld van 16 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14751

VAN DER MERWE; Dalene, in lewe van Protea Aftree-Oord, Heuwelsig, Cliftonlaan,
Lyttelton, Pretoria. Dankdiens:18/04/2005, 10:30. Veras. (Beeld - 16/04/2005)
Elite, Centurion, 012-654-9902.

VAN DER WALT; Catherina Wilhelmina, in lewe van Ninapark. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Akasia, Pretoria, 18/04/2005, 09:30. (Beeld - 16/04/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Soos die Beeld van 15 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14736

RHEEDER; Cornelia Helena, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Sewendedag Adventiste Kerk, Rietfonteinweg, Kempton Park,
15/04/2005, 10:00. (Beeld - 15/04/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Soos die Beeld van 14 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14696

FERREIRA; Iris Magdalena, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel,
15/04/2005, 10:00. (Beeld - 14/04/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

HARTMANN; Maria Magdalena Stepina, in lewe van Sinoville, distrik
Pretoria-Noord. Verasingsdiens: Herlewings Sentrum, Mayville, 15/04/2005, 10:00.
(Beeld - 14/04/2005). AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

OSCHMAN; Gustav, in lewe van Pretoria[voorheen Roodepoort, Gauteng provinsie].
Dankdiens: NG Kerk, Waterkloof, Pretoria. Veras. (Beeld - 14/04/2005). AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

OTTNER; Kurt. Dankdiens: Hatfield Christian Church Kapel, Corobaylaan 200,
Waterkloof Glen, 14/04/2005, 12:00. (Beeld - 14/04/2005) Elite, Centurion,
012-654-9902.

STRYDOM; Ben, kontak {me} S Coetzer by 011-422-3926 oor aanneeming van Ben Dylan
Strydom, ID: 951006 5282 088. (Beeld - 14/04/2005)

TAYLOR; Hester Johanna (Poppie), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Volle Evangelie Kerk, Boksburg-Noord, 14/04/2005, 11:00 #
Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 14/04/2005). AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

THOMAS; Johannes Jacobus, in lewe van Akasia, Pretoria. Begrafnisdiens: Ou
Apostoliese Kerk, Daspoort, distrik Pretoria, 13/04/2005, 13:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 13/04/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN DER MERWE; Chantel, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Roudiens: NG
Kerk, 29 Parkstraat, Benoni, 14/04/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 14/04/2005)
AVBOB, Benoni, 011-421-5842.


Soos die Beeld van 13 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14670

DE JAGER; Judith Hester Susanna, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Florauna, distrik Pretoria-Noord, 14/04/2005, 13:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 13/04/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

HOLM; Christoffel, in lewe van Arkadia, Pretoria. Verasingsdiens: Sonnheim
Aftree-oord, Arcadia, 14/04/2005, 10:00. (Beeld - 13/04/2005). AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

MITCHELEY; Albert. + 08/04/2005. Onthou deur Suster. (Beeld - 13/04/2005).
Elite, Centurion, 012-654-9902.

RICHTER; Koos, in lewe van Constantia Kloof. Roudiens: NG Kerk, Kloofendal,
Opaliaan 19, 13/04/2005, 12:00 # 11:00 Wespark Begraafplaas. (Beeld -
13/04/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

VILJOEN; Karel Joseph, in lewe van Sinoville, distrik Pretoria-Noord.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Noordelike Streek, 15/04/2005, 11:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 13/04/2005). Rentmeester / Grobbelaars,
Riviera, 012-329-3682/3/4.

WESSELS; Wesseljan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Pretoria-Wes,
13/04/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 13/04/2005).
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Soos die Beeld van 12 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14588

JAMNECK; Mabel Caroline + 07/04/2005. Betreur deur seun Pieter, skoondogter
Yvonne en kleinkinders. (Beeld - 12/04/2005). Doves, Schottburgh, KwaZulu-Natal,
039-976-2029.

MITCHLEY; Mitch. Begrafnisdiens: Glen Methodist Church of SA, Keeshondstraat
526, Garsfontein, distrik Pretoria, 13/04/2005, 10:00 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 12/04/2005). Elite, Centurion, 012-654-9902.


Soos die Beeld van 11 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14577

BOTHA; {Mnr} H J * 28/02/1985. Kontak Lezahne ELS by 072 898 3491 oor aanneming
van Monique ELS * 12/09/2004. (Beeld - 11/04/2005)

NAPIER; Marita + 10/04/2004. Onthou deur Ena, Austen en gesin. (Beeld -
11/04/2005).

SLAZUS; Joseph, in lewe van Linden, distrik Johannesburg. Roudiens: NH Kerk,
Melville, distrik Johannesburg, 11/04/2005, 12:00. Veras. (Beeld - 11/04/2005)
Doves, Randburg, 011-792-1404/5.


Soos die Beeld van 09 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14520

CLAASSENS; Koos, in lewe van Knopjeslaagte, distrik Pretoria-Noord.
Begrafnisdiens: AGS Corpus Christi, Sewendeweg 75, Halfway Gardens, 11/04/2005,
13:00 # Ou Centurion Begraafplaas, distrik Pretoria. (Beeld - 09/04/2005) Elite,
Centurion, 012-654-9902

HEYNS; Cornelius + 05/04/2005. Roudiens: NG Kerk, Lorriane, Port Elizabeth,
Oos-Kaap, Kaapprovinsie, 09/04/2005, 14:00. Veras. Oorleef deur eggenote
Annetjie en seun Leon. (Beeld - 09/04/2005). Doves, Port Elizabeth, Carisna
Ellis, 041-365-5399.

LUBBE; Essie * BRAND 10/10/1934 + 06/04/2005. in lewe van Kakamas,
Kaapprovinsie. Moeder en Ouma word oorleef deur kinders en kleinkinders, Bertie,
Christa, Willie, Lize-Mari. Gerhard en Alma. Begrafnisdiens: NG Kerk, Marchand,
09/04/2005, 10:00. (Beeld - 09/04/2005)

MEINARDI; Lynette Barbara, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Methodiste Kerk, Nigel, 09/04/2005, 11:00 # Nigel Begraafplaas.
(Beeld - 09/04/2005). AVBOB, Nigel, 011-814-4853.


Soos die Beeld van 08 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14475

BRITS; Carel Rudolf, in lewe van Sinoville, distrik Pretoria-Noord.
Verassingsdiens: NG Kerk, Montana, Pretoria-Noord, 08/04/2005, 13:00. (Beeld -
08/04/2005) AVBOB, Pretoria, 012-565-4269.

WELGEMOED; Willie, in lewe van Robindale, distrik Johannesburg.
Verassingsdiens: Fontainebleau Gemeenskap Kerk, h v Rabie- en Vierdelaan,
Fontainebleau, 11/04/2005, 11:30. (Beeld - 07 & 08/04/2005). Doves, Randburg,
011-792-1404.


Soos die Beeld van 07 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14452

BROODERYK; {Dr} Sarel Willem, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk,
Groenkloof, van Wouwstraat 75, Groenkloof, distrik Pretoria, 08/04/2005, 10:00.
Veras. (Beeld - 07/04/2005) Kerkstraat Begrafnisse.

DECK; "Cecil" James, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AGS Gemeente, Kingfisherlaan, Elspark, distrik Alberton, 08/04/2005, 14:00.
(Beeld - 07/04/2005) AVBOB, Germiston , 011-825-3667.

MATTHEE; Mari (Mier), in lewe van Honeydewrif(voorheen van Vryburg).
Begrafnisdiens: NG Kerk, Weltevredenpark, 0/04/2005, 13:00 # Wespark
Begraafplaas. (Beeld - 07/04/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

PAPENFUS; Henry Fred, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Glen Haven Aftreeoord,
08/04/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 07/04/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

PAULUS, {Pous} Johannes. Roudiens; R K Katedraal, Skinnerstraat, Pretoria,
07/04/2005, 17:00. Misoffer begelei deur Seereerwaarde Blasco Collaco.
VatikaanseNuntius vir Suiderafrika. (Beeld - 07/04/2005)

SNYDERS; Gerrit Christoffel, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Sunwardpark h v Jaquar- en Mossiestraat, Boksburg,
08/04/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas. (Beeld - 07/04/2005) AVBOB, Boksburg,
011-917-5041.

VAN DER WALT; Johanna Maria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Edenvale, Van
Riebeeccklaan 999, Edenvale, 08/04/2005, 11:00 # Edenvale Begraafplaas. (Beeld -
07/04/2005) Doves, Pretoria-Wes , 012-327-4714.

WELGEMOED; Willie, in lewe van Robindale. Verassingsdiens: Fontainebleau
Gemeenskap Kerk, h v Rabie- en Vierdelaan, Fontainebleau, 11/04/2005, 11:30.
(Beeld - 07/04/2005). Doves, Randburg, 011-792-1404.

WILKEN; Anna Susanna Catharina. Grafdiens: Zandfontein Begraafplaas,
07/04/2005, 10:00. Roudiens: NH Kerk, Villieria, 07/04/2005, 11:15. (Beeld -
07/04/2005) AVBOB, Pretoria-Moots, 012-330-0116/9.


Soos die Beeld van 06 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14409

BOTMA; Martha Elizabeth, kontak Kinderhofklerk by 011-660 3711 oor aanneming van
kind Juan Hall. (Beeld - 01/04/2005)

DE WITT; Nickie, in lewe van Randhart, Alberton, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NH Kerk, Brakenhurst, Nasturiumstraat, Alberton, 07/04/2005,
15:00. (Beeld - 06/04/2005) AVBOB, Alberton , 011-907-3233.

JOHNSTON; vader van Victoria Storm Johnston[biologiese moeder Vicky Jacoline
Johnston] kontak Mnr & Mevr Hammer by 083 411 2161 oor aanneming van Mnr
Johnston se dogter Victoria. (Beeld - 20/03 , 04 & 05/04/2005)

LABUSCHAGNE; Jan Hendrik (Lappies), in lewe van Ottoshoop, Noordwes, distrik
Zeerust. Begrafnisdiens: NH Kerk, Zeerust, Noordwes provinsie, 08/04/2005, 14:00
# Ottoshoop Begraafplaas. (Beeld - 06/04/2005) AVBOB, Belville, 021-948-2601.

LUGTENBURG; Guido Lambert * Mol Donk, België, 29/09/1964 + Kaapstad,
Suid-Afrika, 29/03/2005. Gedenkdiens: Jonkerhuis Restaurant, Groot Constantia
Landgoed, Kaapstad, 06/04/2005, 12:00. Onthou deur Anneke Lugtenburg-Kuiper,
Arjen en Debbie, Aaron en Megan, Wilemyn en Thi-Jean, Hugo en Armand.[Kontak No:
082 994 4401]

OLIVIER; Vernon, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Haakdoorn,
distrik Naboomspruit(Mookgophong), Limpopo provinsie, 07/04/2005, 09:30. (Beeld
- 06/04/2005) AVBOB, Pretoria-Noord , 012-565-4269.

PERKINS; Mnr & Mevr T, enige besware met die aanneming van Jaques Burger,
kontak 083 656 6779. (Beeld - 29/03, 31/03 & 05/04/2005)

RICHTER; Nellie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Valleisig,
07/04/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 06/04/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

TAPLIN; William Frederick (Bill), + peacefylly 29/03/2005. Mourend by family
Simon & Iona, parenst Norman & Martie, sisters Gillian & Norma and respective
families. (Beeld - 01/04/2005)

VAN DER WALT; Theresa kontak Elize Morgenrood by 083 659 1012 oor aanneming van
Tersia van der Walt * 22/02/2005. (Beeld - 23, 24 & 29/03/2005)


Soos die Beeld van 05 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14347

BRITS; Gerhardus Roedolf, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: GBA Kapel, h v Spilsbury- en Cecillaan, Germiston, 05/04/2005,
11:00. (Beeld - 05/04/2005) AVBOB, Germiston , 011-825-3667.

COETZER; Mannetjies, in lewe van Heidelberg, Gauteng provinsie. + deur kake van
'n krokodil, Kunenerivier, op grens van Namibië en Angola, 29/03/2005. [Familie
van 28 mense het saam vakansie gehou]. Roudiens: NG Gemeente Suikerbosrand,
distrik Heidelberg, 06/04/2005, 10:00. Oorleef deur vrou Monica en twee kinders,
sy moeder Beulah, broers Jaco en {Ds}Lukas[NG Gemeente Nylstroom-Oos, vroeër
Outjo, Namibië], suster Marina. (Beeld - 05/04/2005)

ROOS;('n Baba) Arné Ruan, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NH Kerk,
Silverton, 05/04/2005, 11:00. Veras.(Beeld - 05/04/2005) AVBOB, Pretoria-Oos ,
012-460-3745.


Soos die Beeld van 04 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14312

JONCK; Thomas Philipus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Metodiste Kerk, h v Monument- en Van der Wallstraat,
05/04/2005, 11:30. (Beeld - 04/04/2005) AVBOB, Kempton Park , 011-975-5845.

MAREE; Gert, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Skuilkrans,
05/04/2005, 14:00. (Beeld - 04/04/2005) AVBOB, Pretoria-Oos , 012-460-3745.

ZEELIE; Henry Victor, in lewe van Karenpark, distrik Pretoria. Verassingsdiens:
NH Kerk, Hartbeeshoek, 05/04/2005, 09:30. (Beeld - 04/04/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord , 012-565-4269.


Soos die Beeld van 02 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14259

MARITZ; Elize. Grafdiens: 04/04/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 02/04/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.


Soos die Beeld van 01 Apr.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/14240

BEZUIDENHOUT; Wilhelmina Aletta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB
Kapel, 04/04/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
01/04/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

BROWNE; {Dr} Gerald, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Geref Kerk,
Alkantstraat, Pretoria, 04/04/2005, 10:00. Veras.(Beeld - 01/04/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

HANEKOM; Buks. Onthou deur Le Fré. (Beeld - 01/04/2005) [Geen verdere inliging
gepubliseer nie]

POTGIETER; Sarie(Ouma), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oos, 04/04/2005, 12:30 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 01/04/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-460-3745.

REX; Magdalena Petronella, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Witfield-Oos, Taitstraat, Boksburg, 01/04/2005, 13:30
# Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik Boksburg. (Beeld -
01/04/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

 

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-26 22:52:22) ]

 

Recommend Message 6 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-26 23:31:18

Beeld van 31 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16002

KEYSER; Anna Margaretha Maria, in lewe van Doornpoort, Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Doornpoort, 31/05/2005, 13:00. (Beeld - 31/05/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

SENEKAL; Johan Carel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Ruimsig
Aftree-Oord, 01/06/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 31/05/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

SONNEKUS; Rudolph Hendrik, in lewe van Pretoria. Grafdiens: Pretoria-Oos
Begraafplaas, 01/06/2005, 13:00, Kerkdiens: NG Kerk, Môregloed, 14:00. (Beeld -
31/05/2005) AVBOB, Pretoria- Noord, 012-565-4269.

VAN EEDEN; Hein * 25/02/1966 + 27/05/2005 (motorongeluk). Diens: Doxa Deo Kerk,
Ooskampus, Olympusstraat, Faerie Glen, 01/06/2005. Betreur deur Pa Gideon, Ma
Elsa, Derek, Johan, Sonneke, Amber, Jean, René en Jarrod. Navrae: René,
082-902-8187. (Beeld - 31/05/2005)


Beeld van 30 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15995

DU PLESSIS; Marina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Brooklyn,
Duxbury weg 174, 31/05/2005, 10:30 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
30/05/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN DER WESTHUIZEN; Fransie, in lewe van Theresapark, Pretoria. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Florauna, Pretoria-Noord, 30/05/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 28/05/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.


Beeld van 28 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15967

BOTHA; Elize + (motorongeluk) Rustenburg, Noord-Wes provinsie, 06/05/2005,
voorheen van Somerset-Oos, Oos-Kaapprovinsie, d v Willem en Florence BOTHA.
(Beeld - 28/05/2005)

COMBRINCK; Hendrik David, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Suikerbos Gemeente, distrik Vereeniging, 27/05/2005,
12:00. (Beeld - 28/05/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

HAUPTFLEISCH; Maryna in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Meyerspark, Pretoria, 28/05/2005, 11:00. (Beeld - 28/05/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


 Beeld van 27 Mei 2005

 http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15941

 BEKKER; Martin, kontak Andorette by 082-078-4558 ivm aanneming van jou baba.
(Beeld - 26 & 27/05/2005)

DENKHAUS; Frau Gisela, in lewe van Lynnwood, Pretoria. Gedenkdiens:
Stadtmission, Pretoria, 266 Serenestraat, Garsfontein, 28/05/2005, 10:00. Veras.
(Beeld - 27/05/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

KEARNY; Reinhardt, ID- 77 11 02 518 7084 en Janse van Rensburg; Susarah Maria
Elizabeth, ID - 76 10 11 020 4807, kontak Elsa PIENAAR by 012-460-9272 ivm
aanneming van Reinhardt Fernandes Janse van Rensburg * 26/05/2002. (Beeld - 26 &
27/05/2005)

MARAIS; Hans Jirgens. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Jan Meyerstraat 64, South
Crest, Alberton, Gauteng provinsie, 27/05/2005, 11:00. Navrae: Fred,
083-458-1609. (Beeld - 27/05/2005)


 Beeld van 26 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15905

 BEKKER; Martin, kontak Andorette by 082-078-4558 ivm aanneming van jou baba.
(Beeld - 26/05/2005)

BOTES; Susara Susanna Gertruida, in lewe van Krugersdorp, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Volle Evangeliese Kerk, Herbertstraat, Krugersdorp, 27/05/2005,
11:00 # Krugersdorp Begraafplaas. (Beeld - 26/05/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

HAUMANN; Charles, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Bosman Kerk,
27/05/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 26/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

HENDRIKS; Charles John Frederick, in lewe van Sonlandpark, Vereeniging, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: Lede van Christus Gemeente, Leipoldstraat,
Duncanville, Vereeniging, 25/05/2005, 14:00 # Jacobskop Begraafplaas,
Vereeniging. (Beeld - 26/05/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

JOOSTE; Jan Hendrik, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Sonlandpark, Vereeniging, 26/05/2005, 14:00 #
Vanderbijlpark Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 26/05/2005). AVBOB,
Vereeniging, 016-421-4054.

KEARNY; Reinhardt, ID- 77 11 02 518 7084 en Janse van Rensburg; Susarah Maria
Elizabeth, ID - 76 10 11 020 4807, kontak Elsa PIENAAR by 012-460-9272 ivm
aanneming van Reinhardt Fernandes Janse van Rensburg * 26/05/2002. (Beeld -
26/05/2005)

OLIPHANT; Theunis Johannes Hendrik, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Tygerpoort, Pretoria, 27/05/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 26/05/2005).
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ROODE; Bernardus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Kempton Park-Noord, 26/05/2005, 14:00 # Zuurfontein Begraafplaas,
Kempton Park. (Beeld - 26/05/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

STEFFENS; Susara Magdalena (Sarie), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Primrose, h v Castor- en Rigelstraat, 27/05/2005, 11:00
# Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 26/05/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

THEUNISSEN; Leon + 24/05/2005. Funeral Service: The River of Life Church,
Fitzsimmonsstreet, Vanderbijlpark, Gauteng Province, 26/05/2005, 14:00. Kontak:
Lynda, 076-160-8941.(Beeld - 26/05/2005)


Beeld van 24 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15822

CARSTENS; Babsie + 20/05/2005. Herinneringsdiens: Montaghe, Cromartieweg 40,
26/05/2005, 16:00. Onthou deur seun Derek, Pauline, Emma en Tyghe. (Beeld -
24/05/2005)

DE JONG; Cornelis, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Pretea Aftreeoord,
Pretoria, 25/05/2005, 13:00. (Beeld - 24/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

ERASMUS; Jacoba Dorothea Regina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Huis
Karmel Kapel, Pretoria, 25/05/2005, 10:30 # 14:30, Sasolburg Begraafplaas,
Vrystaat provinsie. (Beeld - 24/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Beeld van 23 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15791

FRANK; Poppie, in lewe van Fleurenville Aftreeoord, Arcadia, Pretoria.
Verassingsdiens: NH Kerk, h v Vermeulen- en Du Toitstraat, Pretoria, 24/05/2005,
11:00. (Beeld - 23/05/2005). Rentmeester Grobbelaars, , Riviera, Pretoria,
012-329-3682/3/4.

SCHICKERLING; Johanna Magdalena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: SPADF
Reënsendingkerk, Pretoria, 24/05/2005, 11:00 # 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 21/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745
.


Beeld van 21 Mei 2005

 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15765

MYBURGH; Christiaan Johannes Moirits, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Onderstepoort, Pretoria, 23/05/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 21/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

ROELOFSE; Frans Antonie, in lewe van Waverley, Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Bergtuin, Pretoria, 23/05/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 21/05/2005). AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

STRYDOM; Renier en Dowie [laas woonagtig in Germiston-omgewing, Gauteng
provinsie]. Kleinkinders van Johannes Jacobus STRYDOM + 28/08/2002. Kontak Manie
HAVENGA Prokureurs dringend by 011-771-3643 of 072-600-3973. (Beeld -
21/05/2005).


Beeld van 20 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15746

 

COETZEE; Marietjie, in lewe van Karmel Versorgingseenheid, Sunnyside, Pretoria .
Begrafnisdiens: NH Kerk, Philidelphia, h v Lynnwood- en Duncanstraat, Pretoria,
20/05/2005, 11:00 # 10:00, Pretoia-Oos Begraafplaas. (Beeld - 20/05/2005).
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DE RONDE; Lientjies + 16/05/2005. Moeder, dogter, suster en tannie van Jerry,
Mammie, Mark, Morné, Julie, Heinz, Jay en Wynton. Begrafniesdiens: Doves,
Braamfontein, Johannesburg, 20/05/2005, 13:00. (Beeld -20/05/2005).

GENIS; Elrida (Ricci) * ESTERHUIZEN, in lewe van Gaubstraat, Erasmuskloof,
distrik Pretoria. Verassingsdiens: Ou Apostoliese Kerk, h v Adele- en
Hestilleenstraat, Garsfontein, Pretoria, 20/05/2005, 11:00. [Donasies:]
Kankervereniging van SA. (Beeld - 20/05/2005).

HOMANN; Flippie, in lewe van Pierre van Ryneveld, distrik Pretoria, [voorheen
Magaliesburg, Gauteng provinsie]. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pierre van Ryneveld,
23/05/2005, 11:00 # 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 20/05/2005).
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STOLS; Anna Susanna, in lewe van Sonlandpark, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, Duncanville, distrik Vereeniging,
20/05/2005, 13:00. (Beeld - 20/05/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.


 

Beeld van 19 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15698

BASSON; Gwendoline Eunice * BONDESIO 06/09/1912 + 16/05/2004(neé - 16/05/2005)
(92jr), weduwee van Pierre BASSON (sr). Onthou deur kinders Wessels, Pierre en
Eunice, kleinkinders en agterkleinkinders. Grafdiens: Pretoria-Oos Begraafplaas,
20/05/2005, 10:00. Dankdiens: Fleurenville Aftree-Oord, Pretoriusstraat, tussen
Johann- en Wesslestraat. (Beeld - 19/05/2005). Kerkstraat Begrafnisse,
012-348-5556.

BRIEDENHANN; Johannes Eckard. Begrafnisdiens: NH Kerk, Montana, 19/05/2005,
09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld -
19/05/2005). AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

JORDAAN; Johannes Jacobus * 28/02/1964, kontak Sonja DEYZEL[voorheen Jordaan]
by 082-469-2938 ivm aanneeming van Zenobia JORDAAN * 02/10/1994. (Beeld - 18 &
19/05/2005)

KLEYNHANS; Erns Lodewikus. Verassingsdiens: NG Kerk, Eloffsdal-Wes, Pretoria,
20/05/2005, 13:00. (Beeld - 19/05/2005). AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

KOK; Alfie. Onthou deur Erika, Caromien, Marissa, Gerhard en Reenen. Huldeblyk:
Stellenbosch Gholfklib, 20/05/2005, 11:00. (Beeld - 19/05/2005).

LAMPRECHT; Magdalena Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB
Kapel, 20/05/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
19/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

SWANEPOEL; Tiaan, kontak (mnr) STOEMAN by 082-696-6887 ivm aanneeming van Ryno
BOTHA * 02/08/07[kan wees 07/08/2002]. (Beeld -19/05/2005).

VAN BERGEN; Dankbetuiging: Familie, Vriende, personeel van Zuid-Afrikaans
Hospitaal. Van Colijn, Annelise, Carin, Colijn, Herman en Koos. (Beeld -
19/05/2005)


Beeld van 18 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15672

BROWN; Lourens Rasmus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park, 18/05/2005, 14:00.
(Beeld - 18/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DU PLESSIS; Francois Hendrik, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Pretoria Oosterlig, 18/05/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 18/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JORDAAN; Johannes Jacobus * 28/02/1964, kontak Sonja DEYZEL[voorheen Jordaan]
by 082-469-2938 ivm aanneeming van Zenobia JORDAAN * 02/10/1994. (Beeld -
18/05/2005)

JOUBERT; Sanetta, in lewe van Pietersburg (Polokwane), [voorheen Tzaneen]
Limpopo provinsie. Gedenkdiens: Sun Gardens Hospice, h v Lynnwoodweg en Genl
Louis Bothalaan, 20/05/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 18/05/2005). AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LE GRANGE; Jaco * 30/11/1984 +18/05/2001. Onthou deur Ouers, Broer, Oupa &
Oumas. (Beeld -18/05/2005).

SCAFFER; Eileen + 29/04/2005. Wife of late Stanley Scaffer and Mother of Sally,
Trixie, Jeremy and Andrew. (Vaalweekblad - 18-20/05/2005)

VAN DER MERWE; Rudolf Retrus, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Boksburg-Noord, h v Paul Kruger- en VierdeStraat,
19/05/2005, 13:00 # Boksburgsubstreek Begraafplaas. (Beeld - 18/05/2005). AVBOB,
Boksburg, 011-917-5041.

WEISS; Cathriena (Katie), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Pretoria Oosterlig, 17/05/2005, 10:00. (Beeld - 18/05/2005). AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 17 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15646

RODGERS; Robert John (Robby), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk Bothastraat, Elsburg-Suid, distrik Germiston,
18/05/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, Germiston.
(Beeld - 17/05/2005). AVBOB, Germiston, 011-825-3677/8.

COLLINS; Emilia en Rulof Jacobus Rudolph kontak Lindie Lombard Prokureurs by
082-450-5413 ivm aanneming van u seun. (Beeld - 16 & 17/05/2005).

FOUCHÉ; Hendrik Johannes kontak Maatskaplike werker by 084-466-3790 ivm
aanneming van manlike kind * 05/05/1992. (Beeld - 16 & 17/05/2005).


Beeld van 16 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15614

BOUWER; Delene * 20/08/1949 + 21/04/2005. Oorleef deur Raymond, Wouter en Louis.
(Beeld - 16/05/2005).

BRITZ; Stuart Quintin, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk Moedergemeente, Kempton Park, 17/05/2005, 11:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 16/05/2005). AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

COLLINS; Emilia en Rulof Jacobus Rudolph kontak Lindie Lombard Prokureurs by
082-450-5413 ivm aanneming van u seun. (Beeld - 16/05/2005).

JORDAAN; Jorrie * 08/05/1924 + 08/05/1998. Onthou deur jou Vrou, Wentzel,
Henriette, Jean, Mariena, Selma en nege kleinkinders. (Beeld - 16/05/2005).

VISAGIE; Wouter Danie, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
Trinity Community Church, Crestaweg, Sunward Park, Boksburg, 18/05/2005, 12:00.
(Beeld - 16/05/2005). AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

WINGARD; Heine + 12/05/2005. Gedenkdiens: Fontainebleau Gemeenskapkerk,
Rabiestraat, Fontainebleau, distrik Randburg, 16/05/2005, 11:00. Veras. (Beeld
- 13 & 16/05/2005). Doves, Randburg, 011-792-1404/5.


Beeld van 14 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15580

BREEDT; Elize * 23/06/1957 + 10/05/2005. Eggenote van James en moeder van
Lizell, Yolandie en Nadine. Begrafnisdiens: Hervormde Gemeente Swartkop,
Ireland, Eldoraigene, 16/05/2005, 11:00. (Beeld - 14/05/2005).

FOURIE; Stephanus Andreas, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Kameeldrift, Pretoria-Noord, 16/05/2005, 10:30 # 09:30, Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 14/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STEYN; Patricia Joan, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk Moedergemeente, Kempton Park, 16/05/2005, 11:30 3
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 14/05/2005). Kempton Park,
011-975-5845

VAN ASWEGEN; Stoffel, in die lewe van Meyerspark, Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Meyerspark, 16/05/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 14/05/2005). Rentmeester
Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.

VAN ZYL; Ireen Magdalena, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: PPK Kerk,
Pretoria-Noord, 16/05/2005, 09:30. (Beeld - 14/05/2005). AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

WINGARD; Heine + 12/05/2005. Gedenkdiens: Fontainebleau Gemeenskapkerk,
Rabiestraat, Fontainebleau, distrik Randburg, 16/05/2005, 11:00. Veras. (Beeld
- 13/05/2005). Doves, Randburg, 011-792-1404/5.


Beeld van 13 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15547

BADENHORST; Roedolf Johannes Cornelius Jacobus, in lewe van Pretoria-Noord.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Pretoria-Noord, 14/05/2005, 09:30 # Heatherdale
Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 13/05/2005). AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

BREEDT; Elize + 10/05/2005. Sterkte aan James en kinders van Sarel, Ina en
Pretorius-gesin. (Beeld - 13/05/2005).

BURGER; Schalk in lewe van Pretoria [befaamde pianis]. Roudiens: Bos@Kimiad,
Wekkerstraat, Moreletapark, Pretoria, 16/05/2005, 10:00. Veras. [Navrae: Nico,
084-261-4888]. (Beeld - 13/05/2005).

BUYS; Bennie. Dankdiens: NG Kerk, Eldoraigne, Henriweg 45, distrik Centurion,
Pretoria, 13/05/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 13/05/2005). Elite
Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.

COETZEE; Dirk Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Kempton, Kempton Park, 16/05/2005, 11:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 13/05/2005). AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

ELLIS; Montie, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Skuilkrans,
Brummeria, Pretoria, 13/05/2005, 15:00. Veras. (Beeld - 13/05/2005). AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN ROOYEN; Eugene, in lewe van Centurion, Pretoria. Dankdiens: NG Kerk,
Raslouw, h v Theuns van Niekerk- en Theostraat, Centurion, 13/05/2005, 11:00.
Veras. (Beeld - 12/05/2005). Elite Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.

VENTER; Martha Maria * BEZUIDENHOUT 03/07/1935 + 10/05/2005. Oorleef deur
kinders. (Beeld - 13/05/2005). AVBOB, Belville, 021-948-2601.


Beeld van 12 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15529

ACKERMAN; Willem Jacobus, in lewe van Karenpark. Verassingsdiens: NG Kerk,
Wonderpark, 13/05/2005, 14:00. (Beeld - 12/05/2005). AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

BOTHA; Johannes Petrus (JB), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Tygerpoort, 12/05/2005, 11:00. Onthou deur Bestuur en personeel van McCarthy,
Hatfield (Beeld - 11/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

JOUBERT; Andries Willem Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderboompoort, 13/05/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld
- 12/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

KOLBE; Babs, in lewe van Selrose Park, Pretoria. Gedenkdiens: Selrose Park
Saal,13/05/2005, 10:00. (Beeld - 12/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PIETERSE; Piet, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wes-Moot,
13/05/2005, 10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld
- 12/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

RABIE; Kobus, in lewe van Helderkruin, distrik Roodepoort, Gauteng provinsie,
[voorheen Mondeor, distrik Johannesburg]. Verassingsdiens: NG Kerk, Roodekrans,
Azaliaweg, 13/05/2005, 14:00. [Donasies aan Kankervereeniging](Beeld -
12/05/2005). AVBOB, Roodepoort, 011-760-1159.

SWANEPOEL; Tiaan , kontak {mnr} Stoeman dringend by 082-696-6887, ivm aanneming
van Ryno Botha * 02/08/07. (Beeld - 12/05/2005)

VAN BERGEN; {Dr Olivier} Marietjie + 04/05/2005. Gedenkdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oos, h v Lynnwoodweg en Kirknessstraat, 13/05/2005, 10:00. [Donasies
aan Noordelike Pretoria ontwikkelings- en voedingskema. Kontak nommers
012-565-4959 / 082-937-0422]. (Beeld - 11 &12/05/2005).

VAN DE VENTER; Naomi, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk Cachet-gemeente, 1ste Straat en 1ste Laan, Lambton, 12/05/2005, 14:00 #
Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld -
12/05/2005). AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

VAN DER BERG; Magrietha Magdalena Barend * Badenhorst, Gatserand, distrik
Krugersdorp 20/08/1924 + 08/05/2005, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens:
Nuwe Apostoliese Kerk, Pretoria-Noord, 13/05/2005, 13:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 12/05/2005). AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VAN DER MERWE; Carol Aron, in lewe van Sinoville, distrik Pretoria-Noord.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Montanapoort, Pretoria-Noord, 13/05/2005, 09:30 #
Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 12/05/2005).
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 11 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15511

BOTHA; Elize, in lewe van Sandton, distrik Johannesburg. Verassingsdiens: Espada
Ranch, 12/05/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 11/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

DANNHAUSER; Susara Maria Magrietha, in lewe van Balfour, Mpumalanga provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Balfour, 11/05/2005, 11:00. (Beeld - 11/05/2005).
AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

DIEDERICKS; André, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk,
Valleisig, 12/05/2005, 09:30 Veras. [Donasies aan Sungardens Hospice](Beeld -
11/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DU PLESSIS; Sonja Dalene, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Ou Apostoliese Kerk, Glen Marais, 11/05/2005, 11:00. (Beeld -
11/05/2005). AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

EALES; Christina Johanna (Tina), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Ons
Tuis, Kapel, h v Soutpansbergweg en Parkerstraat, Riviera, Pretoria, 12/05/2005,
11:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 11/05/2005).

LIGTHELM; Johan Hendrik, in lewe van Pretoria, [voorheen Groblersdal,
Mpumalanga provinsie]. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Sunnyside, Pretoria,
11/05/2005, 15:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 11/05/2005).
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN BERGEN; {Dr Olivier} Marietjie + 04/05/2005. Gedenkdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oos, h v Lynnwoodweg en Kirknessstraat, 13/05/2005, 10:00. [Donasies
aan Noordelike Pretoria ontwikkelings- en voedingskema]. (Beeld - 11/05/2005).

VAN ZYL; Jacobus Johannes, in lewe van Fairmount, distrik Johannesburg.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Edenvale, distrik Germiston, 12/05/2005, 11:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park, Gauteng provinsie. (Beeld - 11/05/2005).
AVBOB, Edenvale, 011-609-7003.


Beeld van 10 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15481

BESTER; Hendrik Beltsazer (Hennie) * 27/01/1936 + 07/05/2005, in lewe van
Lynnwood, Pretoria. Eggenoot van Cecile, vader van Bennie, Gerhard, Leon en
Marlene.Gedenkdiens: NG Kerk, Lynnwood, Sussexlaan, 11/05/2005, 13:00 Veras.
(Beeld - 10/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JOUBERT; Anna Barendina Adriana, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Gedenkdiens: Geref Kerk, Kempton, Huggetstraat, Kempton Park, 10/05/2005, 14:00
# 12:00, Primrose Begraafplaas, distrik Germiston, Gauteng provinsie. (Beeld -
10/05/2005). AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 09 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15470

BADENHORST; Willem Jacobus, in lewe van Duncanville, distrik Vereeniging,
Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Arconpark, distrik Vereeniging,
10/05/2005, 11:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld -
09/05/2005). AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

Coetzee; Barend Johannes Nicolas, in lewe van Prinrose, Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: Baptiste Kerk, Primrose, h v Pretoria- en
Turnhoutweg, 11/05/2005, 15:00. (Beeld - 09/05/2005). AVBOB, Germiston,
011-825-3667.

KNIGHT; Bill, in lewe van Garsfontein, Pretoria. Gedenkdiens: Sungardens
Hospice, h v Genl Louis Botha en Lynnwoodweg, 10/05/2005, 09:30. Veras. (Beeld -
09/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MEYER; Lizi + 27/04/2005. Diep betreur deur ouers Flip en Koekie Meyer. (Beeld
- 09/05/2005)

MYBURGH; Pieter(tjie) (2jr) + 04/05/2005, Carolina, Mpumalanga provinsie, [Sterf
toe 'n munisipale skuifhek ontspoor en op hom val] Oorleef deur ouers Pieter en
Lise Myburgh en broer Francois(4). (Beeld- 06/05/2005).


Beeld van 07 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15426

ROSSOUW; Catherina Johanna, in lewe van Gezina, distrik Pretoria.
Verassingsdiens: Geref Kerk, Pretoria-Noord, 09/05/2005, 13:00. (Beeld -
07/05/2005). AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

SLABBERT; Johan {Konst} (22), geskiet 24/04/2005, in rooftog te Princess
Crossing-inkopiesentrum, Roodepoort, Gauteng provinsie + Milpark-hospitaal,
28/05/2005. Begrafnissdiens: NG Kerk, Corlett, Witpoortjie, 06/05/2005, 11:00 #
Sterkfontein Begraafplaas, Wes-Rand. Oorleef deur sy vrou Marieka (23), suster
Erika (17), ouers {mev} Engela en {supt} Johan Slabbert en familie. (Beeld -
25/04, 03 & 07/05/2005).


Beeld van 05 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15369

Regstelling van VAN: ALCAR na ALGAR

ALGAR; Dorothea Barbara Marianne * VON GAUDECKER, in lewe van Pretoria.
Gedenkdiens: Kerkstraat Begrafnisdienste Kapel, Pretoria, 05/05/2005, 15:00.
Veras. (Beeld - 04 & 05/05/2005).

BOTHA; Magrietha Isabella Hendrika, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Monumentpark, Pretoria, 06/05/2005, 10:30. (Beeld - 05/05/2005). AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

COETZEE; Dirk Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Moreleta
Park, 05/05/2005, 13:00. (Beeld - 05/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

COETZER; Diana, in lewe van Newlands, distrik Johannesburg. Begrafnisdiens: NG
Kerk, h v Princess- en Ackermanstraat, Claremont, 05/05/2005, 12:00 # Wespark
Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 05/05/2005). Doves Begrafnisdienste,
Braamfontein, 011-339-5967.

ENGELBRECHT; Francina Aletta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
06/05/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 05/05/2005).
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

ERASMUS; Shavon Michelle, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Rooihuiskraal, 06/05/2005, 09:30 # Monovani Begraafplaas, Centurion, Pretoria.
(Beeld - 05/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

LOMBARD; Tonie. Liefste Pa word onthou deur Elsie en familie. (Beeld -
05/05/2005)

MARX; Aletta Johanna, in lewe van Harrismith, Vrystaat provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Edleen, h v Okkerneut- en Amirillostraat, Edleen,
distrik Kempton Park, 06/05/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton
Park. (Beeld - 05/05/2005). AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

O'NEIL; Marné. Begrafnisdiens: NG Kerk, Garsfonteinpark, Florisstraat,
06/05/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 05/05/2005). Doves
Begrafnisdienste, Pretoria-Oos, 012-346-8458.

POTGIETER; Dirk Nicolaas, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: GBA Kapel, h v Spilbury- en Cecillestraat, Germiston, Gauteng
provinsie, 06/05/2005, 10:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg,
distrik Germiston. (Beeld - 05/05/2005). AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

SMIT; Willem Jacobus (Willie), in lewe van Impangele, Lydenburg, Mpumalanga
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Moedergemeente, Lydenburg, 07/05/2005,
11:00. (Beeld - 05/05/2005).


Beeld 04 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15362

ALCAR; Dorothea Barbara Marianne * VON GAUDECKER, in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: Kerkstraat Begrafnisdienste Kapel, Pretoria, 05/05/2005, 15:00.
(Beeld - 04/05/2005).

DE AGRELLA; Lourenco Rodroques, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: RCC
Portugese Katolieke Kerk, 05/05/2005, 12:30 # Zandfontein Begraafplaas,
Pretoria. (Beeld - 04/05/2005). AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

PIKE; Alet * 12/02/1943 + 28/04/2005. My wife, our mother and 'oumie" sadly
missed and remembered by Graham, kids, grandchildren and family. (Beeld -
04/05/2005).


Beeld van 03 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15352

DE VILLIERS; Maria Jacoba, in lewe van Doornpoort, distrik Pretoria.
Begrafnisdiens: AP Kerk, Trans-Magalies, Montana, Pretoria-Noord, 04/05/2005,
10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld -
03/05/2005). Rentmeester / Grobbelaars, Riviera, 012-329-3682/3/4.

VAN DER REYDEN; Eunice, in lewe van Huis Herfsblaar, Pretoria. Verassingsdiens:
NG Kerk (Steenkerk), Queenswood, Garrettlaan, distrik Pretoria, 04/05/2005,
10:30. (Beeld - 03/05/2005). AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 02 Mei 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/15267

FOPMA; Anna Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk,
Zwartkops, distrik Pretoria, 03/05/2005, 13:00. (Beeld - 02/05/2005). AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

VAN NIEKERK; Estella, in lewe van Wonderboom, distrik Pretoria. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Overkruin, distrik Pretoria, 03/05/2005, 13:00 # Heatherdale
Begraafplaas, Brits-Weg, Pretoria-Noord. (Beeld - 02/05/2005). AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-26 23:44:10) ]

 

Recommend Message 7 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-27 08:30:33


 Beeld van 30 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16649 

BOOYENS; {mnr} P, skakel 083-666-6887 ivm aanneming van Gabriella LOUW. (Beeld -
30/06/2005)

BURGER; Chris + 27/06/2005. Onthou deur Gunter, Ludger van Cargill Inc. Cerestar
en Deutaimex. (Beeld - 30/06/2005)

HOLTSHAUSEN; Mavis Katherina Merrick, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Pierre van Ryneveld, 01/07/2005, 10:00. (Beeld - 30/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

KILIAN; Engela Carolina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Witfontein, 01/07/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 30/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MARAIS; {mnr}, skakel D van der Walt by 082-379-2537 ivm aanneming van Wayne
Marais. (Beeld - 30/06/2005)

MULLER; Hester Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 01/07/2005, 14:00. (Beeld - 30/06/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

REDELINGHUYS; Len. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos, Kirknesstraat,
30/06/2005, 09:30 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. [Tyd verander] (Beeld
- 30/06/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

SCHÖNBORN; Gertina Paulina Remona, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Onderstepoort, 01/07/2005, 09:30. (Beeld - 30/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

VERSTER; Francois Hugo, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Florauna, 01/07/2005, 14:00. (Beeld - 30/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

VISAGIE; Johannes Hermanus Boonzaaier, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Sunrise View Aftree-oord,

01/07/2005, 10:00. (Beeld - 30/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


 Beeld van 29 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16627

CRONJE; Elizabeth Maretha, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Lynnwood, Pretoria, 29/06/2005, 10:00. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

DU PLESSIS; Etrecia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Lynnwood,
Pretoria, 29/06/2005, 10:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
29/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DU TOIT; Louwrens Barry Hertzog, in lewe van Pretoria. Grafdiens: Pretoria-Oos
Begraafplaas, 30/06/2005, 13:00. Roudiens: APK Kerk, Moot, 14:00. (Beeld -
29/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

ERASMUS; Karel Stephanus. Grafdiens: Pretoria-Oos Begraafplaas, 30/06/2005,
10:00. NG Kerk, Queenswood, Pretoria, 11:00. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

ERLANK; Willem Izak, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Huis Silwersig,
30/06/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GOULD; Denise * 02/09/1950 + 20/06/2005 and Brittn­é * 29/10/1923 + 25/06/2005,
DE WET, Johanna (Oumie) * 06/10/1923 + 20/06/2005. Our grandmother, mother,
daugter & sister will be remembered by

Maurice & Lanielle GOULD. Service: The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 18 Kiaat Cr, Loevenstein, Bellville, 01/07/2005, 12:00. (Beeld -
29/06/2005)

GOUWS; Maria Magdalena, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Zesfontein,

29/06/2005, 13:00 # Bredell Begraafplaas, Benoni. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

HAVENGA; Louise, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Montana,
Pretoria-Noord, 30/06/2005,

14:00. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

NAGEL; Andries (Poon), in lewe van Pretoria Tuine. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderboompoort Gemeente, Denyssenlaan 488, Mountainview, Pretoria, 01/06/2005,
12:00 # Zandfontein Begraafplaas. (Beeld - 29/06/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.

PICKARD; Johannes Kaiser (Boet) * 24/08/1931 + 24/06/2005, voormalige prokureur,
in lewe van Pretoria. Oorleef deur sy vrou Janet, vyf kinders en sewe
kleinkinders. Gedenkdiens: NH Kerk, Philadelphia, Lynnwoodweg, Hillcrest,
Pretoria, 30/06/2005, 12:00. (Beeld - 29/06/2005)

REDELINGHUYS; Len. Begrafnisdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos, Kirknesstraat,
30/06/2005, 09:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 29/06/2005)
Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

SCHONLAND; Joyce, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Vergenoeg Dienssentrum,
30/06/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VAN ROOYEN; Izak Johannes Jacobus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Selrose Park Aftree-oord, 29/06/2005, 10:30. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN STADEN; Stephan. Begrafnisdiens: AGS Kerk Nuwe Lewe, Alettastraat, Raslouw,
01/07/2005, 11:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Monavoni, Centurion,
Pretoria. (Beeld - 29/06/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria,
012-654-9902.

VAN ZYL; Stefanus Philippus. Grafdiens: Pretoria-Oos Begraafplaas, 01/07/2005,
09:30. Roudiens: Ons Tuis Dienssentrum, 10:30. (Beeld - 29/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


 Beeld van 28 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16610

BOTES; Annette. Dankdiens: Selrosepark Aftree-oord, 28/06/2005, 14:00. Veras.
(Beeld - 28/06/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

BURGER; Christoffel Johannes (Chris), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Jaquarstraat, Sunwardpark, 29/06/2005, 10:00.
[Donasies:] NG Kerk, Sunwardpark, Voedingskema, ABSA bank, # 230580820, kode
334342. (Beeld - 28/06/2005) Doves Begrafnisdienste, Boksburg, 011-917-5052.

SMITH; Annetjie. Dankdiens: APK Kerk, Transmagalies, Sprinbokvlaktesrant,
28/06/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 28/06/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

GROBLER; Johan. Dankdiens: Voortrekkermonument Kapel, , Eeufeesweg, Pretoria,
29/06/2005,10:00. Veras. (Beeld - 28/06/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion,
Pretoria, 012-654-9902.

BOOYENS; Charmain, in lewe van Strubens Vallei, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Glenrylaan, Verwoerdpark, Alberton, Gauteng provinsie,
28/06/2005, 11:00. [Donasies:] Kanker Assosiasie, Privaatsak X054, Saxonworld,
2132. (Beeld - 28/06/2005) Thom Kight & Kie, 011-837-5531.

TOXOPEUS; Ingrid, in lewe van Weltevreden Park, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Geref Kerk, Noordrand, Landhuisstraat 1129, Allen's Nek,
29/06/2005, 11:00. (Beeld - 28/06/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

VAN NIEKERK; Izak Jacobus Marthinus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Silverton-Kruin, 29/06/2005, 13:00. (Beeld - 28/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

WALDICK; George Frederick, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Kwaggaspoort, 29/06/2005, 10:00. (Beeld - 28/06/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.


 Beeld van 27 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16587

BOYENS; Adriana Maria Magdalena, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Parkrand, Slaterstraat, Boksburg, 28/06/2005, 11:00 #
Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 27/06/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

COETZEE; Tersia (van der WALT) skakel Elize MORGENROOD by 083-659-1012 ivm
aanneming van baba Coetzee(van der Walt) * 22/02/2005. (Beeld - 25 & 27/06/2005)

DE KLERK; Francois, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Hoogland, 28/06/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park.
(Beeld - 27/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

LUDICK; Daniel Johannes Rudolph, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Elofsdal-Wes, Pretoria, 28/06/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 27/06/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

POTE[?]; Daniel. Erediens: NG Kerk, Fontainebleau, Randburg, Gauteng provinsie,
28/06/2005, 12:00. Betreur deur dogter en skoonseun. (Beeld - 27/06/2005)

UNGERER; Johann, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
NG Kerk, Bonaeropark, 28/06/2005, 11:00. (Beeld - 27/06/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

VAN WYK; father of B Wesley Van Wyk * 30/05/1989, contact Jose Malherbe on
011-298-8500 at Johannesburg Child Welfare Society in connection with the
adoption of your son. (Beeld - 27/06/2005)


 Beeld van 25 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16569

 COETZEE; Tersia (van der WALT) skakel Elize MORGENROOD by 083-659-1012 ivm
aanneming van baba Coetzee(van der Walt) * 22/02/2005. (Beeld - 25/06/2005)

DU PREEZ; Anna Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Verwoerdburgstad, 27/06/2005, 10:30 # 09:30, Monavoni Begraafplaas, Centurion,
Pretoria. (Beeld - 25/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JORDAAN; Jan Malan, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Queenswood,
27/06/2005, 10:00. (Beeld - 25/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PENZHORN; Johann August, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Johannesgemeente, langs die Duitse Skool, 27/06/2005, 10:00. Veras. (Beeld -
25/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

UITENWEERDE; Irma, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin,
25/06/2005, 09:00. (Beeld - 25/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

VAN COLLER; Louis, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
GBA Kapel, h v New- en Joubertstraat, Germiston, 27/06/2005, 14:00. (Beeld -
24/06/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3997/8.


Beeld van 24 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16547

Nog 'n berig gekry.

KROGH; Tinus. Roudiens: NG Kerk, Berg en Dal, Dan Pienaar, 24/06/2005, 10:00.
(Beeld - 24/06/2005)

Beeld van 24 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16546

BEZUIDENHOUT; Frederik Gerhardus Johannes, in lewe van Dorandia, Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Elofsdal-Wes, 25/06/2005, 11:00. (Beeld -24/06/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

BOOYSE; Johannes Jacobus (Hannes) * 29/05/1931 + 18/06/2005, in lewe van
Meyerspark, Pretoria, voorheen Vanderbijlpark, Gauteng provinsie, voorheen
Newcastle, Kwazulu Natal provinsie. Berassingsdiens: NH Kerk, Meyerspark,
24/06/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 24/06/2005)
Begrafnisbrief beskikbaar op aanvraag.

HUMAN; Callie. Dankdiens: NG Kerk, Valleisig, Tipperarystraat, Faerie Glen,
27/06/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 24/06/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

DÉALTON; Maria Jacoba Joachina(Hart). Verassingsdiens: Mulnerton Huis Kapel,
Eerstelaan Walmer, Wes-Kaapprovinsie, 27/06/2005, 14:00. (Beeld -24/06/2005)
First Avenue Funeral Home, 041-581-5028.

MOSTERT; Nick * 09/03/1962 + 17/06/2005. Betreur deur sy vrou Emmarentia,
kinders Nicole en Simon. (Beeld -24/06/2005)

VIEIRA; Gabriel * 16/07/1972, skakel Ronel by 072-471-5616 ivm aanneming van jou
seun George VIEIRA. (Beeld - 24/06/2005)


Beeld van 23 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16502

BOSHOFF; Hennie + Cure Clinic, Krugersdorp, Gauteng provinsie,16/06/2005 (63jr),
voormalige Oudpersman by Nasionale Tydskrifte, Johannesburg. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Roodekrans, Azalialan, Roodepoort, Gauteng provinsie, 24/06/2005, 11:00.
Oorleef deur sy vrou Katé, seun Hennie junior, dogter Elize Bester, 4
kleinkinders en twee susters Heila Myburgh en Annekie van Niekerk. (Beeld -
23/06/2005)

DE KOCK; Fleetwood Rawstorne, in lewe van Nylstroom (Modimolle), Limpopo
provinsie. Verassingsdiens: Sungardens Hospice, 23/06/2005, 11:00. (Beeld
-23/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MOSTERT; Nick, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Grafdiens: Elspark
Begraafplaas, Heidelbergweg, Germiston, 23/06/2005, 10:00. Roudiens: 11:00, NG
Kerk, Sonhoogte Gemeente, h v Windsor- en Turnhoutlaan. (Beeld -23/06/2005)
AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

NEL; Elizabeth. Berassingsdiens: NG Kerk, Alameinstraat, Robertsham, 24/06/2005,
11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld -23/06/2005) Thom Kight &
Kie, 011-837-5531.

SWANEPOEL; Sarah Maria Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Berassingsdiens: NH Kerk, Kempton, 23/06/2005, 11:00. (Beeld - 23/06/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN DER WALT; Petrus Marthinus, in lewe van Pretoria. Berassingsdiens:
Pretoria-Oos Begraafplaas, 22/06/2005, 13:00. (Beeld - 23/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3748.


Beeld van 22 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16478

HOMAN; Elizabeth Maria Gertruida, in lewe van Fearie Glen, Pretoria, voorheen
Tolwe, Limpopo provinsie. Begrafnisdiens: AP Kerk, Glenwoodstraat 48, Lynnwood
Glen, 21/06/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -22/06/2005)
Rentmeester Grobbelaars, Riviera, 012-329-3682/3/4.

KAPLAN; Anna Magdalena, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 23/06/2005, 11:00. (Beeld -22/06/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

NEL; Elizabeth, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Alameinstraat, Robertsham, 24/06/2005, 11:00. (Beeld -22/06/2005) Thom
Kight & Kie, 011-837-5531.

VAN DEN BERG; Johannes Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 23/06/2005, 15:00 # 14:00, Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 22/06/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.


Beeld van 21/06/2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16462

Ek ontdek toe hierdie berigte op 'n ander plek in die Beeld.

ELS; Frederik Christiaan + 15/06/2005. Betreur deur sy vrou Matilda en kinders.
(Beeld - 21/06/2005)

PATRICK; Max Eric * 21/06/1935 + 11/11/2003. Onthou deur sy vrou Jenny, kinders
Melissa, Quinton, Max en Marius. (Beeld - 21/06/2005)


Beeld van 21 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16460
BOSMAN; Louisa Aletta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Princess Christian
Home, 22/06/2005, 13:30 # 12:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -21/06/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DAVEL; Martha Magritha, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Edleen, 21/06/2005, 10:00 # Zuurfontein Begraafplaas,
Kempton Park. (Beeld -21/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

DIPPENAAR; Winnie, in lewe van Johannesburg. Begrafnisdiens: Huis Hoëveld
Ouetehuis saal, Pleinstraat, Albertville, Roodepoort, Gauteng provinsie,
22/06/2005, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld -21/06/2005)
AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

ELS; Frederik Christiaan (Freek), in lewe van Danville, Pretoria.
Verassingsdiens: OAK Kerk, Danville, h v Duvenhage- en du Randstraat,
22/06/2005, 13:00. (Beeld -21/06/2005)

ERASMUS; Hendrik Ethienne, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Methodiste Kerk, Monumentweg, Kempton Park, 22/06/2005, 11:00.
(Beeld -21/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

HOLMAN; Pieter, in lewe van Herfsoord, Vanderbijlpark, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Herfsoord Kapel, 21/06/2005, 14:00. (Beeld -21/06/2005) Doves,
Randburg, 011-791-0326.

SEIDEL; Elizabeth Susanna (Elize) * PISTORIUS + 16/06/2005. Gedenkdiens: NG
Kerk, Sussexlaan, Lynnwood, Pretoria, 25/06/2005, 11:00. Betreur deur haar man
Gerhard, kinders Karl, Johann, Liezel, Donna, klienkinders Kaden, Richelle en
familie. (Beeld -21/06/2005)


Beeld van 20 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16439

SAAYMAN; Cecilia Jacoba, in lewe van Montana Aftree-Oord, Montana, Pretoria.
Grafdiens: Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord, 21/06/2005,
10:00. Roudiens: 11:30, NG Montana Gemeente, Veronicastraat, Montana. (Beeld
-20/06/2005) Doves, Innesdale, 012-335-0824.

SCHOEMAN; Thomas J L, in lewe van Brandwagstraat 258, Silverton, Pretoia.
Roudiens: NH Kerk, Silverton, 21/06/2005, 11:00. Veras. (Beeld -20/06/2005)
Doves, Menlo Park, Pretoria, 012-346-8454.


Beeld van 18 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16403

COETZER; Jakkie, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Geref Kerk, Kempton Park-Noord, 20/06/2005, 11:00. Grafdiens: 10:00, Ou Boksburg
Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld -18/06/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

SPREETH; Floris Jacobus, in lewe van Pretoia. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Florandia, Pretoria,20/06/2005, 13:00. (Beeld -18/06/2005) AVBOB, Pretoia-Noord,
012-565-4269.


Beeld van 17 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16374

CRONJE; Hannetjie, in lewe van Linden, Johannesburg. Verassingsdiens: NG Kerk,
Vyfdestraat, Linden, 20/06/2005, 11:00. (Beeld -16 & 17/06/2005) Thom Kight &
Kie, 01-837-5531.

DE BEER; Eunice, in lewe van Floridapark, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Martins Kapel, Ontdekkersweg 546, Roodepoort,17/06/2005, 14:00.
(Beeld -17/06/2005) Martins Begrafnisdienste, Ontdekkers, 011-672-8104.

VENTER; Magaretha Johanna (Magda), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Delportstraat, Elsburg, Germiston, 20/06/2005, 14:00 #
Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik Germiston. (Beeld -
17/06/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667


Beeld van 16 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16352

BOTHA; Anna Magdalena Catharina, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Tuiste vir Bejaardes, Nigel, 17/06/2005, 13:00. (Beeld
-16/06/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

CRONJE; Hannetjie, in lewe van Linden, Johannesburg. Verassingsdiens: NG Kerk,
Vyfdestraat, Linden, 20/06/2005, 11:00. (Beeld -16/06/2005) Thom Kight & Kie,
01-837-5531.

ENGELS; Sarel Johannes, in lewe van Balfour, Mpumalanga provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, Gauteng provinsie,17/06/2005, 11:00.
(Beeld -16/06/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

GRIMBEEK; Irene. Dankdiens: Prestige Park Aftree-oord, Scheidingstraat 314,
Pretoria, 18/06/2005, 11:00 # 09:30, Rebeccastraat Begraafplaas. (Beeld -
16/06/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

LOMBARD; Anton. Dankdiens: NG Kerk, Eldoraigne, Henristraat,
Pretoria,17/06/2005, 14:00 # 13:00, Olievenhoutbosch Begraafplaas, Centurion,
Pretoria. (Beeld -16/06/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria,
012-654-9902.

MILLER; Wesley James, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Trinity United Kerk, Norkem Park, Kempton Park,17/06/2005,
10:00. (Beeld -16/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

OOSTHUYZEN; Gerhardus Wilhelmus Theodorus, in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Garsfontein, Pretoria, 17/06/2005, 12:00. (Beeld
-16/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

UYS; Trien, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Lyttelton-Noord,
Pretoria, 17/06/2005, 13:00 # 09:30, Monavoni[Ou Verwoerdburg] Begraafplaas,
Centurion, Pretoria. (Beeld -16/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN ROOYEN; Petrus Hendrik, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Nuwe Lewe AGS
Kerk, 17/06/2005, 09:30 # Monavoni[Ou Verwoerdburg] Begraafplaas, Centurion,
Pretoria. (Beeld -16/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN ZYL; Rachel Engela Gertruida, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Queenswood, Pretoria, 17/06/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld -16/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

WILLEMSE; Johannes Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Elarduspark, Pretoria, 17/06/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
-16/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 15 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16327

BOSCH; Maria Elizabeth, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 16/06/2005, 11:00. (Beeld - 15/06/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

DE JAGER; Marianne Elizabeth + 13/06/2005. Verassingsdiens: Kerkstraat
Begrafnisdienste Kapel, Kerkstraat 15, Pretoria, 16/06/2005, 14:00. (Beeld
-15/06/2005) Kerkstraat Begrafnisdienste, 012-348-5556.

DU TOIT; Johanna Elizabeth, in lewe van Meyerton, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, De Deur, distrik Vereeniging, 14/06/2005,
12:00. (Beeld -15/06/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.


Beeld van 14 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16283

GOUWS; Gert P J (Gertjie), in lewe van 32e Laan, Villieria, Pretoria.
Begrafnisdiens: AGS Lofdal Gemeente, Ben Swartstraat, 15/06/2005, 13:00 #
Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 14/06/2005) Doves, Innesdal,
012-335-0824.

PRETORIUS; Susara Susanna Magdalena, in lewe van Avondrus Ouetehuis,
Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Sonlandpark,
Vereeniging, 15/06/2005, 10:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging.
(Beeld -14/06/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

RENS; Ingram + 09/06/200, in lewe van Lambert Leelaan 827, Pretoria. NG Kerk,
Eloffsdal-Wes, Louis Trichardtstraat, Eloffsdal, Pretoria. Begrafnisdiens:
15/06/2005, 09:30. [Donasies:] Kankervereniging. (Beeld - 14/06/2005)

RENS; Ingram + 09/06/200. Onthou deur sy vrou Anette, kinders Mark, Kervin en
Reinhardt, Sarah en Joan, Dot, Beyers, Mandie en Kinders. (Beeld - 10/06/2005)


Beeld van 13 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16253

BEZUIDENHOUT; Jan Frederik Olivier, in lewe van Duncanville, distrik
Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: OAK Kerk, Arconpark,
Vereeniging, 14/06/2005, 14:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging.
(Beeld -13/06/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

DU TOIT; Johannes Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, 13/06/2005, 11:00. [Donasies:] Hospice.
(Beeld - 13/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

NAUDE; Danny. Gedenkdiens: Central Babtist Church, Schoemanstraat, Pretoria,
14/06/2005, 11:30. (Beeld - 13/06/2005)

SCHOEMAN; Wilhelmus Hendrikus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Wapadrand, 14/06/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
13/06/2005) AVBOB Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VIVIERS; Joyce, in lewe van Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NH Kerk El-Flora, h v Ans Triter- en Ans Frerestraat,
Discovery, 14/06/2005, 11:00. (Beeld - 13/06/2005) AVBOB, Roodepoort,
011-760-1158.


Beeld van 11 Jun.2005 Regstelling
Regstelling van Begrafnisondernemer:
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16215

NYMAN; Jan Abraham, in lewe van Pretoria-Noord. Grafdiens: Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria, 13/06/2005, 13:00. Diens: Huis Hermon Tehuis, 14:00.
(Beeld - 11/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269


Beeld van 11 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16214

COTTY; Corene, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: PPK Kerk, Montana,
11/06/2005, 09:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld -
11/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HARRISON; Bianca(13) + vermoedelik 11/10/2004(na ontvoering en moord), in lewe
van Springs, Gauteng provinsie. Oorleef deur ouers Fred en Linda.
Begrafnisdiens: VEK Kerk, Springs, 14/06/2005, 11:00 # Springs Begraafplaas.
(Beeld -11/06/2005)

SNYMAN; Jan Abraham, in lewe van Pretoria-Noord. Grafdiens: Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria, 13/06/2005, 13:00. Diens: Huis Hermon Tehuis, 14:00.
(Beeld - 11/06/2005) Doves, Innesdal, 012-335-0824

SWART; Tracey (28) + 2/06/2005, vermoedelik aan waterpokkies, in lewe van
Potchefstroom, Noord-Wes provinsie. Gedenkdiens: 09/06/2005. Oorleef deur haar
man Louis, kinders Blaine(7), Allyson(4) en Noel(22maande). (Beeld - 11/06/2005)


Beeld van 10 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16187

KUHN; Manie * 11/02/1934 + 05/06/2005. Begrafnisdiens: St Paul's United-Kerk,
Tehorestraat 10, Mulbarton(True Nothweg), Johannesburg, 10/06/2005, 15:30.
(Beeld - 09 & 10/06/2005)

LAMOER; Sharon+ Wilgers Hospitaal, Pretoria, vrou van Arno LAMOER,
afdelingskommissaris. Begrafnisdiens: Hatfield Christian Church, Orobaylaan 200,
Waterkloof Glen, Pretoria, 11/06/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 09 & 10/06/2005) Doves, Innesdal, 012-335-0824.

LOOCK; Juan-Pierre. Geluk met jou 12de verjaarsdag van jou pappa Steve. (Beeld
- 10/06/2005)

RENS; Ingram + 09/06/200. Onthou deur sy vrou Anette, kinders Mark, Kervin en
Reinhardt, Sarah en Joan, Dot, Beyers, Mandie en Kinders. (Beeld - 10/06/2005)

ROUX; Leslie Parry, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NH Kerk, Witfield, Louwstraat, 10/06/2005, 11:00. (Beeld -
10/06/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Beeld van 09 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16166

BEHRENS; Maida, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk, Pretoria-Oos,
10/06/2005, 10:30 # 09:30, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
09/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

HANNEMAN; Magdalena Renche Jacoba, in lewe van Lindequesdrif, distrik
Vanderbijlapark, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Birchleigh,
09/06/2005, 14:00. (Beeld - 09/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

KING; Engela Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Welbekend, 10/06/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
09/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

KUHN; Manie * 11/02/1934 + 05/06/2005. Begrafnisdiens: St Paul's United-Kerk,
Tehorestraat 10, Mulbarton(True Nothweg), Johannesburg, 10/06/2005, 15:30.
(Beeld - 09/06/2005)

LAMOER; Sharon+ Wilgers Hospitaal, Pretoria, vrou van Arno LAMOER,
afdelingskommissaris. Begrafnisdiens: Hatfield Christian Church, Orobaylaan 200,
Waterkloof Glen, Pretoria, 11/06/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 08/06/2005) Doves, Innesdal, 012-335-0824.

RICHTER; Irma Magaretha Johanna, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk,
Alberton-Wes, 10/06/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 10/06/2005) AVBOB, Milpark,
011-482-1027.

ROUX; George, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Rentmeester Grobbelaars
Kapel, h v Annie Botha- en Unionstraat, Riviera, 10/06/2005, 13:00. (Beeld -
09/06/2005) Rentmeester Grobbelaars, Riviera, 012-329-3682/3/4.

SMITH; Abram Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Pretoria
Tuine, 10/06/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
09/06/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN DEN BERG; Koos, voormalige Vise-president van "Messiah Disciple Motorcycle
Ministry in South Africa". Begrafnisdiens: PPK Kerk, Northmead, Benoni, Gauteng
provinsie, 10/06/2005, 11:00 # Rynsoord Begraafplaas, Benoni. [Navrae:] Kobie,
083-740-8674. (Beeld - 09/06/2005)


Beeld van 08 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16144

BEZUIDENHOUT; Petrus Lodewikus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Bonaero Park, Kempton Park, 09/06/2005, 14:00. (Beeld
- 08/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

BIERMANN; {dr} Louis Daniël, voormalige Neuroloog, in lewe van Pretoria.
Roudiens: St Francis Anglikaansa Kerk, h v Long- en Albertstraat, Waterkloof,
08/06/2005, 14:00. Veras. [Donasie:] MS Vereniging, 011-477-3540. (Beeld -
08/06/2005) Kerkstraat Begrafnisse, 012-348-5556.

DE LA ROSA; Diedree Dawn, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Evangeliese Geref Kerk, Riebeeck Park, Kempton Park, 08/06/2005,
11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 08/06/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

HATTINGH; Paul Julius, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Oasis Kerk, h v Braambos- en Monumentweg, Glen Marais, Kempton
Park, 09/06/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld -
08/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

SEYMORE; Rachel Johanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Selrose Park
Aftree-Oord saal, 08/06/2005, 14:00. (Beeld - 08/06/2005) AVBOB, Pretoria,
012-460-3745.

VAN HERDEN; Willem Schalk Jacobus (Billy) + 05/06/2005, Midvaal Hospitaal, Drie
Riviere, Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Three Rivers Methodist
Church, Kowitsraat, Drie Reviere, Vereeniging, 10/06/2005, 11:00. (Beeld -
08/06/2005) Doves, Vereeniging, 016-421-3764/5.

VAN VUUREN; Lucas Martinus, in lewe van Amersfoort, Mpumalanga provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Kempton Park, 09/06/2005, 11:00. (Beeld -
08/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VENTER; Wilhelm Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: APK Kerk,
Wesmoot, 09/06/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
08/06/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VIVIERS; Frederick Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Waverley-Oos, Pretoria, 09/06/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton
Park. (Beeld - 08/06/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Beeld van 07 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16099

BARNARD; Henry William, ID 700222 5199 082, toestemming gevra ivm aanneming van
Henry William BARNARD, ID 990622 5321 081, skakel Willemien DU TOIT by
082-789-3929. (Beeld - 06 & 07/06/2005)

ELLIS; Piet, voormalige werker by Boehringer Ingelheim. Onthou deur sy vrou
Petru, dogters Luzaan en Jurina, familie en kollegas. (Beeld - 07/06/2005)

MINY; Joey, in lewe van Ons HuisuHuisH, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Florida, h v Alexaderstraat en Negendelaan, distrik
Roodepoort, 10/06/2005, 14:00 # Panorama Begraafplaas. (Beeld - 07/06/2005)
AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

MORGAN; Brayden * 23/06/2002, sy Vader moet Adri BEKKER kontak by 011-873-0100
ivm aanneming. (Beeld - 06 & 07/06/2005)


Beeld van 06 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16079

BARNARD; Henry William, ID 700222 5199 082, toestemming gevra ivm aanneming van
Henry William BARNARD, ID 990622 5321 081, skakel Willemien DU TOIT by
082-789-3929. (Beeld - 06/06/2005)

KROUKAMP; Carol (Ker), in lewe van Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie,
voorheen Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: OAK Kerk, Elspark, CR
Swartrylaan, Gauteng provinsie, 08/06/2005, 10:00 # Zuurfontein Begraafplaas,
Kempton Park. (Beeld - 06/06/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

LIEBENBERG; Aletta Johanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Tygerpoort, 07/06/2005, 10:30. (Beeld - 04/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

MORGAN; Brayden * 23/06/2002, sy Vader moet Adri BEKKER kontak by 011-873-0100
ivm aanneming. (Beeld - 06/06/2005)


Beeld van 04 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16055

PIENAAR; Daniel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Valhalla-Suid,
Pretoria, 06/06/2005, 09:00 # Ou Verwoerdburg Begraafplaas, Centurion, Pretoria.
(Beeld - 04/06/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

SWANEPOEL; Magdalena Gertruida * 21/11/1975 + 09/05/2005. (Beeld - 04/06/2005)


Beeld van 03 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16043

FOURIE; Grace Lynette, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Môrester, h v Mooifontein- en Juliastraat, Kempton
Park, 06/06/2005, 13:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld -
03/06/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

PANSEGROUW; Anna Maria, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Lynnwood Oord,
06/06/2005, 14:00. (Beeld - 03/06/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ROGERS; James William (Poena), in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: Ark Sentrum, Tiendestraat 8, Boksburg-Noord, Gauteng
provinsie, 06/06/2005, 11:00 # Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 02/06/2005)
Doves, Randburg, 011-792-1404/5.


Beeld van 02 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16026

BRINK; Roland Michael. Oorleef Annekie, Peter, Michelle, Egbert en Nika.
Meegevoel van Rooth & Wessels Regspraktyk. (Beeld - 02/06/2005)

COETZEE; Violet, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Saints Presbiteriaanse
Kerk, Lyttelton, Pretoria, 03/06/2005, 15:00. (Beeld - 02/06/2005) AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

KOTZE; Cornelia Elizabeth, in lewe van Herfsland Aftree-Oord, Kempton Park,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk Edleen, h v Okkerneut- en
Amarillostraat, Edleen, 03/06/2005, 14:00. (Beeld - 02/06/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

MORGAN; (vader van ) skakel Adri BEKKER by 011-873-0100 ivm aanneming van
Brayden MORGAN. (Beeld - 01 & 02/06/2005)

PUTTER; Martie, in lewe van Kelland. Verassingsdiens: Doves Park Kapel, Hans
Strydomrylaan 147, Randburg, Gauteng provinsie, 03/06/2005, 11:00. (Beeld -
02/06/2005) Doves, Randburg, 011-792-1404/5.

RABIE; Jacoba Gerrida van NIEKERK (Kobie), in lewe van Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, de Beerstraat 51, Dinwiddie, Germiston,
03/06/2005, 14:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik
Germiston. (Beeld - 02/06/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.


Beeld van 01 Jun.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16019

BOOYSE; JJ (12jr) + (na brandwonde, Milpark Hospitaal, Johannesburg) 30/05/2005,
in lewe van Meyerton, Gauteng provinsie. Oorleef deur ouers Cois en Marina
BOOYSE. (Vaalweekblad - 01 > 03/06/2005)

BRONKHORST; Jaques Christau, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Kameeldrif-Oos, 01/06/2005, 10:00. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

ERASMUS; Frederick Charles, in lewe van Orchards, Johannesburg. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Akasia, 03/06/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

GREEFF; Gabriel Pieter (Oom Gawie) + 30/05/2005. Gedenkdiens: Fontainebleau
Gemeenskapskerk, Rabiestraat, Fontainebleau, Randburg, Gauteng provinsie,
03/06/2005, 11:00. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HEGTER; Maria Elizabeth, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Zuurfontein, Kempton Park, 01/06/2005, 14:00 # 13:00,
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

HUGO; Piet (Pieta). Sterfgeval: Broer van Ria en Hannah. (Beeld - 01/06/2005)

KLOPPERS; Stephanus Bernardus (Bernard) (76jr) + (koelbloedig geskiet)
26/05/2005, in lewe van Van Dyckstraat, Vanderbiijlpark, Gauteng provinsie.
Roudiens: NG Kerk, Vanderbijlpark-Suid, 31/05/2005. Oorleef deur vrou Marié,
twee kinders {dr} Barend Kloppers en Hilda Green, familie en twee kleinkinders.
(Vaalweekblad - 01 > 03/06/2005)

LINN; Brain (59jr) + (vermoor) 22/05/2005, in lewe van Nanescol-kleinhoewes,
Vanderbijlpark, Gauteng provinsie. (Vaalweekblad - 01 > 03/06/2005)

MAHNE; Johanna Barbara Frederika, in lewe van Karenpark, Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderpark, 01/06/2005, 10:00 # Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

MORGAN; (vader van ) skakel Adri BEKKER by 011-873-0100 ivm aanneming van
Brayden MORGAN. (Beeld - 01/06/2005)

PUTTER; Martie, in lewe van Kelland. Verassingsdiens: Doves Park Kapel, Hans
Strydomrylaan 147, Randburg, Gauteng provinsie, 03/06/2005, 13:00. (Beeld -
01/06/2005) Doves, Randburg, 011-792-1404/5.

VERMAAK; Louis, in lewe van Doornpoort, Pretoria. Roudiens: NG Kerk, Doornpoort,
03/06/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VILJOEN; Johanna, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk-Suid Gemeente, Nigel, 03/06/2005, 11:00 # Heidelberg Begraafplaas, Gauteng
provinsie. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

WESSELS; Sydney Johannes Petrus, in lewe van Albermarle, Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Dinwiddie, De Beerstraat, Dinwiddie,
03/06/2005, 12:00. (Beeld - 01/06/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

Regstelling:

SENEKAL; Johan Carel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Ruimsig
Aftree-Oord, 01/06/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
31/05/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-27 08:42:20) ]

 

Recommend Message 8 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-27 10:57:42


Beeld van 30 Jul. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17492

COULDERY; Emil George, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk Onderstepoort, distrik
Pretoria, 01/08/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 30/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

SCHREUDER; Jurgens Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderpark, distrk Pretoria, 01/08/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 30/07/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 29 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17437

MATTHYSEN; Joseph Jacobus, Vanderbijlpark, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Klipkerk, Vereeniging, 29/07/2005, 12:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik
Vereeniging. (Beeld - 29/07/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

SCHLEBUSCH; Jeanette Rouen, eggenote van voormalige Visie-Staatspresident, Mnr
Alwyn SCHLEBUSCH. Oorleef deur haar man Alwyn, kinders en kleinkinders.
Teraardbestelling: 01/08/2005, 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. Roudiens: NG
Kerk, Valleisig, h v Tipperary- en Mayostrate, 01/08/2005, 15:00. (Vaalweekblad
- 27 tot 29/07/2005)

SLABBERT; Ester, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG
Kerk, h v Eerstestraat en Eerstelaan, Lambton,Germiston, 02/08/2005, 13:00.
[Donasies:] Benoni Hospice, Kemstonlaan 218, Benoni, 011-422-1531. (Beeld -
29/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

VAN DER WESTHUIZEN; Wietsie Marthinus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Protea Aftreeoord, 29/07/2005, 14:00. (Beeld - 29/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

VAN ZYL; (Chappie), in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Hoogland, 01/08/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park.
(Beeld - 29/07/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 28 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17406

COETZEE; Mary Alida, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel,
29/07/2005, 09:30. (Beeld - 28/07/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

DE BRUYN; Magdalena Adriana Francina, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Geref Kerk, Verwoerdburg-Noord, distrik Pretoria, 29/07/2005, 13:00. (Beeld -
28/07/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

DRIESSEN; Edwin (25) + geweldadig, 2307/2005, in lewe van Vanderbijlpark,
Gauteng provinsie. Oorleef deur sy vrou Zelda(26), stiefseun Edwin(7), stiefpa
Derick, sy moeder Lucelle VAN DEN BERG, susters Karin (24), Elzette(21),
skoonouers Derick en Magda FOURIE en swaer Jaques(23) en skoonsuter Monica(17).
Begrafnesdiens: Ou Apostel-gemeente, Vanderbijlpark, SW5, 27/07/2005, 14:00.
(Vaalweekblad - 27 tot 29/07/2005)

DU PLESSIS; Jacomina Hendrina, Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnesdiens:
Methodiste Kerk Drie Riviere, distrik Vereeniging, 28/07/2005, 10:00 # Meyerton
Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld - 28/07/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

KOEKEMOER; Jan, (voormalige haarkapper v d Lugmag vir 40 jr), in lewe van
Murrayfield, distrik Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, h v Fakkel - en
Presidentstrate, Silverton, distrik Pretoria, 29/07/2005, 12:00. [Donasies:]
Pretoria Sungardens Hospitum, Posbus 90554, Garsfontein, 0042. (Beeld -
28/07/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria,
012-329-3682/3/4.

OTTO; Albertus Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk-Noord, Fiskaalstraat, 29/07/2005, 11:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 28/07/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

SCHNETLER; Dollie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderboom,
distrik Pretoria, 29/07/2005, 11:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 28/07/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN DYK; Thomas Andries (77), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Waterkloofrand, h v Dey- en Langestrate, 29/07/2005, 13:00 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 27/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 27 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17375

DE BRUIN; Johan Terblans, in lewe van Eikenhof, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Fourways Memorial Park Kapel, Memoriallaan, Craugavon, distrik
Johannesburg, 28/07/2005, 14:00. (Beeld - 27/07/2005) ) Doves Begrafnisdienste,
Fourways, 011-708-1622.

ENGELBRECHT; Lettie. Dankdiens: NG Kerk Valleisig, Tipperarystraat, Fearie Glen,
distrik Pretoria, 02/08/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 27/07/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, distrik Pretoria, 012-654-9902.

LOCHNER; Petronella Aletta * 02/04/1956 + 22/07/2005, Oorleef deur moeder,
seuns, suster, familie en vriende. Begrafnisdiens: NG Kerk, Groenkloof, distrik
Pretoria, 27/07/2005, 15:00. (Beeld - 27/07/2005) D & D Begrafnisdienste,
012-329-8962.

LOURENS; Doreen, ID 840722 0076 086 kontak Mev L BOOYENS dringend by
082-330-3644, oor aanneming van jou seun Mark LOURENS, ID 040118 5273 083.
(Beeld - 26 & 27/07/2005)

OOSTHUIZEN; David Charles, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Onderstepoort, distrik Pretoria, 28/07/2005, 10:00. (Beeld - 27/07/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

ROBBETZE; Mathilda, in lewe van Brits, Noord-Wes provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Akasia, distrk Pretoria, 28/07/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 27/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

SCHRA; Greta, in lewe van Jan Niemandspark, distrik Pretoria. Gedenkdiens: De
Meerpaalsaal, Stellenbergweg, Willow Glen, 28/07/2005, 14:00. [Donasies:]
Sungardens Hospice, Bus 90554, Garsfontein. (Beeld - 27/07/2005) Rentmeester
Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.

SLABBERT; J A J {mnr}* 09/07/1970 en R SLABBERT {mev} * 06/05/1968 kontak Suzaan
VAN DEVENTER dringend by 012-325-2320, oor aanneming van julle dogters Henriëtte
en Simone. (Beeld - 26 & 27/07/2005)

STOCKENSTRöM; Lettie Magdalena, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Ebenhaeser-Tehuis, 28/07/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
27/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

SWART; Nick (74), oorleef deur vrou Kola kinders en kleinkinders. Gedenkdiens:
NG Kerk Helderberg, Firmountweg Somerset-Wes, Wes Kaapprovinsie, 28/07/2005,
14:00. Veras. (Beeld - 27/07/2005) Doves, Somerset-Wes, 021-852-1546


Beeld van 26 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17333

BROEKHUIZEN; Aart, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Mooifontein Kapel, 27/07/2005, 11:00 # Mooifontein Begraafplaas, distrik Kempton
Park. (Beeld - 26/07/2005) ) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

HORNE; Abraham Christoffel Johannes * 04/04/1994 + 24/07/2005. Begrafnisdiens:
PPK Gemeente, Newlands, Johannesburg, 27/07/2005, 11:00 # Wespark Begraafplaas,
Johannesburg. (Beeld - 26/07/2005) Martins Begrafnisdienste, Roodepoort, Gauteng
provinsie, 011-760-2426.

KRIEK; Susanna Fransina (Esna), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Cachet Gemeente, Thistleweg, Primrose, Germiston,
29/07/2005, 11:00. (Beeld - 26/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

LOURENS; Doreen, ID 840722 0076 086 kontak Mev L BOOYENS dringend by
082-330-3644, oor aanneming van jou seun Mark LOURENS, ID 040118 5273 083

MARAIS; Dorothea Cornelia, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
VEK Kerk, Nigel, 28/07/2005, 11:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld - 26/07/2005)
AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

PRETORIUS; Baba, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Witfield-Wes, Scholtzstraat, Witfield, 27/07/2005, 10:00 # Boksburg
Begraafplaas. (Beeld - 25/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

SLABBERT; J A J * 09/07/1970 en R SLABBERT * 06/05/1968 kontak Suzaan VAN
DEVENTER dringend by 012-325-2320, oor aanneming van julle dogters Henriëtte en
Simone. (Beeld - 26/07/2005)

STEYN; Hendrik Johannes Tjaart, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Onderstepoort, Pretoria, 27/07/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 26/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 25 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17304

KOTZE; Bettie, (Woema Safaries) in lewe van Villieria, Pretoria. Gedenkdiens: NG
Kerk, h v Spioenkop- en Cunninghamstrate, Waverley, Pretoria, 26/07/2005, 11:00.
Veras. (Beeld - 25/07/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera,
012-329-3682/3/4.

NAGEL; George, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Boksburgpark, Andrewsweg, Libradene, Boksburg, 26/07/2005, 10:00 #
Boksburg-Substreek Begraafplaas. (Beeld - 25/07/2005) AVBOB, Boksburg,
011-917-5041.

SCHEEPERS; Johannes Marthinus Els, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Akasia, Pretoria, 26/07/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 25/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

STEYN; Andrie Grove + 21/07/2005. Gedenkdiens: Willows Estate, Cresta,
Johannesburg, 23/07/2005, 11:00. (Beeld - 25/07/2005)

VAN ZIJL; Willem Jacobus, in lewe van Pretoria. Rousdiens: NG Kerk,
Wonderboom-Suid, Pretoria, 26/07/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 25/07/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

WILLEMSE; Hester, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Onderstepoort,
Pretoria, 26/07/2005, 10:00. (Beeld - 25/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.


Beeld van 23 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17242

PRETORIUS; Johannes Alexander, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Daspoort, Pretoria, 25/07/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 23/07/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

SCHÜLER; Hugo Christiaan, in lewe van Alberton, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Alberton-Wes, 25/07/2005, 10:00 # Alberton
Begraafplaas. (Beeld - 23/07/2005) Doves Begrafnisdienste, Alberton,
011-907-4166.


Beeld van 22 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17216

DU PLESSIS; Elisabetha Johanna, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Sunnyridge, 22/07/2005, 13:00 # Suispark(Suidpark)
Begraafplaas, Elspark, distrik Germiston. (Beeld - 22/07/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

HERBST; Adam Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sungardens Hospice
Kapel, 23/07/2005, 10:00. (Beeld - 22/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

HORNSBY; Malaney Alma, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Susan Strijdom
Kapel, 25/07/2005, 10:00. (Beeld - 22/07/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

SWANEPOEL; Philip, in lewe van Bronkhorstspruit, distrik Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Pretoria-Oosterlig, 23/07/2005, 10:00. (Beeld -
22/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN DER MERWE; Christoffel Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: AGS Kerk, Fiskaalstraat, Glen Marais, 25/07/2005,
11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 22/07/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

VENTER; Angelique Luzaane, ID-691204 0008 088 doen aansoek om my dogter Simoné
Angelique DU PREEZ * 12/04/1991 se van te verander na VENTER. Enige besware,
faks na 015-295-5448 voor 10/08/2005. (Beeld - 21 & 22/07/2005)

VILJOEN; Daniel du Plesis (Daan) + 18/07/2005. Deeply mourned: (1)Jo, Leonie
and Danielle, (2)Rene, (3)Michael and Arno, (4)Mandy and Mason, (5)Colleen and
Bryn. (Beeld - 22/07/2005)

VOORDEWIND; Henk * 1964 + 2005. Met dank aan Kollegas, Rev. James GLANVILLE,
PUK-koor vir gebede met afsterwe van ons seun en broer. Van Wim & Riana,
Francois & Isabel, Pieter & Elsabe en Izak. (Beeld - 22/07/2005)


Beeld van 21 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17178

BLIGNAUT; Maria Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Montana, Pretoria-Noord, 22/07/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 20/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HUTCHINSON; Mercia, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
GBA Kapel, h v New- en Joubertstrate, Germiston, 22/07/2005, 11:00. (Beeld -
21/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

KOTZE; Frances (54) + (vermoor) Vaalpark 19/07/2005. Oorleef deur haar man
Herman, seuns Francois(24) en Shaun(27). (Beeld - 21/07/2005)

KOTZE; Riaan + motor cycle accident, 17/07/2005, in life President of Iron
Slaves Motor cycle Club. Funeral Service: Alberton, Zee's Pub, cnr Eugene Marais
& Micro streets, Elandspark, 23/07/2005, 09:00. [Contact:] Anton(Vaal leader)
083-726-1220 or Susan(secretary) 082-654-1122. (Beeld - 20/07/2005) AVBOB,
Boksburg, 011-917-5041.

SCHEEPERS; Barend Johannes Martinus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Weslyan Kerk, Derdelaan, Bredell, distrik Kempton Park, Gauteng
provinsie,22/07/2005, 11:00 # Bredell Begraafplaas. (Beeld - 21/07/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

THOMAS; Anne-Marie ID-750515 0102 086 kontak Ondersteuningsraad te
Modimolle(Nylstroom) by 014-717-3594 oor aanneming van jou twee dogters Rosemary
Taylor THOMAS, ID-950219 0079 083 en Shani THOMAS, ID-980208 0055 080. (Beeld -
21/07/2005)

VAN DER MERWE; Anna Maria Elizabeth (Ann), in lewe van Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Lambton, h v Eerstestraat en Eerstelaan,
21/07/2005, 11:00. (Beeld - 21/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

VENTER; Angelique Luzaane, ID-691204 0008 088 doen aansoek om my dogter Simoné
Angelique DU PREEZ * 12/04/1991 se van te verander na VENTER. Enige besware,
faks na 015-295-5448 voor 10/08/2005. (Beeld - 21/07/2005)


Beeld van 20 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17154

ENGELBRECHT; Stefanus Jacobus, ID - 660801 5003 084 kontak Irma SCHUTTE by
082-939-0743 oor aanneming van Melindi ENGELBRECHT. (Beeld - 19 & 20/07/2005)

NEL; Helena Susanna Maria, in lewe van Duncanville, Vereeniging, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Herman Steyn, 20/07/2005, 14:00 # Jacobskop
Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld - 20/07/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

ODENDAAL; Jacobus Johannes, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Parkrand, Slaterstraat, Boksburg, 21/07/2005, 11:00 #
Boksburg-Substreeklike Begraafplaas. (Beeld - 20/07/2005) AVBOB, Boksburg,
011-917-5041.

ROSSOUW; Susanna Carolina, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AP Kerk,
Pretoria-Oos, 21/07/2005, 10:00. (Beeld - 20/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

SHANI; Hutten + 16/07/2005, voormalige Dr. by Tembisa, Kempton Park, Gauteng
provinsie. Oorleef deur haar vader Johan, broers Ferdinand en Tertius en
familie. Dankdiens: NG Kerk, Lynnwood, Sussexstraat, Pretoria22/07/2005.
[Donasies:] Pretoria Hospice Assosiation, Sungardens, ABSA acc # 3490147828.
Navrae: 084-764-7373. (Beeld - 20/07/2005) Doves Saffas, Pretoria-Oos,
012-346-8458.

TENNER; Harry Bernard, in lewe van Edenvale, Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Baptiste Kerk, Voortrekkerlaan 92, Edenvale, 21/07/2005, 13:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park, Gauteng provinsie. (Beeld - 20/07/2005)
Doves Begrafnisdienste, Edenvale, 011-452-9103.

VAN DER MERWE; Jacobus Schalk, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Sunward Park, h v Jaquar- en Mossiestrate, Boksburg,
21/07/2005, 12:00 # Boksburg-Substreeklike Begraafplaas. (Beeld - 20/07/2005)
AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

VAN EEDEN; Filix. Dankdiens: NG Kerk Doornkloof, Leoniestraat, Doringkloof,
Pretoria, 21/07/2005,11:00. Veras. (Beeld - 19 & 20/07/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.


Beeld van 19 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17144

BOSHOFF; Bianca, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Valleisig,
20/07/2005, 10:00. (Beeld - 19/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ENGELBRECHT; Stefanus Jacobus, ID - 660801 5003 084 kontak Irma SCHUTTE by
082-939-0743 oor aanneming van Melindi ENGELBRECHT. (Beeld - 19/07/2005)

LE ROUX; Adriaan, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
NG Kerk Lindenpark, Johannesburg, 19/07/2005, 11:00. (Beeld - 19/07/2005) AVBOB,
Edenvale, Germiston, Gauteng provinsie, 011-609-7003.

POSTMA; Maria Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Hartbeesspruit, 20/07/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
19/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PRETORIUS; Rina, in lewe van Radiokop, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Welteveden Park, Batokalaan, Roodepoort, 20/07/2005,
11:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 19/07/2005) AVBOB,
Roodepoort, 011-760-1158.

RADLEY; Carel Johan, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
PPK Kerk, Edenvale, Germiston, 19/07/2005, 11:00. (Beeld - 19/07/2005) AVBOB,
Germiston, 011-825-3667.

ROBERTSON; John. Begrafnisdiens: NG Kerk Doringkloof, Leoniestraat, Doringkloof,
Pretoria, 22/07/2005, 11:00 # Olievenhoutbosch Begraafplaas, Monavoni,
Centurion, Pretoria. (Beeld - 19/07/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion,
012-654-9902.

VAN DEN BERG; Johannes Adolf, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk
Rayton, Pretoria, 19/07/2005, 13:00 # Rayton Begraafplaas. (Beeld - 19/07/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN EEDEN; Filix. Dankdiens: NG Kerk Doornkloof, Leoniestraat, Doringkloof,
Pretoria, 21/07/2005,11:00. Veras. (Beeld - 13/07/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, 012-654-9902.


Beeld van 15 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17029

COETZER; Nicolaas Martins, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Geref Kerk, h v Roosweg en Churchill-laan, Primrose, Germiston,
15/07/2005, 14:00. (Beeld - 15/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

FOURIE; Quintin Claude, kontak Mazel TURNER by 012-332-3293 ivm aanneming van
Vincent Meyer TURNER . (Beeld - 13/07/2005)

JOOSTE; Sophia Johanna Jacoba * VAN ZYL (85jr), in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Harmonie, 16/07/2005, 10:00. (Beeld - 15/07/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STEYN; Sarel Jacobus, kontak Cheryl UBSDELI by 082-475-9640 ivm aanneming van
Zander WESLEY. (Beeld - 13, 14 & 15/07/2005)

SWIEGERS; Albertus Abraham, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Shalom Kerk,
Doornpoort, Pretoria, 16/07/2005, 09:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 15/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 14 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17007

BRINK; Helgard du Preez(46jr) en Magdalena Salomie (49jr) +(vermoor) naweek van
09 & 10/07/2005 op hul kleinhoewe te Heatherdale, Akasia, Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Flourauna, 15/07/2005, 13:00 # Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 12 & 14/07/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

COETZEE; Adeline Myrtle, in lewe van Nelsonia, Meyerton, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: EGK Kerk, Meyerton, 14/07/2005, 12:30 # Meyerton Begraafplaas.
(Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

COETZEE; Marie + 12/07/2005, in lewe van Pretoria. Oorleef deur kinders,
kleinkinders, familie en vriende. Roudiens: NH Kerk, Kruin, Steinmanstraat,
Wilropark, 14/07/2005, 11:00. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

DU RAND; Martha Cathrina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk,
Hatfield, Pretoria, 15/07/2005, 15:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 14/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GROBLER; Shaun, kontak Elim LEEUWNER, maatskaplike werker by 082-624-3912 ivm
aanneming van 'n Baba. (Beeld - 13/07/2005)

KRITZINGER; Annelie * BOTHA (44jr), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens, APK
Kerk, Glenwoodweg, 14/07/2005, 10:00. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

KRITZINGER; Theodorus Cornelius, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Hoogland, 15/07/2005, 12:00. (Beeld - 14/07/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

MEIRING; Helena Elizabeth, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oos, 15/07/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

NEETHLING; Lothar Paul, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Universiteistoord, 14/07/2005, 10:00. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

PRETORIUS; Wilhelmina Johanna, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Mooifontein Kapel, Kempton Park, 14/07/2005, 11:00 # Mooifontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

STEYN; Sarel Jacobus, kontak Cheryl UBSDELI by 082-475-9640 ivm aanneming van
Zander WESLEY. (Beeld - 13 & 14/07/2005)

VAN DEN BERG; Delna, in lewe van Johannesburg. Begrafnisdiens: NG Kerk, Forest
Hills, Roodepoort, Gauteng provinsie, 15/07/2005, 13:00 # Kromvlei Begraafplaas.
[Familie kontak - 011-433-3112]. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Millpark,
011-482-1027.

VAN DER MERWE; Frans, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
NH Kerk, h v Lucy- en Sherwoodlane, Primrose-Oos, Germiston, 15/07/2005, 11:00.
(Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

VAN ZYL; Amanda, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Pierre van
Ryneveld, Pretoria, 15/07/2005, 09:30. (Beeld - 14/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Beeld van 13 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16970

BRUNETTE; Susanna Johanna * MATHEW, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Hatfield Christian Church, Genl Louis Bothalaan, 14/07/2005, 14:00 # 13:00,
Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 13/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

HENN; Trevor, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Meyerspark,
Pretoria, 14/07/2005, 10:00. (Beeld - 13/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

HEYNEKE; Hester Catherina * SAUNDERS (34jr), in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens, PPK Kerk, Pretoria-Oos, Silverton, 14/07/2005, 13:00. (Beeld -
13/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

HUMAN; Jan Willem, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Ons Vallei
Gemeenskapsaal, Pretoria, 14/07/2005, 14:00. (Beeld - 13/07/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JANSEN VAN VUUREN; Johanna Jacoba * RABIE (88jr), in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: Ons Tuis, Soutpansbergweg, 16/07/2005, 14:00. (Beeld -
13/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PANSEGROUW; Tinus, oorleef deur Ouers, Broer en seuntjie Masan. Dank aan UP
Kollegas en Personeel vir boodskappe en medelye. (Beeld - 13/07/2005)

REID; Louisa Maria, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG
Oos Gemeente, Nigel, 14/07/2005, 11:00. (Beeld - 13/07/2005) AVBOB, Nigel,
011-814-4853.

STEYN; Sarel Jacobus, kontak Cheryl UBSDELI by 082-475-9640 ivm aanneming van
Zander WESLEY. (Beeld - 13/07/2005)


Beeld van 12 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16943

BRINK; Helgard (46jr) en Salomie (49jr) +(vermoor) naweek van 09 & 10/07/2005 op
hul kleinhoewe te Heatherdale, Akasia, Pretoria. (Beeld - 12/07/2005)

CLELAND; Thomas Lawrence, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Overkruin, 13/07/2005, 10:00. (Beeld - 12/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

DE BRUIN; Pieter * 13/11/1952 + 02/07/2005. Gedenkdiens, NG Kerk, Bergsig,
Durbanville, Wes-Kaapprovinsie, 15/07/2005, 09:30. (Beeld - 12/07/2005)

DUMAS; Cornelia Aletta Frederika, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Morelettapark, Pretoria, 12/07/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
12/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GOUWS; (Gouwsie). Dankdiens: NG Kerk, Hartbeesspruit, Queenswood, Garrettlaan,
14/07/2005, 15:00. Veras. (Beeld - 12/07/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

JACOBS; Martie. Dankdiens: NG Kerk, Valhalla, h v Bothma- en Fergusstrate,
15/07/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 12/07/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

KIRSTEN; Joretta. Dankdiens: NG Kerk, Raslouw, h v Theo- en Theus van
Niekerkstrate, 12/07/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 12/07/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

KRIEL; Philipus Albertus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Mooifontein, Kempton Park, 12/07/2005, 12:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 12/07/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

SWANEPOEL; Christiaan Hendrik, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Hoogland, 13/07/2005, 11:00 # Mooifontein Begraafplaas,
Kempton Park. (Beeld - 12/07/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN VUUREN; Frans. Dankdiens: NG Kerk, Verwoerdburgstad, Hippolaan, 15/07/2005,
11:00. Veras. (Beeld - 12/07/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria,
012-654-9902.


Beeld van 11 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16908

ELS; Johannes Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Kempton-Noord, 12/07/2005, 11:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 11/07/2005)

HOOD; Thomas Christopher, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Woord en Lewe Kapel, h v Schreiner- en Trichardtstrate,
Parkrand, Boksburg, 12/07/2005, 11:00 # Boksburg Substreek Begraafplaas. (Beeld
- 11/07/2005)

KOTZE; Geoffrey + 06/07/2005, husband of Beryl, farther of Dyan & Gary,
farter-ilaw of Bill & Michelle, grandfarther of Kyle, Chad & Brogan. Memorial
Service: Glenn Methodist Church, 526 Keeshondstreet, Garsfontein, Pretoria,
11/07/2005, 10:30. (Beeld - 09 & 11/07/2005)


Beeld van 09 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16865

KOTZE; Geoffrey + 06/07/2005, husband of Beryl, farther of Dyan & Gary,
farter-ilaw of Bill & Michelle, grandfarther of Kyle, Chad & Brogan. Memorial
Service: Glenn Methodist Church, 526 Keeshondstreet, Garsfontein, Pretoria,
11/07/2005, 10:30. (Beeld - 09/07/2005)


Beeld van 08 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16827

BARNARD; Johan, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Westview Methodist Church,
Tortelduifstraat, Wierdapark, Pretoria, 08/07/2005, 13:00. (Beeld - 08/07/2005)
Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902

BESTER; Jacobus Hermanus, in lewe van Springs, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk Krag Gemeente, 11/07/2005, 11:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park, Gauteng provinsie. (Beeld - 08/07/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

JACKSON; Trevor, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Andrew Murry NG Kerk,
Whitestraat, Brooklyn, Pretoria, 08/07/2005, 12:30 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 08/07/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

JONKER; J J * 21/12/1971, gesoek deur Anna Magdalena BOSCH, ID-781011 0006 082,
ivm aanneming van sy seun Jaco BOSCH. Kontak Mevr. BOSCH by 082-966-2422 of
014-763-3499. (Beeld - 06, 07 & 08/07/2005)

KNOETZE; Elizabeth Joubert + 01/07/2005 Medi-Clinic, Vereeniging, Gauteng

provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Herman Steyn, Senator Roodweg, Duncanville,
Vereeniging, 11/07/2005, 10:30. (Beeld - 07/07/2005) Doves Begrafnisdienste,
Vereeniging, 016-421-3764/5.

OOSTHUIZEN; Susanna Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Noord-Gemeente, 08/07/2005, 11:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park, Gauteng provinsie. (Beeld - 08/07/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 07 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16806

APPELGRYN; Ella, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Cachet Gemeente, Thistleweg, Primrose, Germiston, 08/07/2005, 11:00 # Elspark
Begraafplaas, Germiston. (Beeld - 07/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

DREYER; Andries William, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Elarduspark, Pretoria, 08/07/2005, 14:00. (Beeld - 07/07/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JONKER; J J * 21/12/1971, gesoek deur Anna Magdalena BOSCH, ID-781011 0006 082,
ivm aanneming van sy seun Jaco BOSCH. Kontak Mevr. BOSCH by 082-966-2422 of
014-763-3499. (Beeld - 06 & 07/07/2005)

KIEWIET; Gert Dirk, in lewe van Heuningklip, Krugersdorp, Gauteng provinsie.
Grafdiens: Sterkfontein Begraafplaas, Krugersdorp, 08/07/2005, 13:00. Kerkdiens:
NG Kerk, Premierstraat, Krugersdorp. (Beeld - 07/07/2005) AVBOB, Krugersdorp,
011-953-3808.

KNOETZE; Elizabeth Joubert + 01/07/2005 Medi-Clinic, Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Herman Steyn, Senator Roodweg, Duncanville,
Vereeniging, 11/07/2005, 10:30. (Beeld - 07/07/2005) Doves Begrafnisdienste,
Vereeniging, 016-421-3764/5.

LAK; Johanna Magrietha * CILLIERS, in lewe van Standerton, Mpumalanga provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Moeder Gemeente, Standerton, 08/07/2005, 10:00 #
Standerton Begraafplaas. (Beeld - 07/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LOURENS: Willem (61jr) + 05/07/2005, doodgskiet op sy plaas in die
Hekpoort-omgewing, Gauteng provinsie. Sy vrou Edmund (60jr) oorleef die aanval.
(Beeld - 07/07/2005)

SIMPSON; Samantha Sheana, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Akasia,
Pretoria, 08/07/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 07/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

VAN DER MERWE; Joachim Jacobus, in lewe van Elandsfontein, Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Primrose-Oos, Germiston, 07/07/2005, 13:00 #
Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elspark, Germiston. (Beeld - 07/07/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

WABEKE; Johanna Lourensina Christina, in lewe van Pretoria. Grafdiens:
Zandfontein Begraafplaas, 08/07/2005, 10:00. Kerkdiens: NG Kerk, Elofsdal,
Pretoria,11:00. (Beeld - 07/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 06 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16794

ABRAHAM; Arthur, in lewe van Bryanston, Johannesburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Methodiste Kerk, Grosvenorstraat, Bryanston, 06/07/2005, 15:00.
[Donasies]: Sunfield Home, Lodge Wood Range, Posbus 110, Muldersdrift, 1747.
(Beeld - 06/07/2005) Thom Kight & Kie, 011-837-5531.

BELCHER; Ron. Begrafnisdiens: Lewende Woord Bediening, Brummeria, Brummeriaweg
72, 08/07/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 06/07/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

BESTER; Mariska, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG
Kerk, Môrewag Gemeente, Patricklaan, Homestead, 08/07/2005, 12:00. (Beeld -
06/07/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

BOTES; Pieter Barend, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Villeria,
Pretoria, 07/07/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 06/07/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

BOTHA; Rachel Johanna Rebecca, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Evangeliese Geref Kerk, Nigel, 07/07/2005, 12:30 # Nigel
Begraafplaas. (Beeld - 06/07/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

BRUWER; Frieda, in lewe van Roodepoort-Noord, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Roodepoort, sewndelaan, 08/07/2005, 11:00 # Ou Roodepoort Begraafplaas.
(Beeld - 06/07/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

DUVENHAGE; Lacya Abrama (Babs), in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: Solheim Tehuis vir Bejaardes, Sunstraat, Primrose,
07/07/2005, 10:00 # Edenvale Begraafplaas, Germiston. (Beeld - 06/07/2005)
AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

ERASMUS; Anna Elizabeth * DU PLESSIS (95jr), in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Wapadrand, 07/07/2005, 11:00 # 10:00, Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 06/07/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JANSEN; Ambrentia E (Elize), in lewe van Schoemansville, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Hartbeespoort, 07/07/2005, 12:00 # 12:00, Hartbeespoort
Begraafplaas. (Beeld - 06/07/2005) AVBOB, Brits, 012-252-1277.

JONKER; J J * 21/12/1971, gesoek deur Anna Magdalena BOSCH, ID-781011 0006 082,
ivm aanneming van sy seun Jaco BOSCH. Kontak Mevr. BOSCH by 082-966-2422 of
014-763-3499. (Beeld - 06/07/2005)

KOCK; Magaretha Johanna Elizabeth. Verassingsdiens: NG Kerk, Meyerspark,
Erasmusstraat 221, Meyerspark, Pretoria, 11/07/2005, 10:00. (Beeld - 06/07/2005)
Doves Begrafnisdienste, Pretoeia-Wes, 012-327-4717.

MINNAAR; Susanna Magdalena, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Tuiste vir Bejaardes, Nigel, 08/07/2005, 11:00 # Nigel
Begraafplaas. (Beeld - 06/07/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

RETIEF; Ria, weduwee van wyle Francois Retief. Roudiens: NG Kerk, Faerie Glen,
Pretoria, 09/07/2005, 10:00. (Beeld - 06/07/2005) Kerkstraar Begrafnisse,
012-348-5556.

VAN PLETSEN; Elsie, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Akasia,
Pretoria, 07/07/2005, 10:30. Veras. (Beeld - 06/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VAN SCHALKWYK; Jacobus Frederik, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Norkem Park, Kempton Park, 07/07/2005, 11:00. (Beeld -
06/07/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN ZYL; Marie + 06/07/2004, Onthou deur Liefie kinders en kleindogter. (Beeld -
06/07/2005)


Beeld van 05 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16776

GERBER; Simon Lodewyk, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Kempton, h v Blouborsie- en Lorethastrate, Kempton
Park, 06/07/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld -
05/07/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

JANSE VAN RENSBURG; Danie, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Central Methodist Church, Benoni, h v Bunyan- en
Cranbournestrate, 06/07/2005, 12:00. (Beeld - 05/07/2005) AVBOB, Benoni,
011-421-5842.

LINDEQUE; Frieda, in lewe van Fleurenville Aftreeoord, Arcadia, Pretoria.
Verassingsdiens: Rentmeester Grobbelaars Kapel, h v Annie Botha- en Unionstrate,
Riviera, Pretoria, 06/07/2005, 13:00. (Beeld - 05/07/2005) Rentmeester
Grobbelaars Begrafnsidienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.

PRINSLOO; Yvonne, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Akasia,
Pretoria, 06/07/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 05/07/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

RöRICH; Johann Gerhardus, in lewe van Mmabatho, Noord-Wes provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Lyttelton, 06/07/2005, 10:00. (Beeld - 04/07/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

VAN JAARSVELD; Stephen, in lewe van Walker Fruit Farms, Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, 06/07/2005, 12:00. (Beeld
- 05/07/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.


Beeld van 04 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16729

COETZEE; Anna Maria, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
NG Kerk, Elsburgweg, Germiston-Suid, 06/07/2005, 11:00. (Beeld - 04/07/2005)
AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

LOJEWSKI; Erich, in lewe van Marmanet Aftree-oord. Verassingsdiens: NG Kerk,
Moedergemeente, Middelburg, Mpumalanga provinsie, 05/07/2005, 14:00. (Beeld -
04/07/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 02 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16684

DE KLERK; Makkie, in lewe van Huis Herfsblaar. Dankdiens: NG Kerk,
Hartbeesspruit, Queenswood, Garrettlaan 249, 04/07/2005, 11:00. Veras. (Beeld -
02/07/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

DE KLERK; Magdalena Elizabeth * GREYLING, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
NG Kerk, Faerie Glen, 04/07/2005, 13:00. (Beeld - 02/07/2005) AVBOB, Lynnwood,
Pretoria, 012-460-3745.

KRUGER; Maria Sophia (Mietie), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Grafdiens: Bredell Begraafplaas, Benoni, 05/07/2005, 10:00. Afskeidsdiens:
Solheim Tehuis vir Bejaardes, Sunstraat, Primrose, Germiston, 11:30. (Beeld -
02/07/2005)


Beeld van 01 Jul.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/16673

FOURIE; Johannes Jakobus, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Kruin, Fiskaalstraat, 02/07/2005, 10:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 01/07/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

GIBBON; Colin, in lewe van Ermelo, Mpumalanga provinsie. Begrafnisdiens: NH
Kerk, De Bruinpark, Ermelo, 01/07/2005, 11:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld -
01/07/2005) AVBOB, Ermelo, 017-819-2614.

LAVER; Séan + Irak, 07/06/2005. Roudiens: Glen Methodiste Kerk, h v Keeshond- en
Hilda Bothastrate, Garsfontein, Pretoria, 07/07/2005, 13:00. (Beeld -
01/07/2005)

MEINTJIES; Willem Petrus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Park-Wes, h v Opstal- en Bloekomdraaistrate,
01/07/2005, 10:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 01/07/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-27 19:59:48) ]

 

Recommend Message 9 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-27 21:52:55


Beeld van 31 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18266

COETZER; Cornelia, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Nigel
Tehuis vir Bejaardes Saal, 31/08/2005, 10:00. (Beeld - 31/08/2005) Doves, Nigel,
011-814-7024.

KIES; Johanna Christina, in lewe van Meyerton, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie . Verassingsdiens: NH Kerk, Meyerton Suid, 30/08/2005, 14:00. (Beeld -
31/08/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

LOMBARD; Jan Machiel {prof}, in lewe van Queenswood, distrik Pretoria.
Gedenkdiens: NG Kerk, Noordoos Pretoria, 31/08/2005, 10:00. Veras. (Beeld -
31/08/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.

LOMBARD; Jochi {dr}, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
31/08/2005, 12:00. Veras. (Beeld - 31/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

OOSTHUIZEN; Hermanus Barend. Begrafnisdiens: NG Kerk, Villieria, Pretoria,
31/08/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 31/08/2005)
AVBOB, Pretoria Moot, 012-330-0116/9.

VAN BUREN - SCHELE; Hendrik Frederik, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Theresapark, Pretoria, 01/09/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 31/08/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VAN DER SPUY; Andre Wahl, voorheen Phalaborwa en Siemens Pretoria + 29/08/2005,
Rayton. Onthou deur sy vrou Annette, vader Roy, suster Niesje, broers Wessie,
Roy en Louise. (Beeld - 31/08/2005)

VAN VOLLENSTEE; Gideon Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Ebenhaeser Gemeente, Pretoria, 01/09/2005, 14:00. (Beeld - 31/08/2005) AVBOB,
Pretoria Moot, 012-330-0116/9.

VAN ZYL; Gerrit Aldert. Teraardbestelling: 31/08/2005, 14:00, Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. Kerkdiens: NG Kerk, Villieria, Pretoria. (Beeld -
31/08/2005) AVBOB, Pretoria Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 30 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18252

GROBLER; Kate Noeline, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Garsfontein, distrik Pretoria, 31/08/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 30/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

REGENASS; Fred. Meegevoel aan Elna en kinders van Bertie en Marina MULLER, Jaco,
Othelie, Arina en Vos. (Beeld - 30/08/2005)

VAN DEVENTER; Francina Getruida, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Onderstepoort, distrik Pretoria, 31/08/2005, 10:00. (Beeld - 30/08/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 29 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18216

BERNARD; Steven en Wendy BOTHA, kontak {mnr of mevr} BOND by 011-822-5481, oor
aanneming van manlike Baba * 26/12/2002. (Beeld - 29/08/2005)

SWANEPOEL; Hester, in lewe van Primrose, distrik Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NH Kerk, h v Rigel- en Castorstrate, Primrose, 30/08/2005,
11:00. (Beeld - 29/08/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.


Beeld van 27 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18172

FERRIERA; Salmon Stephanus, in lewe van Groblersdal, Mpumalanga provinsie.
Verassingsdiens: APK Kerk, Rietfonteinweg, Kempton Park, Gauteng provinsie,
29/08/2005, 14:00. (Beeld - 27/08/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

HOLTZHAUSEN; Pieter James, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk,
Wonderboom, Pretoria, 29/08/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 27/08/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 26 Aug. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18147

HAVENGA; Ria, voormalige werknemer van Azo-Chem, Pretoria, in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Monumentpark, h v Eland- en Okapistrate, distrik
Pretoria, 27/08/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 26/08/2005)
Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

MIENIE; Sophia Ferdinandina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Marble Hall, Mpumalanga provinsie, 26/08/2005, 11:00 # Marble Hall Begraafplaas.
(Beeld - 26/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745 / 013-262-2156.

MINNAAR; Anna Margaretha, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Valhalla, 27/08/2005, 09:30 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld
- 26/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PIEK; Johannes Hermanus Jacobus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AGS Kerk, Northmead, tweedestraat Northmead, 29/08/2005, 10:00.
(Beeld - 26/08/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

SCHEEPERS; Frederik Coenraad, in lewe van Meyerton, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Moedergemeente, Meyerton, 26/08/2005, 11:00
# Meyerton Begraafplaas. (Beeld - 26/08/2005) AVBOB, , Vereeniging,
016-421-4054.

STOLS; Gideon Petrus, in lewe van Arconpark, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: AGS Kerk, Duncanville, distrik Vereeniging,
26/08/2005, 12:00. (Beeld - 26/08/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.


Beeld van 25 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18124

BREYTENBACH; Dolphina Johanna, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Nigel, 26/08/2005, 10:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld
- 25/08/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

DUVENHAGE; Frederik Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB
Kapel, 26/08/2005, 13:00. (Beeld - 25/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

GAZENDAM; Laurna Helen, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Skuilkrans, Brumeria, Pretoria, 26/08/2005, 15:00. (Beeld - 25/08/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JANSE VAN VUUREN; David Edward, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB
Kapel, 25/08/2005, 10:00. (Beeld - 25/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

NEL; Andries Stefanus, in lewe van Robindale, Johannesburg. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Aasvoëlkop, Northcliff, h v Alida- en Lawleystrate, 26/08/2005, 11:00 #
Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 25/08/2005)

REGENASS; Friedrich Wilhelm, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Valleisig, Pretoria, 26/08/2005, 11:00. (Beeld - 25/08/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

REYNEKE; Jaun Ludwig, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Bonaero Park, distrik Kempton Park, Gauteng provinsie, 26/08/2005,
12:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 25/08/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.

VAN NIEKERK; Martha Ryna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Protea
Aftree-Oord ontspanningsaal, 26/08/2005 # 09:30, Pretoria=Oos (Beeld -
25/08/2005)

ZONNEVELD; Adrian Hans Peter, in lewe van Bonaero Park, distrik Kempton Park,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, 26/08/2005, 12:00. (Beeld -
25/08/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 24 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18081

ACKERMANN; John Evans, in lewe van Fontainebleau, distrik Randburg, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: Gemeenskap Kerk, Fountainebleau, h v Rabiestraat en
Vierdelaan, 26/08/2005, 11:00. (Beeld - 24/08/2005) Doves, Randburg,
011-792-1404.

BOTHA; Maria Magdalena (Max), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Woord en Lewe, h v Trichard- en Kingfisherstrate, Sunward
Park, Boksburg, 25/08/2005, 14 :30 # Boksburg Substreek Begraafplaas. (Beeld -
24/08/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

BOTHA; Pieter, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG
Kerk, Kempton Krag, 25/08/2005, 14:00. (Beeld - 24/08/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

ERASMUS; Carel Stephanus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Pretoria-Noord, 25/08/2005, 10:00 # 14:00, Donkerhoek Begraafplaas, Rustenburg.
[Donasies:] Sungardens Hospice. (Beeld - 24/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

HALL; Mynhardt Daniel {mnr} * 01/05/1973 en {me} MULLER; Aletta Johanna * ROETS,
12/11/1980, kontak {me} E PIENAAR by CMR Noord, 012-460-9272 oor aanneming van
Dominique MULLER * 26/04/2002. (Beeld - 24/08/2005)

JANSE VAN RENSBURG; Johannes Erasmus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Karmel Kapel, Troystraat, 25/08/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 24/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LAAS; Elizabeth Johanna Dorothea, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Harmonie, 25/08/2005, 13:00 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld
- 24/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

RICHARDS; Melanie, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Norken Park, Gauteng provinsie, 25/08/2005, 11:00. Veras. (Beeld -
24/08/2005) AVBOB, Kempton Park [Pretoria-Oos?], 011-975-5845.

VAN DER WESTHUIZEN; Maria Magdalena, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Lynnwoodrif, 25/08/2005, 10:00. (Beeld - 24/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Beeld van 23 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18057

CARROL; Hester + 21/08/2005, Ontnou deur Ian en Roy. (Beeld - 23/08/2005)

DU PLESSIS; Maria Gesina Christina, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Kempton Park-Oos, 23/08/2005, 11:00 # Bredell
Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld - 23/08/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

STRYDOM; Wynand Johannes {prof}, in lewe van Tambotie 38, Besembiesieweg,
Magalieskruin, Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Overkruin, Kameeldoringlaan,
28/08/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 23/08/2005) Doves, Innesdale, 012-335-0824.

VAN RENSBURG; Magrietha Susanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AGS
Oospoort Gemente, distrik Pretoria, 24/08/2005, 11:00. (Beeld - 23/08/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745


Beeld van 22 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18025

FRYLINCK; Jesiah Andries Thomas, in lewe van Elsburg, distrik Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elsburg-Suid, Bothastraat, Elsburg,
Germiston, 23/08/2005, 11:00. (Beeld - 22/08/2005) AVBOB, Boksburg, Gauteng
provinsie, 011-917-5041.

GRIEBENOW; Helena + 18/08/2005, suster van Gertruida. Onthou deur Familie.
(Beeld - 22/08/2005)

VORSTER; Cornelia Jacoba, in lewe van Johannesburg. Verassingsdiens: AVBOB
Kapel, Kempton Park, Gauteng provinsie, 23/08/2005, 11:00. (Beeld - 22/08/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 19 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17970

KLOPPER; Albert Daniël, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Kempton Park-Oos, Gauteng provinsie, 19/08/2005, 13:00 # Bredell
Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld - 19/08/2005) AVBOB, Kempton Park,
01-975-5845.

NEL; Johannes Frederick Coenraad Fick, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk,
Rietfontein-Noord, 20/08/2005, 10:00 # Pretoria-Noord Begraafplaas. (Beeld -
19/08/2005) AVBOB, Moot, Pretoria, 012-330-0016/9.

PIENAAR; Es. Dank aan almal vir omgee tydens Es se siekte en afsterwe. Van
Hansie en familie. (Beeld - 19/08/2005)

VAN DER MERWE; Aletta Maria, in lewe van Randvaal, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, 19/08/2005, 14:00 #
Meyerton Begraafplaas, distrik Vereniging. (Beeld - 19/08/2005) AVBOB,
Vereeniging, 016-421-4054.

Regstelling in Beeld:

HEINEMAN (nieHEIDEMAN nie); Martie. Onthou deur kinders en kleinkinders. (Beeld
- 18 & 19/08/2005)


Beeld van 18 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17943

BEESLAAR; Rita, in lewe van Randfontein, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Sionspoort Gemeente, Randpoort, 19/08/2005, 14:00 # Green Hills
Begraafplaas, distrik Randfontein. (Beeld - 18/08/2005) Saffas/Doves,
Krugersdorp, Gauteng provinsie, 011-665-1044.

BOUWER; Simon Christoffel, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Bergtuin,
19/08/2005, 14:00. (Beeld - 18/08/2005) AVBOB, Moot, Pretoria, 012-330-0116/9.

EGGEL; Anthony Otto, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Hatfield Christian
Church, Pretoria-Noord, 19/08/2005, 14:00. (Beeld - 18/08/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

FILTER; Johann. Dankdiens: Lutherse Kerk, Johannesgemeinde, Pretoria-Oos,
Vivianstraat 31, Willow Park, 19/08/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 18/08/2005)
Elite Begrafnisdienste, Centurion, distrik Pretoria, 012-654-9902.

HEIDEMAN; Martie. Onthou eur kinders en kleinkinders. (Beeld - 18/08/2005)

HEINEMANN; Martha Maria Aletta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Pierre van Ryneveld, 19/08/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
18/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

INGHAM; Charles. Onthou deur Familie, Vriende en Personeel en Bestuur van SA
Warranties. (Beeld - 17/08/2005)

PETERS; Willem. Begrafnisdiens: NG Kerk, Moreletapark, Pretoria, Rubensteinweg,
19/08/2005, 12:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 18/08/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, distrik Pretoria, 012-654-9902.

ROSSLEE; Christoffel Jakobus, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: VEK Kerk, Tiendelaan 33, Boksburg, 22/08/2005, 11:00 # nuwe
Boksburg Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 18/08/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667/8.

STEAD; Pieter Salomon {dr}. Begrafnisdiens: AGS Nuwe Lewe, Alettastraat,
Raslouw, 19/08/2005, 10:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 18/08/2005)
Saffas/Doves, Centurion, Pretoria, 012-664-6232.

STEENKAMP; Helga Paula, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk,
Lyttelton, Pretoria, 19/08/2005, 13:00. (Beeld - 18/08/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.


Beeld van 17 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17941

BRUWER; Abram Barnard, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Vereeniging-Oos, 16/08/2005, 11:00. (Beeld -
17/08/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

INGHAM; Charles. Onthou deur Familie, Vriende en Personeel en Bestuur van SA
Warranties. (Beeld - 17/08/2005)

KNOETZE; Belinda {mej} ID-790929 0077 085, kontak {mev} Elsa PIENAAR by
012-460-9272 oor aanneming van Jennifer Lee-Ann * 24/12/2002. (Beeld - 16 &
17/08/2005)

OLIVIER; Susanna Sophia, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel,
18/08/2005, 14:00. (Beeld - 17/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

SLOANE; Dennis, in lewe van Modderfontein, distrik Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park,
18/08/2005, 11:00. (Beeld - 17/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Beeld van 16 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17940

DE CLERCG; Gerhard, geluk met jou 21ste herdending, van Lise. (Beeld -
16/08/2005)

ELS; Jan Hendrik, in lewe van Clubview, Centurion, distrik Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Sesmylspruit, 16/08/2005, 14:00. (Beeld - 16/08/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

KACHEHOFFER / TORR; Gerhard en Meagan, geluk met verlowing. (Beeld - 16/08/2005)

KNOETZE; Belinda {mej} ID-790929 0077 085, kontak {mev} Elsa PIENAAR by
012-460-9272 oor aanneming van Jennifer Lee-Ann * 24/12/2002. (Beeld -
16/08/2005)

LOWIES; Lodewyk Jacobus (60), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Geref Kerk,
Alkantrant, 18/08/2005, 10:00. (Beeld - 16/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

MCMILLAN; Agatha, Alexander, ID-21106013086 + 07/08/2005. (Beeld - 16/08/2005)

NAGEL; Izak Petrus Cornelius, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Kloofsig, 17/08/2005, 09:30 # Verwoerdburg Begraafplaas. (Beeld - 16/08/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN RENSBURG; Jacoba Wilhelmina, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Geref
Kerk, Pretoria-Oos, 17/08/2005, 15:00. (Beeld - 16/08/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.


Beeld van 15 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17859

KUKKUK; Will C, contact social worker at 011-640-6685 with regards to the
adoption of the female child * 24/04/1999?. (Beeld - 13 & 15/08/2005)

RETIEF; Arno, ID - 770123 5128 085, kontak Elize MORGENROOD by 083-659-1012 oor
aanneming van jou seun. (Beeld - 15/08/2005)

TRUTER; Frederick Christoffel, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Bonaero Park, distrik Kempton Park, 16/08/2005, 11:00.
(Beeld - 15/08/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN BILJON; Johanna Magdalena(Magda). Dankdiens: Voortrekkermonument Kapel,
Eeufeesweg, Pretoria, 16/08/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 15/08/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, distrik Pretoria, 012-654-9902.


Beeld van 13 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17799

WHEELER; Johannes Liebenhardus, in lewe van Pretoria. Begrafniesdiens: NH Kerk,
Witfontein, 15/08/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 13/08/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

KUKKUK; Will C, contact social worker at 011-640-6685 with regards to the
adoption of the female child * 24/04/1999?. (Beeld - 13/08/2005)


Beeld van 12 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17777

DIPPENAAR; Susanna Margaretha * 18/02/1906 + 08/08/2005 (OTTO, MARSHALL).
Langslewende kind van die OTTO Pionierfamilie van Soutpansberg. Begrafniesdiens:
AVBOB, DF Malanrylaan 294, Pretoria-Wes, 13/08/2005, 09:00. Tel: 012-341-2368.
(Beeld - 11 & 12/08/2005)

LOWNE-HUGHES; Oscar Binstead, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB
Kapel, 12/08/2005, 11:00. (Beeld - 12/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

RHEEDER; Hendrik Hertsog, in lewe van Henley-on Klip, distrik Vereeniging,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: Privaat. (Beeld - 12/08/2005) AVBOB,
Vereeniging, 016-421-4054.

SMITH; Jo, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB
Kapel, 12/08/2005, 12:00. (Beeld - 12/08/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.


Nog uit Beeld van 11 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17757

DIPPENAAR; Susanna Margaretha * 18/02/1906 + 08/08/2005 (OTTO, MARSHALL).
Langslewende kind van die OTTO Pionierfamilie van Soutpansberg. Begrafniesdiens:
AVBOB, DF Malanrylaan 294, Pretoria-Wes, 13/08/2005, 09:00. Tel: 012-341-2368.
(Beeld - 11/08/2005)

DIPPENAAR; Susanna Margaretha * 18/02/1906 + 08/08/2005, Ouma we miss you
Alison, Natalie & Chris. (Beeld - 11/08/2005)

RETIEF; Arno, ID-770 123 5128, kontak Elize MORENROOD by 011-679-44744 of
083-659-1012 oor anneming van jou seun. (Beeld - 11/08/2005)


Beeld van 11 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17754

ADAMS; Harry Eric, in lewe van Impala Park, distrik Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: OAK Kerk, Bonaero Park, distrik Kempton Park,
12/08/2005, 14:00. (Beeld - 11/08/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

BOTHA; Emmarentia (Thea) + 08/08/2005. Onthou deur jou (Cuzzie) Steve, Lorain en
Julian. (Beeld - 11/08/2005)

CALITZ; Maria Susanna (Marie). Dankdiens: NG Kerk, Verwoerdburgstad, Hippolaan,
distrik Pretoria, 11/08/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 11/08/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, distrik Pretoria, 012-654-9902.

DIPPENAAR; Susanna Margaretha * 18/02/1906 + 08/08/2005, Ouma we miss you
Alison, Natalie & Chris. (Beeld - 11/08/2005)

PRETORIUS; Anna Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: VEK Kerk,
Sinoville, 12/08/2005, 09:30. (Beeld - 11/08/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

SWART; Johanna Roux, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Skuilkrans,
distrik Pretoria, 12/08/2005, 14:00. (Beeld - 11/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3145.

Regstelling: Moet lees SMITH.

SMOTH; Vandré (32), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: VEK Kerk, h v
Dertiende Laan en Ben Swartstraat, 11/08/2005, 14:00 # 12:30, Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 10/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3145.


Beeld van 10 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17735

(NN); Braam & Janis, kondig geboorte van Ethan Jacob (nn) * 24/04/2005, broer
van Monique, Jaques en Joshua aan. (Beeld - 10/08/2005)

DE WAAL; Marie, in lewe van Centurion, distrik Pretoria. Teraardbestelling:
Olievenhoutbosch Begraafplaas, Monavoni, Centurion, 10/08/2005, 11:00. Erediens:
NG Kerk, Lyttelston-Noord, distrik Pretoria, 12:30. Kontak: 083-650-0252. (Beeld
- 10/08/2005)

SLAZUS; Aletta Dorothea, in lewe van Linden, distrik Johannesburg.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Melville, 12/08/2005, 11:00 # 12:20, Wespark
Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 10/08/2005) Saffas / Doves, Randburg,
Gauteng provinsie, 011-792-1404.

SMOTH; Vandré (32), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: VEK Kerk, h v
Dertiende Laan en Ben Swartstraat, 11/08/2005, 14:00 # 12:30, Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 10/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3145.


Beeld van 09 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17699

BREDENHANN; Abraham Andreas Johannes, in lewe van Kameeldrif-Wes, distrik
Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wesmoot, 10/08/2005, 13:00 # Bredenhann
Familie Begraafplaas, Kameeldrif-Wes. (Beeld - 09/08/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

KELDERMAN; Peter + 04/08/2005, oorleef deur Helma, Jeroen, Danielle en Michael.
(Beeld - 09/08/2005) Martins Begrafnisdienste, Roodepoort, Gauteng provinsie,
011-760-2426.


Beeld van 08 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17667

DU PLOOY; Jacob Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Doves Kapel,
Pretoria-Wes, 10/08/2005, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
08/08/2005) Doves Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 021-664-6232.

ESTERHUIZEN; Leonora * JANEKE (56), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Lynnwoodrif, Lanciaweg, distrik Pretoria, 10/08/2005, 14:30 # 13:00,
Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 08/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

TROMP; Jan Kemp. Begrafnisdiens: NG kerk, Parkkruin, distrik Johannesburg,
08/08/2005, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 06 &
08/08/2005) AVBOB, Milpark, distrik Johannesburg, 011-482-1027.


Beeld van 06 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17630

NEETHLING; Adel. Contact A M GROENEWALD or B J GROENEWALD at 012-344-5901, with
regard to her adoption. (Beeld - 06/08/2005)

NELLMAPUIS; Hannah + 04/08/2005, oorleef deur kinders Ernest en Peter,
kleinkinders Karina, Jeanine, Phillip en Karin. Diens: United Church,
Somerset-Wes, Wes-Kaapprovinsie, 10/08/2005, 15:00. (Beeld - 06/08/2005) Doves /
Goodall & William, 021-761-6617.

STRYDOM; Johannes Noël, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Overkruin, distrik Pretoria, 08/08/2005, 14:00. (Beeld - 06/08/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-426.

TROMP; Jan Kemp. Begrafnisdiens: NG kerk, Parkkruin, distrik Johannesburg,
08/08/2005, 10:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 06/08/2005)
AVBOB, Milpark, distrik Johannesburg, 011-482-1027.

VERHOEF; {ds} Anné (sr), in lewe van Wellington, Wes-Kaapprovinsie. Diens: NG
Kerk, Moedergemeente, Wellington, 09/08/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 06/08/2005)
AVBOB, Paarl, Wes-Kaapprovinsie, 021-872-1591.


Beeld van 05 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17609

DE MEILLON; Jacoba Magdalena Aletta, in lewe van Huis Kosmos. Begrafnisdiens:
AVBOB Kapel, Margaretlaan 29, Kempton Park, Gauteng provinsie, 05/08/2005, 11:00
# Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 05/08/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

PFUHL; Hettie. Dankdiens: Susan Strijdom Tehuis Kapel, 05/08/2005, 10:30 #
09:00, Centurion Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 05/08/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, 012-654-9902.

SEPHTON; Raymond Carel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref kerk,
Rietvallei, Umgenistraat 359, Erasmuskloof, Uitbr 4, distrik Pretoria,
05/08/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 05/08/2005) Kerkstraat
Begrafnisse, 012-348-5556.

SMITH; Ampie, in lewe van Sunrise View Aftreeoord, Rietvalleirand, distrik
Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk Elarduspark, Frelonstraat 547, Elarduspark,
distrik Pretoria. (Beeld - 05/08/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste,
Riviera, 012-329-3682/3/4.


Beeld van 04 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17593

CAMERON; Izak (Sakkie), in lewe van Boksburg-Noord, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NA Kerk, Derdeweg, Boksburg-Noord, 05/08/2005, 152:00. (Beeld -
04/08/2005) Collinge & Co, 011-787-9492.

JONKER; Christo & Maxie van Kiblerpark, Johannesburg. Vier hulle 60 ste
Huweliksherdenking. Van Retha, alle kleinkinders en agterkleinkinders. (Beeld -
03/08/2005)

MARAIS; Louisa Catherina W (Louise), in lewe van Pretoria. Grafdiens:
Zandfontein Begraafplaas, Pretoria, 05/08/2005, 12:00. Kerkdiens: Pretea
Aftreeoord, Swaardleliestraat, weste-ingang, Die Wilgers, Pretoria, 05/08/2005,
14:00. (Beeld - 04/08/2005) Kerkstraat Begrafnissse, 012-348-5556.

MOPP; Henry James, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AVBOB Kapel,
05/08/2005, 09:30. (Beeld - 04/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

TAUTE; Johanna Cathelean (Joey), in lewe van Middelburg, Mpumalanga provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk Corpus Christi, Middelburg, 05/08/2005, 11:00. Onthou
deur haar man Johan, kinders, kleinkinders, familie en vriende. (Beeld -
04/08/2005)

VAN DER MERWE; Johannes Stephanus, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, h v Eerstestraat en Eerstelaan, Lambton, Germiston,
05/08/2005, 12:00. (Beeld - 04/08/2005) Doves Begrafnisdienste, Benoni, Gauteng
provinsie, 011-421-0926.

VAN DER MERWE; Schalk Wilhelm (83), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Fearie Glen, distrik Pretoria, 05/08/2005, 11:00. (Beeld - 04/08/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

WELGEMOED; William Preston John, in lewe van Silverton, distrik Pretoria.
Verassingsdiens: AGS Houtkruis, h v Paul Kruger- en Vierdelaan, Boksburg-Noord,
Gauteng provinsie, 04/08/2005, 12:00 # Suidpark Begraafplaas, Germiston, Gauteng
provinsie. (Beeld - 03/08/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.


Beeld van 03 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17575

AYLWIN; Victor Ivison, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Geref Kerk '95 , Vereeniging, 03/08/2005, 12:00. (Beeld -
03/08/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

BOTHA; Victor (69), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Doxa Deo-Oos-Kampus h
v Atterbury- en Olympusweg, 05/08/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 03/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

BOUWER; Eugene, in lewe van Ferndale, Randburg, Gauteng provinsie. Roudiens: NG
Kerk, h v Dover- en Vinestrate, Ferndale, Randburg, 04/08/2005, 12:00 # 10:30,
Fourways Gedenkpark, Permstraat, Witkoppen, distrik Johannesburg. (Beeld -
03/08/2005) Collinge & Co, 011-787-9492.

CALITZ; Johannes + 24/07/2005. Oorleef deur Familie en Vriende. (Vaalster -
01tot 05/08/2005) Doves, Alberton, Gauteng provinsie, 011-907-4166.

CLAASSENS; Judith Jacoba Catharina (77)* BESTER, in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: APK Kerk, Pretoria-Oos, 04/08/2005, 13:00 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 03/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

COETZEE; Nico, Oorleef deur sy vrou Loye, kinders, kleinkinders,
agterkleinkinders en familie. (Vaalster - 01tot 05/08/2005)

GROENEWALD; Louis, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Dunamis International Family Church, Hanger 2, Rand Airport, 05/08/2005, 13:00 #
Kromvlei Begraafplaas. (Beeld - 02/08/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

HILDEBRAND; Jan * 02/08/1966 + 26/06/2004. Onthou deur Ouers, Broers en Kinders.
(Vaalster - 01tot 05/08/2005)

JACOBSON; Desire Eleanor * 12/07/1972, kontak Hartzenberg Prokureurs by Suite
1A, Hatfield, Pretoria, 0181 (012-362-8994) oor aanneming van Nikita JACOBSON *
03/11/1998 en Xena Fury HOWELL * 23/10/2000. (Beeld - 01, 02 & 03/08/2005)

JOUBERT; Charles, in lewe van Zwawelpoort, distrik Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Moreletaprk, Rubensteinweg 589, Moreletapark, distrik Pretoria,
03/08/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. Voormalige werknemer van Jet Park
Mini Factory, Connaight Properties. (Beeld - 03/08/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.

NORTJE; Japie (Bokka), in lewe van Burgersfort, Mpumalanga provinsie.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, h v Paul Kruger- en Vierdelaan, Boksburg-Noord,
Gauteng provinsie, 04/08/2005, 12:00 # Suidpark Begraafplaas, Germiston, Gauteng
provinsie. (Beeld - 03/08/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

ROSSOUW; Andries Jacobus (96), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Meyerspark, Pretoria, 04/08/2005, 09:30. (Beeld - 03/08/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ROUX; Josefus Hendrikus Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk
Petronella, 04/08/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 03/08/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

STEVENS; Kenneth, in lewe van Glen Haven Aftree-Oord, Garsfontein, distrik
Pretoria. Verassingsdiens: St Wilfred's Anglikaanse Kerk, Duxburyweg 96,
Hillcrest, Pretoria, 04/08/2005, 10:30. (Beeld - 03/08/2005) Rentmeester
Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

THURZO; David Anton, word aangeneem deur Dr. Robert GOODHART, enige navrae
kontak083-316-0414. Beeld - 03/08/2005)

VAN TONDER; Frederika Magrietha, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Pretoria-Oos, 03/08/2005, 13:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 03/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 02 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17559

BARKHUIZEN; Hester Cornelia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Theresapark, distrik Pretoria, 02/08/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 02/08/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

BEUKES; Isabella Hester Cecilia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Nigel, Gauteng provinsie, 03/08/2005, 11:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld -
02/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

JACOBSON; Desire Eleanor * 12/07/1972, kontak Hartzenberg Prokureurs by Suite
1A, Hatfield, Pretoria, 0181 (012-362-8994) oor aanneming van Nikita JACOBSON *
03/11/1998 en Xena Fury HOWELL * 23/10/2000. (Beeld - 01 & 02/08/2005)

KRUGER; Renier Adriaan Christoffel, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH
Kerk, Silverton, distrik Pretoria, 03/08/2005, 14:30. (Beeld - 02/08/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MOOLMAN; Susanna Elizabeth (Baby). Dankdiens: NG Kerk, Riviera, h v Rose- en
Blakestrate, 03/08/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 02/08/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, distrk Pretoria, 012-654-9902.

VAN WYK; Hester Magrita, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Kerk,
Waterkloof, distrik Pretoria, 03/08/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 02/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 01 Aug.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/17527

JACOBSON; Desire Eleanor * 12/07/1972, kontak Hartzenberg Prokureurs by Suite
1A, Hatfield, Pretoria, 0181 (012-362-8994) oor aanneming van Nikita JACOBSON *
03/11/1998 en Xena Fury HOWELL * 23/10/2000. (Beeld - 01/08/2005)

JANSE VAN RENSBURG; Elsie Maria, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk
Lynnwood, Pretoria, 01/08/2005, 14:00. (Beeld - 01/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

VENTER; Johannes Jacobus Cornelis, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Lewende Woord Kerk, 02/08/2005, 10:30 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 01/08/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

 

Recommend Message 10 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-27 22:01:22


Beeld van 30 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19055

ARMSTRONG; Christiaan Jacobus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan, 30/09/2005, 15:00. (Beeld -
30/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

COCKCROFT; John Gideon, in lewe van Krugersdorp, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Doves Kapel, Jorrisonstraat, Braamfontein, 30/09/2005, 14:00 #
Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 30/09/2005) Doves Begrafnisdienste,
Krugersdorp, 011-665-1044.

DE BRUIN; Maria Susanna, in lewe van Drie Riviere, Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: Geref Kerk, Vereenigin-Oos, 30/09/2005, 13:00 #
Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 30/09/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

LOMBARD; {dr} Jochi, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
31/08/2005, 12:00. [laat berig] (Beeld - 30/09/2005)

PANMAN; Stephen, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Kempton-Noord, 30/09/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park.
(Beeld - 309/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN DEN HEEVER; Anton Augustus, in lewe van die Plaas Grasvlaktes, Hertzogville,
Vrystaat provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Alberton-Noord, Jan Meyerstraat,
Gauteng provinsie, 03/10/2005, 11:00 # Kromvlei Begraafplaas,. (Beeld -
30/09/2005) AVBOB, Alberton, 011-907-3233.

WESSELS; Petronella Magdalena * MENTZ + 26/09/2005. Sal onthou word deur
kleinkinders en agterkleinkinders. (Beeld - 30/09/2005)


Beeld van 29 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19017

KOTZÉ; Hanna. Word vandag op jou verjaardag onthou deur Mias, Theuns Thys en
Sus. (Beeld - 29/09/2005)

McDONALD; George Bezuidenhout, ID 510630 2014 086 en Elizabeth Magdalena
McDONALD ID 660719 0167 086 kontak Martin BUYS by 082-908-4773 oor aanneming van
Carlesha Irene McDONALD * 09/04/1995. (Beeld - 26, 27, 28 & 29/09/2005)

OOSTHUIZEN; Hester Johanna Cornelia, in lewe van Heidelberg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: VEK Kerk, Elsburg, h v Voortrekker- en Olivierstrate,
03/10/2005, 13:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, distrik
Germiston, Gauteng provinsie. (Beeld - 29/09/2005) AVBOB, Meyerstraat 244,
Germiston, 011-825-3667/8.

POTGIETER; Baps[moet wees Babs] * 1915 + 2005, in lewe van Pretoria. Onthou deur
dogter Ria, seun Salmon, kleinkinders, agterkleinkinders, familie, vriende,
Clive en Jennifer. Begrafnisdiens: 29/09/2005, 10:00 # Pretoria-Oos
Begraafplaas,. (Beeld - 28 & 29/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

PRETORIUS; Jacobus Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Villieria-Oos, Pretoria, 30/09/2005, 17:00. (Beeld - 29/09/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

REYNEKE; Jacobus Louw, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Waterkloof, Pretoria, 30/09/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
29/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STEENBERG; Elize, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
PPK Kerk, Kempton Park, 30/09/2005, 11:00 # Bredell Begraafplaas, distrik
Kempton Park. (Beeld - 29/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 28 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18991

CALITZ; Chrustoffel Gerhardus Elizabetha, in lewe van Brakpan, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan, Kempton Park, Gauteng
provinsie, 29/09/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld -
28/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

DE JONG; Herman * 20/02/1967 + 24/09/2005, in lewe van Augustaplaas Zwartkops,
Muldersdrift, distrik Johannesburg. Voormalige wernemer by Gusta Pompe.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Muldersdrift, 30/09/2005, 10:00. Sal onthou word deur
Carina, Adriaan, Johan, De Jong- en Osmer-families, vriende en kollegas. (Beeld
- 28/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

JACOBS; Rachel Gezina Philipina, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Maranata
Pinkster Gemeente, Booysens, 29/09/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 28/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

LABUSCHAGNE; Johan Adam, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: Gemeentes
van Christus Pretoria-Noord, 29/09/2005, 13:00. (Beeld - 28/09/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

McDONALD; George Bezuidenhout, ID 510630 2014 086 en Elizabeth Magdalena
McDONALD ID 660719 0167 086 kontak Martin BUYS by 082-908-4773 oor aanneming van
Carlesha Irene McDONALD * 09/04/1995. (Beeld - 26, 27 & 28/09/2005)

Notice is herby given to Edward William HAYTER that Mark William MASSYN shall be
filing an application to adopt Caitlin Amy HAYTER and Cassidy Rae HAYTER in the
children's court , district Boksburg, Gauteng province. Any objections are to be
lodged with {mr} Lloyd KIESER of Lloyd Kieser and Associates on 011-849-2595,
within 30 days hereof. (Beeld - 28/09/2005)

OLIVIER; Klasie, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Magalieskruin,
Pretoria, 30/09/2005, 10:00. (Beeld - 28/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

POTGIETER; Baps, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: 29/09/2005, 10:00 #
Pretoria-Oos Begraafplaas,. (Beeld - 28/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

ROOTMAN;{dr} Adriaan Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Mooikloof
Estate Kapel, 29/09/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
28/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

WALKER; Christine, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AGS Kerk-Noord, Fiskaalstraat, Glen Marais, distrik Kempton Park, 30/09/2005,
13:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 28/09/2005) AVBOB,
Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 27 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18957

LUTTIG; Magdalena Gertruida, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Elsburg, Kingfisherstraat, Germiston, Gauteng
provinsie, 29/09/2005, 10:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg,
distrik Germiston. (Beeld - 27/09/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

McDONALD; George Bezuidenhout, ID 510630 2014 086 en Elizabeth Magdalena
McDONALD ID 660719 0167 086 kontak Martin BUYS by 082-908-4773 oor aanneming van
Carlesha Irene McDONALD * 09/04/1995. (Beeld - 26 & 27/09/2005)

MÜLLER; Nenna, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NH Kerk, Ben
Viljoenstraat 291, Pretoria-Noord, 29/09/2005, 10:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 27/09/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

NEPGEN; Johannes Hendrik Nicolaas, in lewe van Johannesburg. Roudiens: OAK Kerk,
Derdestraat, Greymont, distrik Johannesburg, 29/09/2005, 10:00. Veras. (Beeld -
27/09/2005) AVBOB, Auckland Park, Johannesburg,011-482-1027.

VAN ROOYEN; Gerhardus Frederik Meyer, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Overkruin, 28/09/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld
- 27/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

VAN ZYL; Jodocus, in lewe van Cruywagenstraat 28, Elsburg, distrik Germiston,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elsburg-Suid, Bothastraat, Elsburg,
28/09/2005, 14:00. (Beeld - 27/09/2005) Doves, Germiston, 011-873-8336.


Beeld van 26 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18926

McDONALD; George Bezuidenhout, ID 510630 2014 086 en Elizabeth Magdalena
McDONALD ID 660719 0167 086 kontak Martin BUYS by 082-908-4773 oor aanneming van
Carlesha Irene McDONALD * 09/04/1995. (Beeld - 26/09/2005)

VENTER; Johanna Elizabeth * BREEDT 14/04/1976, kontak NG Welsyn, {mevr}
SWANEPOEL by 011-763-5644 ivm jou seun Gideon George BREEDT * 19/04/1999
(STAPELBERG). (Beeld - 22, 23, 24 & 26/09/2005)


Beeld van 24 Sep. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18869

BOWLES; Adriaan George en Judith * 19/09/2005. Kerkdiens: Fontainebleau
Gemeenskapsaal, h v Rabie- en Vierdestrate, Randburg, Gauteng provinsie. (Beeld
- 23/09/2005) Martins Begrafnisdienste, Roodepoort, 011-760-2420.

CLOETE; Petrus Marthinus. Onthou deur jou eggenote Joey en kinders en
kleinkinders Clive, Sinette en seuns. (Beeld - 24/09/2005)

KRUGER; Hazel Rose, in lewe van Mvulistraat 1209, Môregloed, distrik Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Môregloed, 26/09/2005, 10:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 24/09/2005) Doves, Innesdale, 012-335-0824.

SCHOOMBEE; Anna Aletta Johanna, ID 740209 0237 083, kontak {mevr} S FERREIRA by
011-917-4623 oor aanneming van Shareen Angelique SCHOOMBEE. (Beeld - 19, 20, 23
& 24/09/2005)

THERON; Jacobus Christiaan (Koos). Roudiens: NG Kerk, Groenkloof, Van Wouwstraat
75, 26/09/2005, 10:00. Veras. Onthou deur Ellen, Theronnie en Anna.(Beeld -
24/09/2005) Kerkstraat Begrafnisse, 012-348-5556.

VENTER; Jacobus Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Innesdale, Pretoria, 26/09/205, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 24/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VENTER; Johanna Elizabeth * BREEDT 14/04/1976, kontak NG Welsyn, {mevr}
SWANEPOEL by 011-763-5644 ivm jou seun Gideon George BREEDT * 19/04/1999
(STAPELBERG). (Beeld - 22, 23 & 24/09/2005)


Beeld van 23 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18846

BEESLAAR; James John + 17/09/2005. Verassingsdiens: AGS Kerk, Robertsham, Rifle
Rangeweg, 23/09/2005, 14:00. [Kontak:] Annie, 084-777-0504 of Naomie,
084-678-0055. (Beeld - 23/09/2005)

ENGELS; J H * 01/05/1960 kontak Hanlie by 082-811-3810 ivm Valereé. (Beeld - 22
& 23/09/2005)

LANDMAN; Theo, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: VEK
Kerk, h v Voortrekker- en Olivierstrate, Elsburg, distrik Germiston, 27/09/2005,
14:00 # Suidpark Begraafplaas. (Beeld - 23/09/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667.

MATTHEWS; Antoinette (Net). Verassingsdiens: Ou Kapel, Hatfield Christian
Church, 23/09/205, 14:00. Word onthou deur jou Ma, Kinders, Susters, Broer,
Vriende en Kolegas. [Donasies:] SANCA. (Beeld - 23/09/2005).

RICHTER; Susarah Johanna Cathrina, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Sunrise
View Dienssentrum, 24/09/2005, 11:00. (Beeld - 23/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

SCHOOMBEE; Anna Aletta Johanna, ID 740209 0237 083, kontak {mevr} S FERREIRA by
011-917-4623 oor aanneming van Shareen Angelique SCHOOMBEE. (Beeld - 19, 20 &
23/09/2005)

VAN HOOGDALEM; Lucille, in lewe van , Kayalami, distrik Johannesburg.
Begrafnisdiens: Fourways Memorial Kapel, 26/09/2005, 12:00. (Beeld - 23/09/2005)
AVBOB, Edenvale, distrik Germiston, Gauteng provinsie, 011-609-7003.

VENTER; Johanna Elizabeth * BREEDT 14/04/1976, kontak NG Welsyn, {mevr}
SWANEPOEL by 011-763-5644 ivm jou seun Gideon George BREEDT * 19/04/1999
(STAPELBERG). (Beeld - 22 & 23/09/2005)


Beeld van 22 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18818

BENNETT; R A (Robert) tree in die huwelik met SCHEEPERS; M J (Jennie),
30/09/2005, 19:00, PPK Kerk, h v Calvyn- en Krigestrate, Silverton, Pretoria.
(Beeld - 22/09/2005)

BURGER; Mathilda Catharina, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Magaliesfort, 23/09/205, 10:00. (Beeld - 22/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

COOMBS; Jacob Solomon Murray (66), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Faerie Glen, Pretoria, 23/09/2005, 13:00. (Beeld - 22/09/2005) AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

ENGELS; J H * 01/05/1960 kontak Hanlie by 082-811-3810 ivm Valereé. (Beeld -
22/09/2005)

KOEN; Reinhardt (FR), in lewe van Ruimtesig, Faerie Glen, Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Monumentpark-Wes, Pretoria, 23/09/2005, 10:00. (Beeld
- 23/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

ROELOFSE; Catharina Louisa, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Nigel-Suid, Gauteng provinsie, 23/09/2005, 11:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld -
22/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VENTER; Johanna Elizabeth * BREEDT 14/04/1976, kontak NG Welsyn, {mevr}
SWANEPOEL by 011-763-5644 ivm jou seun Gideon George BREEDT * 19/04/1999
(STAPELBERG). (Beeld - 22/09/2005)


Beeld van 21 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18768

BRITS; Yvonne, in lewe van Yorkstraat 7, Elsburg, distrik Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elsburg-Suid, Bothastraat, Elsburg,
22/09/205, 11:00. (Beeld - 21/09/2005) Doves, Germiston, 011-873-8336.

BRITZ; Rudolph Marthinus, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 22/09/2005,
10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: NH Kerk, Pierneef, 11:15.
(Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

HERRER; John Peter, late of Durban, Kwazulu-Natal province. Cremationservice: St
Peters Anglican Church, 21/09/2005, 11:00. (Beeld - 21/09/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

MATTHEE; Esther Lorraine, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Scheerpoort, Pretoria, 22/09/2005, 10:00 # Schoemansville Begraafplaas, distrik
Pretoria. (Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

PETERSEN; Victor Harry (59), in lewe van Centurion, distrik Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Verwoerdburgstad, Centurion, 23/09/2005, 10:00. (Beeld
- 21/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PRETORIUS; Theodorus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Wonderboompoort, Pretoria, 22/09/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas,
Pretoria. (Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

ROODT; Johannes Petrus (Hansie), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderpark, Pretoria, 22/09/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

VAN DER MERWE; Michiel Adriaan Viljoen, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
AP Kerk, Glenwoodstraat, Pretoria, 21/09/2005, 11:00. (Beeld - 21/09/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN DER SANDT; Catharina Johanna Maria, in lewe van Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Klip Kerk , Voortrekkerstraat, Boksburg, Gauteng
provinsie, 22/09/2005, 11:00 # Boksburg Begraafplaas, Pretoria. [Donasies:]
Kolenel Rowland Tehuis, 011-450-4725. (Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Boksburg,
011-917-5041.

VAN RENSBURG; Johann Petrus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan, Kempton Park, 22/09/2005, 14:00.
(Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VENTER; Johanna Maria, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: OAK Môregloed,
22/09/2005, 13:00. (Beeld - 21/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

WALDECK; Johanna Jacoba, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
22/09/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 21/09/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Beeld van 20 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18747

COETZEE; Huibrecht Elizabeth Alida, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Boksburg-Suid, Jubileeweg, Boksburg, Gauteng provinsie, 20/09/2005, 11:00
# Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 20/09/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

DAVIDS; Tessa * 08/02/1999. Enige besware met die aanneming van genoemde dogter,
kontak {me} S DE BEER by 018-771-2017/8. (Beeld - 16,17,19 & 20/09/2005)

PRINSLOO; Hendrik Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Wonderboompoort, Pretoria, 21/09/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 19/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

RAUBENHEIMER; Stephanus Johannes, in lewe van Meyerton, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Evangeliese Reformeerde Kerk, Meyerton, 21/09/205, 11:00 #
Meyerto Begraafplaas. (Beeld - 20/09/2005) AVBOB, Vereeniging, Gauteng
provinsie, 016-421-4054.

SCHOOMBEE; Anna Aletta Johanna, ID 740209 0237 083, kontak {mevr} S FERREIRA by
011-917-4623 oor aanneming van Shareen Angelique SCHOOMBEE. (Beeld - 19 &
20/09/2005)


Beeld van 19 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18727

ANDERSON; Pieter Johannes, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: AGS Kerk,
Akasia, Pretoria, 20/09/205, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld
- 19/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

DAVIDS; Tessa * 08/02/1999. Enige besware met die aanneming van genoemde dogter,
kontak {me} S DE BEER by 018-771-2017/8. (Beeld - 16,17 & 19/09/2005)

POSTHUMUS; Dave, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Boksburg-Oos, Paul Kruger- en Veertiendelane, Boksburg, Gauteng provinsie,
20/09/2005, 11:00 # Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 17/09/2005) AVBOB,
Germiston, 011-825-3667.

SCHOOMBEE; Anna Aletta Johanna, ID 740209 0237 083, kontak {mevr} S FERREIRA by
011-917-4623 oor aanneming van Shareen Angelique SCHOOMBEE. (Beeld - 19/09/2005)

STASSEN; {pastoor} Deon. Begrafnisdiens: PPK Shalom Aanbiddingsentrum, Montana,
h v Derde- en Dr Swanepoelweg, 21/09/2005, 12:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 19/09/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

VAN DER HOFF; David Anton, in lewe van Theresapark, Pretoria. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Theresapark, 20/09/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 19/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 17 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18695

CARPENTER; Mark Edward (37), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: St Martins
Anglican Kerk, Irene, Pretoria, 20/09/205, 13:00. (Beeld - 17/09/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

COETZEE; Catharina Cornelia Wilhelmina Christina (50), in lewe van Steelpoort,
distrik Pretoria. Begrafnisdiens: Woodhill Klubhuis, Pretoria, 19/09/2005, 14:00
# 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 17/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

DAVIDS; Tessa * 08/02/1999. Enige besware met die aanneming van genoemde dogter,
kontak {me} S DE BEER by 018-771-2017/8. (Beeld - 16 & 17/09/2005)

DE JAGER; Hester Petronella Cornelia, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling:
19/09/2005, 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. Diens: Huis Vergenoeg, 11:15.
(Beeld - 17/09/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

SMITH; Raymond Anton Franklin (74), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Glen
Methodist Kerk, Garsfontein, distrik Pretoria, 17/09/2005, 10:00. (Beeld -
17/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 16 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18675

DAVIDS; Tessa * 08/02/1999. Enige besware met die aanneming van genoemde dogter,
kontak {me} S DE BEER by 018-771-2017/8. (Beeld - 16/09/2005)

HAUMANN; Johannes Stephanus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Valleisig, Pretoria, 17/09/205, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
16/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

HOLTZHAUSEN; Jan Andries {mnr} * 05/04/1967 en Anna Elizabeth {mevr} *
27/12/1969, kontak {mevr} Elsa PIENAAR by 012-460-9272 oor die aanneming van
Helgaard Andries Petrus HOLTZHAUSEN * 05/05/1995 en Donovan Lourens HOLTZSHAUSEN
* 22/02/1998. (Beeld - 15 & 16/09/2005)

LANDMAN; Veronica Jane Fair (Jenny), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Rietfontein-Suid, Pretoria, 16/09/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas,
Pretoria. (Beeld - 16/09/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

SNYMAN; Gerhardus Johannes Hendrik (Gert), in lewe van Rothdene, distrik
Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel [naby Klipkerk]
Vereeniging, 16/09/2005, 12:00. (Beeld - 16/09/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

VAN DEVENTER; Willem Adriaan, in lewe van Drie Riviere, distrik Vereeniging,
Gauteng provinsie. Verassingsdiens: AGS Gemeente, Drie Riviere, 19/09/2005,
11:00. (Beeld - 16/09/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.


Beeld van 14 Sep.2005 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18636

BUYS; Johanna Maria * SLABBERT (89), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Wapadrand, Pretoria, 15/09/2005, 13:30 # 12:30, Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 14/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

FERREIRA; Cordia, in lewe van Primrose, distrik Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: PPK Kerk, Kempton Park, Gauteng provinsie, 15/09/2005, 11:00.
(Beeld - 14/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

GUTHER; Alfred Helmut (76), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Duitse
Lutherse Kerk, Skinnerstraat, Pretoria, 16/09/2005, 09:30 # Verwoerdburg
Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld - 14/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

JORDAAN; Txelwen * VERCUIL (69), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk
Elandspark, 17/09/2005, 10:00. (Beeld - 14/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

MARAIS; Martha Maria, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Gedenkdiens: NH
Kerk, Kempton Park-Oos, Wesweg 74, Brentwood Park, Benoni, 15/09/2005, 11:00.
Veras. (Beeld - 14/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ZüRICH; Marie, in lewe van Alberton, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Alberton
Lewenssentrum, Meyersdal, distrik Alberton, 16/09/2005, 10:00 # Kromvlei
Begraafplaas. (Beeld - 14/09/2005) AVBOB, Germiston, Gauteng provinsie,
011-825-3667.


Beeld van 13 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18615

DU TOIT; Tillie * CLOETE. Dankdiens: NG Kerk, Lyttelton-Noord, Monumentlaan,
Pretoria, 15/09/2005, 11:00. Veras. [Donasies:] Centurion Hospice, ABSA
Lyttelton, rek.# 600 158 317. (Beeld - 13/09/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

LANDSBERG; Geoffrey Mark (46), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Queenswood, 14/09/2005, 09:30. (Beeld - 13/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

NEL; Willem Andries Stephanus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Wonderboompoort, Pretoria, 13/09/2005, 13:00. (Beeld - 13/09/2005) AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

PRICE; Kevin, kontak {mevr} C JEWELL by 082-854-6363 dringend oor aanneming van
jou dogter.(Beeld - 12 & 13/09/2005)

SCHUTTE; Dirk, in lewe van Queenswood, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Hartbeesspruit, Queenswood, h v Duncan- en Pretoriusstrate, Hatfield,
15/09/2005, 10:30. [Donasies:] Sungardens Hospice, Posbus 90554, Garsfontein,
0042. (Beeld - 13/09/2005) Rentmeesters Grobbelaars, Begrafnisdienste, Riviera,
012-329-3682/3/4.


Beeld van 12 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18598

BOTHA; Johan (JP), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
GBA Kapel, h v Spilsbury- en Cecilstrate, Germiston, 12/09/2005, 14:00. (Beeld -
12/09/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

DU TOIT; Engela Elizabeth * DU PLOOY (69jr), in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Elarduspark, Pretoria, 13/09/2005, 11:00. (Beeld -
12/09/2005) AVBOB, Lynnwoodweg, Pretoria, 012-460-3745.

MEYER; Errol Keith, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS Lyttelton,
Heilige Waters, 13/09/2005, 13:00 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria.
(Beeld - 12/09/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

PRICE; Kevin, kontak {mevr} C JEWELL by 082-854-6363 dringend oor aanneming van
jou dogter.(Beeld - 12/09/2005)


Beeld van 10 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18551

COETZEE; Johanna Maria Aletta, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Allen Park Aftree-Oord, Cactusstraat, Allen Grove, 12/09/2005,
11:00 # Mooifontein Begraafplaas, distrik Kempton Park. (Beeld - 10/09/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN ROOYEN; Nicolaas Jacobus, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, h v Struben- en De Miststrate, Rynfield, distrik
Benonis, 12/09/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 10/09/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.


Beeld van 09 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18528

BOTHA; Ettienne * 1979 + (motorongeluk) 07/09/2005, voormalige Bloubul
Rugbyspeler. Begrafnisdiens: AGS Woord en Lewe-Kerk, Sunward Park,
Boksburg,12/09/2005, 11:00. (Beeld - 09/09/2005)

JONES; Frederick Louis), in lewe van Edenvale, distrik Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, 09/09/2005, 10:00 # Nuwe Boksburg
Begraafplaas. (Beeld - 09/09/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

PIETERSE; Johan Marthinus Wottes Richard, in lewe van Springs, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: VEK Kerk, Hurricanestraat, Airfield, Benoni, Gauteng
provinsie, 09/09/2005, na Teraardbestelling te Rynsoord-Benoni Begraafplaas,
13:00. (Beeld - 09/09/2005) AVBOB, Benoni, 011-421-5842.

PRINCE; Kevin, kontak {mevr} C JEWELL by 082-854-6363 dringend oor aanneming
van jou dogter. (Beeld - 09/09/2005)

SWANEPOEL; Adriaan Johanes (At of Attie) * 16/04/1942, kontak jou suster
dringend by 012-342-4778(ku) of 012-344-2739 (nu) of 082-883-5533. (Beeld - 08 &
09/09/2005)

VAN DEN BERG; Gabriel Johannes Hendrik, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Ebenhaéser 506, Fredrickstraat, Pretoria-Wes, 12/09/2005, 10:00 #
Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 09/09/2005) Kerkstraat Begrafnisse,
012-348-5556.


Beeld van 08 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18487

BEETGE; Estella Viola, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton-Oos, Kempton Park, 09/09/2005, 12:00 # 11:00,
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 08/09/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

DE WET; Helena Johanna. Verassingsdiens: NH Kerk, Ansferestraat, Discovery,
distrik Roodepoort, Gauteng provinsie, 09/09/2005, 14:00. (Beeld - 08/09/2005)
Doves, Roodepoort, 011-760-1650.

SWANEPOEL; Adriaan Johanes (At of Attie) * 16/04/1942, kontak jou suster
dringend by 012-342-4778(ku) of 012-344-2739 (nu) of 082-883-5533. (Beeld -
08/09/2005)

SWANEPOEL; Milada Libozé Bozéna * VISSER (69), in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: NGK Kerk, Garsfonteinpark, distrik Pretoria, 09/09/2005, 11:00
# 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 08/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

VAN DEN BRINK; Hendrik (Riek). Verassingsdiens: NG Kerk, Pretoria-Oos,
08/09/2005, 10:00. (Beeld - 08/09/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VAN GASS; Maelene * 02/11/1972, kontak {mevr} SWANEPOEL by 011-763-5644 dringend
ivm jou dogter Danielle VAN GASS * 06/03/1996. (Beeld - 07 & 08/09/2005)


Beeld van 07 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18460

COETZEE; Riaan, in lewe van Centurion, distrik Pretoria. Dankdiens: NG Kerk,
Wierdapark-Suid, Kotielaan, Wierdapark, Pretoria, 08/09/2005, 11:00. Onthou deur
Melinda en Jeannie-Lize, ML, Anita en Marelize. Veras. (Beeld - 07/09/2005)

DU TOIT; Christina Maria * GROBBELAAR (63), in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Valleisig, 07/09/2005, 10:30. (Beeld - 07/09/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GLAD; Jan Nicolaas, in lewe van Nigel. Gauteng provinsie. Verassingsdiens: VEK
Kerk, Nigel, 08/09/2005, 11:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld - 07/09/2005) AVBOB,
Nigel, 011-814-4853.

GOWANS; James Simpson. Roudiens: Azalea Kamer, Randpark Golfklub, 09/09/2005,
15:00. (Beeld - 06 & 07/09/2005) Martins Begrafnisdienste, Roodepoort, Gauteng
provinsie, 011-760-2426.

PIKE; Hannes * 23/09/1966 + 02/09/2005. Passed away tragically and will be
missed by Doreen, Denise, Reghart, his family and friends. (Beeld - 07/09/2005)

VAN DER MERWE; Cornell, in lewe van Pretoria. Grafdiens: Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord, 08/09/2005, 13:00. Roudiens: 14:00, NG
Kerk, Florauna, Pretoria. (Beeld - 07/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VAN GASS; Maelene * 02/11/1972, kontak {mevr} SWANEPOEL by 011-763-5644 dringend
ivm jou dogter Danielle VAN GASS * 06/03/1996. (Beeld - 07/09/2005)


Beeld van 06 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18441

BESTER; Paul Machiel, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Koningkryk Saal,
Jehovah Getuie, Pretoria-Tuine, 06/09/2005, 10:00. (Beeld - 06/09/2005) AVBOB,
Pretoria, 012-327-3788.

GOWANS; James Simpson. Roudiens: Azalea Kamer, Randpark Golfklub, 09/09/2005,
15:00. (Beeld - 06/09/2005) Martins Begrafnisdienste, Roodepoort, Gauteng
provinsie, 011-760-2426.

VAN DER WALT; Dirk Jacobus {Ds}, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Brooklyn, Pretoria, 07/09/2005, 10 :30 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 06/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN NIEKERK; Cathrina Hendrina, in lewe van Potchefstroom, Noordwes provinsie.
Verassingsdiens: AGS Pinkster Park, Akasia, 06/09/2005, 14:00. (Beeld -
06/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 05 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18410

BERNARD; Steven en Wendy BOTHA, kontak {mnr} of {mevr} BOND by 011-822-5481, oor
aanneming van Babaseun * 26/12/2002. (Beeld - 05/09/2005)

DE KOCK; Pierre + 31/08/2005, voorheen verbonde aan die Lugmag en Infoplan.
Onthou deur sy vrou Sally, kinders en kleinkinders. Begrafnisreëlings:
083-285-0977. (Beeld - 05/09/2005)

DE WAAL; Catharina Petronella, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Silverton, Pretoria, 06/09/2005, 09:30 # Silverton Begraafplaas. (Beeld -
05/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

GREEF; Cobus, in lewe van Magalieskruin, distrik Pretoria. Dankdiens: NG
Gemeente, Magalieskruin, 06/09/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 05/09/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HORTON; Kenneth Malcolm, kontak Robin TWADDLE van Robin Twaddle Prokureurs,
Midrand, by 011-805-7433 of 082-852-1453 oor aanneming van Brandon HORTON *
12/09/2005. (Beeld - 05/09/2005)


Beeld van 03 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18343

CRONJE; Gideon George, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Garsfonteinpark, Florisstraat, Garsfontein, distrik Pretoria, 05/09/2005, 09:30
# Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 03/09/2005)

WELTERS; Cecielia Hendriena, in lewe van Springs, Gauteng provinsie. Roudiens:
NH Kerk, Springs-Sentraal, 05/09/2005, 09:00. Begrafnisdiens: Charus AGS Kerk,
Wonderboom-Suid, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord.
(Beeld - 03/09/2005) AVBOB, Kempton Park, Gauteng provinsie, 011-975-5845.


Fw: [BP] Beeld van 02 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18342

Beste Vriende,

Ek sien vanoggend dat gister se een berig 'nbietjie deurmekaar was. Ek dink
dit het by die "sort" gebeur. Jammer daaroor

Groete,
Fanie Blignaut

Subject: [BP] Beeld van 02 Sep.2005

Diens: Gemeenskap Saal, Kameeldrif-Oos, 10:30. (Beeld - 02/09/2005) AVBOB,
Pretoria Moot, 012-330-0116/9.

GROBLER; Ada Eljo, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 03/09/2005,
09:00, Pretoria-Oos Begraafplaas.

MOET WEES:

GROBLER; Ada Eljo, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 03/09/2005,
09:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. Diens: Gemeenskap Saal, Kameeldrif-Oos,
10:30. (Beeld - 02/09/2005) AVBOB, Pretoria Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 02 Sep.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/18330

BESTER; Alta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: PPK Kerk, Pretoria-Wes,
Zellerstraat, 02/09/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Gebede met
Valerie en Poena. (Beeld - 02/09/2005)

Diens: Gemeenskap Saal, Kameeldrif-Oos, 10:30. (Beeld - 02/09/2005) AVBOB,
Pretoria Moot, 012-330-0116/9.

GROBLER; Ada Eljo, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 03/09/2005, 09:00,
Pretoria-Oos Begraafplaas.

LE ROUX; {pastoor} Smit, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 02/09/2005,
09:30, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Roudiens: AGS Kerk, Gezina, h v Ben
Swartstraat en Veertiendelaan. (Beeld - 01 & 02/09/2005) AVBOB, Pretoria Moot,
012-330-0116/9.

MEYER; Johannes Stephanus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Pretoria Oosterlig, 02/09/2005, 10:00 # 09:30, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 02/09/2005) AVBOB, Lynnwoodweg, Pretoria, 012-460-3745.

MUNNIK; Johannes Albertus (Boepsak), in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AGS Kerk, Kingfisherlaan, Elspark, 03/09/2005, 11:00. (Beeld -
02/09/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

STRYDOM; Jean Petro, in lewe van Roodepoort, Gauteng provinsie. Gedenkdiens: NG
Kerk, Wilrowpark, h v Memosa- en Wag-'n-bietjiestrate, Roodepoort, 05/09/2005,
10:30. Veras. (Beeld - 02/09/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VIVIERS; Theo Gerrit, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Onderstepoort, 03/09/2005, 09:30. (Beeld - 02/09/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-27 23:24:41) ]

 

Recommend Message 11 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-27 23:33:24


Beeld van 31 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19827

ECHERSLEY; M G, SKAKEL S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld -
31/10/2005)

KEYTER; Elizabeth Susanna (Betsie), in lewe van Kronendal, Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Pretoria Gemeente, h v Wessels- en Kerkstrate,
Arcadia, 31/10/2005, 11:00. (Beeld - 31/10/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

LIEBENBERG; Petrus Wessel, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Florauna, Pretoria, 01/11/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 31/10/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 29 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19796

BERTANI; Adelmo Giovanni. Onthou deur jou "Blommetjie", kinders en kleinkinders.
(Beeld - 29/10/2005)

BRISLEY; Hendrik Nicolaas Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Onderstepoort, Pretoria, 31/10/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 29/10/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VERMAAK; Grant Godwin, in lewe van Rothdene, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, 01/11/2005, 12:00. (Beeld
- 29/10/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054


Beeld van 28 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19778

HYMAN; Hugo David, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
Geref Kerk, Boksburg-Noord, Gauteng provinsie, 29/10/2005, 12:00. (Beeld -
28/10/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

LABUSCHAGNE; Willem. Sal onthou word deur Don CAMPBELL en vriende. (Beeld -
28/10/2005)

SMIT; Hennie + 24/10/2005. Met simpatie aan sy ouers, Jaco en die familie. Van
Iaan en almal by Budget Pools. (Beeld - 27 & 28/10/2005)

VAN DER WESTHUIZEN; Johanna Wilhelmina Susanna, in lewe van Drie Riviere,
distrik Vereeniging, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Drie Riviere,
28/10/2005, 11:00 # Jacobskop Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld -
28/10/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

VAN DER WESTHUIZEN; Rina * ENGELBRECHT + 28/10/2002. Onthou deur haar man Frank,
dogters Suzette en Jenny, kleinkinders Janine, Julian en Justin. (Beeld -
28/10/2005)

VAN NIIEUWENHUIZEN; Hendrik Petrus Johannes (Oubaas), in lewe van Germiston,
Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH Kerk, Delportstraat, Elsburg, distrik
Germiston, 01/11/2005, 12:00 # Kromvlei Begraafplaas. (Beeld - 28/10/2005)
AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

VAN WYK; Irma * GUTSCHE + 23/10/2005. Sal onthou word deur Claudius, Kari,
Sharon, Eric en kleinkinders Grace, Hugo, Christi en Carl. [Donasies:] Hospice,
011-483-1068. [Inligting oor Diens:] 072-834-8538. (Beeld - 27 & 28/10/2005)


Beeld van 26 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19735

BEKKER; Peet, in lewe van Helderkruin, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Horison-Noord, h v Kruin- en Hawkstrate, 28/10/2005,
12:00. (Beeld - 26/10/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

BOTHA; Gabriel Jacobus (Boet). Begrafnisdiens: VEK Kerk, Freewaypark, Boksburg,
Gauteng provinsie, 27/10/2005, 10:00. (Beeld - 26/10/2005)

DE KOCK; Anthea, in lewe van Nelspruit, Mpumalanga provinsie. Verassingsdiens:
AVBOB Kapel, 27/10/2005, 11:00. (Beeld - 26/10/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.

DE LANGE; Hugo, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS
Kerk, h v Schreiner- en Trichardtstrate, Parkrand, Boksburg, Gauteng provinsie,
27/10/2005, 11:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elspark, Germiston.
(Beeld - 26/10/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

GEY VON PITTIUS; Anna Jacomina, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Primrose Heuwel, Reginaldlaan, Primrose, Germiston,
27/10/2005, 14:00 # Primrose Begraafplaas. (Beeld - 26/10/2005) AVBOB,
Germiston, 011-825-3667

KOK; Gert Jacobus (81), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Pretoria, Garsfontein, 28/10/2005, 10:30. (Beeld - 26/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LE ROUX; Catharina Jacoba * 17/07/1937 + 21/10/2005, in lewe van Floroma
Ouetehuis, Roodepoort, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: Martins Kapel,
Ontdekkersweg 564, 28/10/2005, 13:00 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg.
(Beeld - 26/10/2005) Martins Begrafnisdienste, Roodepoort, 011-760-2420.

MOLL; Cornelis Mellet * 11/10/1924 + 22/10/2005, voormalige hoof van HTS John
Vorster [1961-1985]. Gedenkdiens: NG Kerk, Waterkloofrif, Pretoria, 26/10/2005,
12:00. (Beeld - 26/10/2005) Doves Saffas, Menlopark, Pretoria, 012-346-8458.

NN; Kobus * 10/02/1963 + 15/10/2005, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng
provinsie. Sal onthou word deur sy Eggenote, Dogters, Kleinseun, Familie en
Vriende. (Vaal Ster - 24 tot 28/10/2005)

VAN DER MERWE; Gerhardus Wouter, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Sungardens
Hospice Kapel, 27/10/2005, 15:00. Veras. (Beeld - 26/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN ZYL; Matthys Johannes Adriaan, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Protea
Aftree-oord, 26/10/2005, 10:00 # Silverton Begraafplaas, distrik Pretoria.
(Beeld - 26/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

WASSENAAR; Judith Isabella (Judy), in lewe van Centurion, Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Sesmylspruit, Von Willichlaan, Clubview, 27/10/2005,
15:00. (Beeld - 26/10/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera,
Pretoria, 012-329-3682/3/4.

WOLFAARDT; Hester Catharina, in lewe van Pretoria. Grafdiens: Zandfontein
Begraafplaas, 27/10/2005, 10:00. Roudiens: Huis Vergenoeg, 11:00. (Beeld -
26/10/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 25 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19721

CLAASSEN; Janita, [voormalige Sangeres] + 24/10/2005. Dankdiens: NG Kerk,
Doornkloof, Leoniestraat 143, Doringkloof, Pretoria, 28/10/2005, 10:00. Veras.
[Donasies:] Sungardens Hospice, ABSA 632005; 3490 147 828, tjekrek. (Beeld -
25/10/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

GELDENHUYS; Johanna Sophia, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Impala Park, Kempton Park, 26/10/2005, 11:00. (Beeld -
25/10/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

GROBLER; Melcolm + 18/10/2005, sal onthou hou word deur ouers Dave en Susan en
suster Ursula. Begrafnisdiens: Skuilkrans NG Gemeente, 25/10/2005, 11:00. (Beeld
- 25/10/2005)

MALHERBE; Donsie * 07/07/1914 + 20/10/2005. Diens: Boomhuis, Farmerstraat, Die
Wilgers[oorkant Wilgers Hospitaal], 28/10/2005, 10:00. [Navrae:] Elsa STRYDOM,
012-361-5252 of Nonna VAN DIJKHORST, 012-329-3105 of Lettie MORRIS,
012-803-2105. (Beeld - 25/10/2005)

SEGAL; Iona Rhuda, in lewe van Henry Crescent 365, Sinoville, Pretoria.
Gedenkdiens: St Mark's Presbyterian Kerk, Codonialaan 71, Môregloed, 26/10/2005,
14:00. Veras. (Beeld - 25/10/2005) Doves Begrafnisdienste, Innesdale, Pretoria,
012-335-0824.

SMITH; Christiaan Rudolph. Word na 20 jaar nog onthou deur sy vrou Johanna,
kinders en agterkleinkinders. (Beeld - 25/10/2005)

VAN BREDA; Willie Visagie (Wilvi), [van Rentmeester Begrafnisdienste en Radio
Pretoria]. Verassingsdiens: Rentmeester Kapel, Annie Botha 27, Riviera,
26/10/2005, 10:00. [Donasies:] Sungardens Hospice. (Beeld - 25/10/2005)
Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.


Beeld van 24 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19696

BREYTENBACH; Koos, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Scholtzstraat, Witfield-Wes, 25/10/2005, 11:00 # Nuwe
Boksburg Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 24/10/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667.

SCHOLTZ; H B (Zipp) (73) + 19/10/2005, Somerset-Wes, Wes-Kaapprovinsie. Betreur
deur sy vrou Isabel, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Lynnwood, Pretoria, 26/10/2005, 10:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 24/10/2005) Doves Begrafnisdienste, Innesdale, Pretoria, 012-335-0824.


Beeld van 22 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19646

BOONZAAIER; Berrie Eliza Antoinette, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling:
24/10/2005, 10:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Queenswood, Pretoria, 11:30. (Beeld - 22/10/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

KOTZE; Willem Johannes (Willie) + 19/10/2005, Oorleef deur sy vrou Karin, Niel,
Anne-Marie, Nerina en Stephan. (Beeld - 22/10/2005)

WENTZEL; Johanna Magrieta, in lewe van Pretoria. Dankdiens: AGS Lofdal Kerk,
24/10/2005, 09:30. Veras. (Beeld - 22/10/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.


Beeld van 21 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19630

BLIGNAUT; Christiaan Johannes * 1918 + 2005, nagelaat deur vrou, 3 kinders,
kleinkinders en agterkleinkinders. Begrafnisdiens: NG Gemeente, Waverley-Oos,
24/10/2005, 13:00. (Beeld - 21/10/2005)

DU TOIT; Stefanus Jacobus (Stefaan) * 31/08/1919 + 19/10/2005, in lewe van
Knysna, Weskaap provinsie. Roudiens: Presbiteriaanse Kerkgebou, Clydestraat 14,
Knysna, 21/10/2005, 15:30. Sal onthou word deur sy vrou Elma, kinders
Johannatjie en Frans, Charl en Angelika, Jan Hendrik en Monigue, kleinkinders
Nico en Suzette, Elma en Jan, Ronél en Simon, Annemarie en Michal, Elma en
Jacques, Stefanus en Ashley, Waldi en Martinique, agterkleinkinders Hanke,
Janie, Imke, Franco, Cara en Aaron, broer Wynle en gesin. . (Beeld - 21/10/2005)
H.S. Perks & Sons, Begrafnisondernemers, 044-382-1271.

FISHER; Rex + 02/06/2005. Nagelaat sy vrou Ella en dogter Loraine. Tel:
011-894-1890. (Beeld - 21/10/2005)

KOTZE; Willem Johannes (75), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk
Skuilkrans, Pretoria, 22/10/2005, 11:00. (Beeld - 21/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

SODEN; James (Sandy) * 09/05/1938 + 19/10/2005. Verassingsdiens: Wesley
Metodistekerk, Visagiestraat, Pretoria, 24/10/2005, 11:00. Sal onthou word deur
Kathy, Andrea, Gerrit, Michelle, Stuart en kleinkinders. [Donasies]: Wesley -
dakrestourasiefonds. (Beeld - 20 & 21/10/2005)

VAN DER MERWE; Jan David, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Sunward Park, 21/10/2005, 13:00 # Nuwe Boksburg
Begraafplaas. (Beeld - 21/10/2005) AVBOB, Kempton Park, Gauteng provinsie,
011-975-5845.

VAN DER MERWE; Sarah Magdalena, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Sungardens
Hospice Kapel, 21/10/2005, 15:00. Veras. (Beeld - 21/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 20 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19612

BADENHORST; Jacomina Cornelia Frederika * NORTJE(93), in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: Huis Vergenoeg, Waverley, Pretoria, 24/10/2005, 11:00 # 09:30,
Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 20/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

BADENHORST; Meriba, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderboom,
Pretoria, 21/10/2005, 09:30, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
20/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

BRINK; Betsie, in lewe van Horison Uitbreiding 1, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Horison-Noord, h v Crane- en Hawkstrate, 21/10/2005,
14:00. (Beeld - 20/10/2005) AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

MEYER; Hannes * 04/01/1980 + 29/08/2005. Sal onthou word deur Dawie, Laura,
Karien en Maryke MEYER. (Beeld - 20/10/2005)

SHERMAN; Elizabeth (Lampie) * 11/10/2005. Sal onthou word deur kinders,
kleinkinders, familie en vriende. [Telefoon:] 083-425-2699. (Beeld - 20/10/2005)

SODEN; James (Sandy) * 09/05/1938 + 19/10/2005. Sal onthou word deur Kathy,
Andrea, Gerrit, Michelle, Stuart en kleinkinders. (Beeld - 20/10/2005)


Beeld van 19 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19594

COETZEE; Jacoba Margaretha Johanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Wonderboompoort, Pretoria, 20/10/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 19/10/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

STEYN; Cornelia Gertruida Susanna, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Geref Kerk, Boksburg, 19/10/2005, 10:00. (Beeld - 19/10/2005)
AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

VAN SCHALKWYK; Johanna Hendrina, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Norkempark, distrik Kempton Park,19/10/2005, 10:00.
(Beeld - 19/10/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld - Dinsdag 18 Oktober 2005

Die bekende romanskrywer Tryna du Toit, wat veral gewild was vanweë haar
liefdesverhale, is eergisteroggend op 95-jarige ouderdom in Pretoria
oorlede.
Catherina Charlotte Kotzenberg, wat onder die skrywersnaam Tryna du Toit
bekend geword het, het ná haar aftrede in die Fleurenville-aftreeoord in
Arcadia gebly, maar het die laaste jaar in 'n koma gelê nadat haar been
weens gangreen geamputeer is.
Du Toit is op 13 Januarie 1910 op De Aar in die Noord-Kaap gebore en het
daar skoolgegaan, waarna sy haar onderwysdiploma aan die
Wellington-opleidingskollege in 1930 verwerf het en daar skoolgehou het
tot 1932.
Sy het haar eerste roman geskryf nadat sy met Wilhelm Kotzenburg getroud
is en haar drie kinders - Gustav, Wilhelm en mev. Anna de Beer (van wie
die laasgenoemde twee al oorlede is) - reeds groot was.
'n Roudiens word môre in Pretoria vir Du Toit gehou, waarna sy tydens
'n private seremonie veras sal word.


Beeld van 18 Okt.2005

BUNNEL; Charles, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
VEK Kerk, Glen Avon, Kempton Park, 18/10/2005, 11:00. [Donasies:] aan die VEK
Kerk. (Beeld - 18/10/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

EATON; John Vorster, in lewe van Touwstraat 93, Capital Park, Pretoria.
Gedenkdiens: NG Gemeente, Capital Park, Concordia, 19/10/2005, 13:00. Veras.
(Beeld - 18/10/2005) Doves Begrafnisdienste, Innesdale, 012-336-0824.

MANSVELT; Secundus. Roudiens: Elm Park Aftree-oord, 19/10/2005, 10:30. Veras.
(Beeld - 18/10/2005) AVBOB, Milpark, Johannesburg, 011-482-1027.

NEL; Gerrie. Dankdiens: Voortrekkermonument Kapel, 18/10/2005, 11:00. Veras.
(Beeld - 18/10/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

OLLEWAGEN; Naomie * LAMBRECHTS (73), Pretoria. Verassingsdiens: Princess
Christian Tehuis, Nieuw Muckleneuk, Pretoria, 18/10/2005, 15:00. (Beeld -
18/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PIETERSEN; {dr} Willie, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oos, 20/10/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 18/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STEYN; Stefanus Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Wonderboompoort, Pretoria, 19/10/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 18/10/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

TEBRUGGO; Clement kontak Hannelie TALJAARD by 011-886-6067(CMR) oor aanneming
van Kyla POTGIETER. (Beeld - 14, 15 & 18/10/2005)

VAN BILJON; Corné, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Rietfontein-Noord, 19/10/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 18/10/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 14 Okt.2005

BOSMAN; Alfred Edward Faul (Bossie) * 25/04/1910 + 11/10/2005. Dankdiens: NG
Moederkerk, Stellenbosch, Kaapprovinsie, 18/10/2005, 15:30. Veras. Sal onthou
word deur Faul, Freddie en Liza GREEFF, David-Pieter en Rynette, Frederick,
Faul, Christoffel en Beatrix. (Beeld - 14/10/2005) AVBOB, Stellenbosch,
021-887-3136.

KRUGER; André, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG
Kerk Hoogland, De Wiekusweg, Kempton Park, 17/10/2005, 11:00. (Beeld -
14/10/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

MEIRING; Piet (66). Verassingsdiens: NG Kerk, Meyerspark, Pretoria, 17/10/2005,
14:00. (Beeld - 14/10/2005)

POTGIETER; Philip. Verassingsdiens: Rebeccastraat Krematorium, Pretoria,
14/10/2005, 11:00. (Beeld - 13 & 14/10/2005)

TEBRUGGO; Clement kontak Hannelie TALJAARD by 011-886-6067(CMR) oor aanneming
van Kyla POTGIETER. (Beeld - 14/10/2005)

THOM; Anna Magdalena Hendrika (Annatjie), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
NG Valhalla, Pretoria, 15/10/2005. (Beeld - 14/10/2005) AVBOB, Pretoria- Moot,
012-330-0116/9.

VORSTER; Johanna Catharina, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 14/10/2005,
09:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Waverley-Oos,
Pretoria. (Beeld - 14/10/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 13 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19459

BOTHMA; Sarah Alice * KOTZE(95), in lewe van in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Bryanston, 14/10/2005, 13:00 # Ferndale Begraafplaas.
(Beeld - 13/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ENGELBRECHT; (proffessor) Johannes (Hannes of Breg), afgetrede teologiese
professor van Universiteit Pretoria, in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, gemeente Zuurfontein, Kempton Park,
13/10/2005. [Donasies:] Raad vir Bejaardes, Allenpark, Kempton Park, ABSA Bank,
Kempton Park-Tak, rek no 260 440 861.(Beeld - 12 & 13/10/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

JOUBERT; Marthinus Jacobus (49), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Suid-Oos Pretoria, Stellastraat, 14/10/2005, 14:00. (Beeld - 11 & 12/10/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LOOCK; Maria * JOOSTE(79), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Waverley-Oos, Pretoria, 14/10/2005, 13:00. (Beeld - 13/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

POTGIETER; Philip. Verassingsdiens: Rebeccastraat Krematorium, Pretoria,
14/10/2005, 11:00. (Beeld - 13/10/2005)


Beeld van 12 Okt.2005

BRITS; Raatjie (Skapie), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Kingfisherstraat, Elspark, distrik Germiston, Gauteng
provinsie, 13/10/2005, 10:00 # Boksburg Begraafplaas. (Beeld - 12/10/2005)

AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

COERTZEN; Cornelius du Plessis(Kerneels) (60) + 06/10/2005, in lewe van
Mayfair-Wes, Johannesburg, voorheen van Balito, KwaZulu-Natal provinsie,
voormalige Suid Afrikaanse akteur. Verassingsdiens: NG Kerk, Putneylaan,
Brixton, Johannesburg, 13/10/2005, 11:00. Oorleef deur sy vrou Luise. (Beeld -
11 & 12/10/2005) Bryan Bath Begrafnisondernemers, 011-646-1852.

ENGELBRECHT; (proffessor) Johannes (Hannes of Breg), afgetrede teologiese
professor van Universiteit Pretoria, in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NH Kerk, gemeente Zuurfontein, Kempton Park,
13/10/2005. [Donasies:] Raad vir Bejaardes, Allenpark, Kempton Park, ABSA Bank,
Kempton Park-Tak, rek no 260 440 861.(Beeld - 12/10/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

HAYTER; Edward William, any objections to the adoptions of Caitlin Amy HAYTER
and Cassidy Rae HAYTER, by Mark William MASSYN, contact (mr) Lloyd KIESER of
Lloud Kieser and Associates at 011-849-2595 in 30 days from today. (Beeld -
12/10/2005)

JANSE VAN RENSBURG; Maatjé Wilhelmina, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling:
13/10/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. Diens: NG Kerk, Queenswood,
Pretoria, 14:00. (Beeld - 12/10/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

OBERHOLZER; Izak Gerhardus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Doringkloof, Pretoria, 13/10/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
12/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VOIGT; Carel Wilhelmus Hendrikus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Pretoria-Noord, 12/10/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 12/10/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 11 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19418

BEETS; Willem Morris, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Sesmylspruit, 12/10/2005, 09:30 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria.
(Beeld - 11/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

DAVIDSON; Martha Hermina (Molly) * STRAUSS 08/08/1917 + 08/10/2005. We will miss
you Anna, Chris, Tam and Kash. [Arrangements to follow]. (Beeld - 11/10/2005)
Doves Funerals, 021-447-1150.

DU PLESSIS; Nic, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Sesmylspruit,
1/10/2005, 09:30 # Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. (Beeld -
11/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

KILIAN; Johan. Sal onthou word deur Judy, Elna, Retha en familie. (Beeld -
11/10/2005)

KOEKEMOER; Danicia * 16/04/1975 + 09/10/2005. Sal onthou word deur Bestuur en
Personeel van Ranbaxy. (Beeld - 11/10/2005)

KUNZ; Andries Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waverley,
Pretoria, 12/10/2005, 14:00 # 13:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
11/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

McLELLAN; Anthony, any objections to the adoptions of Michaela JANSEN van
RENSBURG, CONTACT (mr) Lloyd KIESER of Lloud Kieser and Associates at
011-849-2595 in 14 days from today. (Beeld - 11/10/2005)

MORRIS; Casie contact 083-776-4641 in connection with adoption of Baby Girl *
30/12/2004. (Beeld - 11/10/2005)

PRETORIUS; Martha Johanna Louisa, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Alkantstraat, Pretoria, 13/10/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas.
(Beeld - 11/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

RETIEF; Johannes Le Roux (84), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Suid-Oos Pretoria, 12/10/2005, 10:30. Veras. (Beeld - 11/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 10 Okt.2005

HORN; Johannes Willem * 17/08/1950 + 28/09/2005. Sal onthou word deur Vrou en
Kinders. (Beeld - 10/10/2005)

KILIAN; Johannes George Schutte, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Pretoria-Oos, 11/10/2005, 10:30. Veras. (Beeld - 10/10/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.


Beeld van 08 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19406

STEYN; Christiaan Lourens, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Queenswood,
Pretoria, 10/10/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 08/10/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

VILJOEN; Dorothea Maria, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Arcadia,
Pretoria, h v Kerk- en Wesselsstrate, 10/10/2005, 14:30 # 12/10/2005, 11:00,
Heldeakker Begraafplaas Bloemfontein, Vrystaat provinsie. (Beeld - 08/10/2005)
AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 07 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19303

Regstelling deur Beeld. Die naam moet wees Nick Du Plessis

DU PLESSIS; Mick, Our thoughts and prayers to his wife Daleen, his daughters
Luzanne, Bianca and Larney, from Management and staff of Defy Appliances. (Beeld
- 04/10/2005) (Beeld - 07/10/2005)

MEYER; Gertruida Sagruida, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Bonaero Park, distrik Kempton Park, 10/10/2005, 11:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 07/10/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.


Beeld van 06 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19276

ADLEM; Petro. Dankdiens: NG Kerk, Lyttelton-Noord, Monumentlaan 213, Pretoria,
12/10/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 06/10/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

BOSMAN; Grace. Dankdiens: NG Kerk, Rooihuiskraal, Hofsangersweg 142, 11/10/2005,
11:00 # 09:30, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 06/10/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

BREEDT; Anton + 06/10/2004. Onthou deur Piet, Marie, Jackie, Chantel, San-Mari
en Susan. (Vaal Ster - 03 tot 07/10/2005)

ERASMUS; Yvonne Corinne, in lewe van Monumentpark-Wes, distrik Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Monumentpark-Wes, 07/10/2005, 13:00. (Beeld -
06/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

FOURIE; Tokie, kontak Shereen PAATEL by 011-298-8530 ivm geboorte van Samuel
BARNARD * 07/01/2005. (Beeld - 06/10/2005)

MINDERSON; Dina Alida, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Solheim Tehuis vir Bejaardes, Sunstraat, Primrose, 07/10/2005, 14:00 # Suidpark
Begraafplaas, Heidelbergweg, Elspark, distrik Germiston. (Beeld - 06/10/2005)
AVBOB, Germiston, 011-825-3667.

MORRIS; Casie, contact 083-776-4641 in connection with adoption of baby girl *
30/12/2004. (Beeld - 06/10/2005)

NEL; Marie. Dankdiens: NG Kerk, Rooihuiskraal, Hofsangersweg 142, 11/10/2005,
11:00 # 09:30, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 06/10/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

ORSMOND; Louwrens Johannes Benjamin. Grafdiens: Plot 313, Kameeldrif-Wes,
distrik Pretoria, 07/10/2005, 10:00. Erediens: NG Kerk, Wes-Moot, Plot 135,
Rietfontein, distrik Pretoria, 11:00. (Beeld - 06/10/2005) Kerkstraar
Begrafnisse, Pretoria, 012-348-5556.

VAN DER REIS; Pat. Dankdiens: Trinity Presbyterian Church, Loverswalk 459,
Lynnwood, Pretoria, 07/10/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 06/10/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.


Beeld van 05 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19258

BOOYSEN; Jannie, in lewe van Apiesdoring woonstel # 7, Sinoville.
Teraardbestelling: 07/10/2005, 10:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. Roudiens: NG Kerk, Montana,11:00. Onthou deur Dreesia, Hanneke
en Lex, Bennie en Ida, en die Van Schalkwyk gesinne. (Beeld - 05/10/2005)

FOURIE; Marthinus Jacobus Petrus, in lewe van Alberton, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Brackenhurst, Hennie Albertsstraat, Brackenhurst,
distrik Alberton, 06/10/2005, 10:30. Veras. (Beeld - 05/10/2005) Doves
Begrafnisdienste, Alberton, 011-907-4166.

GROBLER; Rudolph Petrus Fourie (Boet), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Park, 06/10/2005, 12:00. Veras. (Beeld - 05/10/2005)
AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

HOLT; Sybil Beryl, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NH Kerk, Kempton Park-Oos, 06/10/2005, 11:00 # Zuurfontein Begraafplaas, Kempton
Park. (Beeld - 05/10/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

KEBBLE; Brett + 27/09/2005. Begrafnisdiens: St Georgekatedraal, Kaapstad,
Kaapprovinsie. Oorleef deur sy vrou Ingrid, kinders Andrew(11), Matthew(13),
Hanna(9) en Elizabeth(5). (Beeld - 05/10/2005)

KEBBLE; Brett, died tragically[shot dead in his car]. May you rest in peace from
Dad and Mom, Guy and Alison, Ali and Adrian, Brother, Kathy, Oliver and Heather,
directors of JCI and T.Sec. (Beeld - 04/10/2005)

LIEBENBERG; Pieter Willem, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Wapadrand, 07/10/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 05/10/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

NELL; Tys Albertus Jacobus, in lewe van Meyerton, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Meyerton, 05/10/2005, 11:00. (Beeld - 05/10/2005)
AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

VAN DER MEER; Durk, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Garsfontein,
distrik Pretoria, 10/10/2005, 10:30. (Beeld - 05/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

VOSLOO; Elizabeth Hendrika, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk,
Wonderboompoort, Pretoria, 06/10/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 05/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Beeld van 04 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19218

BROWN; Clifford, in lewe van Rooihuiskraal, Uitbreiding 18, distrik Kempton
Park, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elspark, Germiston, Gauteng
provinsie, 05/10/2005, 11:00. (Beeld - 04/10/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

COETZEE; Elsie Cornelia Jacoba, in lewe van Pretoria. Roudiens: NG Kerk,
Wonderboom, Pretoria, 05/10/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 04/10/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

DU PLESSIS; Mick, Our thoughts and prayers to his wife Daleen, his daughters
Luzanne, Bianca and Larney, from Management and staff of Defy Appliances. (Beeld
- 04/10/2005)

DU PLESSIS; Nic. Begrafnisdiens: NG Kerk, Garsfonteinpark, Florisstraat 685,
distrik Pretoria, 054/10/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
04/10/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

DU TOIT; Susara Maria Magrietha, in lewe van Johannesburg. Roudiens: APK Kerk,
Derdestraat, Greymont, Roodepoort, Gauteng provinsie, 04/10/2005. Veras. (Beeld
- 04/10/2005) AVBOB, Milpark, 011-482-1055.

GERICKE; Gertruida Johanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Oostvallei
Aftree-Oord, 05/10/2005, 15:00. (Beeld - 04/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

KEBBLE; Brett, died tragically[shot dead in his car]. May you rest in peace from
Dad and Mom, Guy and Alison, Ali and Adrian, Brother, Kathy, Oliver and Heather,
directors of JCI and T.Sec. (Beeld - 04/10/2005)

MALHERBE; Leon, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Voortrekkermonument,
Pretoria, 05/10/2005, 09:30 # 15:00, Middelburg Begraafplaas, Mpumalanga
provinsie. (Beeld - 04/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

PHILIPS; Alva Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Lynwood, Pretoria, 04/10/2005, 10:00. (Beeld - 04/10/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

PRETORIUS; Elizabeth Francina, in lewe van Edenvale, distrik Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan, Kempton Park, Gauteng
provinsie, 05/10/2005, 11:00. (Beeld - 04/10/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.


Beeld van 03 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19162

DE WAAL; Daniël Pieter Jacobus (Danie), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Lyttelton, Pretoria, 04/10/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 03/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

DREYER; Johann. Dankdiens: NG Kerk, Wierda Park, Piethugostraat, Pretoria,
04/10/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 03/10/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

FOURIE; George Pieter Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Erasmia, Centurion, Pretoria, 04/10/2005, 09:30 # Monavoni Begraafplaas,
Centurion. (Beeld - 03/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Beeld van 03 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19162

DE WAAL; Daniël Pieter Jacobus (Danie), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Lyttelton, Pretoria, 04/10/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 03/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

DREYER; Johann. Dankdiens: NG Kerk, Wierda Park, Piethugostraat, Pretoria,
04/10/2005, 11:00. Veras. (Beeld - 03/10/2005) Elite Begrafnisdienste,
Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

FOURIE; George Pieter Johannes, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Erasmia, Centurion, Pretoria, 04/10/2005, 09:30 # Monavoni Begraafplaas,
Centurion. (Beeld - 03/10/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.


Beeld van 01 Okt.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19079

DE BRUIN; Maria Susanna, in lewe van Drie Riviere, Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: Geref Kerk, Vereenigin-Oos, 30/09/2005, 13:00 #
Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 30/09/ & 01/10/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

VILJOEN; Riaan, kontak Ansie LOUW by 011-744-2886 oor aanneming van jou kind.
(Beeld - 01/10/2005)

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-28 09:16:10) ]

 

Recommend Message 12 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-28 10:58:08

Beeld van 30 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20509

DOBSON; Robert Charles, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Mooifontein, 01/12/2005, 10:00. (Beeld - 30/11/2005)
AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

DODDS; Bessie (90), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Universiteitsoord, Duxburyweg, Pretoria, 01/12/2005, 11:00. (Beeld - 30/11/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

PAINTER; Quinton Baily + Princess, 23/11/2005, in lewe van Witpoortjie, Gauteng
provinsie. Betreur deur sy eggenote Maureen, kinders, kleinkinders en
agterkleinkinders. Begrafnisdiens: NG Kerk, Witpoortjie, Corlettlaan,
30/11/2005,14:00. (Beeld - 28, 29, 30/11/2005) Martin's, Horison, 011-760-2420.

VUYK; Martie, in lewe van Magalieskruin, Pretoria. Dankdiens: NG Kerk,
Magalieskruin, Braam Pretoriusstraat, 01/12/2005, 11:00 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 30/11/2005)

WINTERBACH; Christiaan Willem Hougaard, in lewe van Crowthorn, Midrand,
Johannesburg. Verassingsdiens: NG Kerk, Bryanston, h v Main- en Grosvenorstrate,
Bryanston, Johannesburg, 02/12/2005,11:30. (Beeld - 30/11/2005) Doves, Fourways,
Johannesburg, 011-708-1622.


Beeld van 29 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20483

DU TOIT; Maria Louisa Petronella, in lewe van Parklaan 651, Lyttelton, Pretoria.
Teraardbestelling: Verwoerdburg Begraafplaas, 30/11/2005, 11:00. Begrafnisdiens:
NG Kerk Moedergemeente, 12:00. (Beeld - 29/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

JOUBERT; Gideon Johannes, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Klipkerk, Voortrekkerstraat, Boksburg, 29/11/2005,11:00.
(Beeld - 29/11/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

KRUGEL; Cornelius Johannes (Connie) * 03/04/1936 + 24/11/2005, [Lyttelton Cycle
& Toys]. Begrafnisdiens: NH Kerk, Verwoerdburg, Pretoria, 30/11/2005, 11:30 #
Olievenhoutbosch Begraafplaas. (Beeld - 28/11/2005) Martin's, Centurion,
Pretoria, 012-660-2028.

PAINTER; {mnr} Quinton Baily + Princess, 23/11/2005, in lewe van Witpoortjie,
Gauteng provinsie. Betreur deur sy eggenote Maureen, kinders, kleinkinders en
agterkleinkinders. Begrafnisdiens: NG Kerk, Witpoortjie, Corlettlaan,
30/11/2005,14:00. (Beeld - 28 & 29/11/2005) Martin's, Horison, 011-760-2420.

ROOS; Elsa Marie, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: APK Kerk, Pretoria-Moot
Sentraal, 30/11/2005,10:00. (Beeld - 29/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

ROSE; Mason Murry, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: AGS Herlewingssentrum,
30/11/2005,10:00. (Beeld - 29/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

SCHOEMAN; Stefan Nicol, ID-720726 5114 086 verklaar dat ek Nicholas Kyle
WILLIAMS * 28/12/1994, wettig aanneem. [Inligting:] 082-322-5608. (Beeld - 28 &
29/11/2005)

VAN HEERDEN; Johan Hendrik Christoffel (Christo), in lewe van Amandasig,
Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderpark, 30/11/2005,13:00 # Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 29/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VAN STADEN; Jan Harm, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NH Kerk, Boksburg-Noord, Championstraat, Boksburg, 30/11/2005,11:00. (Beeld -
29/11/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Beeld van 28 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20457

PAINTER; {mnr} Quinton Baily + Princess, 23/11/2005, in lewe van Witpoortjie,
Gauteng provinsie. Betreur deur sy eggenote Maureen, kinders, kleinkinders en
agterkleinkinders. Begrafnisdiens: NG Kerk, Witpoortjie, 30/11/2005,14:00.
(Beeld - 28/11/2005) Martin's, Horison, 011-760-2420.

SCHOEMAN; Stefan Nicol, ID-720726 5114 086 verklaar dat ek Nicholas Kyle
WILLIAMS * 28/12/1994, wettig aanneem. [Inligting:] 082-322-5608. (Beeld -
28/11/2005)

VAN DER MERWE; Martin, kontak Ansie LOUW by 011-744-3530 oor aanneming van Zjack
VAN DER MERWE. (Beeld - 28/11/2005


Beeld van 26 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20421

NEL; Johannes Daniël (Hans), in lewe van Fairland, Roodepoort, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Fairland, 26/11/2005,10:00. (Beeld - 25 &
26/11/2005) AVBOB, Randburg, Gauteng provinsie, 011-792-1404.

SMITH; Gertruida Anna Susanna, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Ermelo, 28/11/2005, 10:00 # Ermelo Begraafplaas. (Beeld - 26/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 25 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20391

ENGELBRECHT; {mnr} Jakes, kontak die maatskaplike werkster van SAVF, {me}
Natalie STAVAST by 012-325-3920 ivm J P VAN NIEKERK. (Beeld - 23, 24 &
25/11/2005)

NEL; Johannes Daniël (Hans), in lewe van Fairland, Roodepoort, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Fairland, 26/11/2005,10:00. (Beeld -
25/11/2005) AVBOB, Randburg, Gauteng provinsie, 011-792-1404.

PAINTER; Quinton. Our thoughts and prayers are with Maureen, Ridley, Gerhard and
Elaine. From Gavin and Jackie. (Beeld - 25/11/2005)


Regstelling van 23 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20577

KUSTNER; Madelief, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: St
Patricks Katolieke Kerk, Woburnlaan, Benoni, 24/11/2005, 14:00 # Heidelberg
Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB, Benoni,
011-421-5842.

BERIG MOET LEES:
KUSTNER; Madelief, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: St
Patricks Katolieke Kerk, Woburnlaan, Benoni, 24/11/2005, 14:00. (Beeld -
23/11/2005) AVBOB, Benoni, 011-421-5842


Beeld van 23 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20342

BOOYENS; Zacharia Petronella (Sarie), in lewe van Nigel, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Evangeliese Geref Kerk, Nigel, 24/11/2005, 11:00 # Heidelberg
Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB, Nigel,
011-814-4853.

DIPPENAAR; Maria Johanna, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Safari Kwekery
Kapel, Lynnwoodweg, Pretoria, 24/11/2005, 10:30. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DU PREEZ; Susanna Sophia, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Evangeliese Geref Kerk, Nigel, 29/11/2005, 13:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld -
23/11/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

ENGELBRECHT; {mnr} Jakes, kontak die maatskaplike werkster van SAVF, {me}
Natalie STAVAST by 012-325-3920 ivm J P VAN NIEKERK. (Beeld - 23/11/2005)

KUSTNER; Madelief, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: St
Patricks Katolieke Kerk, Woburnlaan, Benoni, 24/11/2005, 14:00 # Heidelberg
Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB, Benoni,
011-421-5842.

MISKE; Annie. Dankdiens: Vrye Geref Kerk, h v agt-en-twintigstes Laan en Louis
Trichardtstraat, Rietfontein, Pretoria, 25/11/2005, 11:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 23/11/2005) Elite Begrafnisdienste, Pretoria,
012-654-9902.

PITZER; Henry John, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan, 24/11/2005, 10:00. Onthou deur haar
man Harry, Ronel, Ettienne en Mia. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

SPANGENBERG; Maria Engela (Marie) * 23/02/1941 + 19/11/2005. Roudiens: Geref
Kerk, Stasiestraat, Lyttelton Manor, Pretoria, 23/11/2005, 11:00. Veras. (Beeld
- 23/11/2005) Martin's, Centurion, Pretoria, 012-660-2028.

STEYN; Mick. Gedenkdiens: Martin's Kapel, Ontdekkersweg 564, distrik Roodepoort,
Gauteng provinsie, 23/11/2005, 15:00. [Kontak:] 011-475-3763. (Beeld -
23/11/2005)

SWART; Adriaan Hendrik, in lewe van Wonderboom, Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Overkruin, Pretoria, 24/11/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VAN DER WALT; Iris, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 09:30, Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderboom,10:00. (Beeld -
23/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VISAGIE; Christoffel Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Noord-Oos, Kilnerpark, Pretoria, 24/11/2005, 14:00. (Beeld - 23/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 22 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20425

Jammer ek het hierdie een misgekyk.

HÖLL; Benita, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 24/11/2005, 12:15,
Pretoria-Oos Begraafplaas. Dankdiens: NG Kerk, Lynnwoodrif, Lanciastraat 269,
Pretoria, 24/11/2005,14:00. (Beeld - 22/11/2005) Elite Begrafnisdienste,
Pretoria012-654-9902.


Beeld van 22 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20303

COETZER; Theunis Christoffel, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Skuilkrans, Pretoria, 22/11/2005, 14:00. (Beeld - 22/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

DE BEER; Yvonne Cathleen Magdalene, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Vanderbijlpark-Oos, 23/11/2005, 11:00 #
Vanderbijlpark Begraafplaas. (Beeld - 22/11/2005) AVBOB, Vereeniging, Gauteng
provinsie, 016-421-4054.

DIEDERICKS; {mnr} L F P, ID-711015 5263 080, kontak {mnr} Gideon VAN NIEKERK by
072-403-8133 oor aanneming van Marie-Louise GILL. (Beeld - 22/11/2005)

HAUPT; Natasha Naomie * SWANEPOEL (24), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Safari Kwekery Kapel, Lynnwoodweg, Pretoria, 23/11/2005, 09:30 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 22/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 21 Nov.2005
http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20280

BOTHA; Maria Elizabeth, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: AGS
Herlewingsentrum, 22/11/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. (Beeld - 21/11/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

CLEMONS; Charles Martin, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Valleisig, Pretoria, 22/11/2005, 13:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
21/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

CREMER; Karel (Kima) (85) X 1943, Wanda, Suid-Westelike, Vrystaat met sy Baby
(85) het onlangs hul 62 ste Huweliksherdenking gevier. Tans woonagtig by hul
seun Karel CREMER te Jan Niemand Park, Pretoria. (Beeld - 21/11/2005)

KOEKEMOER; Ronald William, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Valhalla-Suid, Pretoria, 21/11/2005, 10:00. (Beeld - 21/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 19 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20279

PRETORIUS; Deon, kontak Jaco GROBLER by 012-326-7244 oor aanneming van jou
biologiese minderjarige kind Amberlee. (Beeld - 18 & 19/11/2005)


Beeld van 18 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20278

FOURIE; Elna, in lewe van Noordheuwel, Krugersdorp, Gauteng provinsie. Roudiens:
NG Kerk, Rant-en-Dal, 21/11/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 18/11/2005) AVBOB,
Krugersdorp, 011-953-3808.

GüSE; Kitty + 16/11/2005. Oorleef deur kinders Willie, Anton en Familie. (Beeld
- 18/11/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria,
012-329-3682/3/4.

PIETERSE; Wessel Louis, ID-721101 504 088 van Frankstraat 7, Proteahoogte,
Brackenfell, Kaapstad, Weskaap provinsie, kontak Lizel VAN NIEKERK (voorheen
PIETERSE) van 227 Veertiendelaan, Riviera, Pretoria by 072-468-5419 oor
aanneming van Jeandre Manie PIETERSE. (Beeld - 18/11/2005)

PRETORIUS; Deon, kontak Jaco GROBLER by 012-326-7244 oor aanneming van jou
biologiese kind Amberlee. (Beeld - 18/11/2005)

ROOS; Gideon Johan * 28/02/1961 kontak Carin ROOS dringend by 072-919-0832 ivm
egskeiding. (Beeld - 16, 17 & 18/11/2005)

STOPFORD; Roland Frank + 25/10/2005. Missed by your wife Babsie, children and
grandchildren. (Vaal Ster - 14 tot 18/11/2005)


Beeld van 17 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20277

GAUCHé; Jacoba Fredrika, in lewe van Pretoria-Noord. Roudiens: NH Kerk,
Pretoria-Noord, 18/11/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 17/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

MARTIN; John Oswald, + 15/11/205, Polokwane (Pietersburg), Limpopo provinsie.
Begrafnisdiens: Methodiste Kerk, Pietersburg, 18/11/2005, 11:30. (Beeld -
17/11/2005)

NIENABER; Steven, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie. Verassingsdiens:
PPK Kerk, Vanderbijlpark-Suid, Gauteng provinsie, 17/11/2005, 11:00. (Beeld -
17/11/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

ROOS; Gideon Johan * 28/02/1961 kontak Carin ROOS dringend by 072-919-0832 ivm
egskeiding. (Beeld - 16 & 17/11/2005)

UYS; Jurie Johannes, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Pretoria-Oos
Begraafplaas, 18/11/2005, 09:30. Begrafnisdiens: APK Kerk, Pretoria-Oos,
18/11/2005, 11:00. (Beeld - 17/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VERHOEF; Mattheus Johannes Daniel, in lewe van Greenways, Laguna Beach, K56,
Stellenbosch, Weskaap provinsie. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel, Margaretlaan 29,
Kempton Park, Gauteng provinsie, 18/11/2005, 12:00 # Zuurfontein Begraafplaas,
Kempton Park. (Beeld - 17/11/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

WEBSTER; {mnr} Hermanus Johannes * 31/05/1974 kontak {mev} VAN DEVENTER by
012-325-2320 ivm jou seun Jaun Marco WEBSTER * 01/02/1998. (Beeld - 15, 16 &
17/11/2005)


Beeld van 16 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20275

BASSON; Barry, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NH Kerk, Montana,
Pretoria-Noord, h v Azanza- en Jan Bantjiesstrate, 17/11/2005, 10:00. Veras.
(Beeld - 16/11/2005) Elite Begrafnisdienste, 012-654-9902.

DE JAGER; Johannes Izak (62), in lewe van Pretoria. Teraardbestelling:
Pretoria-Oos Begraafplaas, 17/11/2005, 09:30. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Monumentpark, Pretoria, 10:30. (Beeld - 16/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

FELIX; Nic, in lewe van Faerie Glen, Pretoria. Dankdiens: Methodist Church,
Brooklyn, Murraystraat, Pretoria, 16/11/2005, 15:00. Veras. (Beeld - 16/11/2005)

GOTTSCHIK; Maria Elizabeth, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Noord-Oos
Pretoria, 16/11/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 16/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

HUGO; Wouter {oud-lt.-kol}, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk,
Lyttelton-Noord, Monumentlaan, Pretoria, 17/11/2005, 11:00. Veras. (Beeld -
16/11/2005) Elite Begrafnisdienste, 012-654-9902.

JACOBSON; {me} Desiré Eleanor * 12/06/1972 OF {mnr} Clinton HOWELL * 08/08/1973
kontak Hartzenberg Prokureurs by 012-362-8994[Suite 1A Hatfield Gables,
Hildastraat 474, Hatfield, Pretoria, 0181] oor aanneming van Nikita JACOBSON *
03/11/1998 en Xena Fury HOWELL * 23/10/2000. (Beeld -14, 15 & 16/11/2005)

JORDAAN; Louis Hosia, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Meyerspark, Pretoria, 17/11/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
16/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

LOUW; Johanna Sophia (Ester) + 08/11/2005. Oorleef deur drie kinders en agt
kleinkinders. (Beeld - 16/11/2005)

LUBBE; Frederick Sadie, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Pretoria-Oos
Begraafplaas, 17/11/2005, 13:00. Begrafnisdiens: NG Kerk, Noord-Oos Pretoria,
14:30. (Beeld - 16/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

ROOS; Gideon Johan * 28/02/1961 kontak Carin ROOS dringend by 072-919-0832 ivm
egskeiding. (Beeld - 16/11/2005)

VAN DER WESTHUIZEN; Elizabeth Hermina Petronella (Bettie) (99) * 07/09/1906 +
11/11/2005, in lewe van Paarl, Weskaap provinsie, voorheen Pretoria.
Begrafnisdiens: Pretoria-Wes Krematorium, Rebeccastraat, Pretoria-Wes,
18/11/2005, 13:00 # Pretoria-Wes Begraafplaas. (Beeld - 16/11/2005) AVBOB,
Paarl, 021-872-1591.

VAN ZYL; Gerhardus Saaiman (Gerrie) +13/11/2005. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Karantara, 17/11/2005, 11:00. Oorleef deur sy Vrou, kinders en familie.
[Donasies:] KANSA. (Beeld - 16/11/2005)

WANNENBURG; Richard John, in lewe van Cullinan, distrik Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Booysens, Pretoria, 17/11/2005, 13:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 16/11/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

WEBSTER; {mnr} Hermanus Johannes * 31/05/1974 kontak {mev} VAN DEVENTER by
012-325-2320 ivm jou seun Jaun Marco WEBSTER * 01/02/1998. (Beeld -15 &
16/11/2005)

WULFSE; Jan Willem, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Sungardens Hospice
Kapel, 17/11/005, 10:00. (Beeld - 16/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 15 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20273

BOOYSEN; Jannie. Dank aan almal met die bystand by afsterwe van Jannie. Familie,
vriende, {dr} NIEMAND, saal 2 verpleegpersoneel van Montana-hospitaal, {dr} E T
HOBBS, Lex, Hanneke, Bennie, Ina, die VAN SCHALKWYK'S en Dreesia. (Beeld -
15/11/2005)

SNYMAN; Francina Susanna), in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria, 15/11/2005, 13:00. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Rietfontein-Noord. (Beeld - 15/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/7.

JACOBSON; {me} Desiré Eleanor * 12/06/1972 OF {mnr} Clinton HOWELL * 08/08/1973
kontak Hartzenberg Prokureurs by 012-362-8994[Suite 1A Hatfield Gables,
Hildastraat 474, Hatfield, Pretoria, 0181] oor aanneming van Nikita JACOBSON *
03/11/1998 en Xena Fury HOWELL * 23/10/2000. (Beeld -14 & 15/11/2005)

WEBSTER; {mnr} Hermanus Johannes * 31/05/1974 kontak {mev} VAN DEVENTER by
012-325-2320 ivm jou seun Jaun Marco WEBSTER * 01/02/1998. (Beeld -15/11/2005)


Beeld van 14 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20271

BASSON; Francina, in lewe van Queenswood, Pretoria. Teraardbestelling: 13:00,
Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Queenswood,
15/11/205, 15:00. (Beeld - 14/11/2005) Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste,
Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

COETZEE; Luann (17) 1,75 meter, 68 kg woonagtig te Wierdapark, word vermis
sedert 03/11/2005. Enige inligting kontak Inspekteur DEETLEFTS by 082-782-1851
of 084-500-4401. (Beeld -14/11/2005)

CRUYWAGEN; Paul Hougaard, in lewe van Lyttelton, Pretoria. Dankseggingsdiens:
Geref Kerk, Moedergemeente, Burgerlaan, Lyttelton, Pretoria, 15/11/2005, 15:00.
Veras. (Beeld -12 & 14/11/2005)

JACOBSON; {me} Desiré Eleanor * 12/06/1972 OF {mnr} Clinton HOWELL * 08/08/1973
kontak Hartzenberg Prokureurs by 012-362-8994[Suite 1A Hatfield Gables,
Hildastraat 474, Hatfield, Pretoria, 0181] oor aanneming van Nikita JACOBSON *
03/11/1998 en Xena Fury HOWELL * 23/10/2000. (Beeld -14/11/2005)

OOSTHUIZEN; Elizabeth Annie (Koekie), in lewe van Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: Methodiste Kerk, Drie Riviere, Vereeniging,
14/11/2005, 14:00. (Beeld - 12 & 14/11/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

POTGIETER; Jacobus Hertzog, ID-710626 5045 086 is van voorneme om vir Barend
Daniël * 13/10/1991 en Johan David * 28/10/1994 aan te neem. (Beeld - 10 &
14/11/2005)

SCOTT; Johan Herman (Scotty), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Hartbeesspruit, Queenswood, Pretoria, 15/11/205, 10:00. (Beeld - 14/11/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 12 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20231

CRUYWAGEN; Paul Hougaard, in lewe van Lyttelton, Pretoria. Dankseggingsdiens:
Geref Kerk, Moedergemeente, Burgerlaan, Lyttelton, Pretoria, 15/11/2005, 15:00.
Veras. (Beeld -12/11/2005)

KNIGHT; Susanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
PPK Kerk, Michellestraat, Randhart, Kempton Park, 14/11/205, 10:00 # Alberton
Begraafplaas, Gauteng provinsie. (Beeld - 12/11/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

MEYER; Otto August Ludolph, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Hoogland, Kempton Park, 12/11/205, 10:00. (Beeld -
12/11/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

OOSTHUIZEN; Elizabeth Annie (Koekie), in lewe van Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: Methodiste Kerk, Drie Riviere, Vereeniging,
14/11/2005, 14:00. (Beeld - 12/11/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

PRETORIUS; Louw. Verjaarsdagwense van Naldi, Tommie, Lara en al die
dierekinders. (Beeld -12/11/2005)

VENTER; Sophia Susara), in lewe van Alberton, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AGS Kerk, Olympiastraat, Primrose-Oos, Germiston, Gauteng provinsie, 15/11/2005,
13:00 # Suidpark Begraafplaas, Heidelbergweg, Elsburg, Germiston. (Beeld -
12/11/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667.


Beeld van 11 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20230

DE WET; Johannes Marthinus Jacob (Jan), in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Impalapark, Canadastraat, Boksburg, 11/11/205, 14:00 #
Boksburg Begraafplaas. Sal onthou word deur jou boers Willie, Francis, Jannie,
Charles en Heinrich, jou Moeder, Drien, Janno', Mathilda Desmond, Leana, Ouma
Duppie, en kleinseuns, bloubul vriende Gerhardù, De Wet, "Jou Heavy" en suster.
(Beeld - 11/11/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

ELS; Jacobus Albertus Heliena (Dienk) * 22/06/1943 + 07/11/2005. Sy word onthou
deur haar Eggenoot, Kinders, Kleinkinders, Familie en Vriende. (Beeld -
11/11/2005)

LOMBARD; Louis, in lewe van Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Lynnwood, Sussexlaan
439, Pretoria,14/11/2005, 11:00 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld -
11/11/2005) Elite Begrafnisdienste, Pretoria, 012-654-9902.

PATRICK; Max Eric * 21/06/1935 +11/11/2003. Word onthou deur jou eggenote Jenny,
kinders Max, Marius, Melissa en Quinton, Wentzel en Vanessa. (Beeld -
11/11/2005)

PRETORIUS; Johanna Maria, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, 11/11/2005, 14:00. (Beeld - 10 &
11/11/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

VENTER; Marthinus Petrus (Tienie), in lewe van Queenswood, Pretoria.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Pretoria-Meintjieskop gemeente, Woodlands rylaan,
Queenswood, 11/11/2005, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
10/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VENTER; Marthinus Petrus (Tienie), in lewe van Queenswood, Pretoria.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Pretoria-Meintjieskop gemeente, Riviera, 11/11/2005,
11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 11/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 10 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20229

ARBER; Dorothy Joy * MULLAN + 26/10/2005, Tarkio, Missouri, USA. Laid to rest in
Tarkio on 11/11/2005, 14:00, [US Central Time]. She and her Husband Bod, served
as ministers of God's Word with the Assemblies of God in South Africa and the
United States of America for the last 48 years. [Local Address:] cnr Shane Arber
Suite 103, Private Bag x 23, Parow, Cape Town, 7499. (Vaal Ster - 07 tot
11/11/2005)

ECKERSLEY; M G, kontak S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld - 05,
07, 08, 09 & 10/11/2005)

GROENEWALD; Wildrich, Sal onthou word deur die Jurgens CI bestuur en Personeel.
(Beeld - 09 & 10/11/2005)

HOFMEYER; {DR} Wynand Louw (Lou), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Valleisig, Pretoria, 11/11/205, 14:00. (Beeld - 10/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

HUGO; Petrus Paulus (Monty), in lewe van Harmoniehof, Pretoria, voorheen Brakpan
- Gauteng provinsie, Welkom -Vrystaat provinsie en Nelspruit - Mpumalanga
provinsie. Betreur deur kinders Frederick, Nicolaas en Paula, skoonkinders,
kleinkinders en agterkleinkinders. Teraardbestelling: 10/11/2005, 14:00 #
Pretoria-Oos Begraafplaas. Gedenkdiens: Harmonie NG Kerk, Sunnyside, Pretoria,
15:30. (Beeld - 10/11/2005)

JOUBERT; Tienie * ESTERHUYSEN, 23/06/190 [moet wees 23/06/1920].
Teraardbestelling: 09/11/2005, 13:00, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg,
Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NH Kerk, Hartbeeshoek, 09/11/2005, 14:00.
[Navrae:] Chris JOUBERT, 082-458-8380. (Beeld - 08 & 09/11/2005)

LINTVELT; Willemien, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, h v Lucy- en Sheerwoodlane, Primrose-Oos, 10/11/2005,
11:00 # Primrose Begraafplaas. (Beeld - 09/11/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667/8.

LOMBARD; Hermanus Adriaan, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Rynpark 6, Aftree-Oord, Strubenstraat, Rynfield, Benoni,
11/11/2005, 10:00. (Beeld - 10/11/2005) AVBOB, Benoni, 011-421-5842.

MOLL; Hendrik Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Deo Gloria,
Baptiste Kerk, 11/11/2005, 11:00. (Beeld - 10/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

NELL; Christa, in lewe van Queenswood, Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Queenswood, 249 Garrettlaan, Queenswood, 11/11/2005, 11:00. (Beeld - 10/11/2005)
Rentmeester Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

POTGIETER; Jacobus Hertzog, ID-710626 5045 086 is van voorneme om vir Barend
Daniël * 13/10/1991 en Johan David * 28/10/1994 aan te neem. (Beeld -
10/11/2005)

PRETORIUS; Johanna Maria, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: AVBOB Kapel, Vereeniging, 11/11/2005, 14:00. (Beeld -
10/11/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054.

STOLS; Jan * 20/09/1952 + 25/09/2005. Maria STOLS bedank almal wat boodskappe en
medelye getoon het met die afsterwe van Jan, ook {ds} VAN WYK wat die diens te
Modimolle (Nylstroom), Limpopo provinsie waargeneem het. (Vaal Ster - 07 tot
11/11/2005)

TEXEIRA; Dominique (Nicky) * 01/09/1981 + 08/11/2003. Your love and memory will
always last, from your family. (Vaal Ster - 07 tot 11/11/2005)

VAN DER VYVER; Olefrah Dorothea, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
De Duin, Port Elizabeth, Ooskaap provinsie, 11/11/2005, 14:00 # Forest Hill
Begraafplaas. (Beeld - 10/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VENTER; Marthinus Petrus (Tienie), in lewe van Queenswood, Pretoria.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Pretoria-Meintjieskop gemeente, Woodlands rylaan,
Queenswood, 11/11/2005, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
10/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.


Beeld van 09 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20214

DU PLESSIS; Carel Johannes, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: NG Kerk, Andrew
Murrey, 09/11/2005, 11:00. (Beeld - 09/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

ECKERSLEY; M G, kontak S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld - 05,
07, 08 & 09/11/2005)

GROENEWALD; Wildrich, Sal onthou word deur die Jurgens CI bestuur en Personeel.
(Beeld - 09/11/2005)

JOUBERT; Tienie * ESTERHUYSEN, 23/06/190. Teraardbestelling: 09/11/2005, 13:00,
Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Hartbeeshoek, 09/11/2005, 14:00. [Navrae:] Chris JOUBERT, 082-458-8380. (Beeld -
08 & 09/11/2005)

KRAMM; Dawn Veronica, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Gemeente van
Christus, Ashley Gardens, Pretoria, 10/11/2005, 14:00. (Beeld - 09/11/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

LINTVELT; Willemien, Primrose, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NH
Kerk, h v Lucy- en Sheerwoodlane, Primrose-Oos, 10/11/2005, 11:00 # Primrose
Begraafplaas. (Beeld - 09/11/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

MALLETT; Anthony George to adopt Sacha-Lee BREYDENBACH. Any objections contact
083-600-1225. (Beeld - 09/11/2005)

NELL; Mathilda, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: PPK Kerk, Silverton,
Pretoria, 10/11/2005. (Beeld - 09/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

NORVAL; Hilda Sophie (97) * LÖDDING, voorheen DU PLESSIS, in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Arcadia, Pretoria, 11/11/2005, 10:00. (Beeld -
09/11/2005) AVBOB, Lynwoodweg 359, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

OOSTHYUSEN; {mr} Gustav, contact {mrs} Colette HEEKES on 082-773-8044 in
connection with adoption of Danielle OOSTHUYSEN. (Beeld - 09/11/2005)

ROUX; Maria, in lewe van Bashewahoewes, Pretoria-Oos. Roudiens: NG Kerk,
Welbekend, Delmas-pad, 09/11/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 08 & 09/11/2005)

SCHÜRMANN; Ernst Friedrich Carl (60), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH
Kerk, Wapadrand, 10/11/2005, 10:00. (Beeld - 09/11/2005) AVBOB, Lynwoodweg 359,
Pretoria, 012-327-3788.

SMITH; Rosemarie, in lewe van Pretoria. Gedenkdiens: Safari Kwekery Kapel,
Pretoria, 09/11/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 09/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

Beeld van 08 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20214
BOTHA; Johannes Mathys, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NAK Kerk, Akasia,
Pretoria, 09/11/2005, 13:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
08/11/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

ECKERSLEY; M G, kontak S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld - 05,
07 & 08/11/2005)

JOUBERT; Tienie * ESTERHUYSEN 23/06/190. Teraardbestelling: 09/11/2005, 13:00,
Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NH Kerk,
Hartbeeshoek, 09/11/2005, 14:00. [Navrae:] Chris JOUBERT, 082-458-8380. (Beeld -
08/11/2005)

LE ROUX; Ella Smit + 01/11/2005. Roudiens: NG Kerk, Lorraine, Port Elizabeth,
Ooskaap provinsie, 09/11/2005, 11:00. Veras. Sal onthou word deur kinders,
kleinkinders, agterkleinkinders en familie. (Beeld - 08/11/2005) Doves
Begrafnisse, Port Elizabeth, 041-365-5399.

MASON; Barbara, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk, Wonderboom-Suid,
Pretoria, 08/11/2005, 13:00. (Beeld - 08/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330/0116/9.

ROUX; Maria, in lewe van Bashewahoewes, Pretoria-Oos. Roudiens: NG Kerk,
Welbekend, Delmas-pad, 09/11/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 08/11/2005)

SINCLAIR; Tom + 03/11/2005, in lewe van Capital Park, Pretoria. Begrafnisdiens:
Trinity Metodiste Kerk, 08/11/2005, 14:00. Veras. Sal onthou word deur Ronny,
Dot, Maria, Chippy, Spookie, familie en vriende [Navrae:] Ronny,
082-322-1845(Beeld - 08/11/2005)

SMIT; Hanna Catharina Dorothea (72), in lewe van Centurion, Pretoria.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Sesmylspruit, Pretoria, 09/11/2005, 09:30 # Monavoni
Begraafplaas, Centurion. (Beeld - 08/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN AARDE; Hendrik Phillipus, in lewe van Doornpoort, Pretoria. Begrafnisdiens:
NH Kerk, Magaliesmoot, Kameeldrif-Wes, Pretoria, 09/11/2005, 13:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 08/11/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

VAN DER MERWE; Willem Adriaan Pieter (61), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Moreletapark, Pretoria, 08/11/2005 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 08/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VAN DER WALT; Magrita, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AVBOB Kapel,
10/11/2005, 13:00 # Rebeccastraat Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 08/11/2005)
AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

Beeld van 08 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20207

DE LANGE; Leonarda, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Verwoerdburgstad, Pretoria, 08/11/2005, 14:30 # 13:00, Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 07/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

ECKERSLEY; M G, kontak S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld - 05 &
07/11/2005)

LESCH; Joachim Paulus (81), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Silverton, Pretoria, 09/11/2005, 10:00. (Beeld - 07/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LOUW; Mathilda Christina. Grafdiens: Rebeccastraat Begraafplaas, 08/11/2005,
09:00. Kerkdiens: 10:00, NG Kerk, Queenswood, Garretlaan 249, Queenswood,
Pretoria. (Beeld - 07/11/2005) Kerkstraat Begrafnisse, Pretoria.

VAN EEDEN; Dorothea Mary Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: AGS
Kerk, Hatfield, Pretoria, 08/11/2005, 10:30 # 09:30, Rebeccastraat Begraafplaas,
Pretoria. (Beeld - 07/11/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.


Beeld van 05 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20206

ECKERSLEY; M G, kontak S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld -
05/11/2005)

LUYT; Cindy, previously FOURIE, is urgently looking Wynand DU TOIT regarding the
adoption of their 10 yr old Son * 19/05/1995. Contact 083-300-3959 or
083-449-0317. (Beeld - 05/11/2005)

O'NIEL; Alan, contact Hannelie TALJAARD at 011-886-6076 regarding adoption of
Conner, Kayla and Lakyn. (Beeld - 05/11/2005)

THERON-PIETERSE; {dr} Ansie + Oudsthoorn, Weskaap provinsie, voorheen Meyerspark
en Cederberg, Pretoria. [Navrae:] 044-272-7171. (Beeld - 05/11/2005)


Beeld van 04 Nov. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19906

CRONJE; Marynie, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 07/11/2005,10:00 #
Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wonderboom-Suid,
Pretoria, 11:00. (Beeld - 04/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

OLIVIER; Jan Adriaan, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 05/11/2005, 10:00
# Monavoni Begraafplaas, Centurion, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Wierdapark, Pretoria, 11:00 (Beeld - 04/11/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

RUDLING; Theunis Louis, in lewe van Magaliesburg, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Church of the Ascension, Redthornstraat, Rangeview Uit 4,
07/11/2005, 11:00. (Beeld - 04/11/2005) Doves Randburg, 011-792-1404.

VAN ROOYEN; Hendrik Landsberg (Henco), in lewe van Ninapark, Pretoria.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Theresapark, Pretoria, 04/11/2005, 14:00 # Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 04/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9


Beeld van 03 Nov. 2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19883

BARKHUIZEN; Andries Carel Stephanus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Wonderboom-Suid, Pretoria, 03/11/2005, 13:00. (Beeld - 03/11/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

FITCHAT; Catharina Maria Johanna, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling:
04/11/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Rietfontein-Suid, Pretoria, 13:00 (Beeld - 03/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

JOUBERT; Cornelis Jacobus, in lewe van Midrand, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: St Saviours Kerk, Willowweg 10, Randjiesfontein, 04/11/2005,
10:00. (Beeld - 03/11/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

McSWEENEY; Gavin Christopher David + 31/10/2005 [tragically. Will be missed by
Anke, Gaelen, Kyle, Elsje, Jack, Claire and colleagues of Graphicor. (Beeld -
03/11/2005)

SMIT; Marinda * WATSON, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 03/11/2005,
13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Rietfontein-Noord, Pretoria, 14:00. (Beeld - 03/11/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.


Beeld van 02 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19865

BRITZ; Nic, in lewe van Elsburg, Germiston, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Bothastraat, Elsburg, 03/11/2005, 14:00 # Suidpark Begraafplaas,
Heidelbergweg, Elsburg, Germiston. (Beeld - 02/11/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667.

ECHERSLEY; M G, skakel S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld -
02/11/2005)

HAUPT; Alfred John, in lewe van Azaleastraat 7, Theresapark, Pretoria.
Begrafnisdiens: AGS Lofdal Kerk, Ben Swartstraat, Pretoria, 04/11/2005, 12:00 #
Heathedale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 02/11/2005) Doves
Begrafnisdienste, Innesdale, 012-335-0824.

KEYSER; Abraham Zacharias, in lewe van Ladysmith, Kwazulu-Natal provinsie,
voorheen Heidelberg, Gauteng provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Suikerbosrand,
Heidelberg, Gauteng provinsie, 28/10/2005, 10:30. (Beeld - 02/11/2005) AVBOB,
Heidelberg, 016-341-2389.

LOUW; Dries, in lewe van Pretoria[voormalige Prokureur/Advokaat]. Dankdiens: NH
Kerk, Swartkop, Irelandweg, Eldoraigne, Pretoria, 04/11/2005, 15:00. Veras.
[Donasies:] Centurion Hospice, ABSA kode 632005. Rek 600 158 317(Beeld -
02/11/2005) Elite Begrafnisdienste, Centurion, Pretoria, 012-654-9902.

LUYT: Cindy, previously FOURIE is looking for Wynand DU TOIT regarding the
adoption of their 10jr old son * 19/06/1995. Contact 083-300-3959 or
083-449-0317. (Beeld - 02/11/2005)

MARITZ; Andries Engelbertus * 08/06/1936 + 26/10/2005, in lewe van
Vanderbijlpark, Gauteng provinsie. Roudiens: NG Kerk, Vanderbijlpark-Oos,
03/11/2005, 11:00. Kontak no: 082-787-5649. (Beeld - 02/11/2005)

O'NIELL; Alan, kontak Hannelie TALJAARD by 011-886-6067 oor aanneming van
Connor, Kayla en Lakyn. (Beeld - 01 & 02/11/2005)

STEYN; Sarah Zenzile * MAHLANGU ID-650204 0365 081 X 09 Julie, hans Jurgens
STEYN ID-301024 4500 086 + 27/10/2005. Kontak J F JORDAAN by 082-824-3730 of
Posbus 298, Menlyn, 0063. Faks: 086-686-5187. (Beeld - 02/11/2005)

TRENT; Leatitia Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: Lady of Loreto Kerk, 03/11/2005, 11:00. [Donasies:] Hospice
Benoni, Gauteng provinsie. (Beeld - 02/11/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

VAN TONDER; Renier Johannes Nicolaas, in lewe van Primrose, Germiston, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Dalehamstraat 30, Alan Manor, Mondeor,
03/11/2005, 10:00 # Kromvlei Begraafplaas. (Beeld - 02/11/2005) AVBOB, Benoni,
011-421-5842.

VENTER; Jacobus Johannes, in lewe van Villieria, Pretoria. Begrafnisdiens: Geref
Kerk, Innesdale, Pretoria, 03/11/2005, 15:00. Teraardbestelling: 14:00,
Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 02/11/2005) Rentmeester Grobbelaars
Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

WHITTAL; George Francis (84) * 30/07/1921 + (Mosselbay, Western Cape
province)06/10/2005, in life from Stillbaai, Western Cape province, previously
from Vereeniging, Gauteng province[ Founder member of Vereeniging Foundries in
1964]. He will be missed by his family and friends. (Vaal Ster - 31/10 tot
04/11/2005)


Beeld 01 Nov.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/19850

BASSON; Johan Albert, in lewe van Mooilande, distrik Vereeniging, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Drie Riviere, Vereeniging, 02/11/2005,
11:00. (Beeld - 01/11/2005) AVBOB, Vereeniging, 016-421-4054

DU TOIT; Philippus Johannes, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Concordia, Capital Park, Pretoria, 01/11/2005, 09:30. (Beeld - 01/11/2005)
AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

ECHERSLEY; M G, skakel S WASSERMAN by 083-268-6650 ivm aanneming. (Beeld - 31/10
& 01/11/2005)

FAUL; {prof} Max Anthony, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
APK Kerk, h v Stokroos- en Oakstrate, Northmead Uitbr. 4, Benoni, 01/11/2005,
14:00. (Beeld - 01/11/2005) AVBOB, Benoni, 011-421-5842.

JANSE VAN RENSBURG; Irene Louisa (Rene), in lewe van Lynnwood, Pretoria.
Verassingsdiens: NH Kerk, Pretoria-Oos, 02/11/2005, 10:00. (Beeld - 01/11/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LOMBARD; Hester Margaretha, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Groenkloof, Pretoria, 02/11/2005, 13:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 01/11/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269

O'NIELL; Alan, kontak Hannelie TALJAARD by 011-886-6067 oor aanneming van
Connor, Kayla en Lakyn. (Beeld - 01/11/2005)

VAN DER SANDT; Willem Schalk * 01/07/1954 + (motorongeluk)26/10/2005, in lewe
van Pretoria. Begrafnis: Gemeente van Christus, Pretoria-Noord, President
Steynstraat, 02/11/2005, 11:00. Sal onthou word deur sy Eggenote, kinders en
kleinkinders. [Inligting:] Antoinette VAN DER SANDT, 012-379-0249. (Beeld -
01/11/2005)

[ Last edit by: WEEINCK-38 (2011-06-28 22:05:36) ]

 

Recommend Message 13 / 13
From: WEEINCK-38Send: 2011-06-28 23:41:57

Beeld van 31 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20938

BARLOW; Eddie (Bunter) (65), voormalige legendariese Suid Afrikaanse
krieketspeler van die 60's en 70's, + Wallis, 30/12/2005

GROBLER; C, kontak 084-500-2990 ivm aanneming. (Beeld - 24,31/12/2005)

KRUGER; Jacoba Wilhelmina (90) * NORVAL, in lewe van Pretoria.
Teraardbestelling: Pretoria-Oos Begraafplaas, 03/01/2006, 15:00. Begrafnisdiens:
Mooigelê Aftree-oord, Pretoria, 03/01/2006, 16:00. (Beeld - 31/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VERMEULEN; Ninon Marie (67) * GOUWS, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
AVBOB Roukamer, D F Malanrylaan, Pretoria, 31/12/2005, 10:00. (Beeld -
31/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

WOEST; Lesta, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Witfield, Lowtherstraat, Boksburg, 03/01/2006, 10:00 # Boksburg Substreek
Begraafplaas. (Beeld - 31/12/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Beeld van 30 Des.2005

 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20921

BEZUIDENHOUT; Jacomina Johanna (Justine), in lewe van Orchards, Johannesburg.
Begrafnisdiens: AGS Herlewingsentrum, Mayville, Pretoria-Noord, 03/01/2006,
09:30 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 30/12/2005)
AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.


Nog een vir 29 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20923

HATTINGH;Dewald Louis (72), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NH Kerk,
Montana, Pretoria, 30/12/2005, 09:30. (Beeld - 29/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Beeld van 29 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20903

FREY; Daniël, in lewe van Hatfield, Pretoria. Verassingsdiens: Grobbelaars &
Churchstreet-kapel, Riviera, Pretoria, 29/12/2005, 10:00. (Beeld - 29/12/2005)
Rentmeester Grobbelaars Kerkstraat Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria,
012-329-3682/3/4.

KLOPPER; Liezette * BOOYSEN, in lewe van Nelspruit, Mpumalanga provinsie.
Gedenkdiens: Emmanuel Presbiteriaanse Kerk, Plastonstraat 818, Faerie Glen,
Pretoria, 30/12/2005, 11:00. Veras. [Donasies:[ D B V, Posbus 185, Silverton,
0127. (Beeld - 29/12/2005) Grobbelaars Kerkstraat Begrafnisdienste.

KÜHL; Johannes Jurgens, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NH Gemeente, Primrose-Oos, distrik Germiston, 30/12/2005,
10:00. (Beeld - 29/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

TRUTER; Stephanus Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Bonaero Park, Kempton Park , 30/12/2005, 13:00. (Beeld
- 29/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

VAN ZYL; Jesse (17), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Hatfield Christian
Church, Louis Bothalaan, Pretoria, 04/01/2006, 10:00. (Beeld - 29/12/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VENTER; Anna Catharina, in lewe van Wonderboom, Pretoria. Grafdiens: Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord, 30/12/2005, 10:00. Roudiens: NH Kerk,
Wonderboom, 30/12/2005, 11:00. (Beeld - 29/12/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VENTER; Maria Magdalena * GERTENBACH (83), in lewe van Pretoria.
Teraardbestelling: Pretoria-Oos Begraafplaas, 03/01/2006, 13:00. Begrafnisdiens:
Geref Kerk, Rietvallei, Pretoria, 03/01/2006, 14:00. (Beeld - 29/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VENTER; Martha Maria * SENEKAL (82), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH
Kerk, Rietvallei, Elarduspark, Pretoria, 29/12/2005, 09:30 # Pretoria-Oos
Begraafplaas. (Beeld - 29/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

VERDOORN; Leendert, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Skuilkrans,
Pretoria, 29/12/2005, 10:30. (Beeld - 29/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Beeld van 28 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20895

CRONJE; Cornelia (Corrie), in lewe van Waterkloof Uitb.2, Pretoria. Grafdiens:
Pretoria-Oos Begraafplaas, 28/12/2005, 09:00. (Beeld - 28/12/2005) Rentmeester
Grobbelaars Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

DU PLESSIS; Jacomina Hendrina (Jackie), in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Park-Wes, 27/12/2005, 10:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 28/12/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845

SIEBERT; Steven(6) + Cordovanstraat, Plettenbergbaai, Weskkaapprovinsie,
(ontvoer en vermoedelik verwurg), in lewe van Sandton, Johannesburg. Oorleef
deur sy ouers Thomas en Elaine, broer Christopher (2). (Beeld - 27,28/12/2005)
['n 47 jarige man word aangehou vir die moord op Steven. Hy word ook aangehou
weens 5 beweerde seksuele misdade teen kinders in 'n kinderhawe te
KwaZulu-Natal.]

VAN DER WALT; Hannes [voormalige Metro-polisiebeampte]. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Kwaggasrand, h v Koester- en Tarentaalstrate, Pretoria, 30/12/2005, daarna na
die Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 28/12/2005)

WILKEN; Madeleine * THERON, I lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Lynnwood, Pretoria, 28/12/205, 10:00. (Beeld - 28/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.


Beeld van 27 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20874

GREEFF; William John (82), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Safari Kwekery
Kapel, Lynnwoodweg, Pretoria, 28/12/2005, 13:00. Veras. (Beeld - 27/12/2005)
AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MARITZ; Marie. Oorleef deur Ben, Willie en familie. Meegevoel van Teresita,
vriende en kolegas. (Beeld - 27/12/2005)

SIEBERT; Steven(6) + Cordovanstraat, Plettenbergbaai, Weskkaapprovinsie,
(ontvoer en vermoedelik verwurg), in lewe van Sandton, Johannesburg. Oorleef
deur sy ouers Thomas en Elaine, broer Christopher (2). (Beeld - 27/12/2005)


Beeld van 24 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20858

Die volgende Beeld sal eers weer op 27/12/2005 verskyn.

DU PLESSIS; Jacomina Hendrina (Jackie), in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Park-Wes, 27/12/2005, 10:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 24/12/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

GROBLER; C, kontak 084-500-2990 ivm aanneming. (Beeld - 24/12/2005)

TALJAARD; {mnr} A N J (Adriaan) kontak dringend 083-437-2400 ivm Duaan Sherene.
(Beeld - 19,20,21,22,23,24/12/2005)

VAN ROOYEN; Jacobus Cornelius, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Skuilkrans, Pretoria, 27/12/2005, 12:00. (Beeld - 24/12/2005) AVBOB, Pretoria,
012-327-3788.


Beeld van 23 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20847

BOOYSEN; Peggy + 20/12/2005, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Rebeccastraat Kapel, Pretoria-Wes, 27/12/2005, 11:00. Onthou deur jou Ouers,
broers en susters, Willie en Jolene, Kobus en Amanda, Renier en Chantelle, Hein
en Lizette, Theo, Ewald en Cherise en al die families. (Beeld - 23/12/2005

DIPPENAAR; Johannes Stephanus, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Rietfontein-Noord, Pretoria, 23/12/2005, 14:30. (Beeld - 23/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

JOOSTE; Kalin (16) + (vermoor in Margate Kwazulu Natal provinsie) 20/12/2005,
(voormalige leerling van Potchefstroom Gimnasium, Noorwes provinsie).
Begrafnisdiens: NG Moedergemeente, Carltonville, Gauteng provinsie, 23/12/2005,
11:00. (Beeld - 23/12/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

REEK; Maria * VAN TONDER, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: 27/12/2005,
11:30, Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. Diens: Geref Kerk,
Akasia, Pretoria, 27/12/2005. (Beeld - 23/12/2005) AVBOB, Pretoria-Moot,
012-330-0116/9.

STRYDOM; Muriël (Ouma). Word hierdie eerste Kersfees onthou deur Chris, Sharon,
Kinders en kleinkinders. (Beeld - 23/12/2005)

VAN DER WALT; Pierre + 23/12/2004. Word onthou deur jou Moeder. (Beeld -
23/12/2005


Beeld van 22 Des.2005

Jammer Vriende, ek het te haastig die stuur knoppie gedruk.

BEETGE; Thomas Frederik Prinsloo, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Noord-Oos Pretoria, 23/12/2005, 10:00. (Beeld - 22/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

BOSHOFF; Petrus Johannes, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Kempton Park-Noord, 23/12/2005, 11:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. [ Donasies:] Hospice, Benoni, Gauteng provinsie.
(Beeld - 22/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

BURKE; Thomas (Tom), in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS
Kerk, Nigel, 23/12/2005, 10:00. (Beeld - 22/12/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

DU PLESSIS; Margette Suzanne, in lewe van Sinoville, Pretoria. Verassingsdiens:
NG Kerk, Sinoville, 23/12/2005, 13:00. (Beeld - 22/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HOPLEY; David Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Grobbelaars &
Churchstreet Begrafniskapel, Pretoria, 23/12/2005, 10:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 22/12/2005) Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat
Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

MULLER; Ferdinand Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
Verwoerdburgstad, Pretoria, 23/12/2005, 09:00 # Monavoni Begraafplaas,
Centurion, Pretoria. (Beeld - 22/12/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

TALJAARD; {mnr} A N J (Adriaan) kontak dringend 083-437-2400 ivm Duaan Sherene.
(Beeld - 19,20,21,22/12/2005)


Beeld van 22 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20838

BURKE; Thomas (Tom), in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: AGS
Kerk, Nigel, 23/12/2005, 10:00. (Beeld - 22/12/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

DU PLESSIS; Margette Suzanne, in lewe van Sinoville, Pretoria. Verassingsdiens:
NG Kerk, Sinoville, 23/12/2005, 13:00. (Beeld - 22/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

HOPLEY; David Petrus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Grobbelaars &
Churchstreet Begrafniskapel, Pretoria, 23/12/2005, 10:00 # Zandfontein
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 22/12/2005) Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat
Begrafnisdienste, Riviera, Pretoria, 012-329-3682/3/4.

TALJAARD; {mnr} A N J (Adriaan) kontak dringend 083-437-2400 ivm Duaan Sherene.
(Beeld - 19,20,21,22/12/2005)


Beeld van 21 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20827

DE WET; Rita, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Universiteitsoord,
Pretoria, 20/12/2005, 10:30. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

DU TOIT; George Frederik (Freda), in lewe van Bredell, Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Kempton Park-Oos, 21/12/2005, 12:00. (Beeld
- 21/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

LOMBARD; Antonie Olivier (55), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk,
Waterkloof, Pretoria, 22/12/2005, 09:30. (Beeld - 21/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LOUW; Philippus Petrus + 18/12/2005 sy huis in Onrus, Weskaapprovinsie, voorheen
Johannesburg en Pretoria. Dankdiens: NG Kerk, Onrusrivier, 22/12/2005, 15:00.
Betreur deur sy eggenote Marlese en kinders(Beeld - 21/12/2005) Windt Broers,
Hermanus, Weskaapprovinsie, 028-316-4205.

SWART; Dirk Cornelus, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Edleen, Kempton Park, 22/12/2005, 13:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 21/12/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

TALJAARD; {mnr} A N J (Adriaan) kontak dringend 083-437-2400 ivm Duaan Sherene.
(Beeld - 19,20,21/12/2005)

VAN HEERDEN; H B K (Hendrik) + 15/12/2005, Eugene Marais Hospitaal, Pretoria.
Diep betreur deur sy vrou Alet, kinders, familie en vriende. (Beeld -
21/12/2005) Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat Begrafnisdienste, Riviera,
Pretoria, 012-329-3682.


Beeld van 20 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20822

BEZUIDENHOUT; Catharina Sophia Petronella, in lewe van Pretoria-Noord.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Haakdoorn, Pretoria, 21/12/2005, 09:30 # Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

BOTHA; Anna Susanna, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Boksburg-Oos, h v Paul Krugerstraat en Veertiendelaan, Boksburg,
21/12/2005, 09:00 # Boksburg-Substreek Begraafplaas. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB,
Boksburg, 011-917-5041.

DE WET; Rita, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Universiteitsoord,
Pretoria, 20/12/2005, 10:30. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

HEINEN; Eleonore Elisabeth Käthe (84) (TIMM), in lewe van Pretoria.
Begrafnisdiens: St Peter's Lutherse Kerk, Skinnerstraat, Pretoria, 21/12/2005,
11:00 # 14:00, Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MOLLENSTZIE; Reg, in lewe van Florida, Roodepoort, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Kerk, Florida, h v Negendelaan en Alexandastraat, Florida,
21/12/2005, 13:30 # Wespark Begraafplaas, Johannesburg. (Beeld - 20/12/2005)
AVBOB, Roodepoort, 011-760-1158.

POTGIETER; Wilhelm Albrecht, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Vereeniging Sentraal, 21/12/2005, 12:00 # Jacobskop
Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

TALJAARD; {mnr} A N J (Adriaan) kontak dringend 083-437-2400 ivm Duaan Sherene.
(Beeld - 19,20/12/2005)

VAN COLLER; Jan Daniel, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: VEK Kerk, Glen Avonweg, Kempton Park, 21/12/2005, 14:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

VISAGIE; Anna Catharina, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Kempton-Oos, 21/12/2005, 11:00 # Mooifontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 20/12/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

WILSNACH; Matthys, in lewe van Mulbarton, Johannesburg. Verassingsdiens: NG
Gemeente Mondeor, Johannesburg, 20/12/2005, 10:00. (Beeld - 20/12/2005) Doves,
Haddon, Johannesburg, 011-434-3921.


Beeld van 19 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20808

LÜDERITZ; Susan, voormalige eienares van Waterkloof-eiendomme, Pretoria +
Southbroom, Kwazulu Natal (verdrink) 10-12-2005, in lewe van Waterkloof,
Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waterkloof, h v Dey- en Giovanettistrate,
Nieuw-Muckleneuk, Pretoria, 204/12/2005, 11:00. (Beeld - 15,19/12/2005) Doves,
Menlopark, 012-346-8458.

MULLER; Carolina Petronella (Triets) (89), in lewe van Pretoria.
Teraardbestelling: Pretoria-Oos Begraafplaas, 20/12/2005, 09:30.
Begrafnisdiens: Mooigeleë-aftreeoord, Fearie Glen, Pretoria, 20/12/2005, 10:30.
(Beeld - 19/12/2005) AVBOB, Lynnwoodweg 359, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

RADOV; Hannes Matthys, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NG Gemeente Hoogland, 21/12/2005, 13:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 19/12/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

STRYDOM; Jacobus Naudé, ID-650902 5015 086 ivm naamsverandering van Naudé
STRYDOM * 28/11/1996. Kontak Sunél EAGLETON by 072-614-8203. (Beeld -
15,16,17/12/2005)

TALJAARD; {mnr} A N J (Adriaan) kontak dringend 083-437-2400 ivm Duaan Sherene.
(Beeld - 19/12/2005)


Beeld van 17 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20785

BOOT; Jan en Martie. Geluk met julle Goue Bruilof onlangs, al die kinders en
kleinkinders. (Beeld - 17/12/2005)

BREED; Helena Alletta Catharina, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Onderstepoort, Pretoria, 19/12/2005, 13:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 17/12/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

STRYDOM; Jacobus Naudé, ID-650902 5015 086 ivm naamsverandering van Naudé
STRYDOM * 28/11/1996. Kontak Sunél EAGLETON by 072-614-8203. (Beeld -
15,16,17/12/2005)


Beeld van 16 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20777

DE KLERK; Harm Petrus Jacobus, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: Geref Kerk,
Andion, Pretoria, 16/12/2005, 11:00 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria.
(Beeld - 16/12/2005) Doves Begrafnisdienste, Pretoria-Wes, 012-327-4714.

STRYDOM; Jacobus Naudé, ID-650902 5015 086 ivm naamsverandering van Naudé
STRYDOM * 28/11/1996. Kontak Sunél EAGLETON by 072-614-8203. (Beeld -
15,16/12/2005)

VAN VUUREN; Hennie (53) en Celia (53) + [vermoor] op hulle Plaas Doringfontein,
Roedtan, distrik Marble Hall, Limpopo provinsie, 14/12/2005. Word oorleef deur
twee dogters en 'n seun. (Beeld - 16/12/2005)


Beeld van 15 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20765

BREWER; Elani (Nannie) * PISTORIUS + Des.2004. onthou deur Marieke, Alita,
Frizelna, Patrick en Jordan. (Beeld - 15/12/2005)

DEKKER; Maria Magrieta, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NH Kerk, Wes-Moot,
Claermont, 15/12/2005, 13:00 # 14:00, Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld
- 15/12/2005) AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

STRYDOM; Jacobus Naudé, ID-650902 5015 086 ivm naamsverandering van Naudé
STRYDOM * 28/11/1996. Kontak Sunél EAGLETON by 072-614-8203. (Beeld -
15/12/2005)

VAN SCHALKWYK; Tobias (Tobie) * 15/12/1960 + 09/12/2005, in lewe van Pretoria.
Gedenkdiens: NG Kerk, Riviera, Pretoria, 15/12/2005, 14:00. (Beeld -
14,15/12/2005)

VERMEULEN; {mnr} P P J, ID-750114 5020 087kontak dringend {mev} M M LABUSCHAGNE
of Trinet by 015-516-3841 ivm Antoinette VERMEULEN. (Beeld - 13,14,15/12/2005)

VIVIERS; Louis, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Gemeente, Lynnwoodrif,
19/12/2005, 10:00. (Beeld - 15/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

Berig soos in Beeld van 13/12/2005:

LUDEROTZ; Susan, voormalige eienares van Waterkloof-eiendomme, Pretoria +
Southbroom, Kwazulu Natal (verdrink) 10-12-2005, in lewe van Waterkloof,
Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waterkloof, 14/12/2005, 11:00. Oorleef deur
dogter Renate VAN RENSBURG en twee kleinkinders, {mevr} Ilse MARLOW,
Christopher(3) en John(6). 'N Brander het Christopher omgeslaan en in die see
ingetrek, waarna sy Ouma, Susan, ingeswem het om hom te probeer red en so haar
lewe verloor het. (Beeld - 13/12/2005)

Regstelling van Begrafnisprogram:

LÜDERITZ; Susan, voormalige eienares van Waterkloof-eiendomme, Pretoria +
Southbroom, Kwazulu Natal (verdrink) 10-12-2005, in lewe van Waterkloof,
Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waterkloof, h v Dey- en Giovanettistrate,
Nieuw-Muckleneuk, Pretoria, 204/12/2005, 11:00. (Beeld - 15/12/2005) Doves,
Menlopark, 012-346-8458.


Beeld van 14 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20757

VAN SCHALKWYK; Tobias (Tobie) * 15/12/1960 + 09/12/2005, in lewe van Pretoria.
Gedenkdiens: NG Kerk, Riviera, Pretoria, 15/12/2005, 14:00. (Beeld - 14/12/2005)

VERMEULEN; {mnr} P P J, ID-750114 5020 087kontak dringend {mev} M M LABUSCHAGNE
of Trinet by 015-516-3841 ivm Antoinette VERMEULEN. (Beeld - 13,14/12/2005)


Beeld van 13 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20733

ARNULPHY; Jeanette * LAUBSCHER (46), in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Elarduspark, 14/12/2005, 10:00. (Beeld - 13/12/2005) AVBOB, Lynnwoodweg
359, Pretoria, 012-460-3745.

BARKLEY; {mnr} J, ID-620311 5089 082 en BARKLEY, {mev} J, ID-640315 6022 085
kontak {mevr} FOURIE by 082-956-8587 ivm Jadene BARKLEY. (Beeld - 13/12/2005)

EKSTEEN; Johané, in lewe van Hoërskool Eldoraigne, Pretoria. Dankdiens: NG Kerk
Gemeente, Rooihuiskraal, Hofsangerlaan 142, 13/12/2005, 11:00 # Olievenhoutbosch
Begraafplaas, Monavoni, Centurion, Pretoria. (Beeld - 13/12/2005) Elite
Begrafnisdienste, Centurio, 012-654-9902.

HOFMEYER; Maria Petronella, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: Shalom
Aanbidding Sentrum, Montana, Pretoria, 14/12/2005, 13:00 # Rebeccastraat
Begraafplaas, Pretoria. (Beeld - 13/12/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

HUMAN; Sophia Johanna, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: NG Kerk,
Onderstepoort, Pretoria-Noord, 14/12/2005, 09:00 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 13/12/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

JACOBS; Gilda Christina, in lewe van Nigel, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
Grace Gemeente, Nigel, 17/12/2005, 10:00 # Nigel Begraafplaas. (Beeld -
13/12/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-4853.

JANSE VAN RENSBURG; Michael Nicolaas (49), in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Tygerpoort, Pretoria, 13/12/2005, 10:00. (Beeld -
13/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

LUDEROTZ; Susan, voormalige eienares van Waterkloof-eiendomme, Pretoria +
Southbroom, Kwazulu Natal (verdrink) 10-12-2005, in lewe van Waterkloof,
Pretoria. Begrafnisdiens: NG Kerk, Waterkloof14/12/2005, 11:00. Oorleef deur
dogter Renate VAN RENSBURG en twee kleinkinders, {mevr} Ilse MARLOW,
Christopher(3) en John(6). 'N Brander het Christopher omgeslaan en in die see
ingetrek, waarna sy Ouma, Susan, ingeswem het om hom te probeer red en so haar
lewe verloor het. (Beeld - 13/12/2005)

SCHARFETTER; Siegfried Curt, in lewe van Pretoria. Dankdiens: 12/12/2005.(Beeld
- 13/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

STEMMET; Adamus Paulus (Paul) * 07/05/1935 + 10/12/2005, in lewe van Pretoria.
Gedenkdiens: NG Gemeente Onderstepoort, Eeufeesstraat, Pretoria-Noord,
14/12/2005, 12:00 # Heatherdale Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld -
13/12/2005) Saffas/Doves, Innesdale, Pretoria, 012-335-0824.

VERMEULEN; {mnr} P P J, ID-750114 5020 087kontak dringend {mev} M M LABUSCHAGNE
of Trinet by 015-516-3841 ivm Antoinette VERMEULEN. (Beeld - 13/12/2005)


Beeld van 12 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20716

EMMENIS; Jan Johannes Mathys, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: Geref Kerk, Kempton Park-Noord, 13/12/2005, 13:00 # Zuurfontein
Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 12/12/2005) AVBOB, Kempton Park,
011-975-5845.

NAUDE; Martin Luther + 06/12/2005. Verassingsdiens: Apostoliese Kerk, Lofoord,
Strubenvale, h v Springs- en Stationweg, Springs, Gauteng provinsie, 13/12/2005,
11:00. Met dank van Johan, Alta, Gerhard, Rialette en Monique NAUDE. (Beeld -
12/12/2005) Sleeping Angels Begrafnisdienste, Geduld, Springs, 011-811-4871.

Regstelling deur Beeld: [Berig foutief]

THERON; Willem, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin,
Kameeldoringstraat, Pretoria, 07/12/2005, 11:007 (Beeld - 06/12/2005)
Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat, Riviera, 012-329-3682/3/4.

Die Berig moet lees as volg:

THERON; Philip Frederick (85) + 05/12/2005, in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin, Kameeldoringstraat, Pretoria, 07/12/2005,
11:007 (Beeld - 06,10,12/12/2005) Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat, Riviera,
012-329-3682/3/4.


Beeld van 10 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20696

BORNMAN; Maria Getruida, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AGS Kerk, Cypresstraat, Northmead, Benoni, 12/12/2005, 11:00 # Boksburg
Sub-Streeklike Begraafplaas. (Beeld - 10/12/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.

BREDENHANN; Maria Elizabeth, in lewe van Mamogales Kraal, Brits, Noordwes
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Dalunie, 12/12/2005, 11:00. (Beeld -
10/12/2005) AVBOB, Brits, 012-252-1277.

Regstelling deur Beeld: [Berig foutief]

THERON; Willem, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin,
Kameeldoringstraat, Pretoria, 07/12/2005, 11:007 (Beeld - 06/12/2005)
Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat, Riviera, 012-329-3682/3/4.

Die Berig moes lees as volg:

THERON; Philip Frederick (85) + 05/12/2005, in lewe van Pretoria.
Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin, Kameeldoringstraat, Pretoria, 07/12/2005,
11:007 (Beeld - 06, 10/12/2005) Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat, Riviera,
012-329-3682/3/4.


Beeld van 09 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20679

BUSSEL; Hendriena Hendrieka, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: GBA Kapel, h v Spilbury- en Cecilstrate, Germiston, 12/12/2005,
11:00 # Suidpark Begraafplaas, Germiston. (Beeld - 09/12/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667/8.

ENGELBRECHT; Hendrik Johannes, in lewe van Vanderbijlpark, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Vanderbijlpark-Suid, 09/12/2005, 11:00. (Beeld -
09/12/2005) AVBOB, Vereeniging, Gauteng provinsie, 016-421-4054.

FOURIE; Anna Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Verassingsdiens: NG Kerk, Kemptonkruin, Kempton Park, 12/12/2005, 13:00. (Beeld
- 09/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

HANKE; Shaun en Nadine se biologiese ouers word versoek om met {mnr} FEENSTRA by
082-552-6705 te skakel ivm aanneming van bogenoemde kinders. (Beeld - 07, 08,
09/12/2005)

MALAN; Lynette Rachel * MITCHLEY (59), in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: NG
Kerk, Lynnwood, Pretoria, 12/12/2005, 09:30 # Pretoria-Oos Begraafplaas. (Beeld
- 09/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

MEYER; Martha Maria, in lewe van Benoni, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AVBOB Kapel, Magaretlaan, Kempton Park, Gauteng provinsie, 09/12/2005, 12:00 #
Benoni Begraafplaas. (Beeld - 09/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.


Beeld van 08 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20670

BRINK; Wilhelmina Clasina, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling: Heatherdale
Begraafplaas, Britsweg, Pretoria-Noord, 09/12/2005, 10:00. Begrafnisdiens: AGS
Kerk, Lofdal, 09/12/2005, 12:00. (Beeld - 08/12/2005) AVBOB, Pretoria- Moot,
012-330-0116/9.

DE AGRELA; Daphne Harriet (43) * WATT, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens:
Sungardens Hospice, h v Lynnwoodweg en Louis Bothastraat, 12/12/2005, 14:00.
(Beeld - 08/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos, 012-460-3745.

HANKE; Shaun en Nadine se biologiese ouers word versoek om met {mnr} FEENSTRA by
082-552-6705 te skakel ivm aanneming van bogenoemde kinders. (Beeld - 07,
08/12/2005)

THUYNSMA; Anna Susanna Cornelia (Annetjie), in lewe van Pretoria.
Teraardbestelling: Pretoria-Oos Begraafplaas, 10/12/2005, 10:00. Gedenkdiens: NG
Kerk, Skuilkrans, Jan Albertstraat, Val-De-Grace, 10/12/2005, 11:00, 09/12/2005.
[Kontak:] Ponty THUYNSMA, 082-707-8028. (Beeld - 08/12/2005) Grobbelaars, Church
Street, Pretoria, 012-348-5556.

VAN ZYL; Anthony Robert (Tony) * 10/09/1945 + 04/12/2005, in lewe van Kaapstad,
Wes-Kaapprovinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Goodwood Park, Kaapstad, h v
Townsend- en Frans Conradiestrate, 09/12/2005, 15:00. (Beeld - 08/12/2005)


Beeld van 07 Des.2005

 

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20659

BOTHMA; Sidney Horrust Kingman, in lewe van Elspark, distrik Germiston, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Elspark, Kingisherlaan, 08/12/2005,
15:00.(Beeld - 07/12/2005) AVBOB, Boksburg, 011-917-5041

COLLETT; Corrie, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie. Dankdiens: Lutherse
Kerk, Pretoria-Sentraal, 07/12/2005, 10:00. (Beeld - 07/12/2005) Elite
Begrafnisdienste, Pretoria, 012-654-9902..

FEUN; Joseph Anderson, in lewe van The Orchards, Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Môrewag Gemeente, Patricklaan, Homestead., Germiston, 09/12/2005, 13:00.
(Beeld - 07/12/2005) AVBOB, Pretoria-Noord, 012-565-4269.

GREYLING; Cornelia Fredrika Elizabeth * VENTER, in lewe van Bloemfontein,
Vrystaat provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Wilgerhof, Bloemfontein,
08/12/2005, 10:30 # Suidpark Begraafplaas, Bloemfontein. (Beeld - 07/12/2005)
AVBOB, Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

HANKE; Shaun en Nadine se biologiese ouers word versoek om met {mnr} FEENSTRA by
082-552-6705 te skakel ivm aanneming van bogenoemde kinders. (Beeld -
07/12/2005)

KüHN; Doris, in lewe van Tedstoneville, Germiston, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: NH Kerk, Elsburg, Delportstraat, Elsburg, Germiston, 09/12/2005,
11:00 # Suidpark Begraafplaas, Germiston. (Beeld - 07/12/2005) AVBOB, Germiston,
011-825-3667/8.

LATSKY; Jacobus Hugo (Cobus) * 1970 + 2005. Begrafnisdiens: NG Kerk, Edenvale,
distrik Germiston, Gauteng provinsie, 07/12/2005, 11:00. Sal onthou word deur
jou vrou Charmane, kinders Mikha en Nicola, jou Pa, Louise en Vicky, jou Ma en
oom Danie. Gavin, Marlene, Clair, Jayde, Oups Mark, Janet en Jonathan, Jan,
Sonette en kinders, (Beeld - 06, 07/12/2005)

ODENDAAL; Abel Albertus, in lewe van Germiston, Gauteng provinsie.
Teraardbestelling: Suidpark Begraafplaas, Germiston, 09/12/2005, 11:00.
Roudiens: NG Kerk, Môrewag Gemeente, Patricklaan, Homestead., Germiston,
09/12/2005, 13:00. (Beeld - 07/12/2005) AVBOB, Germiston, 011-825-3667/8.

OOSTERHUIS; Hendrikje, in lewe van Pretoria. Teraardbestelling:
Schoemansvanville Begraafplaas, 07/12/2005, 10:00. (Beeld - 07/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Noord, 012-565-4269.

THERON; Willem, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG Kerk, Overkruin,
Kameeldoringstraat, Pretoria, 07/12/2005, 11:007 (Beeld - 06/12/2005)
Rentmeester Grobbelaars, Kerkstraat, Riviera, 012-329-3682/3/4.


Beeld van 06 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20627

BARKLEY; {mnr} J, ID-620311 5089 082 en {mev} J BARKLEY, ID-640315 6022 085
kontak {mev} FOURIE by 082-956-8587 ivm Jadene BARKLEY. (Beeld - 06/12/2005)

COMBRINCK; Maria Elizabeth * VAN REENEN, in lewe van Kempton Park, Gauteng
provinsie. Verassingsdiens: NG Kerk, Birchleigh, Kempton Park, 06/12/2005,
11:00. (Beeld - 06/12/2005) AVBOB, Kempton Park, 011-975-5845.

LATSKY; Jacobus Hugo (Cobus) * 1970 + 2005. Begrafnisdiens: NG Kerk, Edenvale,
distrik Germiston, Gauteng provinsie, 07/12/2005, 11:00. Sal onthou word deur
jou vrou Charmane, kinders Mikha en Nicola, jou Pa, Louise en Vicky, jou Ma en
oom Danie. Gavin, Marlene, Clair, Jayde, Oups Mark, Janet en Jonathan, Jan,
Sonette en kinders, (Beeld - 06/12/2005)

PRINSLOO; Maria Francina (68) * VERMAAK, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Eldoraigne, Pretoria, 07/12/2005, 09:30 # Olivenhoutbosch Begraafplaas,
Monavoni, Centurion, Pretoria. (Beeld - 06/12/2005) AVBOB, Pretoria-Oos,
012-460-3745.

SCHOEMAN; Stefan Nicol, ID-720726 5114 086 verklaar dat en Nicolas Kyle WILLIAMS
* 28/12/1994 wettig gaan aanneem. [Inligting:] 082-322-5608. (Beeld - 05,
06/12/2005)

WEPENER; Jan Hendrik, in lewe van Boksburg, Gauteng provinsie. Begrafnisdiens:
AGS Woord en Lewe Kapel, h v Trichard- en Schreinerstrate, Parkrand, Boksburg,
07/12/2005, 11:00 # Boksburg Substreeklike Begraafplaas. (Beeld - 06/12/2005)
AVBOB, Boksburg, 011-917-5041.


Beeld van 05 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20602

BENADE; V en G BENADE, saaknommer 1031705. hiermee verklaar Vicky Isabel BENADE,
ID-800221 01122 080 van voorneme is om van Gideon Frederick BENADE te skei.
(Beeld - 05/12/2005)

PRETORIUS; Marie, in lewe van Pretoria. Dankdiens: Voortrekkermonument Kapel,
Pretoria, 05/12/2005, 14:00. Veras. (Beeld - 05/12/2005) Elite
Begrafnisdienste, Pretoria, 012-654-9902.

SCHOEMAN; Stefan Nicol, ID-720726 5114 086 verklaar dat en Nicolas Kyle WILLIAMS
* 28/12/1994 wettig gaan aanneem. [Inligting:] 082-322-5608. (Beeld -
05/12/2005)


Beeld van 02 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20562

FOURIE; Cornelia Jacoba Elizabeth, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: Ons
Tuis Kapel, Pretoria, 03/12/2005, 09:30. (Beeld - 02/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

VAN ASWEGEN; Callie. Dankdiens: Kungwini Estatessaal, Bronkhorstspruitdam,
Gauteng provinsie, 03/12/2005, 10:00. Veras. (Beeld - 02/12/2005) Elite
Begrafnisdienste, Pretoria, 012-654-9902.

VAN DER WALT; Deon (47), voormalige wêreldbekende tenoor, + aan koeëlwond, plaas
Veenwouden, Paarl, Wes-Kaapprovinsie 29/11/2005. (Beeld - 30/11, 01/12/2005)

VAN DER WALT; Sarel (Charles) (78), pa van die voormalige wêreldbekende tenoor,
Deon van der Walt + aan koeëlwond, die plaas Veenwouden, Paarl,
Wes-Kaapprovinsie 29/11/2005. (Beeld - 30/11, 01/12/2005)

VAN DER WOUDE; Paulus Jan, in lewe van Pretoria. Simpatiebetuiging: Geref Kerk,
Brooklyn, Duxburyweg 174, Hillcrest, Pretoria, 05/12/2005, 11:00. [Donasies:]
Kankervereniging, Posbus 25943, Monumentpark, 0105. (Beeld - 02/12/2005)
Grobbelaars, Kerkstraat Begrafnisdienste, Riviera, 012-329-3682/3/4.


Beeld van 01 Des.2005

http://groups.yahoo.com/group/SAGenealogie/message/20550

BRUWER; Martha Magdalena, in lewe van Vereeniging, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Drie Riviere, Vereeniging, 02/12/2005,10:00# Jacobskop
Begraafplaas, distrik Vereeniging. (Beeld - 01/12/2005) AVBOB, Vereeniging,
016-421-4054.

ERASMUS; Willem J en Johanna C I J ERASMUS, in lewe van Nigel, Gauteng
provinsie. Begrafnisdiens: NG Kerk, Nigel-Oos, 01/12/2005, 12:00 # Nigel
Begraafplaas. (Beeld - 01/12/2005) AVBOB, Nigel, 011-814-7024.

FOURIE; Wilhelmina Johanna, in lewe van Kempton Park, Gauteng provinsie.
Begrafnisdiens: AGS Kerk, Esther Park, Kempton Park, 02/12/2005, 11:00 #
Zuurfontein Begraafplaas, Kempton Park. (Beeld - 01/12/2005) AVBOB, Kempton
Park, 011-975-5845.

HUMPHRIES; Clara Isabella Magrietha, in lewe van Pretoria. Verassingsdiens: NG
Kerk, Noord-Oos Pretoria, 02/12/2005, 10:00. (Beeld - 01/12/2005) AVBOB,
Pretoria-Moot, 012-330-0116/9.

LUBBE; Maria Isabella * MEYER, in lewe van Wierdapark, Pretoria. Begrafnisdiens:
NG Kerk, Raslouw, Pretoria, 02/12/2005, 10:00. Veras. [Donasies:] Centurion,
Hospice, Pretoria. (Beeld - 01/12/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

MARX; Cobus. Dankie vir al die gebede en empatie met die afsterwe van Cobus. Van
die MARX familie. (Beeld - 01/12/2005)

NAUDE; Joe + 22/11/2005. Begrafnisdiens: NG Kerk, Malvern, Queensburgh, KwaZulu
Natal provinsie, 01/12/2005, 12:00. [ vir Inligting:] Mariet, 013-464-4088.
(Beeld - 01/12/2005)

RAUBENHEIMER; Lucia Christina, in lewe van Pretoria-Noord. Begrafnisdiens: Huis
Herman Tehuis, Pretoria-Noord, 02/12/2005, 09:30 # Heatherdale Begraafplaas,
Britsweg, Pretoria-Noord. (Beeld - 01/12/2005) AVBOB, Pretoria-Noord,
012-565-4269.

VAN DER MERWE; Maria Elizabeth, in lewe van Pretoria. Begrafnisdiens: PPK Kerk,
Pretoria-Wes, 01/12/2005, 09:30 # Zandfontein Begraafplaas, Pretoria. (Beeld -
01/12/2005) AVBOB, Pretoria, 012-327-3788.

 

 Page: 1 / 1    

Attention: Omni Chat is not responsible for the contents of this group. Click here for more information.

© 2006 - 2015 Omni-Chat All Rights Reserved. Code of Conduct - Privacy Statement - Advertise