Taalkeuze, Sprache, Language, Langue

Become a member
What is new

E-mail to owner

Groups:

Help:

Advertisement:


- Internet

GENPALS - GENPALS2003 -GENPALS2009 - 1900 TELLING ÅSDØLER UTEN:

  Kommune Navn Yrke Fødselsår Fødested Bosted
Fjære Aanonsen, Aanon Jernværftsarb 1881 Aaseral Hausland
Grimstad Aanonsen, Marit Tjenestepige 1875 Aaseral Skaregrøm Gade 357
Åmli Aasland, Knut S. Tømmerhugger 1883 Aaseral Gjeveland
Kristiansand Aasmundsen Forgaard, Jens Stenarbejder 1876 Aaseral Tordenskjolds Gade 14
Tromøy Andersen, Sigrid Styrmands & Gaardbrugerenke med Understøttelse af sine Sønner 1852 Aaseral Mærdø
Iveland Bentsen, Andreas Dagarbeider 1875 Aaseral Grosaas (gaard)
Kristiansand Berentsen, Anna Opvartningspige i Bolaget 1872 Aaseral Toldbodgade 21
Mandal Bjørnson, Alaug Hustru 1820 Aaseral Møllegaden 4, Malmø
Iveland Breland, Berthe Tjenestepige. Hus- og fjøsstel 1875 Aaseral Løinjore
Barbu Børesen, Ane Husmandsenke Arbeider med gaardsstel 1827 Aaseral Damdalen
Kristiansand Egersen, Gunhild Sypige 1860 Aaseral Kristian 4des Gade 26
Mandal Eriksen, Bodhilde   1877 Aaseral Nordre Sandgade 14a
Mandal Eriksen, Ingeborg Husgjerning 1855 Aaseral Nordre Sandgade 14a
Mandal Eriksen, Kari   1885 Aaseral Nordre Sandgade 14a
Mandal Eriksen, Ole   1883 Aaseral Nordre Sandgade 14a
Mandal Eriksen, Torje   1886 Aaseral Nordre Sandgade 14a
Vigmostad Fiskeland, Torje Gaardbruger 1854 Aaseral Viblemo
Lillesand Fjeldal, Gunar Sageier og Trælasthandler 1846 Aaseral Østre Gade 95
Lillesand Fjeldal, Jorand Hustru 1855 Aaseral Østre Gade 95
Grimstad Garsen, Lars Slagter- og Pølsemagersvend 1874 Aaseral Stor Gade 310
Øyestad Gundersen, Mads Gaardbruger S og fabrikarbeider 1837 Aaseral Høgda
Kristiansand Gundersen, Olene Tjenestepige 1875 Aaseral Toldbod Gade 75
Barbu Halvorsdatter, Gunhild Forsørges af sin søn 1822 Aaseral Gaasaasmyrne
Kristiansand Helberg, Anne Fattigunderstøttele 1818 Aaseral Gyldenløvsgade 93
Fjære Jacobsen, Gunder Graastensmurer 1842 Aaseral Augland østre
Fjære Jacobsen, Gunhild Arbeider med Rengjøring og Vask 1853 Aaseral Augland østre
Hornnes Johnsdatter, Astrid Føderaads kone 1823 Aaseral Bjørnstøl
Kristiania Johnsen, Olaf Lagerarb. (Fiskevarer, Hermetik) 1883 Aaseral Jess Karlsens Gade 2
Kristiansand Jonassen, Karen Husmor 1875 Aaseral Kristian 4des Gade 48
Kristiansand Knudsen Flystvet, Ole Jordhugsarbeider 1852 Aaseral Eg Asyl
Bygland Knutson, Olav Gaardbruger 1860 Aaseral Aasen
Kristiania Knutson Liestøl, Lars Storthingsmand 1839 Aaseral Munkedamsveien 1
Eide Larsdatter, Karen Husgjerning 1843.06.18 Aaseral Krømpe
Lillesand Larsen, Aanen Murer (selvstændig) 1861 Aaseral Øvre Gade 123
Kristiania Larsen, Ambrosia Hustru 1870 Aaseral Eugenies Gade 7
Kristiansand Larsen, Tjæran Jordhuger og Stenarbeider 1853 Aaseral Eg Asyl
Kristiania Lyseland, Ole Elev 1881 Aaseral Balders Gade 4
Kristiansand Moseid, Ingeborg tjenestepige 1880 Aaseral Raadhus Gade 67
Birkenes Nilssen, Aanen Dagarbeider ved gaardsbrug 1826 Aaseral Rosseland
Grimstad Olsen, Anna Hjælper sin Mand som Pedel 1851 Aaseral Stor Gade 176
Kristiansand Olsen, Anna Husgjerning Hjælp af No. 2 & 3 1838 Aaseral Kronprinsens Gade 30
Kristiansand Olsen Nordgaard, Gyro   1878 Aaseral Sætersdalsvei 20
Åmli Pedersdatter, Elen Dagarbeiderskone 1865 Aaseral Olstad
Kristiansand Pedersen, Peder Pleiemand off.U. 1822 Aaseral Skippergade 101
Lillesand Røiland, Bjøruf Slagter 1841 Aaseral Stor Gade 180b
Hornnes Senum, Ole K. Gaardbruger S 1860 Aaseral Senum
Høle Sveen, Lars gårdbruger S 1842 Aaseral Sveen (Sveå)
Kristiansand Svendsen, Joran Handlende (Kolonialf.) 1864 Aaseral Holbergs Gade 52
Evje Svensdatter, Astrid Føderaadskone 1833 Aaseral Aaneland
Kristiansand Sørensen, Hans Fattigsekretær 1825 Aaseral Festningsgade 6a
Kristiansand Tomassen, Anna Sypige 1879 Aaseral Kr. IVdes Gade 7
Lillesand Torjussen, Aslaug Tjenestepige 1873 Aaseral Lundemon Gade 135
Lillesand Østerhus, Terje Sagmester 1842 Aaseral Østre Gade 95
Lillesand Østerhus %Fjeldal%, Martha Underholdet af Hf. 1812 Aaseral Østre Gade 95
Eide Aagseth, Karen Smedens Kone husgjerning 1862 Aaseral LM Lindtveit
Aaseral Aaknes, Aanon Selveier, gårdsarbeide Folkeskolelærer. Poståbner 1846 Aaseral LM Aaknes
Bygland Aaknes, Anne Kristine T. Skrædder 1872 Aaseral LM Ose
Aaseral Aaknes, Gunnulf T. Gårdsarbeide 1884 Aaseral

Bygland Aaknes, Kari T. Skrædder 1883 Aaseral LM Ose

Bjelland Aanensdatter, Engeborg Gaardmandskone 1864 Aaseral LM Butveit

Sokndal Aanensdatter, Karin Gaardmandskone 1826 Aaseral LM Egeli pa Sireheien

Finsland Aanensen, Hans Gaardeier S, murer og skomager 1849 Aaseral LM Folleraas
Søgne Aanensen, Knut Gaardbruger (Selveier) 1832 Aaseral LM Nygaard

Øyestad Aanonsdatter, Berthe Gaardmandskone 1867 Aaseral LM Risehaven

Landvik Aanonsdatter, Gunhild Husgjern. og fjøsstel 1850 Aaseral LM Nærebø øvre og nedre med Alsøen
Hægebostad Aanonsdatter, Ingeborg offentlig understøttelse 1822 Aaseral LM Værdal vestre

Øyestad Aanonsdatter, Ingeborg Støllepige 1858 Aaseral LM Skrædderpladsen

Varhaug Aanonsdatter, Kristine Husgjerning 1847 Aaseral LM Varhaug Jernbanestation

Landvik Aanonsen, Aanon Dagarbeider ved jernskibsbyggeri 1881 Aaseral LM Snippen

Fjære Aanonsen, Ole Graastensarbeider 1844 Aaseral LM Traalum
Landvik Aanonsen, Sigri   1846 Aaseral LM Snippen %Bryggesaa

Evje Aasen, Sivert Gaardbruger S 1817 Aaseral LM !!
Fjotland Aasland, Olena Tjenetsepige 1876 Aaseral LM Netland

Fjære Akselsen, Anna Seiler med sin mand 1855 ant. Aaseral LM Nygaard

Austre Moland Andersdatter, Gunhild jordbrugsarbeide 1838 Aaseral LM Tvede Mørland
Tveit Andersdatter, Gunvor Arbeide ved Gaardsbrug 1851 Aaseral LM Solberg

Mykland Andersdatter, Katrine Dagarbeiderske 1871 Aaseral LM Vatne

Hisøy Andersen, Gurine gaardbruger kone 1846 Aaseral LM Grødevigen, Trommestad

Mykland Andersen, Ole Leilænding 1863 Aaseral LM Belland

Vestre Moland Arneberg, Guri Skolelærerkone 1857 Aaseral LM Frilund Mæbø

  Barbu Aslaksen, Jørgen Bryggesjauer 1856 Aaseral LM Barbu
Øyestad Aslaksen, Nils Hustømmermand 1832 Aaseral LM Asdal

Barbu Baardsen, Terje graastensmurer 1846 Aaseral LM Sollyst
Barbu Baardsen, Tonette hustru 1847 Aaseral LM Sollyst

Bjelland Bakken, Juri Tjenestepige 1834 Aaseral LM Kollongtvedt
Stavanger Berentsen, Andreas Snedkersvend fhv. Handselsm. og Regningsbud 1835 Aaseral LM Kirkegaardsstrædet 1

Barbu Berg, Nils Kularbeider for dagløn 1868 Aaseral LM Damdalen
Nes Berg, Ole Jernbanearbeider 1860 Aaseral LM Loge (heimre)
Øyestad Berg, Ole Arbeider ved jernbaneanlæg 1860 Aaseral LM Bomsholmen
Oddernes Berg, Osul plankebærer ved sagbrug 1855 Aaseral LM Vige
Hisøy Berg, Osuld Stenarbeider 1863 Aaseral LM Kolbjørnsvig
Bamle Berner, Sigrid Forhenv. lærerinde 1875 Aaseral LM Bamle prestegaard
Horten Berntsen, Tarborg Marie Syerske Kjolesøm 1867 Aaseral LM Søndre Braarudgrund
Froland Berulfsen, Anne Hus- og Fjøsstel 1844 Aaseral LM Espeland

Mykland Breland, Jon Dagarbeider, skogarbeide 1877 Aaseral LM Risdal, vestre

Evje Bydal, Tarald Tømmerkjører 1881 Aaseral LM Syrtveit

Birkenes Daasvand, Søren Landhandler 1843 Aaseral LM Midtbø
Bygland Dale, Siri O. husmandsenke m j 1817 Aaseral LM Bekkerus

Vikedal Eikeild, Targjei Veiarbeider 1867 Aaseral LM Gjerde
Froland Eivindsen, Olve Gaardbr S og Snedkermester 1850 Aaseral LM Hurvedal

Fjære Eriksen, Alvhild Fattiglem 1833 Aaseral LM Gjømle

Bygland Espeli, Olav Dagarbeider ved tømmerdrift 1861 Aaseral LM Horverak

Finsland Folraas, Aanen H. Gaards og skovarbeide 1883 Aaseral LM Mæsel
Bjelland Forgaard, Astri Sypige 1879 Aaseral LM Butveit
Lærdal i Telemark Fosheim, Torjus A. Snedker 1863 Aaseral LM Fosheim
Bjelland Fredriksdatter, Ingeborg Hm 1831 Aaseral LM Skjeggestad

Landvik Garsen, Anne Skrædder - Syerske for egen egning 1869 Aaseral LM Roresand
Landvik Garsen, Elisabeth Deltar i husholdningen 1872 Aaseral LM Roresand
Landvik Garsen, Sidsel Væverlærling 1880 Aaseral LM Roresand
Forsand Gilje, Ole Føderaadsmand 1809 Aaseral LM Gilje

Fjotland Gundersdatter, Karen Sofie Husgjerning 1871 Aaseral LM Risnes

Hægeland Gunnufsdatter, Tone Kreaturstel 1863 Aaseral LM Sandland

Landvik Gunufsdatter, Kirsti Fattiglem 1829 Aaseral LM Bratteberget
Fjotland Haaland, Rolleiv Gaardbrugerarbeide 1826 Aaseral LM Haaland

Hægeland Hageland, Søren Gårdbruger Selveier og Skomager 1850 Aaseral LM Tjomsaas

Evje Hamkall, Grunde Gårdbruger S og Tømmermand 1871 Aaseral LM Øvland
Vegusdal Hamkod, Anders Smed 1835 Aaseral LM Aas
Vegusdal Hamkod, Berte O. Husstel 1830 Aaseral LM Aas
Bjelland Hamkod, Gunvor Tjenestepige 1877 Aaseral LM Sveindal østre

Hornnes Hanneland, Ole O. Sagearbeider 1877 Aaseral LM Guldsmedmonen
Finsland Hansdatter, Anna Datter 1893 Aaseral LM Folleraas

Bjelland Hansdatter, Anna Føderaadskone 1837 Aaseral LM Sveindal østre

Fjære Hansdatter, Maren Forsørges af Børnene 1832 Aaseral LM Solbakken

Oddernes Hansdatter, Siri Tjenestepige 1873 Aaseral LM Skraastad

Landvik Hansen, Bernt Gårdbruger selveier tømmerfløter 1862 Aaseral LM Bomdalen

Finsland Hansen, Hans Søn 1896 Aaseral LM Folleraas

Finsland Hansen, Ola Søn 1891 Aaseral LM Folleraas
Hægebostad Hansen, Ole gardbrugsarbeide 1831 Aaseral LM Værdal vestre

Finsland Hansen, Søren Søn 1885 Aaseral LM Folleraas
Finsland Hansen, Tobias Søn 1888 Aaseral LM Folleraas
Landvik Haskulsen, Marte   1836 Aaseral LM Roresand
Ankenes Hellerud, Ole Fjeldspregning 1871 Aaseral LM Narvik

Sola Holerhagen, Andreas Jordbrugsarbeider og Murer 1854 Aaseral LM Holerhagen
Hornnes Holtet, Kari J. Gaarbrugerske S 1861 Aaseral LM Holtet

Bygland Horverak, John Skindhandler, skreppekarl 1847 Aaseral LM Horverak

Oddernes Jakobsen, Anne Kristine Tjenestepige 1879 Aaseral LM Mosby øvre

Barbu Jensen, Gustav K. Skoleelev 1889 Aaseral LM Langsævhaavet
Barbu Jensen, Ingeborg D 1884 Aaseral LM Langsævhaavet
Barbu Jensen, Katrine Hustru 1848 Aaseral LM Langsævhaavet

Sandar Jensen, Marie Husgjerning 1868 Aaseral LM Hasle øvre (Berg

Tromøy Johnsdatter, Ingrid Underholdes af Hf 1827 Aaseral LM Nybo

Froland Johnsdatter, Marte Arbeidsudygtig 1818 Aaseral LM Hurvedal

Oddernes Johnsen, Bertha Datter 1884 Aaseral LM Møvig

  Vestre Moland Johnsen, Kristine Tjenestepige 1867 Aaseral LM Glamsland

Bjelland Johnsen, Reier Gaardbruger, selveier 1824 Aaseral LM Svindal vestre

Bygland Klep, Berit gaardmandskone 1850 Aaseral LM Tveitaa
Bygland Klep, Gunstein selveier - gaardbruker og hestehandler 1855 Aaseral LM Horverak

Øyestad Knudsen, Anne Kirstine Kone 1854 Aaseral LM Nedenes Engene
Vestre Moland Knudsen, Guro Gaardbrugerske, syerske 1860 Aaseral LM Mæbø
Bjelland Knudsen, Tore Gaardsarbeide 1887 Aaseral LM Mindrebø

Tveit Kvivigen, Asborg E. Hjælper til i huset 1825 Aaseral LM Kvivigen

Vestre Moland Langedal, Børre T. Gaardbruger S og tømmerfløter 1855 Aaseral LM Langedal

Landvik Larsdatter, Astri gaardbrugerkone 1856 Aaseral LM Skiftenæs østre

Bygland Larsdotter, Gyro datter (Husgjerning og kreaturstel) 1876 Aaseral LM Aanebjør

Tromøy Larsen, Anna Dagarbeiderske 1859 Aaseral LM Rævesand
Øyestad Larsen, Anna Husmoder 1879 Aaseral LM Frilund

Herefoss Larsen, Ola Dagarbeider skogsarb og gaardmd. 1853 Aaseral LM Sneløs
Landvik Larsen, Ole Gaarbruger Selveier og Skovarbeider 1852 Aaseral LM Morholt

Bygland Larson, Targjei søn 1887 Aaseral LM Aanebjør
Avaldsnes Larssen, Elise Hans kone 1871 Aaseral LM Ringen (Hoievard)
Aaseral Larssen, Ole Gaardmandssøn Arbeider v. Gdbr. 1876 Aaseral LM Lysland
Barbu Larssen, Targjer Fattigunderstøttelse 1816 Aaseral LM Strømsbuplads
Bygland Larsson, Aanund søn arb ved gaardsbrug og fuglefangst) 1885 Aaseral LM Aanebjør
Bygland Larsson, Gunnar søn 1890 Aaseral LM Aanebjør
Bygland Larsson, Knut søn arb ved gaardsbrug og fuglefangst) 1881 Aaseral LM Aanebjør
Bygland Larsson, Olav søn arb ved gaardsbrug og fuglefangst) 1883 Aaseral LM Aanebjør
Vennesla Leivsdatter, Karen Arbeiderske v. papirfabrik 1879 Aaseral LM Heien

Hornnes Lysland, Thor Landhandler 1864 Aaseral LM Hanaasmoen

Vestre Moland Madsen, Gunder Hustømmermand 1844 Aaseral LM Svaabæk

Finsland Mjaaland, Johanne Ingen 1886 Aaseral LM Kleveland (nedre)
Finsland Mjaaland, Lars O. Ingen 1888 Aaseral LM Kleveland (nedre)
Finsland Mjaaland, Ole Ingen 1884 Aaseral LM Lausland

Høyland Neset, Nils Folgemand 1805 Aaseral LM Kjosevig

Bjelland Nesland, Lars Gaardbruger, selveier 1852 Aaseral LM Butveit
Hisøy Nikolaisen, Sigrid   1846 Aaseral LM Kolbjørnsvig
Evje Nilsdatter, Aase Malerkone. Syning 1869 Aaseral LM Bruland

Bjelland Nilsdatter, Torborg Tjenestepige 1877 Aaseral LM Haaland

Vestre Moland Nilsen, Knud Murer 1835 Aaseral LM Tysten

Øyestad Nilsen, Ole Dagarbeider f.t. Hustømmermandsarbeide 1849 Aaseral LM Vrængen

Øyestad Nilsen, Osul Arbeider ved jernbanelinje 1858 Aaseral LM Munkestø

Tveit Nordkjer, Tone Tjenestepige 1857 Aaseral LM Borgen

Barbu Næresen, Knud Graastensmurer 1851 Aaseral LM Gaasaasmyrne

Stavanger Nøland, Kari   1814 Aaseral LM Spilderhauggaden 21
Øyestad Olavsdatter, Anne Kirstine Husgjerning 1823 Aaseral LM Haugen
Kristiansand Olavsen, Olav Forsørges af Waisenhuset 1890 Aaseral LM Byens Landdistr. Bakkegaard

Birkenes Olsdatter, Anna Kjolesøm 1871 Aaseral LM Huset, Mollestad (plads

Hægebostad Olsdatter, Anna husgjerning 1849 Aaseral LM Nerstøl, øvre

Søgne Olsdatter, Anne Tjenestepige (fjøsstel og gårdsarb.) 1876 Aaseral LM Nodeland

Åmli Olsdatter, Asjer tjenestepige 1875 Aaseral LM Gjermones

Froland Olsdatter, Else Fattighjelp. Spinding Binding 1827 Aaseral LM Mjølhus - monen

Froland Olsdatter, Inger Fattighjelp, Spinding og Høstingsarb 1831 Aaseral LM Mjølhus - monen

Spind Olsdatter, Marie Gaardbrugerske S og vaskerkone 1858 Aaseral LM Reisvaag

Finsland Olsen, Abreham Kjøring Gaardsarbeid og Gaardeier S 1826 Aaseral LM Egeli

Landvik Olsen, Anna   1860 Aaseral LM Roresanden

Landvik Olsen, Barbro Dagarbeiderske ved landbrug, vask og bagning 1860 Aaseral LM Aspemoen
Aaseral Olsen, Bjøruf Gaardbuger S og Skolelærer 1852 Aaseral LM Handeland
Froland Olsen, Børuf Skog- og Jordarbeide 1870 Aaseral LM Kringlemyr under Espeland
Mykland Olsen, Eirik Alt til gaarden hørende arbeide 1883 Aaseral LM Mjaaland
Vestre Moland Olsen, Else Tjenestepige, husgjerning 1880 Aaseral LM Flørenæs

Fjære Olsen, Knud værftstømnd 1847 Aaseral LM Vollekjær, Hausland

Barbu Olsen, Mads Fattiglem Før dagarbeider 1821 Aaseral LM Langsæv Kjørestranden
Vestre Moland Olsen, Maren Husmandskone 1833 Aaseral LM Kleivsmoen
Fjære Olsen, Marthe hustru 1862 Aaseral LM Bakken

Tveit Olsen, Ole Skogarbeider 1877 Aaseral LM Bjelle

Austre Moland Olsen, Osmund gaardbr. og dagarbeider murer 1818 Aaseral LM Tvede Mørland
Vestre Moland Olsen, Osmund Gaardsarbeider 1881 Aaseral LM Thingsbæk

Barbu Olsen, Serine Offentlig understøttelse 1835 Aaseral LM Øvre Kittelsbugt
Kristiansand Olsen, Sissel Vaskepige 1876 Aaseral LM Eg Asyl

Oddernes Omland, Berthe %B% Færdes nærmest som Tater 1830 Aaseral LM Liene

Herefoss Osmundsdatter, Siri Tjenestepige beskjæftiget med husligt arbeide 1878 Aaseral LM Næs

Barbu Osmundsen, Ingeborg delvis fattigunderstøttelse 1821 Aaseral LM Barbu

Øyestad Osmundsen, Rakel Budeie 1879 Aaseral LM Braastad
Fjære Osmundsen, Søren Stenarbeider lidt Gaardsbr. (selvst.) 1846 Aaseral LM Kjærva
Tromøy Osmundsen, Thor Dagarbeider foru. Gaardsarb. selveier 1864 Aaseral LM Nybo
Hornnes Osmundsen, Thorstein Gaardmand S 1828 Aaseral LM Aapaasdal

Fjære Osuldsen, Søren Skibstømnd, tilsjøs og gaardbr. 1843 Aaseral LM Grevstad øvre

Øyslebø Pedersdatter, Berte Gaardmandskone 1854 Aaseral LM Greimestad
Herefoss Pedersdatter, Berte Gaardmandskone 1868 Aaseral LM Næs

Landvik Pedersdatter, Oline Offentlig understøttelse 1827 Aaseral LM Jaavold

Fjære Pedersen, Anna Tjenestepige 1874 Aaseral LM Espenæs

Fjære Pedersen, Ole Jernskibsarbeider 1868 Aaseral LM Birketveid

Hisøy Pedersen, Peder Sagarbeider 1876 Aaseral LM Helsvigen

Hisøy Pettersen, Aanen Stenarbeider 1850 Aaseral LM Kolbjørnsvig

Evje Reiåsdal, Tarjei Tømmermandslære 1880 Aaseral LM Øvland

Hornnes Røidan, Endre Gårdbr og murarbeider 1860 Aaseral LM Dåsnes
Hornnes Røidan, Sven Gårdbr og murarbeider 1867 Aaseral LM Dåsnes

Fjære Røisland, Asberg?? Tjenestepige (syg) 1876 Aaseral LM Skotta

Fjære Røisland, Knut Dagarbeider (Skog - Jordarbeider) 1836 Aaseral LM Skotta
Fjære Røisland, Osul Letmatros 1880 Aaseral LM Skotta
Fjære Røisland, Terje Jernskibsarbeider 1877 Aaseral LM Skotta
Fjære Røisland, Torborg Dagarbeiderske 1840 Aaseral LM Skotta

Sandar Samuelsen, Aslaug Husgjerning 1871 Aaseral LM Mo
Kopervik Seip, Ingerid   1888 Aaseral LM  
Kopervik Seip, Julie   1887 Aaseral LM  
Kopervik Seip, Karen   1890 Aaseral LM  
Hornnes Senum, Helga J. Gaardbrugerske S 1849 Aaseral LM Senum
Austre Moland Simundsen, Marthe Arbeiderkone 1843 Aaseral LM Hestehaven
Fyresdal Sjeggerud, Aslak Husmand 1828 ca Aaseral LM Skjeggerud (plads)
Fjære Skeie, Ingeborg Husgjerningen kreaturstel 1866 Aaseral LM Kroglien
Mykland Skripeland, Gunhild Husstell 1859 Aaseral LM Skripeland
Barbu Smeland, Ole B. graastensmurer 1854 Aaseral LM Sollyst
Bjelland Stedjan, Knut Selveiende gaardbruger 1847 Aaseral LM Breili med Fidjaas (Stedjan)
Sarpsborg Stensvold, Nils Bager 1852 Aaseral LM St. Marie Gade
Evje Stordalen, Olav Gårdbruger S 1859 Aaseral LM Øvland

Tvedestrand Landkommune Svendsen, Jon Gaardbruger, selveier 1862 Aaseral LM Trosserød
Bjelland Svendsen, Osmund Gaardbruger S 1856 Aaseral LM Bergan

Øyestad Svensdatter, Anne Kirstine Tjenestejente, husgjerning og kreaturstel 1880 Aaseral LM Risholt

Vegusdal Svensdatter, Kathrine Gaardmandskone (Kreaturstel) 1836 Aaseral LM Skreeros

Hornnes Sysland, Asbørg Tjenestepige 1876 Aaseral LM Tønnesland

Birkenes Sørensen, Ole Gaardbr (Selveier) 1839 Aaseral LM Svaland
Fjære Sørensen, Terje Stenarbeider (uselvst.) 1880 Aaseral LM Kjærva
Fjære Sørensen Smeland, Anna tjenestepige 1880 Aaseral LM Grøm

Herefoss Taraldsdatter, Gunhild Tjenestepige 1881 Aaseral LM Sneløs

Austre Moland Taraldsen, Tarald Snedker og Gaardbruger 1827 Aaseral LM Brækkemoen

Herefoss Terjesdatter, Asborg Tjenestepige, alm. gaardsarb. 1837 Aaseral LM Haaland
Fjære Terjesdatter, Kari Husgjerning 1843 Aaseral LM Kjærva
Landvik Terjesen, Berte   1887 Aaseral LM Aspemoen
Fjære Terjesen, Gunulf Kolpotør 1848 Aaseral LM Vik
Hisøy Thomasen, Anna Veving og bagning 1852 Aaseral LM Helsvigen

Oddernes Thoresen, Emma datter af husholdersken 1897 Aaseral LM Vige

Kristiansand Thorsen Daasvand, Aanund Husmand, Varetægtsfange 1850 Aaseral LM Eg Asyl

Evje Tjaldal, Olav Tømmermandslære 1877 Aaseral LM Øvland

Fjære Tjostolfsen, Asborg Husgjerningen 1861 Aaseral LM Kroglien
Fjære Tjøstolvsen, Torborg husgjerning 1844 Aaseral LM Frivold

Bjelland Toresdatter, Tone Gaardmandskone 1863 Aaseral LM Mindrebø

Evje Torjeisdatter, Ingeborg Gaardbrugerkone 1868 Aaseral LM Aaneland

Bjelland Torjesdatter, Helene Gaardmandskone 1868 Aaseral LM Flottorp øvre
Bjelland Torjesen, Hans Gaardbruger S og lastkjører 1859 Aaseral LM Braunesdal

Vestre Moland Torjusdatter, Bodil Husgjerning og gaardsarbeide Husholderske 1835 Aaseral LM Langedal

Landvik Torjussen, Bodil Dagarbeider ved landbruget 1837 Aaseral LM Jerbrønnen

Evje Torkjelsson, Aanund Jordbrugsarbeider 1837 Aaseral LM Kleveland

Bygland Torsland, Knut Skovarbeider 1866? Aaseral LM Hegland øvre

Øyestad Trostholm, Anne Husmoder 1848 Aaseral LM Frilund

Herefoss Tveiten, Anders Tømmer gaards og elvearb. 1855 Aaseral LM Tveiten
Evje Tveitstøl, Anners Lærer og gårdbruger 1858 Aaseral LM Syrtveit

Bjelland Vormeled, Osmund Gaardsarbeider 1874 Aaseral LM Hommen

Birkenes Øiufstad, Anna Sypige 1872? Aaseral LM Havene

Hægeland Øiulvstad, Marie Sypige (syr for mester) 1876 Aaseral LM Snedkerpladsen %Feden%
Hornnes Øksenskaar, Torine Dagarbeiderske 1857 Aaseral Lm Senum
Oddernes Ørulvstad, Tomine Tjenestepige 1878 Aaseral LM Skraastad
Herefoss Østerhus, Hans Gjæter 1884 Aaseral LM Gauslaa
Seljord Østerhus, Martha Tjenestetyende Skoleelev 1872 Aaseral LM Utgarden
Nes Østerhus, Thomas Arbeidsform. ved jernbaneanl 1865 Aaseral LM Drangeid
Hægebostad Eiken, Kari Gaardm. Kone 1824 Aaseral LM %Mandal% Eiken
Hægebostad Telehaug, Berte   1896 Aaseral LM %Mandal% Eiken
Bygland Ljosland, Olav Graastensmurer for eg. regning 1870 Aaseral LM %t% Nese
Kristiania Svendsen, Jaranda Sydame 1858 Aaseral p. Mandal Kirkegade 20
Stavanger Gilje, Bertha steller huset 1844 Aaseral Pretejel LM Nymansgaden 40
Åmli Aanonsen, Terje Murersvend 1858 Aaseral Prgj. Blødekjær
Kristiansand Berntsen, Berent Stenarbeider 1826 Aaseral sogn Gyldenløvsgade 32
Kristiansand Hansen Kjyland, Tomine Sypige 1879 Aaseral sogn Kristian 4des Gade 2
Birkenes Larsdatter, Anne Lever af sine midler og tillige husholderske 1842 Aaseral sogn Sønningen
Iveland Monen, Ingeborg Lever af egne midler og forskjellig slags haandarbeide 1839 Aaseral sogn Monen
Iveland Monen, Thorborg Gaardmandskone 1861 Aaseral sogn Monen
Kristiansand Pedersen, Mads Fv. Maler i Andenmands Tjeneste. Nu Offentl. Fattigunderstøttelse. 1825 Aaseral sogn Kristian 4des Gade 90
Kristiansand Thorsdatter, Anne Uderstøttes af Fatigvæsenet som Hospitals Lemmer. 1837 Aaseral sogn Tordenskjoldsg 50
Kristiansand Tomassen Haugland, Søren af Gaardbrgr 1880 Aaseral sogn Kongens Gade 57
Kristiansand Torgersen Underberg, Torger Graastensmurer 1840 Aaseral sogn Gyldenløvsgade 40
Fjære Andersen, Anne Kristine Huslige sysler 1836 Aaseral sogn LM Lien
Bjelland Bortelid Hommen, Ole Sagmester, Snedkermester. Driver desuden stampning, persing og gaardsbrug 1864 Aaseral sogn LM Hommen
Bjelland Foss, Torbor Gaardmandskone 1856 Aaseral sogn LM Foss
Bjelland Hommen, Asbjørn Forsørges af sine forældre 1893 Aaseral sogn LM Hommen
Bjelland Hommen, Berte Gaardmandskone 1867 Aaseral sogn LM Hommen
Åmli Saurbekkfløt, Karl Gaardbruger selveier og Skomagermester 1855 Aaseral sogn LM Saurbekkfløt
Hægeland Tallaksdatter, Guri Gaardmandskone 1866 Aaseral Sogn LM Eigeland
Åmli Torjussen, Torjus Dagarbeider ved trælastvirksomhed 1861 Aaseral sogn LM Saurbekkfløt
Birkenes Vormeli, Ole Tjener 1827 Aaseral sogn LM Solborg
Bjelland Østerhus, Ingeborg Lærerinde ved en haandgjerningsskole 1874 Aaseral sogn LM Foss
Hægebostad %Handeland%, Ingrid Gaardmandskone 1834 Aaseral, Mandal LM Eiken
Hægebostad Torjesdatter, Marie Gaardsarbeiderske 1844 Aaseral, Mandal LM Tveiten
Fjære Knudsen, Elisabeth gaardmandsenke Selveier 1857 Aaseral?? Myren
Grimstad Andersen, Serine Hustru 1873 Aaserald Fladen 337
Bygland Eikemoen, !! Gaardbruger selveier, hestehandler 1860? Aaserald Saaghus
Iveland Fidjeland, Berthe   1894 Aaserald Løinjore
Iveland Fidjeland, Gunhild Hus- og fjøsstel 1872 Aaserald Løinjore
Kristiansand Nielsen Berg, Lars Samlagsforstander 1848 Aaserald Henr. Wergelds Gade 54
Grimstad Olsen, Marie Syerske 1880 Aaserald Fladen 337
Kråkstad Tiller, Anna Huslig arbeide 1858 Aaserald Skjønhaug (af Kapelsander)
Åmli Torjusdatter, Svalaug Gaardmandskone 1850 Aaserald Fjeldstøllien
Eide Garsen, Gunhild Tjenestpige 1878 Aaserald %Veigusdal% Eide
Eide Aagseth, Ingeborg datter 1888 Aaserald LM Lindtveit
Hornnes Aaknes, Olaf Jord og Stenarbeide fuglefanger 1831 Aaserald LM Ramselien
Hornnes Aanensdatter, Aasa Gaardmandskone 1852 Aaserald LM Bjørnstøl
Vestre Moland Aanonsen, Asjer Arbeider ved Vævning og ved Gaardsbrug 1850 Aaserald LM Nordgaarden Møglestu
Vestre Moland Aanonsen, Marie Arbeider ved Gaardsbrug og Fjøsstel, hjv D 1847 Aaserald LM Nordgaarden Møglestu
Åmli Baardsdatter, Barbro Dagarbeiderske 1853 Aaserald LM Bakkane
Åmli Baardsdatter, Sigrid Husmandskone 1859 Aaserald LM Myrland
Hornnes Bortelid, Gunnuf Asbj. Tjenestegut kjører 1882 Aaserald LM Derheime - Øvre Daasvatn
Hornnes Bortelid, Kjetil Kjøring og Gaardsarbeide 1880 Aaserald LM Derheime - Øvre Daasvatn
Hornnes Bydal, Torborg Tellefonnestinde 1877 Aaserald LM Dasnes
Hornnes Dåsvatn, Ingeborg Kone 1870 Aaserald LM Ramselien
Hornnes Eikemonen, Aanund Gaardbr, Tømmermand og Sneker 1835? Aaserald LM Deruppe (Ytre Dåsvatn)
Froland Evensdatter, Guro Husmandskone 1851 Aaserald LM Monen
Åmli Gabrielsen, Martin Husmand m Jord 1870 Aaserald LM Liane
Kvinesdal Gundersdatter, Tomine Gaardmandskone 1868 Aaserald LM Sørhelle
Øyestad Jensen, Berte Marie Husgjerning og Kreaturstel, Tjenestepige 1876 Aaserald LM Aasbie
Hornnes Johnsdatter, Mari Kone 1838 Aaserald LM Derute
Hornnes Kjylland, Lars Murer Huseier 1848 Aaserald LM Deruppe
Hornnes Knutsdatter, Kari Kone 1861 Aaserald LM Dernee b
Bygland Knutsdotter, Anne Arbeiderske (gaardsarbeide og kreaturstel) %Inderst% 1833 Aaserald LM Lauvdal (søndre) (gaard)
Bygland Liestøl, Lars fv. statsraad. nu: stortingsmand og gaardbruger 1839 Aaserald LM Frøysnes, nordre
Bygland Olavsdotter, Asbjørg Med fattigunderstøttelse 1824 Aaserald LM Fosslid
Bygland Olavsdotter, Helge Follog 1821 Aaserald LM Uppigard
Bygland Olavson, Knut Huslærer 1881 Aaserald LM Frøysnes, nordre
Søgne Olsen, Søren Smed Eget Verksted og Gaardbruger 1833 Aaserald LM Tangvald
Åmli Osofsdatter, Gunhild Husmandskone 1871 Aaserald LM Bakkane
Hornnes Reiersdal, Lars Gaards og Skovarbeide 1883 Aaserald LM Derheime - Øvre Daasvatn
Fjære Sigurdsen, Sven Værftstømmermand og Gaardbr. Selveier 1846 Aaserald LM Bringsvær (Løvolden og Kalverumpen)
Hornnes Smeland, Lars Gårdbr, Tømmermand og Snekker 1881? Aaserald LM Deruppe (Ytre Dåsvatn)
Åmli Svendsen, Knut Husmand med Jord 1867 Aaserald LM Liane
Hornnes Sørensdatter, Berte Arbeiderkone 1873 Aaserald LM Dåsnes
Bygland Targeisdotter, Gunvor Skrædder 1858 Aaserald LM Stoplestog
Åmli Nilsdatter, Anne Dagarbeiderske 1830 Aaserald Ned Bakkane
Kristiansand Thomassen, Elling Jordbruger 1832 Aaserald sogn Byens Landdistrikt
Tjøme Torbjørnsen f Lysland, Marie Husmoder 1873 Aaserald sogn Espevigen
Froland Aasland, Ole Gaards- og Skogarbeide 1883 Aaserald Sogn LM Hovatn
Froland Berntsen, Hans Lider af Alderdomssvaghed 1823 Aaserald Sogn LM Kokkehaugen (Søisdal)
Froland Hansdatter, Bertine Gurine Husligt Arbeide, Kreaturstel 1856 Aaserald Sogn LM Mjaavatn
Froland Hansdatter, Tomine Husligt Arbeide 1857 Aaserald Sogn LM Kokkehaugen (Søisdal)
Froland Pedersen, Aasmund Skogarbeide og andet Daglønsarbeid 1858 Aaserald Sogn LM Løvrak
Arendal Tobiassen, Ole Volontør i Handel 1883 Aaseralds sogn Kittelsbugt 195
Tveit Aasmundsen, Ole Jordarbeider 1847 Aaserall Justvig
Landvik Bydahl, Thor Gaardsbrug Snedker 1843 Aaserall LM Dolholt
Laudal Nordgarden, Anna Tjenestejente !! Aaserall LM Mjaaland
Laudal Nordgarden, Ingebjørg Tjenestejente !! Aaserall LM Mjaaland
Tveit Skaaren, Aanon Gaardbruger S 1834 Aaserall LM Skaaren

Attention: Omni Chat is not responsible for the contents of this group. Click here for more information.

© 2006 - 2017 Omni-Chat All Rights Reserved. Code of Conduct - Privacy Statement - Advertise