Taalkeuze, Sprache, Language, Langue

Become a member
What is new

E-mail to owner

Groups:

Help:

Advertisement:


- Internet

GENPALS - GENPALS2003 -GENPALS2009 - R AAS:

 

 

KULTURSTIPEND 2010 ÅSERAL.

ELS TVEIT HAR OPRETTA EI FLOTT NETTSIDE,MED MYKJE SPENNANDE OG NYTIG INFORMASJON OM SLEKT I ÅSERAL.
MEN SAKSHANDSAMAR MEINER NOK AT DENNE SØKNADEN IKKJE FELL INNANFOR RETNINGSLINENE TIL KULTURSTIPEND DEN NOK ER UTANOM DET SOM TOLKAST SOM INTENSJONEN MED KULTURSTIPENDET.SØKJER ER HELLER IKKJE FRÅ ELLER BUSETT ...I ÅSERAL.

HVA TENKER ÅSDØLERS?????

Vibeke Sandåker heeft gereageerd op je status.

Vibeke schreef:
Jeg synes at man burde se litt utover retningslinjene og se hva dette virkelig dreier seg om. Det Els gjør er å kartlegge Åsdøler, i et ganske så stort omfang, noe som krever mye tid og ressurser, og som gavner oss åsdøler som lever i dag, og våre etterkommere. Selv om hun ikke bor i Åseral bør hun få nytte godt av dette stipendet. DET synes jeg ;)
 

 Torkjell Abelseth heeft gereageerd op je status.

Torkjell schreef:
Greit nok at det ikkje fell innafor retningslinjene, men sakshandsamar kunne jo gitt ett hint til Els om å søke kommunestyret om ett tilskudd. Sakshandsamar kunne også tatt ein prat med rådmann om ett administrativt vedtak innenfor ett eller anna

 

Siv Røysland heeft gereageerd op je status.

Siv schreef:

 

Heidi Liestol Undheim heeft gereageerd op je status.

Heidi schreef:
Håper du får det som du vil. Du har gjort en kjempejobb og jeg vet alt om hvor mye arbeid som ligger bak. Jeg støtter deg 100% og ønsker deg lykke til :-)
 

 


Enig med Torkjell :) uansett burde det være så av verdi for kommunen at de kunne finne en eller annen "pott" å gi fra :)

 

 
Vibeke Sandåker7. november 2010 kl. 20:33
Re: Hei Familytree
Hei :) Ja, men, er ikke det mye styr!?

Satu Koski heeft gereageerd op je status.

Satu schreef:
trist, du har jo jobbet såå ekstremt mye med dette..mye penga er det snakka om?

 Satu schreef:
du har jo sikkert mye andre utgifter også kan jeg tru og du bruker og har brukt helt enorme mengde arbeidstimer på dette..håper de/noen skjønner hvor heldig de er at du har drivet en stor tjeneste til alle her i Åseral, de er jagge ikke meg mange andre kommune som he fått sånne forskning i rett i fange...det koster jo veldig mye å ta bare til seg selv en slekt-forskning
 

 

Torkjell Abelseth heeft gereageerd op je status.

Torkjell schreef:
Om ikkje det går å "få lurt" noen slanter av kommunen så må det kunne gå å lage noe som frivillige kan betale inn.
tror det er mange fler enn 40 stk som er villig til å betale 1 dollar i året for å ha siden tilgjengelig, men da må jo fortsatt Els stå for all jobbinga med siden. Det er kanskje det du gjerne vil sleppe etterhvert?
Det er ihvertfall muligheter og så får me håpe at noen med kjennskap kan hviske noen ord i ørene på enkelte i administrasjonen her i Åseral.


Inger Ann Poulsen heeft gereageerd op je status.

Inger schreef:
dårlig gjort. du har gjort en fantastisk jobb kommunen burde ha stor glede av!! Åseral kommune er da ikke kjent for å være fattige!!


 

Jan Jakobsen Nesland8. november 2010 kl. 04:03
 
nei det skal ikke vekk
Vibeke Sandåker heeft gereageerd op je status.

Vibeke schreef:
Nei, jeg er ikke enig i det, Els!! Om ikke kommunen bidrar burde man kansje dra i gang en kronerulling eller noe ;) Du gjør en fantastisk jobb!! Keep up the good work ;))


 
 
Vibeke Sandåker8. november 2010 kl. 04:38
 
ok, skjønner! Ja, det er en skam at ikke Åseral Kommune ser verdien i det du gjør!! Noe burde gjøres! Du gjøre en kjempejobb!! Klæm Vibeke
 
Anna Synnøve Røysland8. november 2010 kl. 04:53
Re: Hello
det går ikke :

 
Siv Røysland 07 november om 20:42 Rapporteren
HVA MENER DU? FAMILYTREE SKAL VEG?
MEN EN TING ER KLART AT KOMMUNEN HAR IKKE SKJØNT VERDIEN AV DET ARBEIDET DU HAR GJORT OG DET ER UTROLIG TRIST, HVA MED SOGELAGET/HISTORIELAGET SOM ARNA BERG ER SJEF I ?, HAR DU SPURT HENNE? DE HAR JO ARRANGERT SLEKTSFORSKINGSKURS OG BØR HA INTERESSE FOR Å IVARETA ALT DETTE DU HAR GJORT :) HUN ER JO OGSÅ VARAORDFØRER Å BURDE KUNNE KLARE Å FORTELLE OM HVOR ENORMT MYE DET BØR BETY FOR KOMMUNEN!!

 

 
Eva Håvorstad8. november 2010 kl. 06:22
 
Kommunen burde vel støtte opp om dette, det blir vel nye slektsbøker ein gong i framtida.
 

 

 
Bobba Røyland8. november 2010 kl. 07:12
 
Dette høres heilt feil! Hva er det dette går ut på? Og hvem er det du har vært i kontakt med i kommunen?

 

Siv Røysland 7 november 21:44

På dette så legger jeg visst til folk istedet for å invitere :) dere får trykke forlat gruppe hvis du ikke ønsker å støtte Els og Familytree! men håper dere blir her.. ta en titt på: http://www.facebook.com/l/01db22mD4f7MSNQsx-fgO7jRzEA;tveit.tribalpages.com/ søk på ditt navn eller noen i du kjenner eller er i slekt med i Åseral, siden virker slik at når du trykker på ancestors eller descendants så "blar du fremover eller bakover i slekta :)) imponerende jobb Els har gjort!!
 
HAR FÅTT EMAIL I DAG FRA ÅSERAL KOMMUNE:
ALLE KAN LESE HELE BREVET:
Viser til mottatt mail måndag 08.11.2010. I Oppvekst og Kulturutvalet ble det avgjort å ikkje tildele kulturstipend til dykkar søknad då den ikkje fell innafor retningslinene og intensjonen med kulturstipendet.
 
I statuttane for kulturstipendet står det at:
 
Føremål med kulturstipendet er å medverke til å stimulere kunstnarisk eller sportsleg talentutvikling og aktivitet.  Stipendet skal oppmuntre einskildpersonar frå Åseral kommune som har valt å satse innan områda kunst, kultur og idrett, eller som på annan måte representerar eit potensiale for kommunen. ”  
 
Dette er statuttane som sakshandsamar og Oppvekst og Kulturutvalet må forhalde seg til i behandlinga av søknadane.
 
I mail skriver du at det er ønskeleg at Åseral kommune skal overta slektsregisteret som du har utarbeida over Åseral. Det er ingen tvil om at du har lagt eit enormt arbeid i å utarbeide denne nettsida, og at dette har krevd mykje tid for at nettsida har blitt så grundig og informativ slik som ho ser ut no. Og at dette kan vere eit nyttig verktøy for Åsdøler og andre er heilt klart. Men Åseral kommune har ikkje moglegheit og ressursar til å ta over nettsida og drifte den slik som du har klart å gjere. Å oppdatere og halde ved like ei slik side må tar mykje tid og kommunen har ikkje moglegheit for at ein ansatt kan jobbe med dette.
 
Når gjeld det årlege leiga som du må betale for å ha nettsida (40 dollar) så er det fullt mogleg å sende ein open søknad til kommunen om tilskott. Elles har kommunen satt av eit årleg tilskott til kulturarbeid. Tildelinga for 2010 er ferdig, men ein oppmodar til å søkje ved tildelinga i 2011.
 
 
 
Med venleg helsing
 
Kathrine Berge Brekken
Kulturkonsulent
 
Åseral kommune / Audnedal kommune
Tlf 476 31533
 

Fra: Els Tveit [mailto:elstveit@versatel.nl]
Sendt: 8. november 2010 10:19
Til: Kathrine Berge Brekken
Emne: ÅSERAL FAMILYTREE
 
SVAR PÅ MOTTAT BREV FRA ÅSERAL KOMMUNE:
======================================
 
HAR I OVER 4 ÅR PRØVD OG FÅ ÅSERAL KOMMUNE TIL OG OVERTA SLEKTREGISTER OVER ÅSERAL,MEN UTEN SUKSES INGEN REAKSJON. HAR
 
 SJØLV I OVER 10 ÅR BETALT  40 DOLLAR .KOMMUNE TENKER VEL DETT ER GRATIS,MEN DE ER DET IKKE.
 
INNBYGARENE I ÅSERAL BRUKER DESSE SIDENE MYE OKSÅ EMIGRANTER I USA OG KANADA,EIN HEIL DEL FRÅ ÅSERALOG HELE NORGE.
 
FRA NESTE ÅR STOPPER VI BETALINGA TIL TRIBALPAGES OG DA BLIR ALT UTSLETTA FRA INTERNET.
 
VI LAR DET IKKE OVER TIL PRIVAT,SOM DET ER KOMMEN FORSLAG OM PÅ FACEBOOK.
 
HAR FÅTT INN SPØRSMÅL FRA FLERE KOMMUNER I NORGE OM OG GJØRE SLEKTREGISTER.
 
KAN OKSÅ OPPLYSE AT VI HAR BETALT FLERE HUNDRE DOLLAR FOR OG KOMME INN I ARKIVER I USA OG KANADA.
 
HAR DER FUNNET MANGE OPPLYSNINGER OM AVSTAMMINGAR FRA ÅSERAL.
 
DETTE ER EKTE KULTUR ARBEIDE,MIN KONE HVET MER OM SLEKT I ÅSERAL ENN NOEN I ÅSERAL!!
 
MEN ÅSERAL KOMMUNE ARBEIDE IKKE MED,BEFOLKINGEN  I ÅSERAL  VELL HAR HATT MYE HJELP FRA DEI.
 
HAR HØRT ATT FOLK I ÅSERAL VIL SAMMLE IN PENGER,DETTE VIL VI  ABSOLUT  IKKE HA.
 
VIL BERRE AT ÅSERAL KOMMUNE OVERTAR.
 
DET ER IKK FOR PENGER,MEN DET VILLE VÆRE SYND HVIS DENNE SLEKTREGISTER MED FOTO'S SKAL FORSVINNE
 
HÅPER ENDA AT ÅSERAL KOMMUNE VIL OVERTA

 

 

 

Attention: Omni Chat is not responsible for the contents of this group. Click here for more information.

© 2006 - 2017 Omni-Chat All Rights Reserved. Code of Conduct - Privacy Statement - Advertise