Taalkeuze, Sprache, Language, Langue

Become a member
What is new
~~~~~~~~~~~~
*********
~~~~~~~~~~~~
************

E-mail to owner

Groups:

Help:

Advertisement:


- Internet

Leef met Hart en Ziel - * HEILIGE HUISREGELS:


11 HEILIGE HUISREGELS

IN DIT HUIS:

1. praten we niet negatief over anderen, wat er ook aan de hand is, wat er ook speelt.

2. wordt er niet gevloekt noch gescholden.

3. eerbiedigen we alle mensen, religies, volken en rassen. We danken ze voor de positieve dingen die ze in onze wereld brengen.

4. is er geen plaats voor jaloezie, vooroordelen, oordelen, afgunst, en nijd.


5. hebben we aandacht voor elkaars grenzen en beschouwen we het lichaam, het bezit en de gevoelens van onszelf en van anderen als kostbaar en heilig.

6. eerbiedigen we elkaars persoonlijke ruimte, elkaars bezittingen, elkaars ideeën en persoonlijkheid. We bestrijden de ander en zijn of haar wereldbeeld niet, maar zijn
er oprecht in geïnteresseerd.


7. houden we onze ogen, oren en harten open voor elkaar, en proberen we niemand te overtuigen van ons eigen gelijk, noch van onze goedheid, noch van onze zogenaamd
betere percepties of ideeën.

8. praten we met liefde, humor en eerbied met elkaar en deponeren we onze angsten,
onze boosheid, wantrouwen, achterdocht buiten in de Lastkorf. Bij vertrek nemen we
ze vervolgens weer mee, want de Ruimte van dit Huis en van haar Bewoners beschouwen we als Heilig.


9. eren we elk Mens en elk gekozen Pad, ook als dat Pad ons verdriet doet, ook als we het Pad niet begrijpen. Elke levensvorm heeft levensrecht. Elke levensvorm is gewild.
Elke levensvorm is nodig. Elke levensvorm heeft een ziel, en wordt door God geliefd. En samen zijn alles en allen Eén.


10. delen we lucht, voedsel, aarde, water, warmte, zonlicht en maanlicht met alle levende dingen. We hebben maar één Moeder Aarde. We hebben maar één Vader Hemel of
Hemelse Vader.11. zijn we vergeten wat ‘vergelijken’ inhoudt en lachen en knuffelen we veel.


bron: home.wanadoo visaalfun

Attention: Omni Chat is not responsible for the contents of this group. Click here for more information.

© 2006 - 2017 Omni-Chat All Rights Reserved. Code of Conduct - Privacy Statement - Advertise