Taalkeuze, Sprache, Language, Langue

Groups:

Help:

Advertisement:


- Internet

Spirituele - Het Goddelijke Getal Zeven:

HET GODDELIJKE GETAL ZEVEN
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
In de geschiedenis komen regelmatig de getallen drie, zeven en twaalf voor. Maar het getal zeven zal zo dikwijls in†mijn boek voorkomen dat ik wel verplicht ben om daar dieper op in te gaan zodat u zult begrijpen dat zeven niet zomaar een getal is maar wel degelijk een goddelijk getal is. Laat ons het getal zeven eerst eens numerologisch ontleden.
In de numerologie is het getal zeven een heilig en mystiek getal. De zeven staat voor de goddelijke kracht in de natuur, het verwoorden van geestelijke gedachten, filosoferen, toewijding, mededogen, intuÔtie, innerlijk schouwen en zuivering van aardse begeerten.
Het is een ondeelbaar getal en daarom vergelijkbaar met God. De Joodse Kabbala noemt de zeven niet voor niks het getal der voltooiing.
In onze ontwikkeling als mens hebben wij zeer dikwijls met het getal zeven te maken.
Zo verdwijnt pas op de zevende dag bij een baby het restant van de navelstreng. Op de veertiende dag kan het kind met zijn ogen een lichtpunt volgen. Op de eenentwintigste dag kan de baby zijn hoofd omdraaien, en na zeven maanden krijgt hij zijn eerste tandjes, op zeven jaar wordt onze peuter kleuter of doet hij zijn eerste communie enz.
Om de zeven jaar vangt er een andere periode aan bij de mens.
Ook in de natuur vinden wij de zeven regelmatig terug, het spectrum heeft zeven kleuren, de toonladder zeven noten. De week heeft zeven dagen. Onder invloed van de zeven rusten alle dingen, het is een tijd van overpeinzing en bezinning In de plantenwereld komt de zeven ook veelvuldig voor, bloeiende planten van een zuiver ras hebben zeven buitenste bloemblaadjes, de lotus is zo een zuivere plant. Boeddha wordt vaak zittend in een lotus afgebeeld, omdat de lotus symbool staat voor zijn religie
In de oudheid kende men zeven planeten en zeven wijzen en zeker niet vergeten de zeven wereldwonderen. Rome werd gebouwd op zeven heuvels, had 77 koningen, en 77 keizers en werd 77 jaar door de Goten beheerst. Het Heilige Roomse rijk in Duitsland bestond 777 jaar!
In het oude Babylon spreekt men zelfs van zeven demonen die ongeluk over de mensen brachten en de zonvloed veroorzaakten? De godin van strijd en liefde Isjtar had zeven namen
en na haar afdaling ter helle had de onderwereld zeven poorten. De Babylonische levensboom had ook zeven takken met zeven bladeren en Gods hand werd door hen met zeven vingers afgebeeld. En in hun geneeskunde werd een zieke of een huis gewijd door zeven besprenke-lingen of door het innemen van zeven plantaardige stoffen enz.
Bij Pythagoras was de zeven zelfs het getal van de godsdienst, het Griekse alfabet heeft ook zeven klinkers zij symboliseerden de zeven hemelen en planeten. Elke klinker kon op zeven manieren worden geuit. Op een gevonden ring uit Byzantium die als amulet gebruikt werd bevonden zich zeven geesten, die de zeven talenten van de geest voorstellen nl: macht, wijsheid, eer, glorie, zegen, kracht en rijkdom Ook de God Hermes spreekt over de zeven bestuurders of geesten die de werking der natuur leiden. In zeer vele religies over de ganse wereld verspreid heeft het getal zeven een mystieke of religieuze betekenis.
Het getal zeven komt bijvoorbeeld zeer vaak in de bijbel voor, waar het dikwijls met magische krachten in verband wordt gebracht. Het bekendste bijbelse voorbeeld is het verhaal van Jozua die zeven dagen lang met zeven priesters en zeven trompetten rond de muur van Jericho liep, en op de zevende dag liepen ze zeven keer rond de stad toen hieven ze een geschreeuw aan en door de vibraties die zij veroorzaakten storten de muren in. Nog enkele bijbelse voorbeelden zijn: de zeven scheppingsdagen, de zeven generaties tussen David en Christus, Bileam had zeven altaren opgericht om zeven stieren, lammeren en geiten te offeren De troon van Salomo telde zeven treden enz. Vooral het boek de openbaring van Johannes bevat zeer veel symboliek rond de zeven, enkele voorbeelden: De zeven gemeenten in AziŽ, de zeven aartsengelen, de zeven zegels, zeven Godheden met zeven trompetten enz…
De katholieken kennen zeven sacramenten, zeven doodzonden, zeven smarten en deugden van Maria, en zeven martelaren. De rozekruisersorde spreken over de 777 incarnaties van de oergeesten rondom de zeven bollen van de zeven wereldperioden, de zevenvoudige samenstelling van de mens en de zeven werelden die verdeeld zijn in zeven sferen.
In de Joodse kabbala vinden wij zeven Sephirots. In Egypte de zeven geesten en in de geschriften van de Hindoes de zeven Deva’s. Ook de geestelijke aura van de mens heeft zeven schakra’s en Agni de Hindoegod wordt afgebeeld gezeten op een ram en met zeven tongen.
De boom des levens heeft zeven takken, de kandelaar van de Joden heeft zeven armen, en er bestaat ook een Kanašnitische mythe over een zevenkoppige slang. Vele indianenstammen o.a de Sioux spreken over de zeven geopenbaarde heilige rituelen van de heilige pijp.
En nu wij ook nieuwe geestelijke openbaringen hebben gekregen kunnen wij nog meer het getal zeven als goddelijk gaan ontleden. Er zijn nl zeven kosmische graden, waarvan de aarde de derde graad vertegenwoordigt en de maan de eerste, tussen deze graden bevinden zich nog zeven overgangsplaneten. Er zijn zeven lichtrijken of hemelen genaamd, en ook zeven hellerijken. Zowel de slaap, hypnose, helderziendheid enz.; hebben zeven graden. Ook de menselijke ontwikkeling heeftzeven graden waarvan de laagste' graad de koppensnellers zijn Ik citeer even uit het boek de kosmologie van Jozef Rulof deel 1, op blz. 151 staat: de wedergeboorte voor al het leven dwingt de persoonlijkheid om verder te gaan en dat is dus dienen! Dat is de vertegenwoordiging van de goddelijke wil! En dit zijn nu de zeven opeenvolgende levensgraden, die ook God heeft moeten aanvaarden. Dat wil zeggen: er waren tijdperken nodig om die ontwikkeling te bereiken. Er zijn dus zeven graden geschapen voor het vader en moederschap, en dat wil weer zeggen dat het leven zeven opeenvolgende tijdperken moet volgen, voordat het waarlijk moeder en vader is. Ook de Almoeder (God) heeft deze wetten gevolgd, door dit veranderen betrad het leven als ziel en geest een verhoogd stadium, hetgeen ook nu nog op aarde te beleven is, want deze wetten zijn niet veranderd. (Tot zover citaat). Uiteindelijk gaat het een mens duizelen.
Om te besluiten, nog iets over mensen met het geboortegetal zeven (dit verkrijgt U door het optellen van uw geboortedag maand en jaar, en dit terug te herleiden tot zijn grondgetal.) Zij die de zeven hebben moeten hun geest ontwikkelen en wijsheid en begrip verwerven, open staan voor de behoefte van anderen, medeleven en begrip tonen, liefde en troost brengen, onrecht verhelpen door het nemen van verstandige beslissingen, dus nuttig zijn voor anderen n helpen waar dat nodig is. (Voorwaar zij hebben een goddelijke opdracht)!
Guiver!

Attention: Omni Chat is not responsible for the contents of this group. Click here for more information.

© 2006 - 2017 Omni-Chat All Rights Reserved. Code of Conduct - Privacy Statement - Advertise