Verscheurd Verleden - 1 - Welkom:

Deze groep is gemaakt speciaal voor mensen, die door hun verleden achtervolgd worden en hun omstanders.

Vaak is een verscheurd verleden de oorzaak voor veel moeilijkheden in het heden.
Omstanders die je vertellen het "gewoon" te vergeten zorgen voor onbegrip en eenzaamheid. Vaak leidt dit onbegrip tot isolatie en wordt het van kwaad tot erger. Op deze site kunnen mensen hun verhaal kwijt, hun verleden delen en zo misschien mensen leren kennen, die wel begrip tonen. We hopen dat er veel mensen iets aan deze site zullen hebben en als je het moeilijk hebt, breng dan in ieder geval een bezoekje aan de chatkamer zodat je je verhaal kwijt kunt.

Attention: Omni Chat is not responsible for the contents of this group. Click here for more information.

© 2006 - 2017 Omni-Chat All Rights Reserved. Code of Conduct - Privacy Statement - Advertise